[GA4] Porównanie platform raportowania

Raporty, eksploracje, interfejs Google Analytics Data API i BigQuery Export wyświetlają dane na różne sposoby. Z tej tabeli dowiesz się, jakie dane są dostępne na poszczególnych platformach i jakie występują ograniczenia ich wyświetlania przez każdą z nich.

Tabela jest szersza niż strona. Aby zobaczyć całą jej zawartość, przewijaj w prawo.
Dostępność i ograniczenia danych Raporty, statystyki i eksploracje Google Analytics Data API BigQuery
Metodologia dostępu Interfejs Google Analytics Dowolna aplikacja innej firmy, która może w imieniu użytkownika uzyskiwać dostęp do danych Google Analytics Konsola Google Cloud Platform lub dowolna aplikacja do raportowania, która może wysyłać zapytania o dane BigQuery
Zakres danych

Dane zbiorcze lub dane na poziomie zdarzenia i użytkownika.

W przypadku każdego żądania Google wybiera tabelę, która pozwala uzyskać najdokładniejsze wyniki, używając domyślnych ustawień próbkowania.

Więcej informacji o tym, jak Analytics przechowuje i wyświetla dane.

Dane zbiorcze lub dane na poziomie zdarzenia i użytkownika.

W przypadku każdego żądania Google wybiera tabelę, która pozwala uzyskać najdokładniejsze wyniki, używając domyślnych ustawień próbkowania.

Więcej informacji o tym, jak Analytics przechowuje i wyświetla dane.

Dane na poziomie zdarzenia i użytkownika (z wyjątkiem wartości dodanych przez Google Analytics do danych znalezionych w standardowych raportach i eksploracjach)

Duża moc zbioru1

Możliwa. Gdy Google korzysta z danych zbiorczych, a raport lub eksploracja zawiera więcej wierszy niż wynosi limit wierszy w tabeli, może się pojawić wiersz „(other)”.

Możliwa. Gdy Google korzysta z danych zbiorczych, a raport lub eksploracja zawiera więcej wierszy niż wynosi limit wierszy w tabeli, może się pojawić wiersz „(other)”.

Nie
Próbkowanie2 Możliwe. Gdy Google używa bardziej szczegółowych danych na poziomie zdarzenia i użytkownika, a raport lub eksploracja musi przetworzyć większą liczbę zdarzeń, niż wynosi limit, Analytics używa próbki reprezentatywnej dostępnych danych. Możliwe. Gdy Google używa bardziej szczegółowych danych na poziomie zdarzenia i użytkownika, a raport lub eksploracja musi przetworzyć większą liczbę zdarzeń, niż wynosi limit, Analytics używa próbki reprezentatywnej dostępnych danych. Nie
Atrybucja oparta na danych4 Tak Tak Nie
Modelowanie kluczowych zdarzeń5 Dostępne Dostępne Niedostępne
Modelowanie behawioralne6

Dostępne w module raportowania, m.in. w czasie rzeczywistym

Częściowo dostępne w module Eksplorowanie (tylko w tabelach eksploracji ścieżki, eksploracji sekwencji ścieżki i eksploracji swobodnej)

Dostępne Niedostępne. Dane BigQuery zawierają pingi bez plików cookie gromadzone przez Google Analytics, gdy włączony jest tryb uzyskiwania zgody, a każda sesja ma inny identyfikator user_pseudo_id. Modelowanie może prowadzić do różnic między raportami standardowymi a szczegółowymi danymi w BigQuery, np. do mniejszej liczby aktywnych użytkowników w raportach niż w BigQuery, ponieważ modelowanie przewiduje wielokrotne sesje pojedynczego użytkownika, który odrzucił pliki cookie.
Ograniczenia

150 raportów niestandardowych na usługę

Można utworzyć 200 pojedynczych eksploracji na użytkownika na usługę oraz maksymalnie 500 udostępnionych eksploracji na usługę. Można zaimportować maksymalnie 10 segmentów na eksplorację.

Interfejsy API Analytics podlegają limitom interfejsu API. Usługi w Analytics 360 mają mniejsze ograniczenia zbierania danych, raportowania i przechowywania oraz wyższe limity. Usługi standardowe mają limit eksportu wynoszący 1 mln zdarzeń dziennie. Eksportowanie danych z usług w Analytics 360 jest niemal niczym nieograniczone.
Przypisy do tabeli

1 Duża moc zbioru: wymiary o dużej mocy zbioru to takie, które rejestrują ponad 500 niepowtarzalnych wartości dziennie. Wymiary o dużej mocy zbioru zwiększają liczbę wierszy w raporcie lub eksploracji, przez co rośnie prawdopodobieństwo osiągnięcia limitu wierszy. Jego przekroczenie powoduje zbieranie w wierszu „(other)” wszystkich danych niemieszczących się w limicie. Więcej informacji o dużej mocy zbioru i wierszu „(other)”

2 Próbkowanie: próbkowanie danych jest używane, gdy liczba zdarzeń zwracanych przez eksplorację przekracza limit określony dla Twojego typu usługi. Dzięki temu możesz bardzo szczegółowo analizować dane, korzystając z ich reprezentatywnej próbki. Więcej informacji o próbkowaniu

3 Atrybucja oparta na danych: przypisuje udział kluczowemu zdarzeniu na podstawie danych dotyczących poszczególnych kluczowych zdarzeń. Więcej informacji o atrybucji opartej na danych

4 Modelowanie kluczowych zdarzeń: umożliwia dokładną atrybucję bez identyfikowania użytkowników (np. ze względu na ochronę prywatności użytkowników, ograniczenia techniczne lub w sytuacji, gdy użytkownicy korzystają z różnych urządzeń). Więcej informacji o modelowaniu kluczowych zdarzeń

6 Modelowanie behawioralne: modelowanie behawioralne na potrzeby trybu uzyskiwania zgody używa uczenia maszynowego do modelowania zachowania użytkowników, którzy odrzucają pliki cookie Analytics, na podstawie zachowań podobnych użytkowników, którzy je akceptują. Więcej informacji o modelowaniu behawioralnym

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne