Úvod do správy souhlasu uživatelů

Tento článek je určenvšem, kdo odesílají data do Googlu a shromažďují a spravují souhlas uživatelů.

Přečtěte si, proč a jak může být potřeba spravovat souhlas uživatelů ve službách Google Analytics, Google Ads nebo Ads Data Hub.

Proč spravovat souhlas uživatele

Spotřebitelé stále častěji očekávají, že budou mít kontrolu nad údaji, které o sobě sdílejí, a Google nabízí nástroje, které vám umožní respektovat volby uživatelů. Weby a aplikace, které používají Google Analytics nebo Google Ads, shromažďují a ukládají informace o návštěvnících webu a chování uživatelů aplikace. Google také umožňuje nahrávat do Google Ads data z jiných zdrojů, například nahráním dat o prodejích v obchodě.

V mnoha zemích a oblastech platí právní předpisy, které od inzerentů vyžadují získat od uživatelů souhlas s ukládáním a sdílením informací o nich. Tyto právní předpisy se v jednotlivých zemích liší a také se v průběhu času mění. Jako inzerent jste povinni znát zákony, které se vás týkají, a implementovat řešení pro správu souhlasu u všech dat, která sdílíte se společností Google.

Weby používají k ukládání informací soubory cookie, zatímco aplikace používají identifikátory. Mnoho lidí však všechny uložené informace označuje jako soubory cookie. Kvůli tomu může být při získávání souhlasu uživatele pro web i aplikaci používáno zjednodušené vyjádření souhlas s používáním souborů cookie. Obdobně se výraz lišta s informacemi o používaných souborech cookie a žádostí o souhlas s jejich použitím často vztahuje na všechna řešení pro správu souhlasu.

Jak spravovat souhlas

Správa souhlasu uživatele vyžaduje níže uvedené:

  1. Získejte volbu uživatele týkající se souhlasu, která uděluje nebo zamítá souhlas s ukládáním informací o jeho chování. Jste odpovědní za získání souhlasu uživatelů na svém webu nebo ve své aplikaci, pokud jde o data, která nahráváte do Googlu.
    U webů a aplikací můžete implementovat banner k potvrzení souhlasu nebo jiné vlastní řešení k získávání souhlasu, případně použít platformu pro správu souhlasu (CMP).
    Pokud chcete nahrávat data do Googlu, konzultujte se svým právním oddělením řešení pro správu souhlasu, které bude vašim obchodním potřebám vyhovovat nejlépe.
  2. Informujte společnost Google o uživatelově volbě související se souhlasem nebo stavu souhlasu. Řada platforem CMP sama zajišťuje předávání stavu souhlasu společnosti Google. Pokud implementujete vlastní řešení pro správu souhlasu, musíte implementovat metodu k odeslání stavu souhlasu společnosti Google. Další informace najdete v článku Výběr rámce pro správu souhlasu.
  3. Zajistěte, aby se značky Google a značky třetích stran chovaly v souladu s volbou uživatele týkající se souhlasu.

Zvolte rámec pro správu souhlasu

K předávání souhlasu uživatelů z webů a aplikací a odesílání dat o souhlasu do Googlu musí vaše řešení pro získávání souhlasu používat rámec pro získávání souhlasu. Můžete si vybrat mezi režimem souhlasu společnosti Google a řešením Transparency & Consent Framework organizace IAB.

Pokud do Googlu nahráváte data (například data o prodejích v obchodě), zahrňte signály souhlasu, aby bylo možné i nadále využívat funkce personalizace reklam, jako jsou vlastní seznamy zákazníků, s daty o prodejích v obchodě. Přečtěte si, jak odeslat souhlas s nahranými daty.

Režim souhlasu

Díky režimu souhlasu můžete s Googlem sdílet stav souhlasu vašich uživatelů s používáním souborů cookie nebo identifikátoru aplikace. Značky podle toho upraví své chování a respektují uživatelovy volby.

Značky s kontrolami souhlasu upravují chování při ukládání souborů cookie. Pokud uživatel souhlas neudělí, značky už neukládají soubory cookie, ale místo toho odesílají na server Google pingy, jak je popsáno v rámci fungování režimu souhlasu. To znamená, že některé informace o návštěvnících, kteří zamítli souhlas, mohou být i tak k dispozici. Pingy umožňují službám v Google Analytics 4 modelovat data tak, jak je popsáno v článcích Modelované konverze a Modelování chování pro režim souhlasu.

Systém Transparency & Consent Framework (TCF) organizace IAB Europe

Alternativním způsobem získávání a sledování souhlasů je řešení Transparency & Consent Framework (TCF) organizace IAB Europe. Pokud vaše vlastní implementace nebo platforma CMP získává souhlas uživatelů právě přes TCF, předává se Googlu ve formě řetězce TCF. Značka Google nebo Správce značek dokážou řetězec přečíst a nastavit u značek měření s kontrolou souhlasu. Další podrobnosti najdete v článku Implementace systému Transparency and Consent Framework. Pro ty, kteří ještě nejsou zaregistrováni v globálním seznamu dodavatelů (GVL) organizace IAB Europe, poskytuje Google Režim dalšího souhlasu popsaný v technické specifikaci režimu Dalšího souhlasu společnosti Google.

Když vaši uživatelé odepřou souhlas prostřednictvím řešení TCF, služby v GA4 nebudou moci modelovat data k vyplnění chybějících informací.

Jak začít se správou souhlasu uživatelů

Další možnosti nastavení ochrany soukromí zákazníků

Režim souhlasu je pouze jedním z nástrojů pro měření s ohledem na ochranu soukromí. Pokud se chcete dozvědět více o dalších řešeních, která Google nabízí, použijte plánovač ochrany soukromí v reklamách nebo se podívejte na níže uvedená nastavení:

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
16123238881805005819
true