Въведение в управлението на съгласието на потребителите

Тази статия е предназначена за всеки, който изпраща данни до Google и събира и управлява информация за съгласието на потребителите.

Научете защо и как може да е необходимо да управлявате информацията за съгласието на потребителите за Google Анализ, Google Ads или Ads Data Hub.

Защо да управлявате съгласието на потребителите

Все повече нараства очакването на потребителите да контролират данните, които споделят за себе си, и Google предоставя инструменти, с които да уважите изборите на потребителите си. Уебсайтовете и приложенията, които използват Google Анализ или Google Ads, събират и съхраняват информация за поведението на посетителите и потребителите си. Google също така Ви дава възможност да качвате данни от други източници в Google Ads, например като качвате данни за продажби в магазини.

В много държави и региони има закони, които изискват от рекламодателите да получат съгласието на потребителите да съхраняват и споделят информация за тях. Тези закони варират според юрисдикцията и се променят с течение на времето. Като рекламодател носите отговорност да познавате законите, които Ви засягат, и да внедрявате решения за управление на получаването на съгласие за всички данни, които споделяте с Google.

Уебсайтовете използват „бисквитки“ за съхраняване на информация, а приложенията използват идентификатори вместо „бисквитки“. Много хора обаче наричат цялата съхранявана информация „бисквитки“. Затова може да видите съкратения термин съгласие за „бисквитки“, когато се говори за получаване на съгласие от потребителите както на уебсайтове, така и на приложения. Също така терминът банер за „бисквитки“ често се използва за означаване на всички решения за управление на получаването на съгласие.

Как да управлявате съгласието

За управлението на съгласието на потребителите е необходимо следното:

  1. Да получите избора на потребителя дали се съгласява или отказва информацията относно поведението му да бъде съхранявана. Вие носите отговорност за получаването на съгласието на потребителите на уебсайта или приложението си, както и за всички данни, които качвате в Google.
    При уебсайтове и приложения можете да внедрите банер за получаване на съгласие или друго персонализирано решение или да използвате платформа за управление на получаването на съгласие (CMP).
    При качването на данни в Google се консултирайте с правния си отдел относно решение за управление на получаването на съгласие, което отговаря на нуждите на бизнеса Ви.
  2. Съобщаване на Google за избора на потребителя относно съгласието или състоянието на съгласието. Много CMP управляват изпращането на състоянието на съгласие до Google. Ако внедрите персонализирано решение за получаване на съгласие, трябва да внедрите начин за изпращане на състоянието на съгласието до Google. Вижте Избор на рамка за управление на съгласието.
  3. Уверете се, че маркерите на Google и тези на трети страни се държат съобразно избора на потребителя за съгласие.

Избор на рамка за управление на съгласието

За да съобщавате за съгласието на потребителите на уебсайтовете и приложенията, решението Ви за получаване на съгласие трябва да използва рамка за съгласие, за да изпраща свързаните данни до Google. Можете да избирате между режима на получаване на съгласие в Google и Рамката за прозрачност и съгласие на Бюрото за интерактивна реклама (IAB).

Ако качвате данни за Google, например данни за продажби в магазини, не забравяйте да включите сигнали за съгласие, за да продължите да използвате функциите за персонализиране на рекламите, като „Списъци с клиенти“, с данните за продажби в магазини. Научете как да изпратите съгласие за качените данни.

Режим на получаване на съгласие

Режимът на получаване на съгласие Ви дава възможност да съобщите на Google състоянието на съгласието на потребителите Ви, касаещо „бисквитките“ или идентификатора на приложението. Маркерите коригират поведението си и вземат предвид избора на потребителите.

Маркерите с проверки за съгласие коригират поведението при съхраняване на „бисквитки“. Ако потребителят откаже съгласието, маркерите повече не съхраняват „бисквитки“, а изпращат команди ping до сървъра на Google, както е описано в Поведение на режима на получаване на съгласие. Това означава, че не цялата информация за посетителите, които отказват съгласие, ще бъде изгубена. Командите ping позволяват на собственостите в Google Анализ 4 да моделират данни, както е описано във Всичко за моделираните реализации и Моделиране на поведението за режим на получаване на съгласие.

Рамка за прозрачност и съгласие (TCF) на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е друг начин за получаване и проследяване на състоянието на съгласието. Ако персонализираното Ви внедряване или CMP използва TCF, за да получи съгласие, предава състоянието на съгласие на Google като специален низ на TCF. Маркерът на Google или Мениджър на маркери може да прочете този низ и да зададе поведение за измерване за маркери с проверки на съгласието. За повече подробности вижте Внедряване на рамката за прозрачност и съгласие. За тези, които все още не са регистрирани в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB за Европа, Google предлага режим за получаване на допълнително съгласие, както е описано в техническата спецификация на режима за получаване на допълнително съгласие на Google.

Когато потребителите Ви откажат съгласие с решение за получаване на съгласие, което използва TCF, собственостите в GA4 не могат да моделират данни, за да попълнят липсващата информация.

Начини да започнете да управлявате съгласието на потребителите

Други контроли за поверителност на клиентите

Режимът на получаване на съгласие е само един от инструментите, когато става въпрос за безопасно за поверителността измерване. За да научите за други решения, предлагани от Google, използвайте инструмента за планиране на поверителността при рекламите или прегледайте настройките по-долу:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
18162078581094258213
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256