[GA4] Duomenų naujumas

Duomenų naujumas nurodo, kaip seniai surinkome, apdorojome ir pateikėme duomenis jūsų nuosavybėje. Jei apdorojimas trunka dvidešimt minučių, duomenų naujumas yra dvidešimt minučių.

Naujumas būna skirtingas, nes duomenys apdorojami skirtingais intervalais. Pavyzdžiui, duomenys per dieną atnaujinami visą dieną, kad būtų galima sparčiau pasiekti tam tikrą informaciją, o kasdieniai duomenys yra išsamesni (gaunami iš daugiau duomenų šaltinių) ir pasiekiami kartą per dieną, nes jie apdorojami ilgiau.

Duomenų apdorojimas gali trukti 24–48 valandas. Per tą laiką duomenys ataskaitose gali pasikeisti.

Duomenų naujumo intervalai

„Analytics“ teikiami toliau nurodyti įprasti „Google Analytics 360“ ir (arba) įprastų nuosavybių duomenų naujumo intervalai.

Intervalas Įprastas apdorojimo laikas Nuosavybės Nuosavybės duomenų apribojimai Užklausos aprėptis
Realiojo laiko Mažiau nei 1 min. 360, įprastos Nėra Apribota iki kelių aspektų ir metrikos tipų
Per dieną (360) Apie 1 val. 360 „Premium Normal“ ir „Premium Large“, kaip apibrėžta čia Visos ataskaitos ir API užklausos, išskyrus šias
Per dieną (įprastos) 4–8 val. Įprasta Įprasta, „Normal“ Visos ataskaitos ir API užklausos, išskyrus šias
Kasdien 12 val. 360, įprastos Įprasta, „Premium Normal“ Visos ataskaitos ir API užklausos
Kasdien 18 val. 360, įprastos „Premium Large“ Visos ataskaitos ir API užklausos
Kasdien 24 ar daugiau valandų 360, įprastos „Premium XLarge“ Visos ataskaitos ir API užklausos

Apie intervalus

Kiekvieną dieną duomenis apdorojame trimis intervalais – realiuoju laiku, per dieną ir kasdien, taikydami anksčiau nurodytą apdorojimo laiką. Taikydami šiuos intervalus užtikriname, kad sparčiau pasieksite duomenis, kai jie taps prieinami.

Realiojo laiko

Realiojo laiko duomenys – tai naujausias duomenų rinkinys, kurį naudodami galite stebėti vykdomą veiklą, tačiau funkcijų skaičius mažesnis nei kitais intervalais atnaujinamų duomenų.

Per dieną

Duomenys per dieną apima kai kuriuos ankstesnės dienos duomenis, jie per dieną atnaujinami kelis kartus, kad sparčiau pasiektumėte ankstesnės dienos duomenis; 360 nuosavybių duomenys per dieną atnaujinami nuolat. Paprastai jie pasiekiami anksčiau nei kasdieniai duomenys ataskaitose ir API užklausose. Tais atvejais, kai duomenys per dieną pasiekiami anksčiau nei bet kurios dienos kasdieniai duomenys, galite tikėtis toliau nurodytų dalykų.

  • Galite pastebėti laikinų spragų kai kuriuose įvykio apimties srauto šaltinio aspektuose (pvz., šaltinio, terpės, kampanijos ir numatytosios kanalų grupės). Šių laikinų spragų gali atsirasti dėl delsos gaunant duomenis, pvz., iš trečiųjų šalių konversijų šaltinių.
  • Jei įvykio apimties srauto šaltinio aspektai pasiekiami, pagal numatytuosius nustatymus naudosime mokamo ir natūralaus paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį, kol kasdieniai duomenys taps pasiekiami.
  • Galime taikyti griežtesnius kardinalumo apribojimus, kol bus pasiekiami kasdieniai duomenys. Todėl, jei nuosavybėje yra didelio kardinalumo aspektų, šiuo laikotarpiu labiau tikėtina, kad bus rodoma eilutė „(other)“.

Pastaba: jei duomenys per dieną pasiekiami anksčiau nei kasdieniai duomenys, ataskaitų ir API užklausų duomenys gali pasikeisti, kai kasdieniai duomenys tampa pasiekiami.

Kasdien

Kasdieniai duomenys – tai visi dienos duomenys. Jei ataskaitoje naudojami kasdieniai duomenys, galite tikėtis toliau nurodytų dalykų.

  • Jei pasiekiami įvykio apimties srauto šaltinio aspektai, naudosime kampanijai pasirinktą priskyrimo modelį.
  • Įrašius pagrindinį įvykį, pagrindinių įvykių priskyrimo kreditas gali keistis iki dvylikos dienų, nes tobulinamas „Analytics“ pagrindinių įvykių modeliavimas.

Nuosavybės kategorijos

Bet kurią konkrečią dieną objektas priskiriamas kategorijai pagal surinktų ir apdorotų įvykių skaičių. Nuosavybė priskiriama toliau nurodytoms kategorijoms.

  • „Normal“, jei nuosavybė surinko ir apdorojo mažiau nei 25 mlrd. įvykių.
  • „Large“, jei nuosavybė surinko ir apdorojo 25 mlrd. ar daugiau įvykių
  • „XLarge“, jei nuosavybė surinko ir apdorojo 250 mlrd. ar daugiau įvykių.

Šie vertinimai atliekami per ankstesnį 31 d. laikotarpį, neįskaitant dabartinės dienos nuosavybės laiko juostoje.

Atminkite, kad nuosavybė, kuri paprastai priskiriama kategorijai „Normal“ arba „Large“, vienai dienai būti priskiriama kategorijai „XLarge“, jei per pastarąsias septynias dienas buvo renkama ir apdorojama vidutiniškai 15 mlrd. ar daugiau įvykių per dieną, išskyrus dabartinę dieną nuosavybės laiko juostoje.

Apribojimai

Tyrinėjimų ir ataskaitų duomenys gali būti nesinchronizuoti.

Įvykiai neprisijungus

Kai naudotojo įrenginys atjungiamas nuo interneto (pvz., naudotojui dingsta interneto ryšys naršant programą mobiliesiems), „Google Analytics“ išsaugo įvykių duomenis įrenginyje ir siunčia juos, kai įrenginys vėl prijungiamas prie interneto. Sistemoje „Google Analytics“ nepaisoma įvykių, kurie gaunami praėjus daugiau nei 72 val. nuo įvykių suaktyvinimo.

Jei reikia išsamios informacijos apie nestandartinį duomenų apdorojimą, skaitykite straipsnį „[GA4] Duomenų naujumo ir sutarties dėl paslaugų lygio apribojimai“.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu