[GA4] Pomiar konwersji po wyświetleniu angażującym

Zliczaj konwersje dokonane przez użytkowników w ciągu 3 dni od obejrzenia filmu w YouTube

Konwersja po wyświetleniu angażującym (EVC) oznacza, że użytkownik oglądał dany film w YouTube przez co najmniej 10 sekund, a potem w ciągu 3 dni dokonał konwersji w Twojej witrynie lub aplikacji.

Instrukcje

Aby mierzyć liczbę konwersji po wyświetleniu angażującym:

  1. Połącz swoje konto Google Ads, aby umożliwić przepływ danych między Google Ads a Analytics.
  2. Aktywuj Google Signals, aby zbierać dane od użytkowników, którzy włączyli personalizację reklam i są zalogowani.

Wyniki

Zdarzenia konwersji po wyświetleniu angażującym są dostępne w Analytics (np. w Kreatorze listy odbiorców) oraz w raportach, w których jako wymiar dostępny jest typ sieci reklamowej (np. Szczegóły konwersji, Kampanie Google Ads czy Pozyskiwanie użytkowników).

Gdy skonfigurujesz usługę, Analytics będzie rejestrować źródło/medium konwersji po wyświetleniu angażującym w YouTube jako „google/cpc”, a kampanię jako powiązaną kampanię w YouTube.

Zastrzeżenia

Różne liczby zdarzeń w zależności od tożsamości na potrzeby raportowania

Obecnie zdarzenia konwersji first_open i first_visit mogą być zliczane inaczej w poszczególnych raportach Konwersje > first_open/first_visit i w innych raportach, które zawierają liczbę zdarzeń, zależnie od tożsamości na potrzeby raportowania używanej w danej usłudze.

Jeśli używasz metody:

  • Na podstawie pola User-ID i identyfikatora urządzenia, wszystkie zdarzenia first_open/first_visit dotyczące użytkownika są powiązane z pierwszą datą w zakresie dat, w którym zostały wywołane;
  • Tylko na podstawie urządzenia, wszystkie zdarzenia są powiązane z dniami, w których zostały wywołane.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne