Grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych i korzystanie z tej funkcji

Domyślnie etykiety kanałów widoczne w raportach Ścieżki wielokanałowe (Płatne wyniki wyszukiwania, Bezpłatne wyniki wyszukiwania, Sieć społecznościowa itd.) są zdefiniowane w ramach grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych. Jeśli masz określone oczekiwania dotyczące analizy, możesz pokusić się o stworzenie własnych grupowań kanałów, każde z osobnym zestawem etykiet. Jednak etykiety grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych wystarczają do większości zastosowań z zakresu analizy.

Wymiary usług Campaign Manager, Display & Video 360 i Search Ads 360 nie są dostępne dla domyślnych grupowań kanałów. Te wymiary są jednak dostępne dla utworzonych przez Ciebie niestandardowych grupowań kanałów.

Tematy w tym artykule:

Wyświetlanie definicji domyślnych etykiet (tzn. grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych)

Aby dowiedzieć się, jak są zdefiniowane domyślne etykiety (np. Sieć społecznościowa) w grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych:

 1. W raporcie Najważniejsze ścieżki konwersji lub Konwersje wspomagane wybierz Zgrupowania kanałów jako wymiar główny i kliknij Kopiuj szablon grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych.
 2. Aby zapoznać się z definicjami etykiet, kliknij ikonę ołówka (Edytuj).
 3. Po zakończeniu przeglądania definicji etykiet kliknij link Anuluj.

Definicje kanałów możesz też sprawdzić w artykule Informacje o kanałach (i o grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych).

Jak działa grupowanie kanałów

Grupowanie kanałów to zestaw etykiet przydzielanych poszczególnym kanałom lub grupom kanałów, które chcesz zobaczyć w swoim raporcie. Na przykład grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych jest wstępnie zdefiniowanym grupowaniem kanałów.

Przy definiowaniu grupowania kanałów wskazujesz, które kanały mają należeć do jakich etykiet. Oto kilka przykładów grupowania kanałów, które możesz zdefiniować:

Reguły są interpretowane w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane, a każde grupowanie kanałów musi zawierać co najmniej jedną etykietę. Wszystkie kanały, które nie zostaną uwzględnione w pierwszej regule (tj. w ramach pierwszej etykiety), przechodzą do drugiej reguły, o ile ona występuje. Kanały, które nie zostaną uwzględnione w drugiej regule (tj. w ramach drugiej etykiety), przechodzą do trzeciej reguły, o ile ona występuje. Wszystkie kanały, które pozostaną po wyczerpaniu wszystkich reguł, trafią do etykiety zastępczej inne.

Stosowanie niestandardowego grupowania kanałów w raporcie

W raportach Ogółem, Najważniejsze ścieżki konwersji i Konwersje wspomagane stosowane jest domyślnie podstawowe grupowanie kanałów. Jednak w raportach Najważniejsze ścieżki konwersji i Konwersje wspomagane można stosować dowolne inne, stworzone przez siebie niestandardowe grupowania kanałów

Aby zastosować niestandardowe grupowanie kanałów, kliknij Grupowanie kanałów jako wymiar główny, a następnie wybierz odpowiednie niestandardowe grupowanie kanałów.

Niestandardowe grupowanie kanałów nie powoduje modyfikacji danych. Umożliwia po prostu zestawianie kanałów pod wspólnymi etykietami podczas wyświetlania raportu.

Dane o kosztach mogą być niedostępne w przypadku niestandardowych grupowań kanałów w raportach Ścieżki wielokanałowe.

Tworzenie niestandardowego grupowania kanałów

Aby utworzyć własne niestandardowe grupowanie kanałów, możesz skopiować grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych i użyć go jako szablonu. Ewentualnie możesz utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów od podstaw. Możesz utworzyć tyle niestandardowych grupowań kanałów, ile chcesz.

Aby utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów:

 1. W raporcie Najważniejsze ścieżki konwersji lub Konwersje wspomagane kliknij Grupowanie kanałów jako wymiar główny i wybierz Utwórz niestandardowe grupowanie kanałów.
 2. Wpisz nazwę grupowania kanałów.
 3. Kliknij Zdefiniuj nowy kanał dla poszczególnych etykiet, które mają pojawiać się w raporcie. Aby np. zgrupować cały ruch w sieci wyszukiwania i nadać mu etykietę Wyszukiwanie, utwórz regułę o następującym warunku:

  (Medium zawiera cpc) LUB (Medium zawiera bezpłatne)
 4. Kliknij przycisk Gotowe, by zapisać poszczególne definicje kanałów.
 5. Po dodaniu wszystkich reguł kliknij przycisk Zapisz.

Kopiowanie, udostępnianie i usuwanie niestandardowego grupowania kanałów

Po utworzeniu i zapisaniu niestandardowego grupowania kanałów możesz kopiować, usuwać i udostępniać je bezpośrednio innym użytkownikom lub za pomocą Galerii rozwiązań.

Kiedy udostępniasz niestandardowe grupowanie kanałów, wysyłane są tylko informacje o konfiguracji. Twoje dane pozostają prywatne. Dowiedz się więcej o udostępnianiu zasobów, w tym, jak jednocześnie udostępniać wiele niestandardowych grupowań kanałów.

Możesz też usuwać i kopiować niestandardowe grupowania kanałów. Na podstawie skopiowanego zgrupowania możesz utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów.

Kopiowanie, udostępnianie i usuwanie niestandardowego grupowania kanałów:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Przejdź do odpowiedniego widoku.
 4. W kolumnie Widok kliknij Niestandardowe grupowania kanałów.
 5. Z menu Działania wybierz Kopiuj, Udostępnij lub Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem