Управление на съгласието на потребителите

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове или приложения, които използват банер за получаване на съгласие за „бисквитки“, приспособление за получаване на съгласие или друго решение за управление на получаването на съгласие.

Научете защо може да е необходимо да управлявате съгласието на потребителите за Анализ в уебсайта или приложението си и как да го правите.

Защо да управлявате съгласието на потребителите

Уебсайтовете и приложенията, които използват Google Анализ, събират и съхраняват информация за поведението на посетителите и потребителите си. Расте очакването на хората да контролират данните, които споделят за себе си онлайн, а Google предоставя инструменти, с които да се съобразите с избора на потребителите си.

В много държави и региони има закони, които изискват уебсайтовете и приложенията да получат съгласието на потребителите си, за да съхраняват информация за тях. Тези закони варират според юрисдикцията и се променят с течение на времето. Ваша отговорност е да познавате законите, които ви засягат, и да внедрите в уебсайта или приложението си решения за управление на получаването на съгласие, които спазват изискванията им.

Уебсайтовете използват „бисквитки“ за съхраняване на информация, а приложенията използват идентификатори вместо „бисквитки“. Много хора обаче наричат цялата съхранявана информация „бисквитки“. Затова може да видите съкратения термин съгласие за „бисквитки“, когато се говори за получаване на съгласие от потребителите както на уебсайтове, така и на приложения. Също така терминът банер за „бисквитки“ често се използва за означаване на всички решения за управление на получаването на съгласие.

Как да управлявате съгласието

За управлението на съгласието на потребителите е необходимо следното:

  1. Получаване на избора на посетителите за предоставяне или отказ от съгласие за съхраняване на информация за поведението им.
  2. Уведомяване на Google за избора за съгласие на потребителя.
  3. Проверка дали маркерите на Google, които съхраняват или четат „бисквитки“, съответстват на избора на потребителя.

Получаване на съгласие

Ваша отговорност е да получите съгласието на потребителите на уебсайта или приложението. Можете да внедрите банер за получаване на съгласие или друго персонализирано решение за получаване на съгласие или да използвате платформа за управление на получаването на съгласие (CMP).  

Съобщаване на съгласието

След това трябва да уведомите Google за изборите или състоянието на съгласие на потребителите. Много CMP управляват изпращането на състоянието на съгласие до Google. Ако внедрите персонализирано решение за получаване на съгласие, трябва да внедрите начин за изпращане на състоянието на съгласие до Google.

За да уведомите Google за състоянието на съгласие, можете да използвате:

Те могат да бъдат внедрени по няколко начина.

Уверяване, че маркерите спазват състоянието на съгласие

Когато изпращате състоянието на съгласие до Google, маркерите на Google коригират поведението си въз основа на избора на потребителите Ви. Механизмът и интегрирането се различават в зависимост от това дали решението за получаване на съгласие използва режима на получаване на съгласие, или TCF, за да съобщава състоянието на съгласието. И двете опции позволяват на маркерите на Google да се съобразяват с избора на потребителите, който изпращате до Google.

Избор на рамка за управление на съгласието

Режимът на получаване на съгласие на Google и Рамката за прозрачност и съгласие на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) са две отделни рамки, които Ви дават възможност да съобщавате за сигнали за съгласие.

Режим на получаване на съгласие

Режимът на получаване на съгласие в Google дава възможност на клиентите на измерването да задават стандартно състояние на съгласието за всеки тип хранилище, което използват. Когато посетител на уебсайта или потребител на приложението посочи избора си за съгласие, режимът на получаване на съгласие запазва този избор при взаимодействието на потребителя с уебсайта или приложението.

На уебсайтовете режимът на получаване на съгласие води до това маркерите с проверки за получаване на съгласие да коригират поведението си за съхранение. Ако потребителят откаже съгласието, маркерите повече не съхраняват „бисквитки“, а изпращат команди ping до сървъра на Google, както е описано в Поведение на режима на получаване на съгласие. Това означава, че не цялата информация за посетителите, които отказват съгласие, ще бъде изгубена. Командите ping позволяват на собственостите в Google Анализ 4 да моделират данни, както е описано във Всичко за моделираните реализации и Моделиране на поведението за режим на получаване на съгласие.

За да научите как да активирате този режим, вижте Режим на получаване на съгласие в уебсайтове и мобилни приложения.

Рамка за прозрачност и съгласие (TCF) на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е друг начин за получаване и проследяване на състоянието на съгласието. Ако персонализираното Ви внедряване или CMP използва TCF, за да получи съгласие, предава състоянието на съгласие на Google като специален низ на TCF. Маркерът на Google или Мениджър на маркери може да прочете този низ и да зададе поведение за измерване за маркери с проверки на съгласието. За повече подробности вижте Рамка на IAB за прозрачност и съгласие, версия 2, и Google Анализ. За потребителите, които използват версия 2.0 на TCF, но все още не са регистрирани в глобалния списък с доставчици (GVL) на IAB за Европа, предоставяме допълнителен режим на получаване на съгласие, както е описано в техническата спецификация на режима за получаване на допълнително съгласие на Google.

Когато потребителите Ви откажат съгласие с решение за получаване на съгласие, което използва TCF, собственостите в GA4 не могат да моделират данни, за да попълнят липсващата информация.

Други контроли за поверителност на клиентите

Независимо как управлявате съгласието на потребителите, можете да контролирате и следното:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
69256
false