[GA4] שילוב עם Search Ads 360

כדי לקבל דיווח מדויק ב-Google Analytics 4, צריך לקשר את חשבון המפרסם או חשבון הניהול המשני ב-Search Ads 360 לנכס Google Analytics 4 ולהפעיל את התיוג האוטומטי.

כשאתם מקשרים נכס Google Analytics 4 לחשבון מפרסם ב-Search Ads 360 (בממשק הקיים של Search Ads 360) או לחשבון ניהול משני (בממשק החדש של Search Ads 360), אתם נהנים מהיתרונות הבאים:

 • יכולת לייצא קהלים מ-Analytics ל-Search Ads 360
  (התכונה זמינה רק לאחר שדרוג לממשק החדש של Search Ads 360. אם הפעלתם את ההגדרה שיתוף קהלים מתמשך בחשבון הניהול של Search Ads 360, הקהלים האלה ישותפו עם כל חשבונות המשנה הקיימים והעתידיים של Google Ads).
 • יכולת לייצא המרות מ-Analytics ל-Search Ads 360
 • נתוני הקמפיינים ונתוני העלויות מתוך Search Ads 360 מיובאים ל-Analytics
 • מדדי ההתעניינות באתר ובאפליקציה ב-Analytics יהיו זמינים בדוחות של Search Ads 360 (התכונה זמינה רק לאחר שדרוג לממשק החדש של Search Ads 360).
 • אפשר לראות את נתוני העלות של הקמפיינים בדוח הביצועים של Search Ads 360 שבקטע פרסום.
 • כדי להבין איך מבקרים שצורפו דרך קמפיינים יוצרים אינטראקציה עם האתר או האפליקציה שלכם, אפשר להיעזר בדוח של Search Ads 360 שבקטע דוחות.
 • אפשר לגשת למאפיינים ספציפיים ל-Search Ads 360 בכלי הניתוחים, בכלי ליצירת הקהלים, בבונה הפלחים ובדוחות בהתאמה אישית.

אתם יכולים לקשר את חשבון Google Ads לנכס שלכם ב-Analytics (כולל נכסי משנה ונכסי-על) כדי לראות את התהליך המלא שהלקוחות עוברים, החל מהאינטראקציות של המשתמשים עם התוכן השיווקי (למשל, לחיצה על מודעות) ועד להשלמת ההמרות שהגדרתם עבורם באתר או באפליקציה (למשל, ביצוע רכישות או צריכת תוכן).

ייצוא קהלים

כדי לייצא קהלים מ-Analytics:

לא יתבצע ייצוא של קהלים שכוללים נתונים דמוגרפיים או נתונים לגבי תחומי עניין.

כשאתם מייצאים קהלים באמצעות התכונה 'שיתוף קהלים מתמשך', הם יוצגו בחשבון הניהול המקושר ב-Search Ads 360 ובחשבונות הקשורים ב-Google Ads להצגת מודעות. אפשר להשתמש בקהלים כפי שהם לטירגוט או לשלב אותם עם קהלים אחרים. אפשר גם לנתח אותם.

ייצוא המרות

מערכת Analytics מייצאת המרות שנעשה בהן שימוש במודל השיוך (Attribution) 'קליק אחרון בכל הערוצים'. אפשר להוסיף את ההמרות האלה לדיווח ולבידינג.

כדי לייבא המרות מ-Analytics:

נתוני Search Ads 360 בדוחות Analytics

כשנתוני Search Ads 360 זמינים ב-Analytics, אפשר לראות מדדי משתמשים, פעילות והמרות בהקשר של מאפיינים כמו מקור, אמצעי הגעה לאתר, קמפיין וקבוצת ערוצים שמוגדרת כברירת מחדל.

אפשר לראות נתונים על שיוך חוצה-ערוצים בדוחות השוואה בין מודלים ונתיבי המרות.

אפשר לראות נתוני צירוף משתמשים בדוחות צירוף משתמשים (בקישור הבא אפשר לקבל מידע נוסף על המאפיינים של מקורות תנועה שאפשר למצוא רק ב-Search Ads 360).

יצירת הקישור

אפשר להתחיל את תהליך הקישור ב-Search Ads 360 או ב-Analytics.

קישור מ-Search Ads 360

בממשק החדש של Search Ads 360:

 1. עוברים אל כלים והגדרות > הגדרה > חשבונות מקושרים.
 2. בקטע Google Analytics ‏(GA4) ו-Firebase, לוחצים על פרטים.
 3. אפשר לבדוק קישורים קיימים ובקשות קיימות, או ללחוץ על קישור חדש כדי ליצור קישור חדש.
 4. לוחצים על בחירת נכס, בוחרים את הנכסים שרוצים לקשר ולוחצים על אישור.
 5. כדי לקבוע את ההגדרות לוחצים על הבא ואז מבצעים בדיקה ושליחה של בקשת הקישור.
 6. אחרי שמשלימים את הקישור, עוברים אל כלים והגדרות > מדידה > המרות, ולוחצים על ה-+ כדי ליצור פעולת המרה חדשה.
 7. לוחצים על ייבוא, בוחרים באפשרות נכסי Google Analytics 4 ואז בוחרים באפשרות אפליקציה או אתר.
 8. בוחרים את פעולות ההמרה שרוצים לייבא ואז לוחצים על ייבוא והמשך.

