Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Добавяне на персонализирани параметри към автоматично събирани събития

Добавянето на персонализирани параметри към автоматично събираните събития Ви дава възможност да събирате информация, която Анализ не събира по подразбиране. Можете например да запишете автора и категорията на дадена страница, като добавите персонализирани параметри към събитието page_view.

За да добавите персонализирани параметри към автоматично събирани събития, направете едно от следните неща:

  • Деактивирайте и след това ръчно създайте повторно събитие с допълнителни параметри.
  • Изпращайте персонализирано събитие конкретно за събиране на допълнителни параметри.
  • Добавете персонализирани параметри към всички събития.

След като добавите персонализирани параметри към автоматично събираните събития, задайте параметрите към персонализирани величини и показатели, за да можете да използвате параметрите за отчитане.

Деактивирайте и след това ръчно създайте повторно събитие

Ако автоматично събираните събития не събират цялата информация, от която се нуждаете, можете да ги деактивирате и след това да ги създадете повторно като персонализирани събития с персонализирани параметри. Когато създавате повторно събитията с персонализирани параметри, включете параметрите, които биха се събирали по подразбиране със събитията.

Можете да деактивирате събитията с подобрено измерване в „Администриране“. Можете да деактивирате автоматично проследяваните събития screen_view в кода. Можете да деактивирате събитията page_view, като зададете send_page_view: false, когато използвате общия маркер на сайта (gtag.js), или като промените маркера за конфигурация на GA4, като премахнете отметката от полето „Изпращане на събитие за показване на страницата, когато тази конфигурация се зареди“, когато използвате Мениджър на маркери.

Забележка: тъй като page_location и page_referrer се събират по подразбиране с всяко събитие, включително персонализираните събития, не е нужно да задавате тези параметри, когато изпращате ръчно събитие page_view.

Изпращайте персонализирано събитие за събиране на допълнителни параметри.

Можете също да използвате персонализирано събитие, за да събирате допълнителни параметри. Можете например да създадете персонализирано събитие, наречено record_page_metadata, което да записва само автора и категорията на дадена страница. За мобилните приложения можете да добавите персонализирани параметри към ръчно проследявани показвания на екрани. Можете например да създадете персонализирано събитие, наречено screen_view_duplicate, с персонализиран параметър page_topic=education-opportunities.

Забележка: изпращането на дублиращи се събития увеличава общия брой събития, събирани в даден момент, което може да задейства създаването на извадки за по-кратки периоди от време или с по-малки размери на извадката.

Този подход може да е най-добрият, когато искате да записвате персонализирани параметри за малка част от показванията на страници или на екрани или когато не очаквате да достигнете лимита за извадките.

Добавете персонализирани параметри към всички събития.

Друга възможност е да добавите персонализирани параметри към всички събития. Когато използвате общия маркер на сайта (gtag.js), можете да зададете постоянни стойности, като използвате командата config или set. Когато използвате Мениджър на маркери, задайте постоянни стойности, като използвате слоя данни, и добавете параметрите, които искате да конфигурирате в Полета за настройване. За мобилни приложения задайте глобални параметри, като използвате API за setDefaultEventParameters().

Забележка: изпращането на дублиращи се събития увеличава общия брой събития, събирани в даден момент, което може да задейства създаването на извадки за по-кратки периоди от време или с по-малки размери на извадката.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false