[GA4] Set up audiences

[GA4] Uvod v ciljne skupine v storitvi Google Analytics

Ciljne skupine so skupine uporabnikov z istimi atributi. Ciljne skupine lahko delite z oglaševalskimi izdelki, ki jih uporabljate, na primer z Googlom Ads, da se lahko pri trženju osredotočite na določene skupine uporabnikov.

Kaj je ciljna skupina?

V Googlu Analytics je ciljna skupina skupina uporabnikov s spletnega mesta in/ali iz aplikacije, ki imajo podobne podatke o vedenju oziroma iste demografske ali druge opisne podatke (npr. isto starostno skupino, isti spol ali pa so bili pridobljeni z isto oglaševalsko akcijo).

Ustvarite lahko na primer ciljno skupino vseh uporabnikov, ki so opravili kakršen koli nakup (purchase event_count > 0).

Ta ciljna skupina bo morda prevelika za praktične namene oglaševalskih akcij. V tem primeru lahko določite manjše skupine uporabnikov z bolj specifičnim vedenjem in demografskimi podatki, na primer:

  • uporabniki iz Slovenije, ki so kupili od 1 do 5 artiklov;
  • uporabniki iz Maribora v Sloveniji, ki so v zadnjih 7 dneh kupili od 1 do 5 artiklov;
  • uporabniki iz Maribora, ki so kupili od 1 do 5 artiklov v zadnjih 7 dneh in porabili več kot 100 EUR.

Ciljne skupine lahko ustvarite na podlagi katerih koli podatkov, ki jih zbirate, pri čemer jih lahko določite tako široko ali ozko, kot je potrebno: Vsi uporabniki, ki so kupili sončna očala ali Vsi uporabniki, ki so kupili črna športna očala z modrimi odsevnimi lečami.

Vsakič, ko neki uporabnik obišče vaše spletno mesto ali aplikacijo, pri čemer se njegovo vedenje in/ali opisni podatki ujemajo s pogoji ciljne skupine, je dodan v ciljno skupino. Hitrost dodajanja uporabnikov v ciljno skupino je odvisna od tega, kako pogosto uporabniki, ki obiščejo vaše spletno mesto ali aplikacijo, izkažejo vedenje in/ali imajo opisne podatke, ki ustrezajo definiciji ciljne skupine. Ciljne skupine s širšimi definicijami (manj pogojev) bodo uporabnike zbirale hitreje kot ciljne skupine z ožjimi definicijami (več pogojev).

Analytics v ciljne skupine naknadno doda do 30 dni podatkov, če so ti podatki na voljo. Če ste v zadnjih 30 dneh že imeli uporabnike, ki ustrezajo vaši definiciji ciljne skupine, bo ciljna skupina takoj zapolnjena z uporabniki.

Kaj omogočajo ciljne skupine?

Ciljne skupine lahko uporabite v poročilih in oglaševalskih akcijah.

Poročanje

Če zgolj ustvarite ciljno skupino, lahko v storitvi Analytics odprete poročilo o njej in si ogledate, koliko uporabnikov iz te ciljne skupine obišče vaše spletno mesto/aplikacijo, koliko konverzij in dejavnih sej ustvarijo ter katere tehnologije uporabljajo za interakcijo z vašo vsebino.

V poročilih lahko ciljne skupine uporabite kot osnovo za primerjave. (Kot razsežnost izberite »Ime ciljne skupine«, za vrednost razsežnosti pa izberite določeno ciljno skupino.) Nato lahko primerjate ciljne skupine v kontekstu istih podatkov, npr. ali je ciljna skupina strank iz Portoroža kupila več sončnih očal kot ciljna skupina strank iz Maribora. Kateri uporabniki so kupili najdražje izdelke?

V modulu za raziskovanje se lahko z razsežnostma »Ime ciljne skupine« in »Ime zadnje ciljne skupine« poglobite v to, kateri načini pridobivanja določenih ciljnih skupin so bili učinkovitejši, katere ciljne skupine so bile dejavne tudi po tem, ko ste jih pridobili, kako so se ti uporabniki pomikali po vaši vsebini in po določenih tokovih, ki vas zanimajo.

Oglaševanje

Če je vaša znamka Analytics povezana z Googlovimi oglaševalskimi izdelki, kot je Google Ads, Display & Video 360 ali Search Ads 360, ciljne skupine Analytics delite s temi izdelki.

Ciljna skupina »Kupci«, ki jo Analytics privzeto ustvari, ko vaši uporabniki sprožijo dogodke in_app_purchase ali purchase, se deli z vsemi povezanimi oglaševalskimi izdelki.

