Tämä artikkeli on osa opasta, jossa käsitellään siirtymistä Universal Analyticsista Google Analytics 4:ään. Tutustu siirtymisoppaan sisällysluetteloon.

[UA→GA4] Mittarit Google Analytics 4:ssä ja Universal Analyticsissa

Katso, miten Google Analytics 4:n ja Universal Analyticsin mittarit eroavat toisistaan

Kun otat Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuden käyttöön, haluat ehkä verrata sen raportoituja tuloksia vastaaviin Universal Analytics ‐mittauskokonaisuuden tuloksiin. Tässä artikkelissa kerrotaan, missä määrin Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n mittarit ovat vertailtavissa.

Sisällys:

Käyttäjät

Universal Analyticsissa on kaksi käyttäjämittaria: Käyttäjiä yhteensä ja Uudet käyttäjät. Google Analytics 4:ssä käyttäjämittareita on kolme: Käyttäjiä yhteensä, Aktiiviset käyttäjät ja Uudet käyttäjät.

Mittari

UA

GA4

Käyttäjiä yhteensä

Ensisijainen käyttäjämittari UA:ssa: Käyttäjien kokonaismäärä

Käyttäjien kokonaismäärä

Uudet käyttäjät

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat tehneet jotakin sivustollasi ensimmäistä kertaa

Niiden käyttäjien määrä, jotka ovat tehneet jotakin sivustollasi tai avanneet sovelluksesi ensimmäistä kertaa ja käynnistäneet first_open-tapahtuman

Aktiiviset käyttäjät

Ensisijainen mittari GA4:ssä: Aktiivisten käyttäjien määrä 28 päivän aikavälillä

Hyvä muistaa

Useimmissa Universal Analyticsin raporteissa painotetaan Käyttäjiä yhteensä ‑mittaria (Käyttäjät), kun taas GA4:ssä keskitytään Aktiiviset käyttäjät ‑mittariin (myös Käyttäjät). Vaikka molemmissa käytetään samaa Käyttäjät-termiä, mittari lasketaan eri tavalla UA:ssa ja GA4:ssa, koska UA:ssa on käytössä Käyttäjiä yhteensä ja GA4:ssa taas Aktiiviset käyttäjät.

UA:n Käyttäjiä yhteensä ‐mittari poikkeaa GA4:n Aktiiviset käyttäjät ‐mittarista enemmän tai vähemmän riippuen siitä, kuinka usein käyttäjät palaavat verkkosivustollesi.

Käyttämällä GA4:n Kartoitukset-työkalua voit selvittää käyttäjien kokonaismäärän vertaamalla UA:n Käyttäjiä yhteensä ‑mittaria GA4:n Käyttäjiä yhteensä ‑mittariin. Edellä mainittujen määritelmäerojen vuoksi näitä voi olla helpompi verrata kuin GA4-raporteissa näkyviä käyttäjämittareita.

UA ja GA4 käyttävät eri menetelmiä käyttäjien tunnistamiseen: UA käyttää Client-ID:tä ja GA4 User-ID:tä.

UA-raportit voivat sulkea pois dataa suodattimien perusteella. GA4-mittauskokonaisuudet eivät tällä hetkellä tue näitä suodattimia.

Katselukerrat

UA:ssa ja GA4:ssä pitäisi näkyä suurin piirtein yhtä paljon katselukertoja (yleensä muutaman prosenttiyksikön erolla), koska yleinen sivustotagi käynnistyy jokaisella sivulla ja luo katselukerran. Erot voivat kuitenkin vaihdella riippuen suodattimista, joita olet mahdollisesti ottanut käyttöön Universal Analyticsissa tai Google Analytics 4:ssä.

Mittari

UA

GA4

Katselukerta

Katsottujen sivujen kokonaismäärä. Sisältää yksittäisen sivun toistuvat katselukerrat.

Katselukerrat-mittari: Käyttäjien katsomien sovellusnäkymien tai verkkosivujen kokonaismäärä. (Raportointikäyttöliittymässä näkyvä Katselukerrat-mittari kertoo sekä sivun että näkymän katselukertojen määrän.) Sisältää yksittäisen näkymän tai sivun toistuvat katselukerrat.

Yksittäinen katselukerta

Katsottujen sivujen kokonaismäärä (ei sisällä saman sivun toistuvia katselukertoja)

Hyvä muistaa

Universal Analytics seuraa näkymän katselukertoja erillisissä mobiililaitekeskeisissä mittauskokonaisuuksissa, kun taas GA4:ssä sekä verkko- että sovellusdataa seurataan samassa mittauskokonaisuudessa. Jos seuraat Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuudessasi sekä verkko- että sovellusdataa, muista ottaa sovelluksen lisäliikenne huomioon, kun vertaat GA4:n ja UA:n katselukertamittareita keskenään.

Universal Analyticsissa on muitakin suodatusvaihtoehtoja, jotka voivat vaikuttaa vertailunäkymässä olevaan dataan. Jos esimerkiksi käytät suodatinta tiettyjen maantieteellisten alueiden poissulkemiseen, UA:ssa ja GA4:ssä voi näkyä eri määrä katselukertoja.

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudet eivät tällä hetkellä tue suodattimia, kun taas Universal Analytics ‑raporttien dataan saatetaan käyttää näkymäsuodattimia, jotka sulkevat pois dataa. Esimerkiksi sisäisestä IP-osoitteesta tulevan liikenteen ja ei-toivotut viittaukset voi suodattaa pois sekä UA:ssa että GA4:ssä, mutta UA:ssa saattaa olla käytössä myös muita suodattimia. Varmista mittareita vertaillessasi, että molemmissa mittauskokonaisuuksissa on käytössä samat suodattimet.

Ostokset

Verkkosivustojen ostosmäärien pitäisi vastata toisiaan lähes täysin. Emme voi koskaan olettaa, että kaikki tapahtumat kerätään täysin oikein. Ostostapahtumat eivät tee tähän poikkeusta, mutta niiden keskeisen ja tärkeän roolin vuoksi UA:ssa ja GA4:ssä pitäisi näkyä lähes samat tapahtumamäärät.

Varmista, että keräät yksilöllisen transaction_id-arvon sekä UA:ssa että GA4:ssä, jotta vertaat varmasti samantyyppisiä mittareita.

 

Mittari

UA

GA4

Ostokset

 • Purchase-tapahtumat käynnistyvät tehostetun verkkokaupan mallissa.
 • Data noudetaan products-taulukosta Google Analyticsin JavaScript-koodin avulla ja kerätään purchase-tapahtumaan, kun päätät lähettää kyseisen tapahtuman.
 • Purchase-tapahtumien käyttöä suositellaan, ja ne keräävät dataa samaan tapaan kuin UA:ssa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
 • Mittari ei toimita ylimääräistä JavaScript-koodia taulukon datankeruuta varten ja odottaa sinun toimittavan items-taulukon, kun keräät purchase-tapahtuman itse (vaikka sama ohje koskee datakerrosobjektin täyttämistä).

Hyvä muistaa

Jos transaction_id-parametria ei ole otettu käyttöön johdonmukaisesti ja oikein, dataa vertailtaessa voi esiintyä merkittäviä eroavaisuuksia. Tarkista, että dataa kerätään johdonmukaisesti ja dokumentaation mukaisesti, jotta voit varmistua datan laadusta ja vertailun luotettavuudesta.

Muista käyttää kaikkia pakollisia parametreja GA4:n verkkokauppatoteutuksessa (ja UA:ssa), jotta verkkokauppadata tallennetaan oikein.

Istunnot

Mittari

UA

GA4

Istunto

 • Kertoo, kuinka kauan käyttäjä on ollut aktiivinen esimerkiksi verkkosivustollasi tai sovelluksessasi.
 • Sisältää määriteltyjä parametreja, jotka kertovat, mikä voi aiheuttaa istunnon päättymisen. Istunto katsotaan päättyneeksi sivuston tai sovelluksen oltua käyttämättömänä 30 minuutin ajan (istunnon aikakatkaisuasetuksista riippuen), keskiyöllä (asetetun aikaleiman ja aikavyöhykkeen mukaan) tai havaittaessa uusia kampanjaparametreja.
 • Jos käyttäjä palaa istunnon aikakatkaisun jälkeen takaisin, alkaa uusi istunto.
 • Jos käyttäjä selaa verkkosivustoa keskiyöllä, uusi istunto alkaa vuorokauden vaihduttua.
 • Jos käyttäjän selatessa verkkosivustoa havaitaan uusia kampanjaparametreja, alkaa uusi istunto.

Tämä on Istunnon aloitus ‑tapahtuma.

 • Lasketaan uuden session_start-tapahtuman yhteydessä eli silloin, kun käyttäjä aktivoituu sovelluksessa tai verkkosivustolla.
 • Uutta istuntoa ei lasketa keskiyöllä tai havaittaessa uusia kampanjaparametreja.

Hyvä muistaa

Eri yrityksillä voi näkyä UA:ssa ja GA4:ssä eri määrä istuntoja, mikä johtuu muun muassa seuraavista tekijöistä:

 • Maantieteellinen sijainti. Ota huomioon käyttäjien aikavyöhykkeet ja se, miten todennäköisesti he käyttävät sovellustasi tai sivustoasi keskiyöllä ja käynnistävät näin uuden istunnon. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on kansainvälinen asiakaskunta.
 • UTM-tagien käyttäminen omistetuilla sivustoilla tai sovelluksissa. UTM-tagin käyttämistä omalla verkkosivustolla ei suositella, sillä se nollaa istunnon Universal Analyticsissa. Jos käytät UTM-tageja omalla verkkosivustollasi, UA:ssa voi näkyä huomattavasti enemmän istuntoja kuin GA4:ssä.
 • Suodattimien käyttö. Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudet eivät tällä hetkellä tue suodattimia, kun taas Universal Analytics ‑raporttien dataan saatetaan käyttää näkymäsuodattimia, jotka sulkevat pois dataa.

Istuntoon/liikenteeseen perustuvat hankintamittarit

Mittari

UA

GA4

Istuntoon/liikenteeseen perustuvat hankintamittarit

Löytyvät Hankinta-kohdasta useista eri raporteista, esimerkiksi Kanavat-raportista tai Liikenteen lähde / tulotapa ‐raportista.

Kanava tai Liikenteen lähde / tulotapa on ulottuvuus, jota analysoidaan mittareiden (esim. Käyttäjät ja Istunnot) rinnalla.

Liikenteen hankintatiedot löytyvät Liikenteen hankinta ‐raportista.

Kanava- tai Liikenteen lähde / tulotapa ‑ulottuvuuksien mittaus perustuu esimerkiksi Käyttäjät- ja Istunnot-mittareihin.

Keskeisimmät UA:n ja GA4:n väliset hankintamittareiden erot vastaavat Käyttäjät- ja Istunnot-mittareissa esiintyviä eroja.

Hyvä muistaa

Koska Istunnot ja Käyttäjät ovat hankintamittareiden ensisijaisia vertailumittareita, tutustu tämän artikkelin Istunnot- ja Käyttäjät-kohtiin.

Konversiot

Jos konversiosi perustuvat kohde-URL-osoitteisiin tai UA:n tapahtumiin (kategoria/toiminta/tunniste) ja olet ottanut vastaavat konversiotapahtumat käyttöön GA4:ssä, UA:n ja GA4:n Konversiot-arvossa ei pitäisi esiintyä juurikaan vaihtelua. UA:n ja GA4:n välillä on kuitenkin joitain keskeisiä eroja, jotka saattavat vaikeuttaa konversiomäärien vertailua.

Mittari

UA

GA4

Konversiot

Määrittelet tavoitteen, jonka perusteella tiettyä käyttäjätoimintaa pidetään konversiona. Jos esimerkiksi määrittelet Lomakkeen lähetys ‐tavoitteen, konversio kirjataan joka kerta, kun käyttäjä lähettää lomakkeen.

UA laskee kullekin tavoitteelle vain yhden konversion istuntoa kohti. Jos käyttäjä siis lähettää lomakkeen kahdesti saman istunnon aikana, Lomakkeen lähetys ‐tavoitteelle lasketaan vain yksi konversio.

Voit määrittää konversiotapahtumaksi jokaisen tapahtuman, jonka haluat laskea konversioksi. Jos esimerkiksi määrität Lomakkeen lähetys ‐tapahtuman konversiotapahtumaksi, konversio kirjataan joka kerta, kun käyttäjä lähettää lomakkeen.

GA4 laskee konversiotapahtuman kaikki esiintymät, vaikka sama konversiotapahtuma kirjattaisiin monta kertaa saman istunnon aikana. Jos käyttäjä siis lähettää lomakkeen kahdesti saman istunnon aikana, lasketaan kaksi konversiota.

Hyvä muistaa

Universal Analytics tukee viittä eri tavoitetyyppiä, joita ovat kohde, kesto, sivut/istunto, älykkäät tavoitteet ja tapahtumatavoitteet. GA4 puolestaan tukee vain konversiotapahtumia. Kaikkia UA-tavoitetyyppejä ei voi sellaisenaan kopioida GA4-konversiotapahtumiksi. Esimerkiksi älykästä tavoitetta tai kestotavoitetta ei voi kopioida käyttämällä GA4-konversiotapahtumia.

UA laskee samalle tavoitteelle vain yhden konversion istuntoa kohti. GA4 laskee samalle konversiotapahtumalle useita konversioita istuntoa kohti.

Välitön poistuminen prosenteissa vs. aktivoitumisprosentti

Mittari

UA

GA4

Välitön poistuminen prosenteissa

Sellaisten yhden sivun istuntojen prosenttiosuus, joissa käyttäjä ei aktivoitunut sivulla. Välittömään poistumiseen johtaneen istunnon kesto on 0 sekuntia. Jos käyttäjä esimerkiksi käy verkkosivustollasi ja tutkii etusivun sisältöä usean minuutin ajan mutta poistuu sivustolta klikkaamatta linkkejä tai käynnistämättä interaktioiksi laskettavia tapahtumia, istunto lasketaan välittömäksi poistumiseksi.

Aktivoitumisprosentti

Aktivoivien istuntojen prosenttiosuus. Aktivoivat istunnot ilmaisee niiden istuntojen määrän, jotka kestivät yli 10 sekuntia tai joihin sisältyi konversiotapahtuma tai vähintään kaksi sivun tai näkymän katselukertaa.

Hyvä muistaa

Välitön poistuminen prosenteissa oli aikoinaan käyttökelpoinen sivustoaktiivisuuden mittari, mutta verkkosivustojen ja sovellusten muututtua siitä ei enää ole vastaavaa hyötyä. Käyttäjät voivat esimerkiksi katsoa yhden sivun sovellusta ja poistua käynnistämättä tapahtumaa, jolloin tätä pidetään välittömänä poistumisena. GA4:ssä käytettävät mittarit vastaavat paremmin sitä, miten verkkosivustot ja sovellukset toimivat nykyään.

Koska aktivoitumisprosenttiin liittyy aikaraja, sitä ei voi pitää välittömän poistumisprosentin vastakohtana.

Tapahtumien määrä

Keskeisin datamalleissa esiintyvä ero Universal Analytics- ja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien välillä on tapahtumissa.

Mittari

UA

GA4

Tapahtumien kokonaismäärä

Universal Analytics ‑tapahtumalla on Kategoria, Toiminta, Tunniste ja oma osumatyyppi.

Voit esimerkiksi määrittää tapahtuman kirjaamaan rekisteröitymispainikkeen klikkaukset. Tapahtuman kategoria voi olla "Toimintakehotus", toiminta "Rekisteröityminen" ja tunniste "Kohde-URL".

Tapahtumien kokonaismäärä nousee aina, kun tapahtuman kategoria, toiminta tai tunniste käynnistyy.

Tapahtumien määrä

Jokainen osuma on tapahtuma, eikä GA4-tapahtumilla ole kategoriaa, toimintaa tai tunnistetta. Kun joku esimerkiksi katselee tiettyä sivua verkkosivustollasi, käynnistyy page_view‑tapahtuma.

Kaikki käyttäjätoiminnat ovat tapahtumia. Jokainen tapahtuman nimi ei välttämättä ole yksilöllinen (ja samaa tapahtuman nimeä kannattaakin käyttää useaan kertaan, jolloin tapahtuma voidaan erottaa kerättävien parametriarvojen perusteella). Esimerkiksi rekisteröitymistapahtumalla voi olla nimenä sign_up ja parametreina muun muassa page_location, product ja form_id. Samaa tapahtuman nimeä voi (ja tulee) käyttää sivuston kaikissa rekisteröitymispainikkeissa (kun taas UA:ssa jokaiselle painikkeelle kannattaa valita eri tapahtuman nimi).

Hyvä muistaa

GA4:ssä sign_up-tapahtuma ei välttämättä tarkoita samaa kuin UA:ssa. Jos verkkosivustollasi on vain yksi rekisteröitymislomake ja vain yksi painike, jonka klikkaaminen käynnistää rekisteröitymistapahtuman, tapahtumien määrissä ei luultavasti ole suuria eroja. Jos verkkosivustollasi taas on useita sign_up-tapahtumia, tapahtumamäärien vertailu GA4:n ja UA:n välillä ei välttämättä ole yksinkertaista ja luvuissa voi olla eroja.

GA4-raportit eivät sisällä kategoriaa, toimintaa tai tunnistetta. Siksi on parempi ajatella datankeruuta uudella tavalla GA4-mallin mukaan kuin yrittää siirtää nykyinen tapahtumarakenne Google Analytics 4:ään.

Keskimääräinen sivulla käytetty aika vs. keskimääräinen aktivoitumisen kesto

UA:n Keskimääräinen sivulla käytetty aika ja GA4:n Keskimääräinen aktivoitumisen kesto ovat eri mittareita, jotka lasketaan eri tietojen perusteella. Vaikka molemmat sisältyvät samantyyppisiin raportteihin, ne eivät ole vertailukelpoisia mittareita.

Mittari

UA

GA4

Keskimääräinen sivulla käytetty aika

Keskimääräinen aika, jonka käyttäjät ovat viettäneet tietyn sivun tai näkymän (tai sivu- tai näkymäjoukon) parissa.

Tässä ei oteta huomioon käynnin viimeisellä sivulla käytettyä aikaa (eli mukaan lasketaan vain sellaisilla sivuilla käytetty aika, joiden jälkeen kirjataan heti jonkin toisen sivun katselukerta).

Keskimääräinen sivulla käytetty aika eritellään sivun mukaan.

Tämä mittari sisältyy Kaikki sivut ‐raporttiin.

 

Keskimääräinen aktivoitumisen kesto

Keskimääräinen aika, jonka sovellus oli etualalla tai sivusto oli valittuna selaimessa.

Keskimääräinen aktivoitumisen kesto eritellään käyttäjän mukaan.

Tämä mittari sisältyy Sivut ja näkymät ‐raporttiin.

Hyvä muistaa

Vaikka kaksi edellä mainittua mittaria voivat kuulostaa samanlaisilta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Keskimääräinen sivulla käytetty aika (Universal Analytics) liittyy sivuihin, kun taas Keskimääräinen aktivoitumisen kesto (Google Analytics 4) liittyy käyttäjiin.
 • Jos Aktivoitumisen kokonaiskesto eriteltäisiin sivun mukaan, se vastaisi lähtökohtaisesti Keskimääräinen sivulla käytetty aika ‑mittaria. Huomaa kuitenkin, että sivulla käytetty aika mitataan vain silloin, kun käyttäjä katsoo kyseisen sivun jälkeen jotakin toista sivua. Tämä tarkoittaa, että UA:ssa ei oteta huomioon sellaisilla sivuilla käytettyä aikaa, joiden jälkeen ei kirjata heti jonkin toisen sivun katselukertaa. GA4:n Aktivoitumisen kesto ‑mittari poikkeaa tästä, sillä se ilmaisee, miten paljon aikaa istunnon aikana on käytetty kaikilla sivuilla (myös viimeisellä).

Istunnon keskimääräinen kesto vs. keskimääräinen aktivoitumisen kesto istuntoa kohti

UA:n Istunnon keskimääräinen kesto ja GA4:n Keskimääräinen aktivoitumisen kesto istuntoa kohden lasketaan eri tietojen perusteella, eikä niitä tule verrata toisiinsa.

Mittari

UA

GA4

Istunnon keskimääräinen kesto

Istunnon keskimääräinen pituus, joka perustuu istunnon ensimmäisen ja viimeisen interaktion väliseen aikaan.

Lasketaan vain istunnoille, joissa ei tapahdu välitöntä poistumista, koska istunnon aikana täytyy tapahtua enemmän kuin yksi seurattu katselukerta, jotta istunnon alku ja loppu voidaan laskea.

Tässä ei oteta huomioon poistumissivulla käytettyä aikaa, koska kyseisen sivun jälkeen ei kirjata toisen sivun katselukertaa.

Keskimääräinen aktivoitumisen kesto istuntoa kohti

Käyttäjäaktiivisuuden kesto istuntoa kohden

Hyvä muistaa

Istunnon keskimääräinen kesto on keskimääräinen istunnon ensimmäisen ja viimeisen interaktion välinen aika. Keskimääräinen aktivoitumisen kesto ilmaisee, miten kauan sivusto tai sovellus oli etualalla käyttäjän laitteella. Keskimääräinen aktivoitumisen kesto istuntoa kohti vaikuttaa lähtökohtaisesti samalta kuin Istunnon keskimääräinen kesto. Erona on kuitenkin se, että jotkin tapahtumat, jotka kirjataan silloin, kun sivusto tai sovellus ei ole etualalla laitteella, otetaan huomioon istunnon kestossa mutta ei kuitenkaan aktivoitumisen kestossa.

 • Jos käyttäjä aktivoituu sivulla mutta ei käynnistä interaktiivisia tapahtumia tai siirry sivulta toiselle, tätä toimintaa ei oteta huomioon istunnon kestoa laskettaessa. Tämä vaikuttaa eniten yhden sivun sovelluksiin, mutta teoriassa jokainen istunnon kesto lasketaan tästä syystä UA:ssa liian lyhyeksi.
 • Koska GA4 sisältää Istunnon keskimääräinen kesto ‑mittarin, sinun tulisi verrata UA:n Istunnon keskimääräinen kesto ‑mittaria GA4:n Istunnon keskimääräinen kesto ‑mittariin. Huomaa, että vaikka näiden kahden välillä voi olla eroavuuksia, ne vastaavat ainakin lähtökohtaisesti toisiaan.
 • Yllä mainittu ylimääräinen aktivoitumisen kesto otetaan huomioon GA4:ssä paitsi aktivoitumisen kestoa myös istunnon kestoa laskettaessa riippumatta siitä, onko heti aktivoitumisen jälkeen esiintynyt tapahtumia tai katselukertoja.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false