Управление на получаването на съгласие на потребителите

Тази статия е предназначена за потребители, които искат да научат повече за управлението на получаването на съгласие и внедряването на решение за получаване на съгласие.

Уебсайтовете и приложенията, използващи услуги на Google за измерване, събират и съхраняват информация за поведението на посетителите на уебсайтове и потребителите на приложения. Управлението на получаването на съгласие включва:

  1. Получаване на избора на посетителите за предоставяне или отказ от съгласие за съхраняване на информация за поведението им.
  2. Изпращане на състоянието на съгласието до системата за измерване.
  3. Проверка дали маркерите на Google и на трети страни, които съхраняват или четат „бисквитки“, съответстват на избора на потребителите.

За изисквания 1 и 2 клиентите на Google могат да използват платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) на трета страна или да внедряват персонализирано решение за получаване на съгласие. Режимът на получаване на съгласие отговаря на третото изискване.

Режимът на получаване на съгласие в Google дава възможност на клиентите на измерването да задават стандартно състояние на съгласието за всеки тип хранилище, което използват. Когато посетител на уебсайта или потребител на приложението посочи избора си за съгласие, режимът на получаване на съгласие запазва този избор при взаимодействието на потребителя с уебсайта или приложението.

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е друг начин за получаване и проследяване на състоянието на съгласието. Ако персонализирано внедряване на клиент или тяхна CMP използва TCF за получаване на съгласие, тя предава състоянието на съгласието към Google като специален низ на TCF. Маркерът на Google или Мениджър на маркери може да прочете този низ и да зададе поведение за измерване за маркери с проверки на съгласието. За повече подробности вижте Рамка на IAB за прозрачност и съгласие, версия 2, и Google Анализ. За потребителите, които използват версия 2.0 на TCF, но все още не са регистрирани в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB за Европа, предоставяме допълнителен режим на получаване на съгласие, както е описано в техническата спецификация на режима за получаване на допълнително съгласие.

На уебсайтовете режимът на получаване на съгласие води до това маркерите с проверки за получаване на съгласие да коригират поведението си за съхранение. Ако потребителят откаже съгласието, маркерите повече не съхраняват „бисквитки“, а изпращат команди ping (сигнали) до сървъра на Google, както е описано в Поведение на режима на получаване на съгласие. Това означава, че не цялата информация за посетителите, които отказват съгласие, ще бъде изгубена. Тя дава възможност на собственостите в Google Анализ 4 да моделират реализациите, както е описано във [GA4] Всичко за моделираните реализации.

Активиране на режима на получаване на съгласие

Програмистите на уебсайтове могат да активират режима на получаване на съгласие чрез Команди за съгласие за gtag – маркер, създаден от шаблон за режима на получаване на съгласие в Мениджър на маркери, или чрез Рамката за прозрачност и съгласие (TCF).

Програмистите на приложения могат да използват конфигуриране на съгласието и API, както е описано в документацията за Мениджър на маркери и Firebase.

Препоръчваме клиентите, които използват Мениджър на маркери на Google, да активират режима на получаване на съгласие с шаблон за режим на получаване на съгласие в Мениджър на маркери, създаден от собствената им CMP (или от инструмента за внедряване на персонализирано решение за управление на съгласието). За повече информация вижте:

Интеграции с платформи за управление на получаването на съгласие

Платформите за управление на получаването на съгласие (CMP) могат да интегрират с режима и настройките за получаване на съгласие в Мениджър на маркери на Google. За CMP, представени в Мениджър на маркери на Google, галерията с шаблони на общността съдържа шаблони, интегрирани с нашите API за получаване на съгласие. Вижте таблицата по-долу за повече информация за начина, по който CMP са интегрирани с режима на получаване на съгласие:

Инструмент за получаване на съгласие Поддържани типове съгласие Мениджър на маркери
Общност
Шаблон
налице
Интегриране с извиквания за актуализация на съгласието Интегрирано с извиквания за съгласието по подразбиране
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + шаблон за TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(цялостно интегриране с GTM + интегриране извън GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(предоставя се само като примерен код в страницата)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(предоставя се само като примерен код в страницата)
Доставчиците на платформи за управление на получаването на съгласие следва да внедрят интегрирания на режима на получаване на съгласие за клиентите си въз основа на платформата за маркиране (Мениджър на маркери на Google или gtag.js). За повече информация вижте Режим на получаване на съгласие за доставчици на CMP.

Други контроли за поверителност на клиентите

Независимо от това как клиентите управляват съгласието на потребителите, те могат да контролират и следното:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false