Ko ustvarite povezave izdelkov med storitvijo Analytics in oglaševalskimi izdelki ter izberete možnost omogočanja osebno prilagojenega oglaševanja, so ciljne skupine na voljo v teh drugih izdelkih za prikazovanje oglasov uporabnikom na podlagi njihovega specifičnega vedenja v spletu (npr. oglasov za ponovno trženje za izdelke, ki so si jih ogledali na vašem spletnem mestu, vendar jih še niso kupili).

Ko so ciljne skupine na voljo v Googlovih oglaševalskih izdelkih, lahko na podlagi njih določite, komu želite prikazovati oglase. Če imate na primer ciljno skupino Vsi uporabniki, ki so kupili sončna očala, se vsakič, ko eden od uporabnikov v tej ciljni skupini odpre spletno mesto ali aplikacijo, v okviru katere prikazujete oglase, vaš oglas samodejno uvrsti na dražbo za prikaz temu uporabniku. Tako lahko svoj proračun za oglaševanje porabite za uporabnike, za katere je najbolj verjetno, da se bodo odzvali na vaše oglase.

Razlike med ciljnimi skupinami Universal Analytics in Google Analytics 4

Universal Analytics in Google Analytics 4 ne zbirata povsem enakih podatkov. Obstajajo razsežnosti, ki so v obeh različicah enake (npr. država, kraj, starost, spol), pri čemer različici Analyticsa zbirata različne podatke za druge razsežnosti, kot sta vir in medij. Če na primer v storitvi Universal Analytics za zbiranje podatkov uporabite parameter utm_source, boste prejemali vrednosti za razsežnost Vir. Če v storitvi Google Analytics 4 uporabite parameter utm_source,, pa boste prejemali vrednosti za Vir, Vir prvega uporabnika in Vir seje. V storitvi Universal Analytics je na voljo meritev o uporabnikih Število sej na uporabnika; v storitvi Google Analytics 4 ta meritev ne obstaja.

Ker se veliko podatkov, ki jih uporabljate v definicijah ciljnih skupin v storitvi Universal Analytics in storitvi Google Analytics 4, med različicama razlikuje, je selitev ciljnih skupin Universal Analytics v Google Analytics 4 trenutno ročni postopek, v okviru katerega pregledate definicije ciljnih skupin Universal Analytics in jih znova ustvarite v Googlu Analytics 4 na podlagi podatkov, ki se najbolj ujemajo.

Poleg manjših razlik v podatkih so ciljne skupine v osnovi enake v obeh različicah – ustvarite jih na enak način z uporabo pogojev na podlagi podatkov, na primer »vključi uporabnike, ki so kupili sončna očala« ali »vključi uporabnike, ki so v košarico dodali sončna očala, vendar jih dejansko niso kupili«.

Velika razlika je v tem, da GA4 vključuje ciljne skupine na podlagi predvidevanja, UA pa ne. V naslednjem razdelku lahko preberete več o ciljnih skupinah na podlagi predvidevanja.

Ciljne skupine na podlagi predvidevanja

Ciljna skupina na podlagi predvidevanja ima vsaj en pogoj, ki temelji na meritvi za predvidevanje. Analytics ustvari meritve za predvidevanje prek modeliranja podatkov, ki jih zbirate (če zbirate zahtevane najmanjše količine potrebnih podatkov), in predvidevanja, kateri od vaših uporabnikov se bodo vedli na neki način. Modeli za predvidevanje ocenijo vaše podatke, da med drugim ugotovijo, kateri uporabniki bodo najverjetneje opravili nakup, pri katerih uporabnikih bo najverjetneje prišlo do odliva (in ne bodo več uporabljali vašega spletnega mesta/aplikacije) ter kolikšen prihodek bodo najverjetneje ustvarili uporabniki.

Ciljne skupine na podlagi predvidevanja so uporabne, če želite ugotoviti, za katere uporabnike bi veljalo porabiti proračun za trženje – uporabnike, ki so že opravili nakup, ali samo uporabnike, za katere je verjetneje, da bodo v naslednjih 7 dneh opravili nakup.

Če Analytics ustvarja meritve za predvidevanje za znamko, jih lahko uporabite pri ustvarjanju lastnih ciljnih skupin; npr. »vključi uporabnike iz Maribora IN uporabnike, za katere je verjetno, da bodo opravili nakup v naslednjih 7 dneh«.

Dodatna prednost ustvarjanja meritev za predvidevanje v storitvi Analytics je ta, da jih storitev uporablja za ustvarjanje ciljnih skupin na podlagi predvidevanja, kot sta Uporabniki, za katere je verjetno, da bodo v 7 dneh kupci in Predvideni uporabniki, ki bodo v 28 dneh porabili največ, ki jih lahko uporabite v obstoječi obliki ali kot osnovo za lastne ciljne skupine po meri.

Preberite več o meritvah za predvidevanje in ciljnih skupinah na podlagi predvidevanja.

Dodatno branje

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni