Viackanálové lieviky

V službe Analytics sa zásluhy za konverzie a transakcie elektronického obchodu pripisujú poslednej kampani, poslednému vyhľadávaniu alebo poslednej reklame, ktorá sprostredkovala návštevu používateľa pri jeho konverzii. Akú rolu však v takejto konverzii zohrali predchádzajúce sprostredkujúce webové stránky, vyhľadávania a reklamy? Koľko času uplynulo medzi počiatočným prejavením záujmu používateľa a nákupom?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky poskytujú prehľady Viackanálové zúženia, ktoré informujú o tom, ako marketingové kanály (zdroje návštevnosti vašich webových stránok) spolupracujú na vytváraní predajov a konverzií.

Mnohí ľudia napríklad mohli uskutočniť nákupy na vašich webových stránkach po vyhľadávaní vašej značky v službe Google. Na vašu značku však mohli byť upozornení prostredníctvom blogu alebo pri vyhľadávaní konkrétnych produktov a služieb. Prehľady Viackanálové zúženia informujú, ako sa predchádzajúce sprostredkovania a vyhľadávania podieľali na vašom predaji.

Obsah tohto článku:

Úvodné video o prehľadoch Viackanálové zúženia

Konverzné cesty

Prehľady Viackanálové zúženia sa generujú z konverzných ciest, čo sú sekvencie interakcií (napr. kliknutí alebo sprostredkovaní z kanálov), ktoré viedli k jednotlivým konverziám a transakciám. V konverzných cestách sú predvolene zahrnuté iba interakcie za posledných 30 dní, ale toto časové obdobie môžete upraviť na 1 až 90 dní výberom spätného náhľadu v hornej časti každého prehľadu. Údaje konverzných ciest zahŕňajú interakcie s takmer všetkými digitálnymi kanálmi. Ako príklady týchto kanálov možno okrem iného uviesť:

  • platené a organické vyhľadávanie (vo všetkých vyhľadávačoch spolu s konkrétnymi vyhľadávanými kľúčovými slovami);
  • sprostredkujúce webové stránky;
  • províznych predajcov;
  • sociálne siete;
  • e-mailové bulletiny;
  • vlastné kampane, ktoré ste vytvorili, vrátane offline kampaní, ktoré posielajú návštevnosť na jednoúčelové webové adresy.

Ak chcete zistiť, ako sa tieto kanály zobrazujú v prehľadoch, prečítajte si článok Kanály pre viackanálové zúženia.

Obsah prehľadov Viackanálové zúženia

V prehľadoch sa zásluhy pripisujú kanálom podľa roly, ktorú zohrali pri konverziách, napríklad ako často asistovali pri predajoch a konverziách alebo dokončili predaje a konverzie. Prehľad Asistované konverzie informuje o tom, koľko predajov a konverzií iniciovali, podporovali a dokončili jednotlivé kanály a aká bola hodnota týchto konverzií a predajov. Ak chcete zistiť, ako interpretovať tento prehľad, prečítajte si článok Analýza podielov jednotlivých kanálov.

Prehľad Najčastejšie konverzné cesty informuje o konverzných cestách, ktorými zákazníci prešli pri svojich nákupoch. Prehľady Časové oneskorenie a Dĺžka cesty informujú o tom, ako dlho (vyjadrené počtom dní a počtom interakcií) požívateľom trvalo, kým sa z nich stali zákazníci. Ak chcete zistiť, ako interpretovať tieto prehľady, prečítajte si článok Analýza konverzných ciest.

Vyhľadanie prehľadov Viackanálové zúženia

Zobrazenie prehľadov Viackanálové zúženia:

  1. Prihláste sa do účtu Analytics.
  2. Prejdite na svoje zobrazenie.
  3. Otvorte sekciu Prehľady.
  4. Vyberte položky Konverzie > Viackanálové zúženia.

Prehľady zahŕňajú údaje pre automaticky zistené kanály. Ak ste nastavili sledovanie pre službu AdWords, zobrazia sa aj tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie viackanálových zúžení.

Súvisiace zdroje

Ak chcete zistiť, ako sú tieto kanály označené v prehľadoch, prečítajte si článok Kanály pre viackanálové zúženia.

Ak chcete zabezpečiť, aby prehľady Viackanálové zúženia zahŕňali všetky kanály, prečítajte si článok Nastavenie viackanálových zúžení.

Ak chcete zistiť, ako interpretovať prehľady, prečítajte si nasledujúce články.

Ak chcete získať ďalšie informácie o zhromažďovaní a vypočítavaní údajov viackanálových lievikov, prečítajte si článok o údajoch viackanálových lievikov.

Ak chcete identifikovať a vyriešiť súvisiace problémy, použite nástroj na riešenie problémov s viackanálovým lievikom.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?