[UA→GA4] השוואת מדדים: Google Analytics 4 לעומת Universal Analytics

מה קורה כשמשווים מדדים בין Google Analytics 4 לבין Universal Analytics

כשמגדירים את Google Analytics 4, כדאי להשוות בין התוצאות המדווחות בנכס Google Analytics 4 לבין התוצאות בנכס Universal Analytics. במאמר הזה מוסבר אילו מדדים אפשר ואי־אפשר להשוות בין Universal Analytics לבין Google Analytics 4.

הנושאים במאמר:

משתמשים

ב-Universal Analytics יש 2 מדדי משתמשים: סה"כ משתמשים ומשתמשים חדשים. ב-Google Analytics 4 יש 3 מדדי משתמשים: סה"כ משתמשים, משתמשים פעילים ומשתמשים חדשים.

המדד

UA

GA4

סה"כ משתמשים

מדד המשתמש הראשי ב-UA: מספר המשתמשים הכולל

המספר הכולל של משתמשים ייחודיים שנרשם לגביהם אירוע ביומן

משתמשים חדשים

מספר המשתמשים שביצעו פעולה ראשונה באתר

מספר המשתמשים שביצעו פעולות באתר או הפעילו את האפליקציה בפעם הראשונה

המדד הזה מחושב על סמך מספר מזהי המשתמשים הייחודיים החדשים שתועדו לגביהם אירועים מסוג first_open או first_visit.

משתמשים פעילים

לא רלוונטי

מדד המשתמשים הראשיים ב-GA4: מספר המשתמשים הייחודיים שביקרו באתר או השתמשו באפליקציה שלכם. משתמש פעיל הוא משתמש שנמצא בעיצומו של סשן התעניינות או משתמש שמערכת Analytics אוספת לגביו את:

חשוב לזכור

מערכת Universal Analytics מדגישה את המדד סה"כ משתמשים, שמוצג בתור משתמשים ברוב הדוחות, ואילו מערכת GA4 מתמקדת במדד משתמשים פעילים, שגם הוא מוצג בתור משתמשים בדוחות. לכן, אפילו שהמונח משתמשים נראה זהה, יש הבדלים בחישוב של המדד בין UA לבין GA4, כי מערכת UA מתבססת על המדד סה"כ משתמשים ואילו מערכת GA4 מתבססת על המדד משתמשים פעילים.

הדמיון בין המדד סה"כ משתמשים ב-UA לבין המדד משתמשים פעילים ב-GA4 משתנה בהתאם לתדירות שבה המשתמשים חוזרים לאתר שלכם.

תוכלו להשוות בין המדד סה"כ משתמשים ב-UA לבין המדד סה"כ משתמשים ב-GA4 בכלי הניתוחים ב-GA4 כדי לחשב את מספר המשתמשים הכולל. יכול להיות שהמספרים האלה מתאימים יותר להשוואה מאשר מדדי המשתמשים בדוחות GA4, בגלל ההבדלים בהגדרות.

ההגדרות שבהן נעשה שימוש ב-2 סוגי הנכסים, כמו מרחבי הזהות של המשתמשים, עשויות להיות שונות. לדוגמה, יכול להיות שנכס Google Analytics 4 ישתמש ב-User-ID ואילו נכס Universal Analytics ישתמש ב-Client-ID.

ייתכן שבדוחות של UA מוחרגים נתונים בהתאם למסננים. נכון לעכשיו, נכסי GA4 לא תומכים במסננים האלה.

חוסר התאמה לכאורה בנתונים שקשורים למשתמשים בין Google Analytics 4 לבין Universal Analytics הוא לא יוצא דופן. אפשר לצפות לפערים בשיעור של עד 10% ביחס לצפיות בדפים, ובשיעור של עד 20% ביחס למשתמשים ולסשנים. אין כאן סיבה לדאגה. הפערים נובעים מכך שבשני המקרים (גם אם בשני המוצרים יש סביבות דומות שניתן להשוות ביניהן) נעשה שימוש במדדים עם הגדרות מעט שונות. בנוסף, ייתכן שיש הבדלים בהגדרות מעסק לעסק, בהתאם לכמה גורמים.

צפיות בדפים

באופן כללי, המדדים של צפיות בדפים אמורים להיות די דומים ב-UA וב-GA4, וההפרש בין שתי הפלטפורמות בדרך כלל יהיה באחוזים ספורים, כי Google Tag מופעל בכל דף ומייצר צפייה בדף. עם זאת, ההבדלים במדדים תלויים במסננים שהגדרתם ב-Universal Analytics או ב-Google Analytics 4.

המדד

UA

GA4

צפייה בדף

המספר הכולל של צפיות בדפים. צפיות חוזרות באותו הדף נספרות.

נקרא גם צפיות: המספר הכולל של מסכים באפליקציה או דפים באתר שהמשתמשים ראו. המדד צפיות שנמצא בממשק הדוחות הוא שילוב בין צפיות בדפים לצפיות במסכים). גם צפיות חוזרות באותו מסך או באותו דף נספרות.

צפייה ייחודית בדף

המספר הכולל של דפים שנצפו. כפילויות לא נספרות.

לא רלוונטי

חשוב לזכור

מערכת Universal Analytics מודדת צפיות במסכים בנכסים נפרדים שספציפיים לנייד, ואילו מערכת GA4 משלבת את הנתונים מהאתר והנתונים מהאפליקציה באותו הנכס. אם אתם עוקבים גם אחרי הנתונים מהאתר וגם הנתונים מהאפליקציה בנכס GA4, חשוב להביא בחשבון את התנועה הנוספת לאפליקציה כשמשווים בין מדדי הצפיות בדפים ב-2 הפלטפורמות.

ב-Universal Analytics יש אפשרויות סינון נוספות שעשויות להשפיע על הנתונים שנכללים בתצוגה המפורטת שאליה אתם משווים. לדוגמה, אם אתם משתמשים במסנן כדי להחריג אזורים גיאוגרפיים מסוימים, ייתכן שיהיה הבדל משמעותי יותר בין מספר הצפיות בדפים ב-UA וב-GA4.

נכסי Google Analytics 4 לא תומכים בשלב זה במסננים, אבל על הנתונים בדוחות של Universal Analytics עשויים לחול מסנני תצוגה מפורטת שמחריגים נתונים. לדוגמה, גם ב-UA וגם ב-GA4 יש אפשרות לסנן תנועה מכתובות IP פנימיות והפניות לא רצויות, אבל ב-UA אפשר להחיל מסננים נוספים. כשמשווים בין המדדים, חשוב לוודא שמשתמשים באותם המסננים בשני הנכסים.

בנכסי Universal Analytics מסוימים, מקובל להגדיר מעקב ידני אחר צפיות בדף לאפליקציות עם דף יחיד (SPA). הסיבה לכך היא שללא הגדרה, המעקב האוטומטי אחר צפיות בדף לא הצליח למדוד צפיות בדף באפליקציות עם דף יחיד. ב-Google Analytics 4, אין צורך להטמיע תיוג מותאם אישית. במקום זאת, אפשר להפעיל מדידה משופרת כדי לבצע את המדידה באופן אוטומטי.

