Zarządzanie zgodą użytkowników

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu zgodą użytkowników i implementacji rozwiązania do uzyskiwania zgody.

Witryny i aplikacje korzystające z usług pomiarowych Google zbierają i przechowują informacje o działaniach użytkowników witryny i aplikacji. Zarządzanie zgodą użytkowników obejmuje:

  1. Uzyskanie zgody użytkownika na zapisywanie informacji o jego zachowaniu lub odmowę udzielenia zgody.
  2. Poinformowanie użytkownika o stanie zgody w systemie pomiarowym.
  3. Zapewnianie, że tagi Google i tagi innych firm, które przechowują lub odczytują pliki cookie, są zgodne z wyborami użytkowników.

W przypadku wymagań 1 i 2 klienci Google mogą korzystać z zewnętrznej platformy do zarządzania zgodą użytkowników lub wdrożyć niestandardowe rozwiązanie do uzyskiwania zgody użytkownika. Tryb uzyskiwania zgody spełnia trzeci wymóg.

Tryb uzyskiwania zgody Google umożliwia klientom korzystającym z pomiarów ustawienie domyślnego stanu zgody użytkownika dla każdego rodzaju miejsca na dane, z którego korzystają. Gdy użytkownik strony internetowej lub aplikacji wybierze opcję zgody, tryb uzyskiwania zgody zachowa ten wybór w czasie interakcji z daną stroną lub aplikacją.

Zasady IAB Europe dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych to alternatywny sposób uzyskiwania zgody i monitorowania jej stanu. Jeśli niestandardowa implementacja klienta lub jego platforma do zarządzania zgodą użytkowników korzysta z Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, przekazuje Google stan zgody jako specjalny ciąg znaków dotyczący Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Tag Google lub Menedżer tagów może odczytywać ten ciąg znaków i ustawiać sposób pomiaru w przypadku tagów z mechanizmem sprawdzania zgody użytkownika. Więcej informacji znajdziesz na stronach Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 oraz Google Analytics. Użytkownikom, którzy korzystają z Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, ale nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe, Google udostępnia Tryb udzielenia dodatkowej zgody opisany w specyfikacji technicznej trybu udzielenia dodatkowej zgody Google.

W przypadku witryn tryb uzyskiwania zgody powoduje, że tagi z mechanizmem sprawdzania zgody użytkownika zmieniają sposób przechowywania danych. Jeśli użytkownik odmówi zgody, tagi nie będą już zapisywać plików cookie, ale będą wysyłać pingi (sygnały) do serwera Google zgodnie z opisem w sekcji Działanie trybu uzyskiwania zgody. Oznacza to, że nie wszystkie informacje o użytkownikach, którzy nie wyrazili zgody, zostają utracone, a usługi Google Analytics 4 mogą modelować konwersje zgodnie z opisem w artykule [GA4] Informacje o konwersjach modelowanych.

Włączanie trybu uzyskiwania zgody

Deweloperzy witryn mogą włączać tryb uzyskiwania zgody, używając poleceń dotyczących zgody na wykorzystanie tagu gtag, tagu utworzonego na podstawieszablonu trybu uzyskiwania zgody Menedżera tagów lubZasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Deweloperzy aplikacji mogą korzystać z konfiguracji uzyskiwania zgody i interfejsów API zgodnie z opisem w dokumentacji Menedżera tagów i Firebase.

Zalecamy, aby klienci korzystający z Menedżera tagów Google włączyli tryb uzyskiwania zgody z szablonem trybu uzyskiwania zgody Menedżera tagów utworzonym przez swoją platformę do zarządzania zgodą użytkowników (lub wdrożyli niestandardowe rozwiązanie do zarządzania zgodą użytkowników). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Integracja z platformami do zarządzania zgodą użytkowników

Platformy do zarządzania zgodą użytkowników mogą integrować się z trybem i ustawieniami uzyskiwania zgody w Menedżerze tagów Google. W przypadku polecanych przez nas platform w Galerii szablonów społeczności Menedżera tagów dostępne są szablony zintegrowane z naszymi interfejsami API do uzyskiwania zgody. W tabeli poniżej znajdziesz więcej informacji na temat integracji platform do zarządzania zgodą użytkowników z trybem uzyskiwania zgody:

Narzędzie do uzyskiwania zgody Obsługiwane rodzaje zgody Dostępny
szablon
społeczności
Menedżera tagów
Integracja z wywołaniami funkcji aktualizacji uzyskiwania zgody Integracja z wywołaniami wartości domyślnych uzyskiwania zgody
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + szablon TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(pełna integracja z Menedżerem tagów Google + integracja niewymagająca Menedżera tagów Google)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(tylko jako przykład kodu na stronie)
Dostawcy platformy do zarządzania zgodą użytkowników powinni wdrożyć u swoich klientów integracje trybu uzyskiwania zgody zgodnie z platformą tagowania (Menedżer tagów Google lub gtag.js). Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o trybie uzyskiwania zgody dla dostawców platform do zarządzania zgodą użytkowników.

Inne ustawienia prywatności klienta

Niezależnie od tego, jak klienci zarządzają zgodą użytkowników, mogą też kontrolować:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false