Je velice důležité, abyste provedli migraci nastavení své služby v Universal Analytics do Google Analytics 4 nebo 1. července 2023 začnete přicházet o data (1. července 2024 v případě služeb v Analytics 360). Zde si můžete přečíst, jak migrovat nastavení.

Správa souhlasu uživatele

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek a aplikací, kteří používají banner nebo widget k potvrzení souhlasu s používáním souborů cookie nebo jiné řešení pro správu souhlasu. 

Přečtěte si, co můžete potřebovat ke správě souhlasu uživatele pro službu Analytics na vašem webu nebo v aplikaci a tuto správu uskutečňovat.

Proč spravovat souhlas uživatele

Weby a aplikace, které používají Google Analytics, shromažďují a ukládají informace o návštěvnících webu a chování uživatelů aplikace. Lidé stále častěji očekávají, že budete mít kontrolu nad daty, která o sobě sdílejí na internetu, a Google nabízí nástroje, které vám umožní respektovat rozhodnutí uživatelů.

V mnoha zemích a oblastech platí zákony, které od webů a aplikací vyžadují, aby získaly souhlas s ukládáním informací o uživatelích. Tyto zákony se v jednotlivých zemích liší a také se postupně mění. Je vaší povinností seznámit se s právními předpisy, které se vás týkají, a implementovat na webu nebo v aplikaci řešení pro správu souhlasu, která splňují zákonné požadavky. 

Weby používají k ukládání informací soubory cookie, zatímco aplikace používají identifikátory. Mnoho lidí však všechny uložené informace označuje jako soubory cookie. Kvůli tomu může být při získávání souhlasu uživatele pro web i aplikaci používán zjednodušené vyjádření souhlas s používáním souborů cookie. Výraz banner pro získání souhlasu s používáním souborů cookie se často vztahuje na všechna řešení pro správu souhlasu.

Jak spravovat souhlas

Správa souhlasu uživatele vyžaduje, abyste:

  1. nabídli uživateli možnost zamítnout nebo vyjádřit souhlas s ukládáním informací o jeho chování,
  2. informovali společnost Google o uživatelově zamítnutí nebo vyjádření souhlasu,
  3. zajistili, že značky Google, které ukládají nebo čtou soubory cookie, respektují volbu uživatele.

Získání souhlasu

Máte povinnost získat souhlas uživatelů na vašem webu nebo ve vaší aplikaci. Můžete implementovat banner k potvrzení souhlasu nebo jiné vlastní řešení souhlasu, případně použít platformu pro správu souhlasu (CMP).  

Komunikace ohledně souhlasu

O uživatelově volbě neboli stavu souhlasu musíte informovat Google. Řada platforem pro správu souhlasu sama zajišťuje předávání příslušných informací společnosti Google. Pokud implementujete vlastní řešení pro správu souhlasu, musíte také implementovat metodu, která bude odesílat informace o stavu souhlasu Googlu.

Informace o stavu souhlasu můžete Googlu předávat tímto způsobem:

Každá z těchto metod se dá implementovat různými způsoby.

Postarejte se, aby značky respektovaly stav souhlasu

Když Googlu předáte informace o stavu souhlasu, značky Google upraví své chování podle toho, jaké volby uživatel provedl. Mechanismus a integrace se liší v závislosti na tom, zda řešení pro správu souhlasu používá k předávání informací o stavu souhlasu režim souhlasu nebo TCF. Obě varianty umožňují, aby značky Google respektovaly rozhodnutí uživatelů.

Zvolte rámec pro správu souhlasu

Režim souhlasu společnosti Google a systém Transparency & Consent Framework organizace IAB jsou dva samostatné rámce, které umožňují přenášet signály souhlasu. 

Režim souhlasu

Režim souhlasu umožňuje našim uživatelům nastavit výchozí stav souhlasu pro každý typ úložiště, které používají. Když návštěvník webu nebo uživatel aplikace o souhlasu rozhodne, režim souhlasu jeho volbu „propíše“ do všech interakcí s webem či aplikací.

Režim souhlasu u webů funguje tak, že značky s kontrolou souhlasu upravují chování úložiště. Pokud uživatel souhlas neudělí, značky už neukládají soubory cookie, ale místo toho odesílají na server Google pingy, jak je popsáno v rámci fungování režimu souhlasu. To znamená, že některé informace o návštěvnících, kteří zamítli souhlas, mohou být i tak k dispozici. Pingy umožňují službám v Google Analytics 4 modelovat data tak, jak je popsáno v článcích Modelované konverze a Modelování chování pro režim souhlasu.

Další informace o aktivaci režimu souhlasu najdete v článku Režim souhlasu na webech a v mobilních aplikacích.

Systém Transparency & Consent Framework (TCF) organizace IAB Europe

Alternativním způsobem získávání a sledování souhlasů je řešení Transparency & Consent Framework (TCF) organizace IAB Europe. Pokud vaše vlastní implementace nebo platforma CMP získává souhlas uživatelů právě přes TCF, předává se Googlu ve formě řetězce TCF. Značka Google nebo Správce značek dokážou řetězec přečíst a nastavit u značek měření s kontrolou souhlasu. Další podrobnosti najdete v dokumentech Transparency & Consent Framework verze 2 organizace IAB a Google Analytics. Pro zákazníky, kteří TCF 2.0 používají, ale dosud se nezaregistrovali na globálním seznamu dodavatelů organizace IAB Europe, nabízí Google „režim dalšího souhlasu“ popsaný v technické specifikaci režimu dalšího souhlasu společnosti Google.

Když vaši uživatelé odepřou souhlas prostřednictvím řešení TCF, služby v GA4 nebudou moci modelovat data k vyplnění chybějících informací. 

Další možnosti nastavení ochrany soukromí zákazníků

Nezávisle na tom, jak spravujete souhlas uživatelů, máte také kontrolu nad následujícími aspekty:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256