בממשק הנוכחי של Search Ads 360:

 1. עוברים למפרסם מסוים.
 2. בתפריט הימני, עוברים אל הגדרות מפרסם > שילוביםשילוב GA 4.
 3. מעבירים את המתג למצב מופעל ובוחרים באפשרות נכס Google Analytics 4.
 4. לוחצים על שמירה.

קישור מ-Analytics

אם לא שדרגתם לממשק החדש של Search Ads 360: בנוסף לתהליך הבא של קישור מ-Analytics ל-Search Ads 360, תצטרכו גם לפתוח את הממשק של Search Ads 360 וליצור קישור בין חשבון המפרסם לנכס ב-Analytics כדי לייצא המרות.

תוכלו להשלים את תהליך הקישור אם יש לכם הרשאת עריכה בנכס Analytics והרשאת מנהל חשבון סוכנות/מנהל חשבון מפרסם (בממשק הקיים של Search Ads 360) או הרשאת אדמין בחשבון הניהול המשני (בממשק החדש של Search Ads 360).

 1. פרמטרים של gclid ב-SA360 נחשבים כפרמטרים של gclid ב-Google Ads. אם חשבונות Google Analytics 4 ו-SA360 לא מקושרים, הם יסווגו בתור google/cpc. אם הפרמטר gclid בן יותר מ-90 יום, למערכת Google Ads אין יותר אפשרות לזהות אותו והיא תחזור לפרמטרים של מנטר התנועה של Urchin.
 2. אם אתם לקוחות של SA360 (כלומר אין לכם פרמטר gclid), התנועה תחזור לפרמטרים של מנטר התנועה של Urchin.

אפשר לקשר נכס Google Analytics 4 ל-200 חשבונות ניהול משניים או חשבונות של מפרסמים, לכל היותר.

 1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Search Ads 360.
 2. בטבלת הקישורים, לוחצים על קישור.
 3. אם יש לכם תפקיד אדמין בחשבון ניהול משני אחד או יותר ב-Search Ads 360, בשורה קישור לחשבונות Search Ads 360 שנמצאים תחת ניהולי, לוחצים על בחירת חשבונות.
 4. לוחצים על אישור.
 5. לוחצים על הבא.
 6. קובעים את ההגדרות הבאות:
  • הפעלת פרסום מותאם אישית: מופעל כברירת מחדל. ההגדרה הזו מאפשרת להשתמש בנתונים מ-Analytics לצורך התאמה אישית של מודעות.
  • הפעלה של Attribution בקמפיינים: מופעל כברירת מחדל. כדי לייבא נתוני קמפיינים מ-Search Ads 360, צריך להפעיל את ההגדרה הזאת.
   הערה: אם משביתים את ההגדרה, לא יתבצע שיוך של ההמרות ל-Search Ads 360 ולא ייצוא של המרות מ-Analytics.
  • הפעלת דיווח על נתוני עלות: מופעל כברירת מחדל. כדי לייבא נתוני עלות מ-Search Ads 360, צריך להפעיל את ההגדרה הזאת.
  • הפעלת תיוג אוטומטי: מופעל כברירת מחדל. אי אפשר לערוך את ההגדרה הזאת. (במקרה הזה אין אפשרות להשתמש בפרמטרים ידניים של מנטר התנועה של Urchin.)

   תיוג אוטומטי מוסיף את הפרמטר GCLID לכתובות דפי הנחיתה כשמשתמשים לוחצים על המודעות שלכם כדי לפתוח את דפי האתר. הפרמטר gclid משמש ב-Analytics כדי לאכלס את המאפיינים 'מקור', 'אמצעי ההגעה לאתר', 'שם הקמפיין', 'מזהה הקמפיין' ו'קבוצת הערוצים המוגדרת כברירת המחדל'. בנוסף, gclid משמש ב-Analytics כדי לאכלס את המאפיינים הבאים שקיימים רק ב-Search Ads 360: 'שם חשבון מנוע החיפוש ב-SA360', 'מזהה חשבון מנוע החיפוש ב-SA360', 'סוג חשבון מנוע החיפוש ב-SA360', 'שם קבוצת המודעות ב-SA360', 'טקסט מילת המפתח ב-SA360' ו'השאילתה ב-SA360'.
 7. לוחצים על הבא, בודקים את ההגדרות האישיות ושולחים אותן.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
17543491168463839947
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true