[GA4] ข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

ดูวิธีที่ Google Analytics วัดผู้ใช้ในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ

ลูกค้าแต่ละรายมักจะโต้ตอบกับธุรกิจของคุณโดยใช้อุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าบางรายอาจเรียกดูผลิตภัณฑ์ของคุณบนแท็บเล็ต Pixel ระหว่างทานมื้อเช้า หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ทํางานช่วงมื้อเที่ยง แล้วจึงทําการซื้อผ่าน iPhone หลังมื้อค่ำ แม้ว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเหล่านี้จะเป็นเซสชันที่แยกจากกัน แต่ Google Analytics 4 สามารถใช้ 4 วิธีเพื่อรวมกิจกรรมเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางของผู้ใช้แบบข้ามอุปกรณ์เส้นทางเดียว

  • User-ID
  • รหัสอุปกรณ์
  • การสร้างแบบจำลอง

Analytics จะสร้างเส้นทางของผู้ใช้เส้นทางเดียวจากข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตัวตนเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่การระบุตัวตนเหล่านี้มีการนำไปใช้ในรายงานทั้งหมด จึงทำให้คุณกรองผู้ใช้ที่ซ้ำกันได้ ทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวที่กลมกลืนและรอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับธุรกิจคุณได้อีกด้วย

พื้นที่การระบุตัวตน

ตัวระบุที่แสดงด้านบนเรียกรวมกันว่าพื้นที่การระบุตัวตน และพื้นที่การระบุตัวตนที่พร็อพเพอร์ตี้ Analytics ใช้เรียกว่าข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

User-ID

หากคุณสร้างรหัสถาวรของคุณเองสําหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถใช้รหัสเหล่านี้เพื่อวัดเส้นทางของผู้ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ได้ หากต้องการใช้พื้นที่การระบุตัวตนนี้ คุณต้องกําหนดรหัสให้กับผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน และรวมรหัสดังกล่าวไว้กับข้อมูลที่คุณส่งไปยัง Analytics ด้วย User-ID คือพื้นที่การระบุตัวตนที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด เนื่องจากใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมเพื่อระบุผู้ใช้

ดูวิธีติดตั้งใช้งาน User-ID

รหัสอุปกรณ์

Analytics ยังใช้รหัสอุปกรณ์เป็นพื้นที่การระบุตัวตนได้ด้วย โดยในเว็บไซต์ รหัสอุปกรณ์จะได้รับค่าจาก Client-ID ส่วนในแอป รหัสอุปกรณ์จะเป็นรหัสอินสแตนซ์ของแอป

การสร้างแบบจำลอง

เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธตัวระบุของ Analytics เช่น คุกกี้ ก็จะไม่มีข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้เหล่านั้น Analytics เติมเต็มช่องว่างนี้โดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่คล้ายกันซึ่งยอมรับคุกกี้จากพร็อพเพอร์ตี้เดียวกันในการสร้างแบบจําลองพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ปฏิเสธคุกกี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ Analytics กําหนดข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

Analytics กําหนดข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานโดยพิจารณาจากพื้นที่การระบุตัวตนซึ่งคุณเลือกที่จะรวบรวม และพื้นที่การระบุตัวตนที่คุณทำให้พร้อมใช้งานด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือกข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

  • รวม: ตาม User-ID, รหัสอุปกรณ์ แล้วก็การสร้างแบบจำลอง ใช้ User-ID หากมีการรวบรวมไว้ หากไม่มีข้อมูล User-ID อยู่ Analytics จะใช้รหัสอุปกรณ์ หากไม่มีตัวระบุ Analytics จะใช้การสร้างแบบจำลอง
  • สังเกตได้: ตาม User-ID แล้วก็รหัสอุปกรณ์ ใช้ User-ID หากมีการรวบรวมไว้ หากไม่มีข้อมูล User-ID อยู่ Analytics จะใช้รหัสอุปกรณ์
  • ตามอุปกรณ์: ใช้เฉพาะรหัสอุปกรณ์และละเว้นรหัสอื่นๆ ทั้งหมดที่รวบรวมไว้

คุณต้องรวบรวม User-ID เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก 2 ตัวเลือกแรก นอกจากนี้ พร็อพเพอร์ตี้ของคุณต้องมีกิจกรรมมากพอจากผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เพื่อสร้างความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ใช้อย่างเพียงพอ รายงานจึงขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่คุณเลือกจะไม่มีผลกับการรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูล คุณเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อข้อมูลอย่างถารวร

ตั้งค่าข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานสําหรับพร็อพเพอร์ตี้

  1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน
  2. เลือกข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานที่คุณต้องการใช้
  3. คลิกบันทึก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13941282092846874260
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true