How data is stored and displayed

[GA4] Rozwinięte zbiory danych w Google Analytics 360

 Ta funkcja jest dostępna tylko w usługach w Google Analytics 360.

Rozwinięte zbiory danych w Google Analytics 360 umożliwiają rozwijanie wiersza „(other)” w raporcie lub eksploracji do maksymalnie 2 mln wierszy danych. Rozwinięte zbiory danych są dostępne w usługach w Google Analytics 360 zarówno w przypadku raportów domyślnych, jak i niestandardowych. Możesz także wysyłać zapytania dotyczące rozwiniętych zbiorów danych za pomocą interfejsu Google Analytics API lub narzędzia Looker Studio.

Tematy w tym artykule:

Ograniczenia i ostrzeżenia

 • Rozwinięte zbiory danych są dostępne tylko w usługach w Google Analytics 360.
 • W usłudze Google Analytics 4 w Google Analytics 360 możesz utworzyć maksymalnie 100 rozwiniętych zbiorów danych. Gdy zbliżysz się do tego limitu, możesz usunąć wszystkie dotychczasowe rozwinięte zbiory danych, których już nie potrzebujesz.

  Rozwiniętych zbiorów danych używaj tylko wtedy, gdy stale potrzebujesz w raporcie szczegółowych danych.

  W przypadku jednorazowych raportów możesz używać eksploracji niespróbkowanych.
 • Rozwiniętych danych nie można obecnie używać w przypadku raportów Reklamy.
 • Raport może zawierać maksymalnie 6 wymiarów lub 12 rodzajów danych. Obejmuje to wymiary używane w filtrach i porównaniach.
 • Jeśli rozwinięty zbiór danych, którego potrzebujesz, zawiera ponad 2 mln wierszy, w raporcie może nadal występować wiersz (inne). Sprawdzoną metodą jest uwzględnianie w raportach tylko niezbędnych wymiarów. Uwaga: dodatkowe rodzaje danych nie mają wpływu na wiersz (other).
 • Jeśli zarchiwizujesz wymiar niestandardowy, masz możliwość usunięcia dowolnego rozwiniętego zbioru danych, który go zawiera. Więcej informacji o archiwizowaniu
 • Od momentu wysłania prośby o rozwinięcie danych w raporcie może upłynąć 48 godzin, zanim dane z wiersza (inne) zaczną być widoczne. Po 48 godzinach raport będzie zawierać rozwinięte dane.

Wysyłanie prośby o rozwinięty zbiór danych

Aby wysłać prośbę o rozwinięty zbiór danych, musisz mieć w usłudze rolę Edytujący lub Administrator. Jeśli masz pytania na temat poziomu uprawnień, skontaktuj się ze swoim administratorem Google Analytics.

 1. Na koncie Analytics otwórz kwalifikujący się raport, który zawiera wiersz (inne).
 2. Wybierz odpowiednie wymiary podstawowe lub dodatkowe, a potem zastosuj filtry bądź porównania.
 3. U góry raportu kliknij ikonę jakości danych.
 4. Kliknij Rozwiń te dane.
 5. Na stronie Szczegóły rozszerzonych danych wpisz nazwę i opis.
 6. Kliknij Utwórz.

Odczekaj 48 godzin i wróć do raportu, który będzie już wtedy zawierał rozwinięte dane. Google Analytics umożliwia rozwinięcie danych z 52 dni poprzedzających datę przesłania żądania, a także nowych danych dostępnych od tego momentu.

Wyświetlanie konfiguracji rozwiniętych zbiorów danych

Aby wyświetlić listę rozwiniętych zbiorów danych występujących w usłudze, musisz mieć w niej rolę edytującego lub administratora. Następnie na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Rozwinięte zbiory danych.

Na stronie Rozwinięte zbiory danych zobaczysz tabelę z wierszami odpowiadającymi poszczególnym rozwiniętym zbiorom danych, które zostały wyświetlone na Twoją prośbę. Tabela zawiera nazwę, datę utworzenia, datę pierwszego udostępnienia i opis każdego zbioru danych.

Aby sprawdzić, jak blisko jesteś limitu 100 rozwiniętych zbiorów danych, u góry tabeli kliknij Informacje o limicie.

Kliknij wiersz, aby otworzyć stronę Szczegóły rozszerzonych danych odpowiadającą konkretnemu zbiorowi danych. Możesz sprawdzić, jakie wymiary, rodzaje danych i filtry zawiera ten zbiór.

Usuwanie rozwiniętego zbioru danych

Aby usunąć rozwinięty zbiór danych, musisz mieć w usłudze rolę Edytujący lub Administrator.

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Rozwinięte zbiory danych.
 2. Kliknij wiersz zawierający rozwinięty zbiór danych, który chcesz usunąć.
 3. U góry strony Szczegóły rozszerzonych danych kliknij przycisk Usuń.
 4. W wyskakującym okienku potwierdzenia kliknij Usuń.

Nieobsługiwane wymiary i raporty

Nie wszystkie wymiary i raporty są obsługiwane. Jeśli któreś z tych stwierdzeń dotyczących raportu jest prawdziwe w Twoim przypadku, Analytics 360 nie będzie w stanie utworzyć rozwiniętego zbioru danych i nadal będziesz widzieć wiersz (other):

 • zawiera wymiary grupowania kanałów,
 • jest kartą Przegląd,
 • zawiera więcej niż 6 wymiarów lub 12 rodzajów danych (liczone są także wymiary używane w porównaniach i filtrach),
 • zawiera filtr z klauzulą LUB.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5607725198734908817
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256