Dimensions and metrics

[GA4] Stopa angažmana i stopa napuštanja početne stranice

Upotreba mjernih podataka o stopi angažmana i stopi napuštanja početne stranice za mjerenje angažmana na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji

O mjernim podacima

Stopa angažmana i stopa napuštanja početne stranice važni su mjerni podaci u Google Analyticsu koji vam omogućuju mjerenje i analizu korisničkog angažmana na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji.

Oba mjerna podatka definiraju se u smislu angažiranih sesija.

 • Sesija je razdoblje tijekom kojeg je korisnik u interakciji s vašom web-lokacijom ili aplikacijom.
 • Angažirana sesija je sesija koja traje dulje od deset sekundi, ima događaj konverzije ili najmanje dva prikaza stranice ili zaslona.

Stopa angažmana predstavlja postotak angažiranih sesija na vašoj web-lokaciji ili u mobilnoj aplikaciji. Stopa napuštanja početne stranice suprotna je stopi angažmana. Stopa napuštanja početne stranice je postotak sesija koje nisu bile angažirane.

Drugim riječima, stopa angažmana pomaže vam da izmjerite postotak posjeta svojoj web-lokaciji ili aplikaciji koji su imali neki oblik smislenog angažmana.

Primjer

Na primjer, korisnik posjeti vašu web-lokaciju, čita dio sadržaja kraće od deset sekundi, a zatim je napusti. Dok je taj korisnik bio na vašoj web-lokaciji, nije pokrenuo nijedan događaj niti posjetio druge stranice.

U ovom slučaju, budući da korisnik ne ispunjava nijedan kriterij angažirane sesije (sesija je trajala kraće od deset sekundi, nije došlo do događaja konverzije i nisu ostvarena barem dva prikaza stranice ili zaslona), sesija se ne bilježi kao angažirana sesija. Ako je to bila jedina sesija na vašoj web-lokaciji, stopa angažmana iznosila bi 0%, a stopa napuštanja početne stranice 100%.

Dodavanje mjernih podataka u izvješća

Prema zadanim postavkama većina izvješća u Google Analyticsu ne sadrži mjerne podatke o stopi angažmana i stopi napuštanja početne stranice. Da biste vidjeli te mjerne podatke u izvješćima, trebate prilagoditi izvješće. Izvješće možete prilagoditi ako ste urednik ili administrator. Mjerne podatke možete dodati samo u podrobna izvješća.

 1. Prijavite se u Google Analytics.
 2. Na izborniku slijeva odaberite IzvješćaIzvješća.
 3. Otvorite izvješće koje želite prilagoditi, na primjer Stranice i zasloni.
 4. U gornjem desnom kutu izvješća kliknite Prilagodi izvješće [Prilagodba izvješća].
  Važno: ako ne vidite taj gumb, nemate ulogu uređivača ili administratora.
 5. U odjeljku Podaci izvješća kliknite Mjerni podaci.Snimka zaslona izborinika za prilagođavanje izvješća s istaknutom opcijom Mjerni podaci
  Ako vidite samo opciju Dodavanje kartica, a ne vidite opciju Mjerni podaci, nalazite se u sveobuhvatnom izvješću. Mjerne podatke možete dodati samo u podrobno izvješće.
 6. Kliknite Dodaj mjerni podatak (pri dnu desnog izbornika).
 7. Unesite Stopa angažmana. Ako se mjerni podatak ne prikazuje, već je uključen u izvješće.
 8. Unesite Stopa napuštanja početne stranice. Ako se mjerni podatak ne prikazuje, već je uključen u izvješće.
 9. Kliknite Primijeni.
  Snimka zaslona izbornika Mjerni podaci s istaknutim dvama mjernim podacima
 10. Spremite izmjene trenutačnog izvješća.

Mjerni podaci o stopi angažmana i stopi napuštanja početne stranice dodat će se u posljednja dva stupca u tablici. Ako u tablici imate mnogo mjernih podataka, možda ćete se morati pomaknuti udesno da biste vidjeli mjerne podatke.

Migracija s Universal Analyticsa

Ako migrirate s Universal Analyticsa i želite razumjeti kako se izračun za stopu napuštanja početne stranice razlikuje u Google Analyticsu 4, pogledajte članak [UA→GA4] Usporedba mjernih podataka: Google Analytics 4 u odnosu na Universal Analytics.

Povećavanje stope angažmana

Ako je vaša stopa angažmana niska, razmislite o upotrebi izvješća i istraživanja u Analyticsu kako biste detaljnije analizirali je li posvuda ujednačeno niska ili je rezultat određenih kanala, parova izvora/medija, stranica ili zaslona ili nečeg drugog.

Na primjer, ako nekoliko stranica ili zaslona ima nisku stopu angažmana, provjerite je li taj sadržaj dobro povezan s marketinškim sadržajem koji upotrebljavate za privlačenje korisnika na te stranice ili zaslone i nude li te stranice ili zasloni jednostavne putove do sljedećih koraka koje želite da poduzmu.

Ako određeni kanal ima nisku stopu angažmana, pregledajte svoja marketinška ulaganja za taj kanal. Na primjer, ako korisnici koji dođe s prikazivačke mreže napuštaju početnu stranicu, provjerite jesu li oglasi relevantni za sadržaj vaše web-lokacije.

Ako je problem rašireniji, provjerite kôd za mjerenje da biste se uvjerili da su sve potrebne stranice označene, i to ispravno. Ako prikupljate podatke iz aplikacije, provjerite jeste li ispravno postavili Google Analytics for Firebase SDK.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik