[GA4] Tích hợp Search Ads 360

Để báo cáo chính xác trong Google Analytics 4, bạn phải liên kết tài khoản nhà quảng cáo/người quản lý phụ Search Ads 360 với tài sản Google Analytics 4 khi đang bật tính năng tự động gắn thẻ.

Khi liên kết tài sản Google Analytics 4 với tài khoản nhà quảng cáo Search Ads 360 (phiên bản Search Ads 360 hiện tại) hoặc tài khoản người quản lý phụ Search Ads 360 (phiên bản Search Ads 360 mới), bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Analytics sẽ xuất đối tượng sang Search Ads 360
  (Chỉ khi bạn đã nâng cấp lên phiên bản Search Ads 360 mới. Nếu bạn đã bật tính năng chia sẻ đối tượng liên tục trong tài khoản người quản lý Search Ads 360, thì các đối tượng này sẽ được chia sẻ với tất cả tài khoản phụ Google Ads hiện có và sẽ có.)
 • Analytics xuất lượt chuyển đổi sang Search Ads 360
 • Dữ liệu chiến dịch và chi phí trong Search Ads 360 được nhập vào Analytics
 • Các chỉ số tương tác với ứng dụng và trang web Analytics sẽ có trong báo cáo của Search Ads 360 (chỉ khi bạn đã nâng cấp lên phiên bản Search Ads 360 mới)
 • Xem dữ liệu chi phí của chiến dịch trong báo cáo hiệu suất Search Ads 360 trong mục Quảng cáo.
 • Tìm hiểu cách thu nạp khách truy cập thông qua các chiến dịch tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng báo cáo Search Ads 360 trong mục Báo cáo.
 • Sử dụng các phương diện dành riêng cho Search Ads 360 trong công cụ Khám phá, Trình tạo đối tượng, Trình tạo phân đoạn và Báo cáo tuỳ chỉnh.

Liên kết tài khoản Google Ads với tài sản Analytics của bạn (bao gồm cả tài sản phụtài sản tổng hợp) để hiểu được toàn bộ chu kỳ hoạt động của khách hàng, từ cách người dùng tương tác với hoạt động tiếp thị (chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo) đến cách người dùng hoàn tất lượt chuyển đổi mà bạn đặt ra cho họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn (chẳng hạn như lượt mua hàng hoặc lượt xem hết nội dung).

Xuất đối tượng

Cách xuất đối tượng từ Analytics:

Những đối tượng chứa dữ liệu nhân khẩu học hoặc mối quan tâm sẽ không được xuất.

Khi bạn xuất đối tượng thông qua tính năng chia sẻ đối tượng liên tục, các đối tượng đó sẽ xuất hiện trong tài khoản người quản lý Search Ads 360 được liên kết và các tài khoản phân phát quảng cáo có liên quan trên Google Ads. Bạn có thể sử dụng đối tượng này theo nguyên trạng để nhắm mục tiêu hoặc sử dụng kết hợp với những đối tượng khác. Bạn cũng có thể phân tích các đối tượng đó.

Xuất lượt chuyển đổi

Analytics xuất những lượt chuyển đổi sử dụng mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng trên nhiều kênh. Bạn có thể sử dụng những lượt chuyển đổi này để báo cáo và đặt giá thầu.

Để nhập lượt chuyển đổi Analytics, bạn cần:

Dữ liệu Search Ads 360 trong các báo cáo Analytics

Khi có dữ liệu Display & Video 360 trong Analytics, bạn có thể xem các chỉ số người dùng, phiên và lượt chuyển đổi theo các phương diện như nguồn, phương tiện, chiến dịch và nhóm kênh mặc định.

Bạn có thể xem dữ liệu mô hình phân bổ trên nhiều kênh trong các báo cáo So sánh mô hìnhLộ trình chuyển đổi.

Bạn có thể xem dữ liệu thu nạp trong Báo cáo thu nạp người dùng. (Tìm hiểu thêm về các phương diện nguồn lưu lượng truy cập dành riêng cho Search Ads 360.)

Tạo mối liên kết

Bạn có thể bắt đầu mối liên kết qua Search Ads 360 hoặc Analytics.

Liên kết từ Search Ads 360

Trong phiên bản Search Ads 360 mới:

 1. Chuyển tới phần Công cụ và cài đặt > Thiết lập > Tài khoản được liên kết.
 2. Trong Google Analytics (GA4) và Firebase, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.
 3. Bạn có thể xem lại các yêu cầu và mối liên kết hiện có hoặc nhấp vào Mối liên kết mới để tạo một mối liên kết mới.
 4. Nhấp vào Chọn tài sản, chọn tài sản mà bạn muốn liên kết, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 5. Nhấp vào Tiếp theo để định cấu hình chế độ cài đặt, sau đó Xem lại và gửi yêu cầu liên kết.
 6. Sau đã liên kết xong, hãy chuyển đến phần Công cụ và cài đặt > Đo lường > Lượt chuyển đổi rồi nhấp vào + để tạo một hành động chuyển đổi.
 7. Nhấp vào Nhập, sau đó chọn Tài sản Google Analytics 4, rồi chọn Ứng dụng hoặc Web.
 8. Chọn hành động chuyển đổi mà bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào Nhập và tiếp tục.

Trong phiên bản Search Ads 360 hiện tại:

 1. Di chuyển đến một nhà quảng cáo.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy chuyển đến phần Cài đặt nhà quảng cáo > Tích hợp > Tích hợp Google Analytics 4.
 3. Nhấp để chuyển nút gạt thành Bật rồi chọn Tài sản Google Analytics 4.
 4. Nhấp vào Lưu.

Liên kết từ Analytics

Nếu chưa nâng cấp lên phiên bản Search Ads 360 mới, thì ngoài quy trình sau đây để liên kết Analytics với Search Ads 360, bạn cũng cần mở giao diện Search Ads 360, rồi tạo mối liên kết từ nhà quảng cáo với tài sản Analytics để xuất cả lượt chuyển đổi.

Nếu có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản Analytics và vai trò Người quản lý công ty quảng cáo/Người quản lý nhà quảng cáo đối với tài khoản nhà quảng cáo (phiên bản Search Ads 360 hiện tại) hoặc vai trò Quản trị viên đối với tài khoản người quản lý phụ (phiên bản Search Ads 360 mới), thì bạn có thể hoàn tất quy trình liên kết.

 1. GCLID SA360 được xem là GCLID Google Ads. Nếu Google Analytics 4 và SA360 chưa được liên kết với nhau, thì chúng sẽ được phân loại là google/cpc. Nếu GCLID đã tồn tại hơn 90 ngày và Google Ads không còn nhận ra nữa, thì Google Ads sẽ sử dụng thông số utm.
 2. Nếu bạn là khách hàng SA360 (tức là không có GCLID), thì lưu lượng truy cập sẽ sử dụng thông số utm.

Bạn có thể liên kết một tài sản Google Analytics 4 với tối đa 200 tài khoản nhà quảng cáo/người quản lý phụ.

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Search Ads 360.
 2. Trong bảng liên kết, hãy nhấp vào Liên kết.
 3. Nếu bạn có vai trò Quản trị viên đối với một hoặc nhiều tài khoản người quản lý phụ Search Ads 360, thì trong hàng Liên kết với những tài khoản Search Ads 360 mà tôi quản lý, hãy nhấp vào Chọn tài khoản.
 4. Nhấp vào Xác nhận.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Định cấu hình các chế độ cài đặt sau:
  • Bật tính năng quảng cáo được cá nhân hoá: Bật theo mặc định. Chế độ cài đặt này cho phép sử dụng dữ liệu trên Analytics để cá nhân hoá quảng cáo.
  • Bật tính năng chia sẻ mức phân bổ chiến dịch: Bật theo mặc định. Hãy bật chế độ cài đặt này để nhập dữ liệu chiến dịch Search Ads 360.
   Lưu ý: Nếu bạn tắt chế độ cài đặt này, lượt chuyển đổi sẽ không được phân bổ cho Search Ads 360 và không được xuất từ Analytics.
  • Bật tính năng báo cáo dữ liệu chi phí: Bật theo mặc định. Hãy bật chế độ cài đặt này để nhập dữ liệu chi phí Search Ads 360.
  • Bật tính năng tự động gắn thẻ: Bật theo mặc định. Bạn không thể chỉnh sửa chế độ cài đặt này. (Bạn không thể sử dụng các thông số utm thủ công trong trường hợp này.)

   Tính năng tự động gắn thẻ sẽ thêm thông số GCLID vào URL trang đích khi người dùng nhấp vào quảng cáo để mở các trang trong trang web của bạn. Analytics sử dụng thông số gclid để điền nguồn phương diện, phương tiện, tên chiến dịch, mã chiến dịch và nhóm kênh mặc định. Analytics cũng sử dụng thông số gclid để điền các phương diện dành riêng cho Search Ads 360 sau: tên tài khoản công cụ SA360, mã tài khoản công cụ SA360, loại tài khoản công cụ SA360, tên nhóm quảng cáo SA360, văn bản từ khoá SA360 và truy vấn SA360.
 7. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó xem xét và gửi các chế độ cài đặt cấu hình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính