Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Anvisningarna i den här hjälpartikeln kan påverkas av de senaste ändringarna i Analytics-gränssnittet. Mer information finns i det här blogginlägget. Hjälpcenteruppdateringar kommer snart.

Om flerkanalstrattar

I Analytics kopplas konverteringar och e-handelstransaktioner till den senaste kampanjen, sökningen eller annonsen som hänvisade användaren när han eller hon utförde en konvertering. Men vilken roll spelade föregående webbplatslänkar, sökningar och annonser för konverteringen? Hur lång tid gick från det att användaren först blev intresserad till dess att han eller hon köpte produkten?

Flerkanalstrattar-rapporterna ger svar på dessa och andra frågor genom att visa hur dina marknadsföringskanaler (trafikkällorna till din webbplats) samverkar för att skapa försäljningar och konverteringar.

Till exempel kanske många kunder handlar på din webbplats efter att ha sökt efter ditt varumärke på Google. De kanske har fått reda på ditt varumärke via en blogg eller i samband med att de har sökt efter vissa produkter och tjänster. Flerkanalstrattar-rapporterna visar hur tidigare länkar och sökningar bidrog till din försäljning.

Innehåll i artikeln:

Introduktionsvideo om flerkanalstrattar

Konverteringsvägar

Flerkanalstrattar-rapporterna skapas utifrån konverteringsvägar, det vill säga de sekvenser av interaktioner (till exempel klick/länkar från kanaler) som ledde fram till varje konvertering och transaktion. Som standard ingår bara interaktioner under de 30 senaste dagarna i konverteringsvägarna, men du kan ändra tidsperioden från 1 till 90 dagar med alternativet Tillbakablicksperiod högst upp i alla rapporter. Informationen om konverteringsvägarna inbegriper interaktioner med de flesta digitala kanaler. Exempel på kanaler är

  • betalda och organiska sökningar (på alla sökmotorer, tillsammans med specifika sökord)
  • hänvisningswebbplatser
  • affiliates
  • sociala nätverk
  • nyhetsbrev via e-post
  • anpassade kampanjer som du har skapat, inräknat offlinekampanjer som skickar trafik till konceptadresser.

Läs om hur kanalerna visas i rapporter i Om MCF-kanaler.

Innehåll i Flerkanalstrattar-rapporterna

I rapporterna tillskrivs kanalerna ett viktat värde utifrån den roll de spelade vid konverteringarna, det vill säga hur ofta de bidrog till och/eller avslutade försäljningar och konverteringar. Rapporten Assisterade konverteringar visar hur många försäljningar och konverteringar varje kanal initierade och avslutade, tillsammans med värdet av försäljningarna och konverteringarna. Läs om hur du tolkar den rapporten i Analysera kanalernas bidrag till konverteringarna.

Rapporterna Bästa konverteringsvägarna visar kundernas konverteringsvägar inför ett köp. Rapporterna Fördröjning och Konverteringsvägens längd visar hur länge (i tid respektive antal interaktioner) det tog innan användarna utförde konverteringen och blev kunder. Läs om hur du tolkar de rapporterna i Analysera konverteringsvägarna.

Hitta rapporterna om flerkanalstrattar

Så här hittar du Flerkanalstrattar-rapporterna:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Öppna vyn.
  3. Klicka på fliken Rapporter.
  4. Välj Konverteringar > Flerkanalstrattar.

Rapporterna innehåller information om kanaler som identifieras automatiskt. Om du har aktiverat spårning för AdWords, visas också den informationen. Mer information finns i Konfigurera flerkanalstrattar.

Relaterade resurser

Läs om hur kanalerna namnges i rapporterna i Om MCF-kanaler.

Läs i Konfigurera flerkanalstrattar hur du ser till att dina rapporter om Flerkanalstrattar innehåller alla kanaler.

Följande artiklar beskriver hur du tolkar rapporterna.

Läs mer om hur data för flerkanalstrattar samlas in och beräknas i Om data från flerkanalstrattar.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?