רכישות

מספרי הרכישות באינטרנט אמורים להיות כמעט זהים בשתי הפלטפורמות. אנחנו אף פעם לא מצפים שהנתונים של כל האירועים ייאספו בצורה מושלמת, ואירועים מסוג רכישה לא יוצאים מהכלל. עם זאת, האירועים האלה הם קריטיים, ולכן מספרי האירועים ב-UA וב-GA4 אמורים להיות כמעט זהים.

הקפידו לאסוף ערך transaction_id ייחודי גם ב-UA וגם ב-GA4 כדי לוודא שההשוואה היא בין מדדים דומים.

המדד

UA

GA4

רכישות

 • אירועי purchase מופעלים בתוך מודל המסחר האלקטרוני המשופר.
 • הנתונים נשלפים ממערך products באמצעות JavaScript שסופק על ידי Google Analytics, ונאספים באירוע purchase כשבוחרים לשלוח את האירוע הזה.
 • מומלץ להשתמש באירועי purchase, שאוספים נתונים באופן דומה ל-UA, אבל יש הבדלים ביניהם.
 • הפלטפורמה לא מספקת JavaScript נוסף לאיסוף מערכים, ואתם מצופים לספק בעצמכם את מערך items בזמן האיסוף של אירוע purchase (אם כי העצה הזאת תקפה גם לגבי אכלוס אובייקט של שכבת נתונים).

חשוב לזכור

אם לא תחילו באופן עקבי ומדויק את פרמטר transaction_id, ייתכן שתבחינו בהבדלים ניכרים בזמן השוואת הנתונים. מטעמי אבטחה של איכות הנתונים ולמטרות השוואה, חשוב לוודא שהנתונים האלה נאספים באופן עקבי בהתאם למסמכי התיעוד.

כדי לוודא שנתוני המסחר האלקטרוני מתועדים בצורה תקינה, הקפידו להשתמש בכל הפרמטרים הנדרשים להטמעה של מסחר אלקטרוני ב-GA4, וגם ב-UA.

ייתכן שבדוחות של UA מוחרגים נתונים בהתאם למסננים.

אם אתם משווים בין דוחות שהופקו לאחרונה, יכול להיות שתבחינו בהבדלים כי ב-GA4 עדיין מתבצע עיבוד נתונים. לדוגמה, מערכת GA4 יכולה לעדכן את שיוך ההמרה במשך עד 7 ימים אחרי תיעוד ההמרה.

סשנים

המדד

UA

GA4

סשן

 • פרק הזמן שבמהלכו משתמש נמצא באינטראקציה פעילה עם האתר או האפליקציה.
 • יש פרמטרים מוגדרים למה שגורם לסיום הסשן. למשל, סשן מסתיים אחרי יותר מ-30 דקות של חוסר פעילות (בהתאם להגדרות הזמן הקצוב לתפוגת הסשן), חותמת הזמן נקטעת בחצות (בהתאם לאזור הזמן שמוגדר בתצוגה מפורטת) או פרמטרים חדשים נוספים לקמפיין.
 • אם משתמש חוזר אחרי שתם פרק הזמן הקצוב לתפוגה של סשן, מתחיל סשן חדש.
 • אם משתמש נמצא באתר בחצות, מתחיל סשן חדש.
 • אם משתמש אוסף פרמטרים חדשים של קמפיין בזמן שהוא נמצא באתר, מתחיל סשן חדש.

המדד נקרא גם 'התחלת סשן'.

 • כדי לזהות את הסשן שממנו מגיע כל אירוע, האירוע session_start יוצר מזהה סשן ומערכת Analytics משייכת את מזהה הסשן לכל אירוע נוסף בסשן.
 • סשן מסתיים אחרי יותר מ-30 דקות של חוסר פעילות, בהתאם להגדרות הזמן הקצוב לתפוגת הסשן.
 • סשנים לא מתחילים מחדש בחצות או כשנוספים פרמטרים חדשים לקמפיין.
 • אם משתמש חוזר אחרי שתם פרק הזמן הקצוב לתפוגה של סשן, מתחיל סשן חדש.

חשוב לזכור

ההבדל בספירת הסשנים בין UA ל-GA4 עשוי להשתנות מעסק לעסק בהתאם למספר גורמים, ביניהם:

 • גיאוגרפיה – נלקחים בחשבון אזורי הזמן של המשתמשים והסבירות שהמשתמשים יעברו את סף חצות ויתחילו סשן מחדש. הגורם הזה רלוונטי במיוחד אם יש לכם בסיס לקוחות גלובלי.
 • שימוש במנטרי התנועה של Urchin באתרים או באפליקציות שבבעלותכם – לא מומלץ להשתמש בתיוג של מנטר התנועה של Urchin באתר שלכם כי הוא יאפס את הסשן ב-Universal Analytics. אם בכל זאת אתם משתמשים במנטרי התנועה של Urchin באתר, ייתכן שיוצג ב-UA מספר סשנים גבוה בהרבה מאשר ב-GA4.
 • מסננים – על הנתונים בדוחות של Universal Analytics עשויים לחול מסננים של תצוגה מפורטת שמחריגים נתונים. על הנתונים בדוחות של GA4 עבור לקוחות של Google Analytics 360 עשויים לחול מסננים שמגדירים אילו נתונים מנכס מקור יופיעו בנכס משנה. עם זאת, מערכת Google Analytics עדיין יוצרת מזהה סשן כשמסננים את האירוע session_start מנכס משנה.
 • הערכה – נכסי Google Analytics 4 מתבססים על הערכה סטטיסטית של מספר מזהי הסשנים הייחודיים כדי לחשב את מספר הסשנים שהתרחשו באתר או באפליקציה שלכם. לעומת זאת, בנכסי Universal Analytics לא מתבצעת הערכה של מספר הסשנים. ההערכות שעליהן מתבססים נכסי Google Analytics 4 מאפשרות לספור את הסשנים בצורה יעילה יותר, ברמת דיוק גבוהה ועם שיעור שגיאות נמוך. מידע נוסף על סשנים ב-Analytics

מדדי צירוף משתמשים שמבוססים על סשנים/תנועה

המדד

UA

GA4

מדדי צירוף משתמשים שמבוססים על סשנים/תנועה

המדדים נמצאים בקטע 'צירוף משתמשים' בכמה דוחות שונים, כמו הדוח 'ערוצים' או הדוח 'מקור/אמצעי הגעה לאתר'.

'ערוץ' או 'מקור/אמצעי הגעה לאתר' הם מאפיינים שמנותחים לפי מדדים כמו משתמשים וסשנים.

חלון המבט לאחור שמוגדר כברירת מחדל לשיוך של סשן נקבע על סמך ההגדרה 'הזמן הקצוב לתפוגה של קמפיין'. כברירת מחדל, הוא מוגדר ל-6 חודשים.

המדדים של משתמשים שהצטרפו לפי מקורות תנועה נמצאים בדוח 'משתמשים שהצטרפו לפי מקורות תנועה'.

