[GA4] שילוב של Analytics ב-Search Ads 360

קישור נכס Google Analytics 4 לחשבונות Search Ads 360 של מפרסמים מספק כמה יתרונות:

 • מערכת Analytics מייצאת המרות ל-Search Ads 360
 • הנתונים של הקמפיינים ושל העלויות מ-Search Ads 360 מיובאים ל-Analytics
 • מדדי ההתעניינות באתר ובאפליקציה ב-Analytics זמינים בדוחות של Search Ads 360 (זמינים רק אם שדרגתם לממשק החדש של Search Ads 360)

ייצוא המרות

מערכת Analytics מייצאת המרות שמוגדר להן מודל השיוך (Attribution) 'קליק אחרון בכל הערוצים'. אפשר להוסיף את ההמרות האלה לדיווח.

כדי לייצא המרות, צריך להפעיל את ההגדרה 'הפעלה של Attribution בקמפיינים' כשמגדירים את הקישור (תוכלו למצוא מידע נוסף בשלב 8 בהמשך).

נתוני Search Ads 360 בדוחות Analytics

כשנתוני Search Ads 360 זמינים ב-Analytics, אפשר לראות מדדי משתמשים, פעילות והמרות בהקשר של מאפיינים כמו מקור, אמצעי הגעה לאתר, קמפיין וקיבוץ ערוצים שמוגדר כברירת מחדל.

אפשר לראות נתונים על שיוך חוצה ערוצים בדוחות השוואת מודלים ונתיבי המרות.

בדוח סקירה כללית של צירוף משתמשים מוצגים הנתונים של צירוף משתמשים. (למידע נוסף על המאפיינים של מקורות תנועה שאפשר למצוא רק ב-Search Ads 360).

יצירת הקישור

אפשר להתחיל את תהליך הקישור ב-Search Ads 360 או ב-Analytics.

קישור מ-Search Ads 360

בממשק החדש של Search Ads 360:

 1. עוברים אל כלים והגדרות > הגדרה > חשבונות מקושרים.
 2. בקטע Google Analytics ‏(GA4) ו-Firebase, לוחצים על פרטים.
 3. אפשר לבדוק קישורים קיימים ובקשות קיימות, או ללחוץ על קישור חדש כדי ליצור קישור חדש.
 4. לוחצים על בחירת נכס, בוחרים את הנכסים שרוצים לקשר ולוחצים על אישור.
 5. כדי לקבוע את ההגדרות לוחצים על הבא ואז מבצעים בדיקה ושליחה של בקשת הקישור.
 6. אחרי שמשלימים את הקישור, עוברים אל כלים והגדרות > מדידה > המרות, ולוחצים על ה-+ כדי ליצור פעולת המרה חדשה.
 7. לוחצים על ייבוא, בוחרים באפשרות נכסי Google Analytics 4 ואז בוחרים באפשרות אפליקציה או אתר.
 8. בוחרים את פעולות ההמרה שרוצים לייבא ואז לוחצים על ייבוא והמשך.
 

בממשק הנוכחי של Search Ads 360:

 1. עוברים למפרסם מסוים.
 2. בתפריט הימני, עוברים אל הגדרות מפרסם > שילוביםשילוב GA 4.
 3. מעבירים את המתג למצב מופעל ובוחרים באפשרות נכס Google Analytics 4.
 4. לוחצים על שמירה.

קישור מ-Analytics 

אם לא שדרגתם לממשק החדש של Search Ads 360, כדי להגדיר גם ייצוא של המרות תצטרכו לבצע את התהליך הבא ולקשר בין Analytics ל-Search Ads 360, וגם לפתוח את הממשק של Search Ads 360 וליצור קישור בין חשבון המפרסם לנכס ב-Analytics.

אם יש לכם הרשאת עריכה בנכס Analytics והרשאת אדמין בחשבון הניהול ב-Search Ads 360, תוכלו להשלים את תהליך הקישור

אפשר לקשר נכס Google Analytics 4 ל-200 חשבונות ניהול לכל היותר.

 1. ב-Analytics, לוחצים על ניהול.
 2. בעמודה נכס, משתמשים בתפריט כדי לבחור את הנכס שרוצים לקשר.
 3. בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על Search Ads 360.
 4. בטבלת הקישורים, לוחצים על קישור.
 5. אם יש לכם הרשאת אדמין בחשבון ניהול אחד או יותר ב-Search Ads 360, בשורה קישור לחשבונות ניהול ב-Search Ads 360 שבניהולי, לחצו על בחירת חשבונות.
 6. לוחצים על אישור.
 7. לוחצים על הבא.
 8. קובעים את ההגדרות הבאות:
  • הפעלת פרסום מותאם אישית: מופעל כברירת מחדל. ההגדרה הזו מאפשרת להשתמש בנתונים מ-Analytics לצורך התאמה אישית של מודעות.
  • הפעלה של Attribution בקמפיינים: מופעל כברירת מחדל. כדי לייבא נתוני קמפיינים מ-Search Ads 360, צריך להפעיל את ההגדרה הזאת.
   הערה: אם משביתים את ההגדרה, לא יתבצע שיוך של ההמרות ל-Search Ads 360 ולא ייצוא של המרות מ-Analytics.
  • הפעלת דיווח של נתוני עלות: מופעל כברירת מחדל. כדי לייבא נתוני עלות מ-Search Ads 360, צריך להפעיל את ההגדרה הזאת.
  • הפעלת תיוג אוטומטי: מופעל כברירת מחדל. אי אפשר לערוך את ההגדרה הזאת.

   תיוג אוטומטי מוסיף את הפרמטר GCLID לכתובות דפי הנחיתה כשמשתמשים לוחצים על המודעות שלכם כדי לפתוח את דפי האתר. מערכת Analytics משתמשת בפרמטר GCLID כדי לאכלס את המאפיינים מקורות, אמצעי ההגעה לאתר, שם הקמפיין, מזהה הקמפיין וקיבוץ הערוצים המוגדר כברירת המחדל. מערכת Analytics משתמשת גם בפרמטר GCLID כדי לאכלס את המאפיינים הבאים שקיימים רק ב-Search Ads 360: שם חשבון מנוע החיפוש ב-SA360, מזהה חשבון מנוע החיפוש ב-SA360, סוג חשבון מנוע החיפוש ב-SA360, שם קבוצת המודעות ב-SA360, טקסט מילת המפתח ב-SA360 והשאילתה ב-SA360.
 9. לוחצים על הבא, בודקים את ההגדרות האישיות ושולחים אותן.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false