[GA4] Integrering med Search Ads 360

För korrekt rapportering i Google Analytic 4 måste din Search Ads 360-annonsör eller ditt underordnade Search Ads 360-förvaltarkonto vara länkat till din Google Analytics 4-egendom och ha automatisk taggning aktiverad.

Länkning av din Google Analytics 4-egendom till din Search Ads 360-annonsör (befintliga Search Ads 360) eller ditt underordnade Search Ads 360-förvaltarkonto (nya Search Ads 360) ger dig följande fördelar:

 • Analytics exporterar målgrupper till Search Ads 360
  (Endast tillgängligt om du har uppgraderat till den nya Search Ads 360-upplevelsen. Om du har aktiverat löpande målgruppsdelning i ditt Search Ads 360-förvaltarkonto delas dessa målgrupper med alla befintliga och framtida Google Ads-underkonton.)
 • Analytics exporterar konverteringar till Search Ads 360.
 • Kampanj- och kostnadsdata från Search Ads 360 importeras till Analytics.
 • Analytics-mätvärden för app- och webbplatsengagemang blir tillgängliga i Search Ads 360-rapporter (endast om du har uppgraderat till den nya Search Ads 360-upplevelsen).
 • Du kan se kostnadsdata för kampanjer i resultatrapporten för Search Ads 360 i avsnittet Annonsering.
 • Ta reda på hur besökare som förvärvats via kampanjer interagerar med din webbplats eller app i Search Ads 360-rapporten i avsnittet Rapporter.
 • Kom åt Search Ads 360-specifika dimensioner i Utforska, Målgruppsverktyget, Segmentverktyget och Anpassade rapporter.

Länka ditt Google Ads-konto till din Analytics-egendom (inklusive underordnade egendomar och egendomar för samlad visning) för att se hela kundcykeln, från hur användare interagerar med din marknadsföring (till exempel klickar på annonser) till hur de slutför konverteringarna som du har angett för din webbplats eller app (till exempel köper något eller konsumerar innehåll).

Målgruppsexport

Så här exporterar du målgrupper från Analytics:

Målgrupper som innehåller demografi- eller intressedata exporteras inte.

När du exporterar målgrupper via funktionen för löpande målgruppsdelning visas de i det länkade Search Ads 360-förvaltarkontot och i relaterade Google Ads-visningskonton. Du kan antingen använda målgrupperna för inriktning som de är eller kombinera dem med andra målgrupper. Du kan också analysera dem.

Konverteringsexport

Analytics exporterar konverteringar som använder attributionsmodellen Senaste klick i alla kanaler. Du kan använda konverteringarna för rapportering och budgivning.

För att kunna importera Analytics-konverteringar måste du göra följande:

Search Ads 360-data i Analytics-rapporter

Med Search Ads 360-data tillgänglig i Analytics kan du se användar-, sessions- och konverteringsmätvärden utifrån dimensioner som källa, medium, kampanj och standardkanalgrupp.

Du kan se data om attribution på flera kanaler i rapporterna Modelljämförelse och Konverteringsvägar.

Du kan se data om förvärv i förvärvsrapporterna. (Läs mer om dimensionerna för trafikkällor som är specifika för Search Ads 360.)

Skapa länken

Du kan skapa länken antingen från Search Ads 360 eller från Analytics.

Länka från Search Ads 360

I nya Search Ads 360:

 1. Öppna Verktyg och inställningar > Konfiguration > Länkade konton.
 2. Klicka på Detaljer under Google Analytics (GA4) och Firebase.
 3. Du kan granska befintliga länkar och förfrågningar eller klicka på Ny länk för att skapa en ny.
 4. Klicka på Välj egendom, välj egendomarna du vill länka till och klicka sedan på Använd.
 5. Klicka på Nästa för att konfigurera inställningarna och sedan på Granska och skicka för att skicka in din länkbegäran.
 6. När länken är klar går du till Verktyg och inställningar > Mätning > Konverteringar och klickar på + för att skapa en ny konverteringsåtgärd.
 7. Klicka på Importera, välj Google Analytics 4-egendomar och välj sedan App eller Webb.
 8. Välj de konverteringsåtgärder du vill importera och klicka på Importera och fortsätt.

I befintliga Search Ads 360:

 1. Gå till en annonsör.
 2. I menyn till vänster går du till Annonsörinställningar > Integreringar > GA 4-integreringar.
 3. Klicka på reglaget för att slå det och välj en Google Analytics 4-egendom.
 4. Klicka på Spara.

Länka från Analytics

Om du inte har uppgraderat till nya Search Ads 360 måste du följa stegen nedan för att länka från Analytics till Search Ads 360. Dessutom måste du gå till gränssnittet för Search Ads 360 och skapa en länk från annonsören till din Analytics-egendom för att även kunna exportera konverteringar.

Om du har rollen Redigerare för Analytics-egendomen och rollen som byrå-/annonsörsansvarig för annonsören (befintliga Search Ads 360) eller rollen som administratör för det underordnade förvaltarkontot (nya Search Ads 360) kan du slutföra länkningen.

 1. SA360-gclid räknas som Google Ads-gclid. Om Google Analytics 4 och SA360 inte är länkade kategoriseras de som google/cpc. Om gclid är >90 dagar gammalt kan Google Ads inte längre känna igen det och återgår till utm-parametrar.
 2. Om du är SA360-kund (dvs. inget gclid) återgår trafiken till utm-parametrar.

Du kan länka en Google Analytics 4-egendom till upp till 200 annonsörer/underordnade förvaltarkonton.

 1. Gå till Administratör. Under Produktlänkar klickar du på Search Ads 360-länkar.
 2. Klicka på Länka i länktabellen.
 3. Om du har rollen Administratör för ett eller flera underordnade förvaltarkonton i Search Ads 360 klickar du på Välj konton på raden för Länk till Search Ads 360-konton som jag hanterar.
 4. Klicka på Bekräfta.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Ange följande inställningar:
  • Aktivera anpassade annonser: På som standard. Den här inställningen gör att Analytics-data kan användas för att anpassa annonser.
  • Aktivera kampanjattribution: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Search Ads 360-kampanjdata.
   Obs! Om du inaktiverar inställningen tillskrivs Search Ads 360 inga konverteringar och inga konverteringar exporteras från Analytics.
  • Aktivera rapportering av kostnadsdata: På som standard. Aktivera den här inställningen för att importera Search Ads 360-kostnadsdata.
  • Aktivera automatisk taggning: På som standard. Du kan inte redigera den här inställningen. (Det finns inget alternativ för att använda manuella utm-parametrar i det här fallet.)

   Med automatisk taggning läggs gclid-parametern till i målsidesadresserna när användare klickar på dina annonser för att öppna sidor på din webbplats. Analytics använder gclid-parametern för att fylla dimensionerna för källa, medium, kampanjnamn, kampanj-id och standardkanalgrupp. Analytics använder också gclid-parametern för att fylla följande Search Ads 360-specifika dimensioner: SA360 – Namn på sökmotorkonto, SA360 – Id för motorkonto, SA360 – Typ av sökmotorkonto, SA360 – Annonsgruppsnamn, SA360 – Sökordstext och SA360 – Sökfråga.
 7. Klicka på Nästa och granska och bekräfta konfigurationsinställningarna.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3368731546139994073
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256