המאפיינים של 'ערוץ' או 'מקור/אמצעי הגעה לאתר' מחושבים לפי מדדים כמו משתמשים וסשנים

חשוב לזכור: ההבדלים העיקריים בין מדדי צירוף המשתמשים ב-UA וב-GA4 תואמים להבדלים בין המדדים משתמשים או סשנים

חלון ההמרות לשיוך של סשנים נקבע לפי ההגדרה 'כל שאר אירועי ההמרה'. כברירת מחדל, הוא מוגדר ל-90 יום. מידע נוסף על בחירה או עדכון של הגדרות שיוך

חשוב לזכור

סשנים ומשתמשים הם המדדים העיקריים בהשוואה בין מדדי צירוף המשתמשים, ולכן כדאי לעיין בקטעים סשנים ומשתמשים במאמר הזה.

המרות

אם ספירת ההמרות מבוססת על כתובות יעד או על אירועים ב-UA (כמו קטגוריה/פעולה/תווית) שהגדרתם להם אירועי המרה מקבילים ב-GA4, ייתכן שמספרי ההמרות יהיו די דומים. עם זאת, יש הבדלים חשובים בין UA ל-GA4 שעשויים להקשות על ההשוואה בין מספרי ההמרות.

המדד

UA

GA4

המרות

אתם צריכים להגדיר מטרה עסקית כדי לציין שפעולת משתמש מסוימת נחשבת המרה. לדוגמה, אם תגדירו מטרה עסקית מסוג 'שליחת טופס', תתועד המרה בכל פעם שמשתמש שולח את הטופס.

מערכת UA סופרת המרה אחת בלבד בכל סשן, לכל מטרה עסקית. לכן, אם משתמש שולח את הטופס פעמיים באותו הסשן, תתועד רק המרה אחת למטרה העסקית 'שליחת טופס'.

אתם צריכים לציין אירוע המרה לכל פעולה שרוצים לספור בתור המרה. לדוגמה, אם מציינים שהאירוע 'שליחת טופס' הוא אירוע המרה, תתועד המרה בכל פעם שמשתמש שולח את הטופס.

מערכת GA4 בדרך כלל סופרת כל מופע של אירוע ההמרה, גם אם אותו אירוע המרה מתועד כמה פעמים במהלך אותו סשן. לכן, אם משתמש שולח את הטופס פעמיים באותו סשן, יתועדו שתי המרות.

כדי לצמצם את ההבדלים במספר ההמרות בין נכס UA לנכס GA4 התואם, צריך לעדכן את שיטת הספירה של ההמרות ב-GA4 לפעם אחת בכל סשן.

חשוב לזכור

פלטפורמת Universal Analytics תומכת ב-5 סוגים של מטרות עסקיות: יעד, משך זמן, דפים/סשן, מטרות עסקיות חכמות ומטרות עסקיות שקשורות לאירועים. לעומת זאת, פלטפורמת GA4 תומכת רק באירועי המרה. ייתכן שלא תמיד תהיה אפשרות להשתמש באירועי המרה של GA4 כדי ליצור עותק מדויק של חלק מסוגי המטרות העסקיות של Universal Analytics. לדוגמה, אין אפשרות ליצור עותק של מטרה עסקית חכמה או של משך זמן מסוים באמצעות אירועי המרה של GA4.

מערכת UA סופרת המרה אחת בלבד בכל סשן, לאותה מטרה עסקית. מערכת GA4 בדרך כלל סופרת כמה המרות בכל סשן, לאותו אירוע המרה. כדי לצמצם את ההבדלים במספר ההמרות בין נכס UA לנכס GA4 התואם, צריך לעדכן את שיטת הספירה של ההמרות ב-GA4 לפעם אחת בכל סשן.

ייתכן שבדוחות של UA מוחרגים נתונים בהתאם למסננים.

אם אתם משווים בין דוחות שהופקו לאחרונה, יכול להיות שתבחינו בהבדלים כי ב-GA4 עדיין מתבצע עיבוד נתונים. לדוגמה, מערכת GA4 יכולה לעדכן את שיוך ההמרה במשך עד 7 ימים אחרי תיעוד ההמרה.

סיבות נוספות להבדלים בספירות של ההמרות

הסיבות הנפוצות ביותר להבדלים

בשתי הטבלאות הבאות מתוארות 8 הסיבות הנפוצות ביותר להבדלים בנתוני המרות בין אירועים דומים של UA ושל GA4 ב-Google Analytics וב-Google Ads. כשמבחינים בהבדלים בהמרות, מומלץ קודם לבדוק את 8 הגורמים האלה ולטפל בהם כדי לצמצם את הפערים בנתוני ההמרות בין UA לבין GA4. ברוב המקרים, הטיפול בהבדלים בין המוצרים, תהליכי ההגדרה או ההגדרות יפתור הבדלים משמעותיים בנתוני ההמרות. 

ב-Google Analytics

אלה הגורמים העיקריים להבדלים בנתוני המרות דומים בין UA לבין GA4 על סמך האפשרויות שבחרתם ב-Google Analytics למוצרים, לתהליך ההגדרה או להגדרות.

תיאור פתרון / המלצה

ספירת המרות: מערכת UA סופרת המרה אחת ליעד לכל סשן, ואילו מערכת GA4 סופרת בדרך כלל המרה אחת לכל אירוע.

לדוגמה, כשמשתמש משלים מטרה עסקית 5 פעמים בסשן אחד, ב-UA תוצג המרה אחת וב-GA4 יוצגו בדרך כלל 5 המרות.

הערה: שיטת הספירה פעם אחת לכל אירוע היא השיטה שמוגדרת כברירת מחדל לספירת רוב ההמרות, למעט אלה שנוצרו בנכס GA4 שנוצר באופן אוטומטי או באמצעות 'כלי ההגדרה' להעברת מטרות עסקיות.

הגדרות ברירת המחדל יכולות לגרום למספר המרות גבוה יותר ב-GA4.

השתמשו בהגדרות של ספירת המרות כפי שמתואר כאן. כדי להתאים את הספירה ב-GA4 לספירת המטרות העסקיות ב-UA, עליכם לוודא שהשיטה פעם אחת בכל סשן מוגדרת בתור השיטה לספירת המרות ב-GA4.

הערות:

 • ממשק המשתמש של GA4 יזהה שההגדרה הזו לא מומלצת, כי היא עלולה להוביל לכך שלא כל ההמרות ייספרו. לדוגמה, אם העסק מתבסס על יצירת לידים, מומלץ לספור כל שליחה של ליד, ולא רק ליד אחד לכל משתמש.
 • חשוב לדעת של-Google Tag Manager יש שליטה על האופן והמועד של הפעלת התגים. מידע נוסף

ההמלצה הזו לא רלוונטית כשמשווים בין פירוטי עסקאות ב-UA, כי הנתונים האלה כבר נספרים פעם אחת לכל אירוע ב-UA.

כיסוי האתר: אם הדפים באתר שבהם מוטמע תג UA שונים מהדפים שבהם מוטמע תג GA4, עלולים להיווצר פערים במדידה. במיוחד אם דף נחיתה ממודעת Google Ads לא מתויג בצורה נכונה, ייתכן שהמידע שדרוש כדי למדוד באופן מדויק ולשייך המרה לאינטראקציה הזו עם המודעה לא יהיה זמין.

ב-GA4 יוצגו יותר או פחות משתמשים, סשנים, צפיות בדפים והמרות שהושלמו בעקבות זאת, בהתאם למספר הדפים שבהם מוטמעים תגי GA4 בהשוואה לתגי UA.

מומלץ להשתמש בשיטת הטמעה סטנדרטית כדי לוודא שהתגים מוטמעים באתר (לדוגמה, Google Tag או Google Tag Manager). כדאי להביא בחשבון גם הגדרות שקבעתם בעבר, כמו מעקב בכמה דומיינים.

השתמשו בסיכום Tag coverage (כיסוי התג) כדי לבדוק אם Google Tag מוטמע באתר. מידע נוסף

כדי לצמצם את הפערים בנתונים, כדאי להשתמש באותן שיטות להטמעת תגים ב-UA וב-GA4.

שגיאות בהטמעה: יכול להיות שתג הוטמע בצורה שגויה במהלך ההגדרה של איסוף נתונים ב-GA4. כתוצאה מכך, יכול להיות שלא יוצגו שום נתונים בנכס GA4, אבל במקרים מסוימים יוצגו נתונים חלקיים בנכס GA4. במקרה כזה יהיו פערים בהשוואה לנתונים ב-UA.

סביר להניח שהטמעה לא תקינה תוביל להצגה של מספר המרות נמוך יותר ב-GA4 בהשוואה ל-UA.

מומלץ להשתמש בשיטות הטמעה סטנדרטיות שמפורטות במדריך למפתחים במקום בשיטות הטמעה לא סטנדרטיות. מערכת ניהול תגים יכולה לעזור בשמירה על עקביות בהטמעות.

השימוש ב-Google Tag מספיק להרבה משתמשים, כי כך אפשר להשתמש באותו תג גם ב-Google Ads וגם ב-Google Analytics (פרטים נוספים זמינים במדריך למפתחים).

מסננים: אופן הפעולה של המסננים ב-UA שונה מאוד מהמסננים ב-GA4. בהרבה מקרים מוגדרים מסננים ב-UA שמשנים באופן משמעותי את הנתונים בנכס UA (לדוגמה, 'הצגה של נתונים מבריטניה בלבד'). ב-GA4 יש קבוצה שונה מאוד של מסננים אפשריים.

אם מסננים ב-UA מצמצמים את נפח התנועה שעליו המערכת מדווחת, ייתכן שנפח התנועה שמוצג ב-GA4 יהיה גבוה יותר.

 

מסנני נתונים: יוצרים מסננים של הכללה/החרגה לתנועה פנימית ולתנועה שמגיעה ממפתחים.

אירועים בהתאמה אישית ושינויים של אירועים: משנים את השמות והפרמטרים של אירועים.

זיהוי הפניות לא רצויות: כוללים רק את ההפניות הרצויות.

יצירה של נכסי משנה (360 בלבד): יוצרים נכסים שהם קבוצות משנה של הנתונים בנכסי 360 ושפועלים באופן מלא.

החרגות של הפניות: החרגות שמוגדרות ב-UA יכולות להשפיע על המרות שמשויכות ל-Google Ads. אם ההחרגות האלה לא מוגדרות בהתאם ב-GA4, הקרדיט שמשויך ל-Google Ads עשוי להיות שונה (לדוגמה, החרגות לספקי תשלום כמו PayPal מתבצעות לעיתים קרובות ב-UA).

אם מקורות ההפניה (referrers) הוחרגו ב-UA אבל לא הוחרגו ב-GA4, ייתכן שהשיוך של המרות ב-GA4 יהיה שגוי, וכתוצאה מכך פחות המרות ישויכו לערוץ בתשלום של Google בהשוואה ל-UA. החרגות של הפניות משפיעות על סכום הקרדיט על המרות שמיוצא אל Google Ads.

התאימו את הגדרות ההחרגה של הפניות ב-UA וב-GA4 כדי להפחית את כמות השיוכים השגויים. שימו לב שהחרגה של הפניות לא משנה את מספר ההמרות הכולל בנכס ב-Google Analytics. היא משפיעה רק על אופן השיוך של ההמרות.

מידע נוסף על החרגות של הפניות ב-UA

מידע נוסף על זיהוי הפניות לא רצויות ב-GA4

ב-Google Ads

אלה הגורמים העיקריים להבדלים בנתוני המרות דומים בין UA לבין GA4 על סמך האפשרויות שבחרתם ב-Google Ads למוצרים, לתהליכי ההגדרה או להגדרות.

תיאור פתרון / המלצה

חלון המרות: ההגדרות של חלון ההמרות ב-Google Ads קובעות כמה זמן אחרי נקודת מגע עם הלקוח ב-Google Ads ניתן לשייך קרדיט על המרה לנקודת המגע הזו עם הלקוח. לעיתים קרובות נקבע להגדרה הזו ערך לפי בחירה (לדוגמה, 90 יום).

אם יש הבדל בהגדרות, יכול להיות שמערכת UA תשייך קרדיט על המרה לנקודת מגע מסוימת עם הלקוח אבל מערכת GA4 לא תשייך את הקרדיט הזה, או להפך.

התאימו בין ההגדרות של חלון ההמרות ב-Google Ads לפעולות ההמרה ב-UA וב-GA4, בהתאם להגדרה שנקבעה בנכס GA4.

הגדרות של מודל השיוך (ב-Google Ads): מודלים של שיוך משפיעים על אופן חלוקת הקרדיט בין נקודות המגע עם הלקוח בנתיב ההמרות. ההבדלים בהגדרות של מודל השיוך ב-Google Ads בין פעולת ההמרה ב-UA לבין פעולת ההמרה ב-GA4 עשויים לגרום להקצאות שונות של קרדיט בין הקמפיינים בחשבון Google Ads או בחשבון ניהול (MCC).

הערה: שינוי של הגדרות השיוך ב-Google Ads לא משפיע על המספר הכולל של ההמרות שמשויכות אל Google Ads.

כדאי להתאים בין המודלים של השיוך בהגדרות של ההמרות ב-Google Ads.

שיטות דיווח ב-Google Ads: כדי להציג איזו מודעה הניבה המרה, הדיווח על המרות ב-Google Ads מתבסס על דיווח על מועד האינטראקציה. ב-Google Analytics הדיווח על המרות מתבצע באופן שונה, באמצעות דיווח על מועד המרה.

לדוגמה, אם המרה התרחשה ב-10 במאי, המערכת יכולה לשייך אותה לקליק על מודעה מ-5 במאי. בדרך כלל, מערכת Google Analytics מדווחת על ההמרה הזו ב-10 במאי, ומערכת Google Ads תדווח על ההמרה הזו ב-5 במאי.

יש לכך השפעה גם על אירועים ב-Google Ads שיובאו מ-UA וגם על אירועים שיובאו מ-GA4, אבל הבדלים בהגדרות (כמו מודל שיוך או חלון המרות) בין פעולות המרה יכולים להגביר את ההשפעה הזו.

אם מתאימים בין ההגדרות של פעולות המרה שיובאו אל Google Ads, אפשר לצמצם את ההשפעה של שיטות הדיווח.

חשוב לזכור שאפשר לשייך המרות במשך כל התקופה של חלון ההמרות (עד 90 ימים ב-Google Ads), כך שייתכן שיחלפו 90 ימים עד שהנתונים ב-GA4 וב-UA יהיו זהים לגמרי.

כדי להעריך אם אפשר להשוות בין צמד המרות או אם צריך להמתין עוד, תוכלו להשתמש בדוח מדדי הנתיב ב-Google Ads עבור ההמרה ב-UA ולראות כמה זמן לוקח לרוב המשתמשים להשלים המרה.

הערה: יותר מ-95% מההמרות משויכות במהלך 14 הימים הראשונים. כלומר, במסגרת ההשוואה בין UA לבין GA4 צריך להשתמש בנתוני Google Ads מלפני 14 ימים לפחות.

סיבות אחרות לפערים בנתונים

אם טיפלתם בגורמים להבדלים בנתוני ההמרות שמפורטים למעלה ועדיין יש פערים משמעותיים בנתוני ההמרות ב-UA וב-GA4, כדאי לעיין ברשימת הגורמים המקיפה שבהמשך.

חשוב לזכור שצפויים הבדלים בין נתוני המרות דומים בין UA לבין GA4, אבל הרשימה הזו אמורה לעזור לכם לטפל בהבדלים בין המוצרים, ההגדרות ותהליך ההגדרה במקרים שבהם ניתן לעשות זאת, כדי לצמצם את הפערים בנתונים. 

ב-Google Analytics

אלה הגורמים הנוספים להבדלים בנתוני המרות דומים בין UA לבין GA4 על סמך האפשרויות שבחרתם ב-Google Analytics למוצרים, לתהליך ההגדרה או להגדרות.

תיאור פתרון / המלצה

מעקב אחר מסחר אלקטרוני: מערכת Google Analytics תואמת לסכימות שונות של מסחר אלקטרוני. אפשר להטמיע את סכימת GA4 ואת סכימת UA במקביל, או להשתמש בסכימה אחת בשני הנכסים. אם משתמשים בשתי סכימות, עלולים להיווצר פערים בנתונים. מידע נוסף זמין במדריך למפתחים

הבדלים בסכימת המסחר האלקטרוני יכולים לגרום לכך שמספרי ההמרות ב-GA4 יהיו גבוהים או נמוכים יותר מהמספרים ב-UA.

כשאוספים נתוני מסחר אלקטרוני בשביל GA4, מומלץ להשתמש בסכימת המסחר האלקטרוני של GA4 (פרטים נוספים זמינים במדריך למפתחים).

אם משתמשים במעקב אחר מסחר אלקטרוני, מומלץ לא להשתמש בתגי אתר מחוברים.

בנוסף, מומלץ להשתמש באותה סכימת מסחר אלקטרוני ל-UA ו-GA4 כשמשווים בין שתי הפלטפורמות.

התנאים להפעלת התגים: התנאים להפעלת התגים שמוגדרים בתוך הקוד יכולים להשפיע על האופן והמועד של הפעלת התגים.

במקרים רבים, ההגדרה של איסוף נתונים ב-GA4 כוללת הטמעה של תגים חדשים. לכן, יכול להיות שתצטרכו להטמיע את תנאי ההפעלה הקודמים ב-GA4 כדי שהם יופעלו. כדי למזער את ההבדלים באיסוף הנתונים, מומלץ להפעיל את התגים לפי תנאים זהים.

אם איסוף הנתונים מוגבל ב-UA ולא מוגבל ב-GA4, המספרים של המשתמשים, הסשנים, הצפיות בדפים וההמרות יכולים להיות גבוהים יותר ב-GA4.

מומלץ להשתמש ב-gtag.js או ב-gtm.js (באמצעות תגי GA4) כדי לאסוף נתונים בשביל נכסי GA4.

אם משתמשים בסוגים אחרים של תיוג (לדוגמה, תגי אתר מחוברים), אין לכך השפעה ישירה על התנאים להפעלת התגים. עם זאת, תיוג מחדש הוא ההמלצה הראשונה במקרה שהתנאים להפעלת התגים יגרמו להפעלה לא עקבית של תגים ב-UA וב-GA4.

לאחר הטמעת התגים, התאימו בין התנאים להפעלת התגים. דוגמה לתנאי כזה מופיעה במדריך הזה למפתחים בקטע בנושא מדידת זמן.

החרגת תנועה פנימית: ניתן להשתמש בהגדרות כדי לסנן משתמשים פנימיים (מנקודת המבט של הלקוח, כלומר העובדים של הלקוח), או כדי לבדוק את התנועה.

אם ההגדרות ב-UA וב-GA4 שונות, צפוי להופיע מספר גבוה יותר של משתמשים, סשנים, צפיות בדפים והמרות שהושלמו בעקבות זאת בנכס ללא מסנני ההחרגה.

מומלץ להתאים בין ההגדרות ב-UA וב-GA4 כדי לצמצם את הפערים בנתונים. מידע נוסף זמין במאמר הזה בנושא UA ובמאמר הזה בנושא GA4.

שינויים בדפים על סמך אירועים שקשורים להיסטוריית הגלישה: כברירת מחדל, במסגרת המדידה המשופרת של GA4 נמדדים השינויים בדפים על סמך אירועים שקשורים להיסטוריית הגלישה, אבל ב-UA המערכת פועלת באופן שונה. המצב הזה יגרום למספר גבוה יותר של צפיות בדפים ב-GA4 בהשוואה ל-UA, והוא עלול להוביל לפערים בנתונים.

לדוגמה, אם מבנה האתר ודפוסי השימוש בו גורמים לטעינה של הרבה דפים באמצעות שינויים בהיסטוריית הגלישה, הפעלת ההגדרה הזו תיצור מדידה של האירועים האלה. כתוצאה מכך ייווצרו פערים בנתונים בהשוואה למערכת UA, שבה האירועים האלה לא נמדדים.

כדי שמספר הצפיות בדפים יהיה דומה יותר ב-UA וב-GA4, מומלץ להשבית את ההגדרה 'מדידה משופרת' ב-GA4. מידע נוסף
מקורות אחרים של אירועים (טריגרים של התווספות לקהל, Measurement Protocol, עריכה של אירועים וכו'): יצירת האירועים האלה וסימון שלהם כהמרות יכולים לגרום לניפוח של נפח ההמרות ב-GA4 בהשוואה להמרות ב-UA ברמת הנכס.

מומלץ להשתמש בהגדרות תואמות להמרות דומות ב-UA וב-GA4 ב-Google Analytics.

אפשר להגדיר שמות אירועים נפרדים לאירועים שנוצרו לאחרונה מהמקורות האלה, כדי שהמדידה ב-UA וב-GA4 תהיה דומה יותר. אם לא ניתן להגדיר בדיוק באותו האופן, אין להשוות נתונים בין שתי הפלטפורמות.

מסננים של ספאם ובוטים:

המסננים מצמצמים את נפח התנועה ב-UA. אם לא מחילים אותם ב-GA4, מערכת GA4 תדווח על נפח תנועה גדול יותר ועל ההמרות שהושלמו בעקבות זאת, במקרים שבהם תנועה שמגיעה מספאם או מבוט מובילה להשלמת המרה.

הפעילו את ההגדרה סינון בוטים ב-UA. כדאי גם להוסיף מסנני ספאם ב-UA אם אתם מקבלים ספאם.
החרגות לפרמטרים של כתובות אתר: ב-UA הלקוחות יכולים להגדיר במטרה עסקית מסוימת התאמה מדויקת לכתובת URL מסוימת. ב-GA4 אין החרגות לפרמטרים של כתובות אתר, ולכן לכתובת ה-URL יכולות להיות הרבה גרסאות שלא יתאימו להגדרה של ההמרה.

כדי להבין את ההבדלים האפשריים ב-GA4, בדקו אם ב-UA נעשה שימוש בהחרגות לפרמטרים של כתובות אתר.

מודל DDA להמרות ולהכנסה: ב-UA, מודל השיוך למטרות העסקיות הוא קליק אחרון שאינו ישיר. בהמרות ב-GA4 נעשה שימוש במודל שיוך מבוסס-נתונים (DDA) כברירת מחדל, אבל אפשר לשנות אותו.

בהתאם לשינויים בקרדיט על סמך DDA, המשתמשים יכולים לראות שהמערכת משייכת יותר קרדיט או פחות קרדיט לערוצים בתשלום (של Google). חשוב לזכור שמודל השיוך לא משפיע על מספר ההמרות הכולל שקשור לאירוע נתון.

אפשר לשנות את מודל השיוך של נכס לקליק אחרון ב-GA4 כדי לבדוק אם יש לכך השפעה על הפערים בנתונים, אבל לא מומלץ לעשות זאת.

הערה: מודלים של שיוך ב-Google Analytics לא משפיעים על מספר ההמרות הכולל בנכס, ולכן מומלץ קודם לבדוק את כל הגורמים האחרים לפערים בנתונים כדי לצמצם את ההבדלים הכוללים ברמת הנכס בצמדים של המרות (כלומר המרות דומות ב-UA וב-GA4).

הבדלים באזורי זמן ואיפוס הקמפיין: מערכת UA קוטעת סשן בחצות ומפעילה את הסשן מחדש עם פרמטרים חדשים של קמפיין. ב-GA4 המערכת פועלת באופן שונה. כתוצאה מכך יכולים להיווצר פערים בנתוני הסשנים שיובילו לפערים בנתונים של ההמרות שקשורות לסשנים או למטרות עסקיות.

לא צפויים הבדלים משמעותיים במספר ההמרות הכולל בנכס נתון בעקבות זאת. ניתן לראות הבדלים רק אם משווים בין ימים ספציפיים ב-UA וב-GA4.

אין פתרון ישיר – הבעיה הזו נפתרה ב-GA4.
הבדלים בהגדרה של מדידת הצפיות בדפים: אפשר להשבית ב-GA4 את מדידת הצפיות בדפים על סמך אירועים שקשורים להיסטוריית הגלישה. כשמשתמשים בתגי אתר מחוברים, נתוני המדידה של אתרים שמכילים רק דף אחד לא מועברים כראוי אל GA4.

ניתן להגדיר ב-GA4 מדידה של הצפיות בדפים על סמך אירועים שקשורים להיסטוריית הגלישה, אבל ב-UA לא ניתן לעשות זאת. כתוצאה מכך המדידה ב-GA4 עשירה יותר, אבל היא עשויה להוביל לפערים בנתונים. אפשר להשבית את ההגדרה הזו אם רוצים שהמספרים יהיו דומים יותר ב-UA וב-GA4.

אפשר להגדיר ב-UA מדידה של אפליקציות שמכילות רק דף אחד לפי ההוראות במדריך הזה למפתחים. ההגדרה הזו לא תיצור התאמה מלאה בין UA לבין GA4, אבל היא יכולה לצמצם את ההבדלים באתרים שמכילים רק דף אחד.

Google Signals ו-User-ID: ההגדרות האלה עוזרות לבטל כפילויות של משתמשים בנכסי GA4. ב-UA שתי ההגדרות משפיעות רק על כמה דוחות ועל תצוגה מפורטת נפרדת. ב-GA4 הן משפיעות על כל המידע בנכס.

אם מפעילים את Google Signals ו-User-ID ב-GA4, המערכת מקשרת בין אינטראקציות שמערכת UA מתייחסת אליהן כאל אינטראקציות ממשתמשים שונים, וכך מקטינה את מספר המשתמשים החדשים ומספר המשתמשים הכולל. לכן המערכת יכולה לשייך קרדיט על המרות באופן שונה. התכונות האלה לא צפויות להשפיע על מספר ההמרות הכולל ב-Google Analytics, אבל עשויות לגרום להבדלים בייצוא אל Google Ads. אם מפרסם מודד המרות לאחר צפייה פעילה (EVC), השימוש ב-Google Signals וב-User-ID יכול להשפיע עליהן.

אין פתרון ישיר – ביטול הכפילויות ב-GA4 מאפשר לכם להבין טוב יותר את האינטראקציה של המשתמשים עם הנכסים של הלקוח.

מומלץ ליישם את שתי התכונות בשתי הפלטפורמות כדי לצמצם את הפערים בנתונים, אבל לא ניתן למנוע אותם.

 

זמן קצוב לתפוגה של סשנים: ניתן לשנות את ההגדרות של הזמן הקצוב לתפוגה של סשנים. שינוי של הגדרות ברירת המחדל יכול להשפיע על נתוני נפח התנועה ועל השיוך. מומלץ להשתמש בהגדרות ברירת המחדל. אם שיניתם את הזמן הקצוב לתפוגה של סשנים ב-UA, עליכם לשנות את ההגדרה הזו גם ב-GA4. מידע נוסף

שינוי של קובצי cookie

אם משנים הגדרות של קובצי cookie ב-UA, צריך להתאים את ההגדרות ב-GA4.

הקדמה של תאריכי התפוגה של קובצי cookie יכולה להשפיע על השיוך ולגרום להבדלים בשיוך ההמרות. מידע נוסף

שימוש בתיוג אוטומטי יחד עם תיוג ידני (באותה כתובת URL) ניתן להשתמש בתיוג אוטומטי יחד עם תיוג ידני באותה כתובת URL, אבל יש מקרים שבהם האפשרות הזו לא תעבוד.
בחירה של מאפיינים ומדדים ב-GA4 יש יותר מאפייני צירוף משתמשים בהשוואה ל-UA. לכן לא ניתן להשוות בין כל השילובים האפשריים של מאפייני הדיווח ב-UA וב-GA4.
הבדלים בהטמעה של מעקב אחר אפליקציות בין UA לבין GA4 מומלץ להשתמש בערכת SDK אחת כשהדבר אפשרי. שימו לב: קבוצת משנה קטנה מאוד של משתמשים יכולה לאסוף נתוני אפליקציות ב-UA בשלב הזה. כדי לאסוף נתוני אפליקציות ולדווח עליהם באמצעות נכסי GA4, המשתמשים צריכים להטמיע את Firebase SDK.

לגבי תגי אתר מחוברים (כולל התקנה ממקור לא ידוע) בלבד: תגים מחוברים נטענים ברצף. כלומר, תג GA4 נטען אחרי תג ההורה (תג gtag.js או analytics.js קיים). משמעות הדבר יכולה להיות:

 1. טעינה של כמה תגים יכולה להשפיע על מהירות האתר.
 2. אם משתמשים מנווטים באתר במהירות, יכול להיות שהעיבוד של התגים לא מסתיים וכתוצאה מכך חסרים אירועים.
כדי להפחית את הסיכון לאירועים חסרים, מומלץ להטמיע תגי GA4 ייעודיים במקום להשתמש בתגי אתר מחוברים או בהתקנה ממקור לא ידוע. באופן ספציפי, בהגדרות נרחבות ומורכבות של Analytics אין להשתמש בתגי אתר מחוברים או בהתקנה ממקור לא ידוע.
הכללה של נתונים מהאפליקציה ומהאתר בנכס GA4: מערכת GA4 מאחדת את הנתונים והאירועים מהאפליקציה ומהאתר. אם משלבים נתונים מהאפליקציה ומהאתר ב-GA4 אבל לא מבצעים שום פעולה דומה ב-UA, מספר ההמרות יהיה גבוה יותר ב-GA4. כדי לבצע את ההשוואה הטובה ביותר, אין לכלול מקורות לנתוני האפליקציה אם נכסי UA לא כללו תנועת משתמשים לאפליקציה. אם מקור נתוני האפליקציה כבר נכלל, צריך לפלח את הדוחות כך שיוחרגו ההמרות באפליקציה כדי להשוות בין UA לבין GA4.
קיבוצי ערוצים מעודכנים: קיבוצי ערוצים ב-GA4 יכולים להקצות המרה לערוץ בדרך שונה. מידע נוסף למשתמשים אין אפשרות לשנות את ההגדרה שקובעת אילו המרות מיוצאות אל Google Ads.

ב-Google Ads

אלה הגורמים הנוספים להבדלים בנתוני המרות דומים בין UA לבין GA4 על סמך האפשרויות שבחרתם ב-Google Ads למוצרים, לתהליך ההגדרה או להגדרות.

תיאור פתרון / המלצה

סטטוס הסכמה: בניית מודלים תוך התחשבות בסטטוס ההסכמה זמינה למפרסמים שהטמיעו את Google Analytics באמצעות gtag.js או Google Tag Manager.

ב-analytics.js אנחנו לא מציעים בניית מודלים תוך התחשבות בסטטוס ההסכמה, כי לא ניתן לקבוע במדויק את מצב ההסכמה בלי הטמעה באמצעות gtag.js או GTM. בהגדרות של GA4 בדרך כלל נעשה שימוש ב-gtag.js או ב-GTM, ולכן סטטוס ההסכמה פועל ב-GA4.

אם גם ב-UA וגם ב-GA4 נעשה שימוש בתגים שתואמים לסטטוס ההסכמה, אפשר לבנות מודלים ב-Google Ads עבור שתי הפלטפורמות, אבל רק בהטמעות מתקדמות.

הערה: בניית מודלים עבור אירועים ב-GA4 מתאפשרת רק לאחר הטמעה מתקדמת. בהטמעות בסיסיות (רק במקרים שהתקבלה הסכמה) אפשר לבנות מודלים ב-Google Ads בשביל המרות שיובאו מ-UA, אבל אי אפשר לעשות זאת בשביל המרות מ-GA4. מידע נוסף

כדי לבצע השוואה הוגנת, המשתמשים צריכים להשתמש בסוג תג שתואם לסטטוס ההסכמה בשני הנכסים. כמו כן, הם צריכים לבצע הטמעה מתקדמת כדי לאפשר בניית מודלים ב-Google Ads בשביל המרות מ-UA ומ-GA4.
מדידה של צפייה פעילה: מערכת GA4 יכולה לשייך המרה לאינטראקציה עם מודעה לאחר צפייה פעילה ב-YouTube, גם אם האינטראקציה הזו עם המודעה לא הובילה ישירות לביקור באתר, אבל הובילה בכל זאת להמרה בשלב מאוחר יותר. כתוצאה מכך, יכול להיות שיתבצע ייצוא של המרה אל Google Ads, ומערכת UA לא תייצא קרדיט אל Google Ads. המשמעות היא שמערכת GA4 יכולה לשייך יותר המרות ל-Google Ads אם למפרסם יש סכום משמעותי של הוצאות ב-YouTube.

ב-GA4 המצב הזה לא אמור להוביל לעלייה במספר ההמרות מתנועת גולשים באתר, אבל יכול להיות שיותר קרדיט על המרה ישויך לערוץ Google Ads ב-GA4 מאשר ב-UA, מה שיוביל לביצועים טובים יותר ב-Google Ads.

כדי להשוות בין הנתונים האלה, אפשר לפלח את הדיווח ב-Google Ads ברמת הקמפיין או ברמת החשבון. חשוב להשוות בין פעולות המרה שמודדות את אותה פעולת המרה בדיוק.

לא ניתן לפלח בו-זמנית דוחות רגילים לפי סוג אירוע מודעה ומקור המרות, ולכן קשה לבצע השוואה ישירה בממשק המשתמש של Google Ads.

מודל של ייצוא קרדיט: המודל שלפיו מתבצע ייצוא המרות מ-GA4 אל Google Ads שונה לעומת UA. במקרים שבהם ב-UA, ובהתחלה גם ב-GA4, נעשה שימוש במודל הייצוא קליק אחרון שאינו ישיר, מערכת GA4 משתמשת עכשיו במודל הייצוא קרדיט סופי. כך מתאפשר ייצוא של קרדיט חלקי על המרות, גם אם נקודת המגע האחרונה שאינה ישירה עם הלקוח לא הייתה נקודת מגע עם הלקוח ב-Google Ads.

המצב הזה לא יגרום להבדלים ברמת הנכס, אבל ייתכן שהוא יגרום לייצוא של מספר שונה של המרות אל Google Ads. המספר הזה יכול להיות גבוה או נמוך יותר בהשוואה ל-UA, והוא תלוי במסלולים הבלתי תלויים שעובר המשתמש.

מודל הייצוא קרדיט אחרון הושק כי המודלים של קליק אחרון שאינו ישיר לא מספיקים. המשמעות היא שמערכת GA4 מייצאת אל Google Ads קרדיט אמיתי על המרות בערוצים שונים. אי אפשר לבצע פעולות ספציפיות כדי למזער את ההבדלים בין UA לבין GA4.
השיטה לספירת ההמרות מצד Google Ads: ב-Google Ads יש הגדרת ספירה שאפשר להשתמש בה כדי לשלוט בספירה של המרה אחת או יותר במסגרת חלון המרות מוגדר למשתמש נתון.

מומלץ להתאים בין ההגדרות של ספירת ההמרות עבור צמדים של המרות ב-UA וב-GA4. מידע נוסף

רלוונטי ללקוחות שמשתמשים בקמפיינים חכמים ונכסי GA4 שנוצרו באופן ידני: מודל הייצוא ערוצים בתשלום של Google ב-GA4 משייך לערוצי Google את כל ההמרות שמיוצאות אל Google Ads.

כתוצאה מכך, יותר המרות מיוצאות אל Google Ads בהשוואה להגדרה ערוצים אורגניים וערוצים בתשלום, כי היא מחריגה מנתיב ההמרות את הערוצים בתשלום שאינם של Google. 

השימוש במודל ערוצים בתשלום של Google יכול לספק תובנות מעמיקות יותר לגבי ההשפעה שמניבות האינטראקציות של Google בתשלום. המודל הזה לא זמין ב-Universal Analytics, ולכן יכול להיות שיהיה קשה להשוות אירועים דומים ב-UA וב-GA4 אחרי הייבוא שלהם אל Google Ads.
 

כברירת מחדל, בנכסי GA4 חדשים מוגדר המודל ערוצים בתשלום של Google.

כדי לקבוע איך יתבצע הייצוא של המרות אל Google Ads, אפשר להשתמש בהגדרות השיוך ברמת הנכס ב-GA4 שמופיעות בקטע 'ניהול'.

כדי להתאים בין ההגדרות של Universal Analytics ושל Google Analytics 4, משתמשים בהגדרה ערוצים אורגניים וערוצים בתשלום. מידע נוסף

 

שיעור העזיבה

המדד

UA

GA4

שיעור העזיבה

אחוז הסשנים בדף יחיד באתר, שבהם לא בוצעו אינטראקציות בדף. לביקור בדף בודד ועזיבת האתר ממנו יש משך סשן של 0 שניות. לדוגמה, אם משתמש מבקר באתר ומעיין בתוכן בדף הבית למשך כמה דקות, אבל עוזב בלי ללחוץ על קישורים כלשהם או להפעיל אירועים שמתועדים בתור אירועי אינטראקציה, הסשן ייספר בתור עזיבה מהדף הראשון.

אחוז הסשנים שלא היו סשנים עם התעניינות. לדוגמה, אם משתמש נכנס לאתר שלכם, מעיין בתוכן בדף הבית למשך פחות מ-10 שניות ולאחר מכן עוזב בלי להפעיל אירועים או להיכנס לדפים או למסכים אחרים, הסשן ייספר בתור עזיבה מהדף הראשון.

סשן התעניינות הוא סשן שנמשך לפחות 10 שניות, ויש בו לפחות אירוע המרה אחד או לפחות 2 צפיות בדפים או במסכים. אם למשתמש אין סשן התעניינות, כלומר הוא לא עומד באף אחד מהקריטריונים של סשן התעניינות, מערכת Google Analytics סופרת את הסשן כעזיבה מהדף הראשון.

חשוב לזכור

ב-Google Analytics 4, שיעור העזיבה הוא אחוז הסשנים שלא היו סשנים עם התעניינות. במילים אחרות, שיעור העזיבה הוא המדד ההופכי של שיעור ההתעניינות. ב-Universal Analytics, שיעור העזיבה הוא האחוז מכל הסשנים באתר שבהם משתמשים צפו רק בדף אחד והפעילו רק בקשה אחת לשרת של Analytics.

שיעור העזיבה כפי שהוא מחושב ב-Universal Analytics הוא מדד סביר של התעניינות באתר, אבל הוא הולך ונהיה פחות שימושי ככל שהאתרים והאפליקציות משתנים. לדוגמה, המשתמשים יכולים לצפות באפליקציה בדף יחיד (SPA) ולצאת ממנה בלי להפעיל אירוע. סשן כזה נחשב לעזיבה מהדף הראשון.

בנוסף, שיעור העזיבה כפי שהוא מחושב ב-Google Analytics 4 מאפשר להעריך באופן יעיל יותר את מידת ההתעניינות של המשתמשים באתר או באפליקציה שלכם. לדוגמה, אם אתם מפעילים בלוג, אולי לא חשוב לכם במיוחד אם לקוחות נכנסים לאתר כדי לקרוא מאמר ואז יוצאים ממנו. סביר להניח שיותר חשוב לכם לדעת כמה לקוחות שנכנסים לאתר, לא מוצאים את מה שהם מחפשים ואז עוזבים במהירות.

מספר האירועים

יש הבדל מהותי בין מודל הנתונים של נכסי Universal Analytics לזה של נכסי Google Analytics 4 בכל הנוגע לתיעוד אירועים.

המדד

UA

GA4

סך כל האירועים

אירוע שמתועד ב-Universal Analytics מסווג לפי קטגוריה, פעולה ותווית ונחשב לסוג היט נפרד.

לדוגמה, אפשר להגדיר אירוע כך שיתעד לחיצה על לחצן הרשמה. האירוע יכול לכלול את הקטגוריה 'קריאה לפעולה', את הפעולה 'הרשמה' ותווית שהיא כתובת היעד.

המדד סה"כ אירועים גדל ומצטבר בכל פעם שאירוע של קטגוריה/פעולה/תווית מופעל.

לא רלוונטי

מספר האירועים

לא רלוונטי

כל 'היט' הוא אירוע, והאירועים ב-GA4 לא מסווגים לפי קטגוריה, פעולה או תווית. לדוגמה, כשמשתמש צופה באחד מהדפים באתר שלכם, מופעל אירוע page_view.

כל הפעולות הן אירועים. כל שם של אירוע הוא לא בהכרח ייחודי. למעשה, מומלץ להשתמש שוב באותו שם של אירוע פעמים רבות, ולהבדיל בין האירועים לפי ערכי הפרמטרים שנאספו. לדוגמה, יכול להיות שהשם של אירוע הרשמה יהיה sign_up עם הפרמטרים page_location‏, product‏, form_id, וכן הלאה. אפשר (וכדאי) לתת אותו שם לכל אירוע של לחיצה על לחצן הרשמה באתר. לעומת זאת, ב-UA כדאי לתת שם ייחודי לכל אירוע של לחיצה על לחצן).

חשוב לזכור

ב-GA4, המשמעות של האירוע sign_up יכולה להיות זהה או שונה מהמשמעות שלו ב-UA. אם באתר יש רק טופס הרשמה אחד ולחצן אחד שבו יופעל אירוע ההרשמה, יכול להיות שמספרי האירועים האלה יהיו די דומים. עם זאת, אם האתר כולל כמה אירועי sign_up, יכול להיות שהשוואה של מספרי האירועים בין GA4 ל-UA לא תהיה פשוטה כל כך, וייתכן שהמספרים לא יהיו דומים.

בדוחות של GA4 לא מוצגות 'קטגוריה', 'פעולה' ו'תווית'. מומלץ לחשוב מחדש על איסוף הנתונים ולהתאים אותו למודל של GA4 במקום להעביר אל Google Analytics 4 את מבנה האירועים הקיים.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי