Giới thiệu về Kênh đa kênh

Trong Analytics, chuyển đổi và Giao dịch thương mại điện tử được ghi lại cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng được giới thiệu cho người dùng khi người này chuyển đổi. Nhưng giới thiệu, tìm kiếm và quảng cáo của trang web trước đóng vai trò gì trong chuyển đổi đó? Khoảng thời gian từ sở thích ban đầu của người dùng đến hành động mua hàng kéo dài bao lâu?

Báo cáo Kênh đa kênh trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác bằng cách cho biết các kênh tiếp thị của bạn (nghĩa là các nguồn lưu lượng truy cập tới trang web của bạn) làm việc cùng với nhau như thế nào để tạo bán hàng và chuyển đổi.

Ví dụ: nhiều người có thể mua hàng trên trang web của bạ sau khi tìm kiếm thương hiệu của bạn trên Google. Tuy nhiên, thương hiệu của bạn có thể được giới thiệu cho họ thông qua blog hoặc trong khi tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Báo cáo Kênh đa kênh cho thấy cách giới thiệu và tìm kiếm trước đó đóng góp vào doanh số bán hàng của bạn.

Trong bài viết này:

Video giới thiệu về Kênh đa kênh

Đường dẫn chuyển đổi

Báo cáo Kênh đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, kết quả của tương tác (nghĩa là nhấp chuột/giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch. Theo mặc định, chỉ tương tác trong 30 ngày qua được bao gồm trong đường dẫn chuyển đổi, nhưng bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này từ 1-90 ngày bằng cách sử dụng công cụ chọn Cửa sổ xem lại ở trên cùng mỗi báo cáo. Dữ liệu đường dẫn chuyển đổi bao gồm các tương tác với hầu hết tất cả các kênh số. Các kênh này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

  • tìm kiếm có trả tiền và tìm kiếm không phải trả tiền (trên tất cả các công cụ tìm kiếm cùng với những từ khóa cụ thể được tìm kiếm)
  • trang web giới thiệu
  • đơn vị liên kết
  • mạng xã hội
  • bản tin email
  • các chiến dịch tùy chỉnh mà bạn đã tạo, bao gồm chiến dịch ngoại tuyến gửi lưu lượng truy cập tới các URL vô nghĩa

Để tìm hiểu cách hiển thị những kênh này trong báo cáo, hãy đọc Giới thiệu về Kênh MCF.

Báo cáo Kênh đa kênh hiển thị nội dung gì

Trong báo cáo, các kênh được ghi lại theo vai trò của chúng trong chuyển đổi—tần suất chúng hỗ trợ và/hoặc hoàn tất bán hàng và chuyển đổi. Báo cáo Chuyển đổi được hỗ trợ cho biết số lần bán hàng và chuyển đổi mà từng kênh đã thực hiện, hỗ trợ và hoàn tất, cùng với giá trị của doanh số bán hàng và chuyển đổi đó. Để tìm hiểu cách diễn giải báo cáo này, hãy đọc Phân tích đóng góp theo kênh.

Báo cáo Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu hiển thị các đường dẫn chuyển đổi mà khách hàng của bạn đã thực hiện trong quá trình mua hàng. Báo cáo Trễ thời gianĐộ dài đường dẫn cho biết thời gian (tính theo ngày và theo lượt tương tác) để người dùng trở thành khách hàng. (Xin lưu ý rằng thời lượng xem lại mà bạn đã chọn sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo này.) Để tìm hiểu cách diễn giải các báo cáo này, hãy đọc Phân tích đường dẫn chuyển đổi.

Tìm báo cáo Kênh đa kênh

Để xem báo cáo Kênh đa kênh:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Chọn Chuyển đổi > Kênh đa kênh.

Báo cáo này chứa dữ liệu cho các kênh đã phát hiện tự động. Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi cho Google Ads, dữ liệu này cũng sẽ xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Thiết lập Phễu đa kênh.

Tài nguyên có liên quan

Để tìm hiểu cách gắn nhãn các kênh trong báo cáo, hãy đọc Giới thiệu về Kênh MCF.

Để đảm bảo rằng báo cáo Kênh đa kênh của bạn bao gồm tất cả các kênh, hãy đọc Thiết lập Kênh đa kênh.

Để tìm hiểu cách diễn giải báo cáo, hãy đọc các bài viết sau.

Để tìm hiểu thêm về cách thu thập và tính toán dữ liệu Kênh đa kênh, hãy đọc Giới thiệu về dữ liệu Kênh đa kênh.

Hãy sử dụng trình khắc phục sự cố Kênh đa kênh để xác định và giải quyết các sự cố có liên quan.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?