[GA4] Porovnanie platforiem reportov

Reporty, prieskumy, Google Analytics Data API a BigQuery Export zobrazujú údaje trocha odlišnými spôsobmi. Pomocou tejto tabuľky môžete porovnať, aké údaje sú dostupné na jednotlivých platformách, a preskúmať obmedzenia jednotlivých metód zobrazenia údajov.

Tabuľka je širšia ako stránka. Posunutím zobrazenia doprava si môžete pozrieť celú tabuľku.
Dostupnosť a obmedzenia údajov Reporty, štatistiky a prieskumy Google Analytics Data API BigQuery
Spôsob prístupu Rozhranie služby Google Analytics Akákoľvek aplikácia tretej strany, ktorá môže získať prístup k údajom služby Google Analytics v mene používateľa GCP Console alebo ľubovoľná aplikácia pre reporty, ktorá dokáže generovať dopyty týkajúce sa údajov v nástroji BigQuery
Rozsah údajov

Súhrnné údaje alebo údaje na úrovni udalosti a používateľa.

Pri každej žiadosti vyberie Google tabuľku, ktorá poskytne najpresnejšie výsledky, pričom sa použijú predvolené nastavenia vzorkovania.

Ako Analytics ukladá a zobrazuje údaje

Súhrnné údaje alebo údaje na úrovni udalosti a používateľa.

Pri každej žiadosti vyberie Google tabuľku, ktorá poskytne najpresnejšie výsledky, pričom sa použijú predvolené nastavenia vzorkovania.

Ako Analytics ukladá a zobrazuje údaje

Údaje na úrovni udalosti a používateľa (bez pridania hodnôt, ktoré Google Analytics pridáva k údajom v štandardných reportoch a prieskumoch)

Vysoký počet hodnôt1

Možné. Keď Google používa súhrnné údaje a report alebo prieskum obsahuje viac riadkov, než je limit riadkov v tabuľke, môže sa zobraziť riadok (iné).

Možné. Keď Google používa súhrnné údaje a report alebo prieskum obsahuje viac riadkov, než je limit riadkov v tabuľke, môže sa zobraziť riadok (iné).

Nie
Vzorkovanie2 Možné. Keď Google používa podrobnejšie údaje na úrovni udalosti a používateľa a report alebo prieskum musí spracovať viac udalostí, než je limit kvóty, Analytics použije reprezentatívnu vzorku dostupných údajov. Možné. Keď Google používa podrobnejšie údaje na úrovni udalosti a používateľa a report alebo prieskum musí spracovať viac udalostí, než je limit kvóty, Analytics použije reprezentatívnu vzorku dostupných údajov. Nie
Atribúcia na základe údajov4 Áno Áno Nie
Modelovanie kľúčových udalostí5 Zahrnuté Zahrnuté Nezahrnuté
Modelovanie správania6

Zahrnuté v module reportov vrátane reportu V reálnom čase.

Čiastočne zahrnuté v module prieskumu (iba v tabuľkách ciest, tabuľkách lievika a tabuľkách vo voľnom formáte).

Zahrnuté Nezahrnuté. Údaje v nástroji BigQuery obsahujú príkazy ping bez súborov cookie, ktoré zhromažďuje Google Analytics, keď je aktivovaný režim súhlasu a každá relácia má inú hodnotu parametra user_pseudo_id. Modelovanie môže viesť k rozdielom medzi štandardnými reportmi a podrobnými údajmi v nástroji BigQuery, napríklad k nižšiemu počtu aktívnych používateľov v reportoch než v nástroji BigQuery, pretože modelovanie sa snaží predvídať viaceré relácie individuálneho používateľa, ktorý odmietol súbory cookie.
Obmedzenia

150 vlastných reportov na vlastníctvo

Môžete vytvoriť 200 jednotlivých prieskumov na používateľa a vlastníctvo a až 500 zdieľaných prieskumov na vlastníctvo. Možno importovať až 10 segmentov na prieskum.

Na rozhrania API služby Analytics sa vzťahujú kvóty rozhrania API. Vlastníctva služby Analytics 360 majú vyššie limity zhromažďovania, reportovania, uchovávania a kvót údajov. Štandardné vlastníctva majú denný limit exportu na úrovni 1 000 000 udalostí. Vlastníctva služby Analytics 360 umožňujú takmer neobmedzený export.
Poznámky k tabuľke

1 Vysoký počet hodnôt: dimenzie s vysokým počtom hodnôt sú tie, ktoré majú viac než 500 jedinečných hodnôt za deň. Dimenzie s vysokým počtom hodnôt zvyšujú počet riadkov v reporte alebo prieskume. Tým narastá pravdepodobnosť, že report alebo prieskum dosiahne limit riadkov, čo spôsobí, že sa údaje nad rámec tohto limitu zlúčia do riadka (iné). Ďalšie informácie o vysokom počte hodnôt a riadku (iné)

2 Vzorkovanie: vzorkovanie údajov sa používa, keď počet udalostí vrátených prieskumom prekročí limit pre daný typ vlastníctva. Vďaka tomu môžete naďalej skúmať údaje s vysokou úrovňou podrobností použitím reprezentatívnej vzorky údajov. Ďalšie informácie o vzorkovaní

3 Atribúcia na základe údajov: rozdeľuje kredit za kľúčovú udalosť na základe údajov jednotlivých kľúčových udalostí. Ďalšie informácie o atribúcii na základe údajov

4 Modelovanie kľúčových udalostí: modelovanie kľúčových udalostí umožňuje presnú atribúciu bez identifikácie používateľov (napríklad z dôvodu ochrany súkromia používateľa, technických obmedzení alebo v prípade, keď používatelia používajú rôzne zariadenia). Ďalšie informácie o modelovaní kľúčových udalostí

5 Modelovanie správania: modelovanie správania pre režim súhlasu pomocou strojového učenia modeluje správanie používateľov, ktorí odmietli súbory cookie na analytiku, na základe správania podobných používateľov, ktorí súbory cookie na analytiku prijali. Ďalšie informácie o modelovaní správania

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka