[GA4] Częstotliwość aktualizacji danych

Częstotliwość aktualizacji danych wskazuje, kiedy ostatnio zebraliśmy, przetworzyliśmy i raportowaliśmy dane w Twojej usłudze. Jeśli przetwarzanie trwa 20 minut, częstotliwość aktualizacji danych to 20 minut.

Częstotliwość aktualizacji danych może się zmieniać, ponieważ dane są przetwarzane w różnych odstępach czasu. Na przykład dane w ciągu dnia są aktualizowane przez cały dzień, aby umożliwić szybszy dostęp do niektórych informacji, a dane z całego dnia są obszerniejsze (opierają się na większej liczbie źródeł) i dostępne raz dziennie, przez co wymagają dłuższego przetwarzania.

Przetworzenie danych może potrwać nawet 24–48 godzin. W tym czasie dane w raportach mogą ulegać zmianie.

Przedziały częstotliwości aktualizacji danych

Analytics używa tych typowych przedziałów częstotliwości aktualizacji danych w przypadku usług w Google Analytics 360 i usług standardowych:

Przedział Typowy czas przetwarzania Usługi Limity danych na usługę Zasięg zapytań
W czasie rzeczywistym Mniej niż minuta 360, standardowe Brak Ograniczone do kilku wymiarów i danych
Usługi 360 w ciągu dnia Około 1 godziny 360 Usługi Premium Normal i Premium Large zgodnie z definicją podaną tutaj Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API oprócz tych
Usługi standardowe w ciągu dnia 4–8 godzin Dostęp standardowy Usługi Standard Normal Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API oprócz tych
Codziennie 12 godzin 360, standardowe Usługi standardowe i Premium Normal Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API
Codziennie 18 godzin 360, standardowe Usługi Premium Large Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API
Codziennie Ponad 24 godziny 360, standardowe Usługi Premium XLarge Wszystkie raporty i zapytania w interfejsie API

Interwały

Każdego dnia przetwarzamy dane w 3 interwałach: w czasie rzeczywistym, w ciągu dnia i raz dziennie, zgodnie z podanymi wyżej czasami przetwarzania. Interwały te umożliwiają Ci szybsze korzystanie z niektórych danych, gdy tylko stają się dostępne.

W czasie rzeczywistym

Dane w czasie rzeczywistym to najbardziej aktualny zbiór informacji, który umożliwia bieżące monitorowanie aktywności, ale obejmuje mniej funkcji niż inne interwały.

W ciągu dnia

Dane w ciągu dnia zawierają część informacji z poprzedniego dnia. Są one odświeżane kilka razy dziennie, dzięki czemu możesz szybciej uzyskać dostęp do informacji z poprzedniego dnia. W przypadku usług 360 dane w ciągu dnia są odświeżane na bieżąco. Są one zwykle dostępne w raportach i zapytaniach w interfejsie API wcześniej niż dane z całego dnia. Gdy dane w ciągu dnia są w dowolnym dniu dostępne przed danymi dziennymi:

  • Możesz zauważyć tymczasowe luki w niektórych wymiarach źródeł wizyt ograniczonych do zdarzenia (np. Źródło, Medium, Kampania i Domyślna grupa kanałów). Te tymczasowe luki mogą być spowodowane opóźnieniami w odbiorze danych, np. z zewnętrznych źródeł konwersji.
  • Jeśli dostępne są wymiary źródeł wizyt ograniczone do zdarzenia, domyślnie będziemy korzystać z modelu atrybucji Płatne i bezpłatne – ostatnie kliknięcie, dopóki nie pojawią się dane z całego dnia.
  • Do czasu udostępnienia danych z całego dnia możemy stosować bardziej rygorystyczne limity mocy zbioru. Dlatego w tym okresie w przypadku usług z wymiarami o dużej mocy zbioru jest większa szansa, że pojawi się wiersz „(inne)”.

Uwaga: jeśli dane w ciągu dnia są dostępne przed danymi z całego dnia, informacje w raportach i zapytaniach w interfejsie API mogą się zmienić po udostępnieniu danych z całego dnia.

Z całego dnia

Dane z całego dnia obejmują wszystkie dane z danego dnia. Jeśli raport używa danych z całego dnia:

  • Gdy dostępne są wymiary źródeł wizyt ograniczone do zdarzenia, użyjemy modelu atrybucji wybranego dla usługi.
  • Udział w konwersji w przypadku kluczowych zdarzeń może się zmieniać przez maksymalnie 12 dni po zarejestrowaniu kluczowego zdarzenia, w miarę jak polepsza się modelowanie kluczowych zdarzeń w Analytics.

Kategorie usług

W danym dniu usługa jest przypisywana do kategorii na podstawie liczby zgromadzonych i przetworzonych zdarzeń. Usługa jest klasyfikowana jako:

  • „Normalna”, jeśli zgromadziła i przetworzyła mniej niż 25 mld zdarzeń
  • „Duża”, jeśli zgromadziła i przetworzyła co najmniej 25 mld zdarzeń.
  • „Bardzo duża”, jeśli zgromadziła i przetworzyła co najmniej 250 mld zdarzeń.

Te pomiary są oparte na poprzednim okresie 31 dni (z wyłączeniem bieżącego dnia w strefie czasowej usługi).

Pamiętaj, że usługa zwykle klasyfikowana jako „Normalna” lub „Duża”, może zostać sklasyfikowana jako „Bardzo duża”, jeśli w ciągu ostatnich 7 dni (z wykluczeniem bieżącego dnia w strefie czasowej usługi) gromadziła i przetwarzała średnio co najmniej 15 mld zdarzeń dziennie.

Ograniczenia

Dane w eksploracjach i raportach mogą nie być zsynchronizowane między sobą.

Zdarzenia offline

Gdy urządzenie użytkownika jest w trybie offline (np. gdy użytkownik traci połączenie z internetem podczas przeglądania aplikacji mobilnej), Google Analytics przechowuje dane zdarzeń na urządzeniu i wysyła je, gdy urządzenie ponownie połączy się z siecią. Google Analytics ignoruje zdarzenia, które następują ponad 72 godziny po ich wywołaniu.

Szczegółowe informacje o niestandardowym przetwarzaniu danych znajdziesz w artykule [GA4] Częstotliwość aktualizacji danych i ograniczenia związane z gwarancją jakości usług.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne