Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Tworzenie grupowań kanałów ścieżek wielokanałowych i korzystanie z nich

Domyślnie etykiety kanałów widoczne w raportach Ścieżki wielokanałowe (Płatne wyniki wyszukiwania, Bezpłatne wyniki wyszukiwania, Sieć społecznościowa itd.) są zdefiniowane w ramach grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych. Jeśli masz określone oczekiwania dotyczące analizy, możesz pokusić się o stworzenie własnych grupowań kanałów, każde z osobnym zestawem etykiet. Jednak etykiety grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych wystarczają do większości zastosowań z zakresu analizy.

Wymiary stosowane w usługach Campaign Manager 360, Display & Video 360 i Search Ads 360 są niedostępne w przypadku domyślnych grupowań kanałów. Te wymiary są jednak dostępne dla utworzonych przez Ciebie niestandardowych grupowań kanałów.

Tematy w tym artykule:

Wyświetlanie definicji domyślnych etykiet (tzn. grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych)

Aby dowiedzieć się, jak są zdefiniowane domyślne etykiety (np. Sieć społecznościowa) w grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych:

 1. W raporcie Najważniejsze ścieżki konwersji lub Konwersje wspomagane wybierz Grupy kanałów jako wymiar główny i kliknij Kopiuj szablon grupy kanałów ścieżek wielokanałowych.
 2. Aby zapoznać się z definicjami etykiet, kliknij ikonę ołówka (Edytuj).
 3. Po zakończeniu przeglądania definicji etykiet kliknij link Anuluj.

Definicje kanałów możesz też sprawdzić w artykule Informacje o kanałach ścieżek wielokanałowych (i o grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych).

Jak działa grupowanie kanałów

Grupowanie kanałów to zestaw etykiet przydzielanych poszczególnym kanałom lub grupom kanałów, które chcesz zobaczyć w swoim raporcie. Na przykład grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych jest wstępnie zdefiniowanym grupowaniem kanałów.

Przy definiowaniu grupowania kanałów wskazujesz, które kanały mają należeć do jakich etykiet. Oto kilka przykładów grupowania kanałów, które możesz zdefiniować:

 • Wyszukiwanie/podmiot stowarzyszony/reklama: etykieta Wyszukiwanie, etykieta Podmiot stowarzyszony i etykieta Reklama displayowa
 • Płatne wyniki wyszukiwania / reklama displayowa: etykieta Płatne wyniki wyszukiwania i etykieta Reklama displayowa;
 • Wyszukania związane z marką / ogólne płatne wyszukiwanie: etykieta Płatne wyniki wyszukiwania – związane z marką i etykieta Ogólne płatne wyszukiwanie.Więcej informacji o kanałach wyszukiwania związanego z marką i niezwiązanego z nią

Reguły są interpretowane w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane, a każde grupowanie kanałów musi zawierać co najmniej 1 etykietę. Wszystkie kanały, które nie zostaną uwzględnione w pierwszej regule (tj. w ramach pierwszej etykiety), przechodzą do drugiej reguły, o ile ona występuje. Kanały, które nie zostaną uwzględnione w drugiej regule (tj. w ramach drugiej etykiety), przechodzą do trzeciej reguły, o ile ona występuje. Wszystkie kanały, które pozostaną po wyczerpaniu wszystkich reguł, trafią do etykiety zastępczej inne.

Stosowanie niestandardowego grupowania kanałów w raporcie

W raportach Ogółem, Najważniejsze ścieżki konwersji i Konwersje wspomagane stosowane jest domyślnie podstawowe grupowanie kanałów. Jednak w raportach Najważniejsze ścieżki konwersjiKonwersje wspomagane można stosować dowolne inne, utworzone przez siebie niestandardowe grupowania kanałów

Aby zastosować niestandardowe grupowanie kanałów, kliknij Grupowanie kanałów jako wymiar główny, a następnie wybierz odpowiednie niestandardowe grupowanie kanałów.

Niestandardowe grupowanie kanałów nie powoduje modyfikacji danych. Umożliwia po prostu zestawianie kanałów pod wspólnymi etykietami podczas wyświetlania raportu.

Dane o kosztach mogą być niedostępne w przypadku niestandardowych grupowań kanałów w raportach Ścieżki wielokanałowe.

Tworzenie niestandardowego grupowania kanałów

Aby utworzyć własne niestandardowe grupowanie kanałów, możesz skopiować grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych i użyć go jako szablonu. Ewentualnie możesz utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów od podstaw. Możesz utworzyć tyle niestandardowych grupowań kanałów, ile chcesz.

Aby utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów:

 1. W raporcie Najważniejsze ścieżki konwersji lub Konwersje wspomagane wybierz Grupy kanałów jako wymiar główny i kliknij Utwórz niestandardową grupę kanałów.
 2. Wpisz nazwę grupowania kanałów.
 3. Kliknij Zdefiniuj nowy kanał dla poszczególnych etykiet, które mają się pojawiać w raporcie. Aby np. zgrupować cały ruch w sieci wyszukiwania i nadać mu etykietę Wyszukiwanie, utwórz regułę o tych warunkach:

  (Medium zawiera cpc) LUB (Medium zawiera bezpłatne)
 4. Kliknij przycisk Gotowe, by zapisać poszczególne definicje kanałów.
 5. Po dodaniu wszystkich reguł kliknij przycisk Zapisz.

Kopiowanie, udostępnianie i usuwanie niestandardowego grupowania kanałów

Po utworzeniu i zapisaniu niestandardowego grupowania kanałów możesz kopiować, usuwać i udostępniać je bezpośrednio innym użytkownikom lub za pomocą Galerii rozwiązań.

Kiedy udostępniasz niestandardowe grupowanie kanałów, wysyłane są tylko informacje o konfiguracji. Twoje dane pozostają prywatne. Dowiedz się więcej o udostępnianiu zasobów, w tym, jak jednocześnie udostępniać wiele niestandardowych grupowań kanałów.

Możesz też usuwać i kopiować niestandardowe grupowania kanałów. Na podstawie skopiowanego zgrupowania możesz utworzyć nowe niestandardowe grupowanie kanałów.

Aby skopiować, udostępnić lub usunąć niestandardowe grupowanie kanałów:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Przejdź do odpowiedniego widoku danych.
 4. W kolumnie Widok kliknij Niestandardowe grupowania kanałów.
 5. W menu Działania kliknij Kopiuj, Udostępnij lub Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false