O višekanalnim tokovima

U Google Analyticsu konverzije i transakcije e-trgovine pripisuju se zadnjoj kampanji, pretraživanju ili oglasu koji je preporučio korisnika kada je izvršio konverziju. No kakvu su ulogu prethodne preporuke web-lokacije, pretraživanja i oglasi imali u toj konverziji? Koliko je vremena proteklo između početnog zanimanja korisnika i kupovine?

Izvješća Višekanalni tokovi odgovaraju na ova i druga pitanja pokazujući kako marketinški kanali (tj. izvori prometa vaše web-lokacije) zajedno vode do prodaja i konverzija.

Na primjer, brojni korisnici ostvare kupnju na vašoj web-lokaciji nakon pretraživanja vaše robne marke na Googleu. No možda su saznali za vašu robnu marku putem bloga i pretraživanjem određenih proizvoda i usluga. Izvješća Višekanalni tokovi prikazuju kako su prethodne preporuke i pretraživanja pridonijeli prodaji.

U ovom članku:

Videouvod u višekanalne tokove

Putovi konverzije

Izvješća Višekanalni tokovi generiraju se na temelju putova konverzije, nizova interakcija (tj. klikova/preporuka kanala) koji su doveli do pojedinačne konverzije i transakcije. Prema zadanim postavkama, samo su interakcije u zadnjih 30 dana uključene u putove konverzija, ali to razdoblje možete prilagoditi na 1 – 90 dana pomoću alata za odabir Vremenski okvir retrospektivnog pregleda pri vrhu svakog izvješća. Podaci o putu konverzije obuhvaćaju interakcije na gotovo svim digitalnim kanalima. Ti kanali, između ostalog, obuhvaćaju:

  • plaćeno i organsko pretraživanje (na svim tražilicama, kao i točne ključne riječi koje su pretraživane)
  • web-lokacije preporuke
  • afilijacije
  • društvene mreže
  • biltene putem e-pošte
  • prilagođene kampanje koje ste izradili, uključujući izvanmrežne kampanje koje šalju promet na URL-ove s vlastitim imenom

Da biste saznali kako se ti kanali prikazuju u izvješćima, pročitajte članak O MCF kanalima.

Što prikazuju izvješća Višekanalni tokovi

Kanalima se u izvješćima bonus dodjeljuje ovisno o ulogama koje imaju u konverzijama – koliko su često potpomogli prodaju i konverziju i/ili je izvršili. Izvješće Potpomognute konverzije pokazuje koliko je prodaja i konverzija svaki kanal pokrenuo, potpomogao i izvršio, kao i vrijednost tih konverzija i prodaja. Da biste saznali kako tumačiti to izvješće, pročitajte članak Analiza doprinosa kanala.

Izvješće Glavni putovi konverzija prikazuju putove konverzija koje su korisnici prošli na putu do kupovine. Izvješća Vremenski odmak i Duljina puta pokazuju koliko je (u danima i interakcijama) korisnicima trebalo da konačno postanu klijenti. Da biste saznali kako tumačiti ta izvješća, pročitajte članak Analiza putova konverzije.

Pronalaženje izvješća Višekanalni tokovi

Da biste vidjeli izvješća Višekanalni tokovi:

  1. Prijavite se na Analytics račun.
  2. Otvorite vlasnički pregled.
  3. Otvorite Izvješća.
  4. Odaberite Konverzije > Višekanalni tokovi.

Ta izvješća uključuju podatke za automatski otkrivene kanale. Ako ste postavili praćenje za AdWords, i ti će se podaci prikazati. Da biste saznali više, pročitajte Postavljanje višekanalnih tokova.

Povezani resursi

Da biste saznali kako se kanali označavaju u izvješćima, pročitajte članak O MCF kanalima.

Da biste osigurali da izvješća Višekanalni tokovi obuhvaćaju sve kanale, pročitajte članak Postavljanje višekanalnih tokova.

Da biste saznali kako tumačiti izvješća, pročitajte sljedeće članke.

Da biste saznali kako se prikupljaju i izračunavaju podaci o višekanalnim tokovima, pročitajte članak O podacima o višekanalnim tokovima.

Upotrijebite alat za rješavanje problema s višekanalnim tokovima da biste prepoznali i riješili povezane probleme.
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?