[GA4] Rapportidentitet

Läs om hur Google Analytics mäter användare på olika enheter och plattformar.

En och samma kund interagerar ofta med ditt företag via olika enheter och plattformar. En person kan till exempel bläddra bland dina produkter på en Pixel-surfplatta vid frukost, göra mer efterforskningar via en webbläsare på sin jobbdator vid lunch och sedan köpa något på sin iPhone efter kvällsmaten. Var och en av dessa aktiviteter är en separat session, men Google Analytics 4 kan använda fyra olika metoder för att sammanfoga dem till en enda samlad användarresa:

 • User-ID
 • Google-signaler
 • enhets-id
 • modellering

Analytics skapar en enstaka användarresa utifrån all data som är kopplad till samma identitet. Eftersom identitetsutrymmena används i alla rapporter kan du använda dem för att deduplicera användare och få en mer enhetlig helhetsbild av deras relation till ditt företag.

Identitetsutrymmen

Tillsammans kallas identifierarna ovan identitetsutrymmen och den eller de identitetsutrymmen som används av Analytics-egendomen kallas dess rapportidentitet.

User-ID

Om du skapar egna fasta id:n för inloggade användare kan du använda dem för att mäta användarresan på flera enheter. För att kunna använda detta identitetsutrymme måste du konsekvent tilldela användarna id:n och inkludera dem i den data du skickar till Analytics. User-ID är det mest exakta identitetsutrymmet eftersom det använder data som du samlar in för att identifiera dina användare.

Läs om hur du implementerar User-ID.

Google-signaler

Google-signaler är data från användare som är inloggade på Google. När data från Google-signaler är tillgänglig kopplar Analytics händelsedata som samlas in från användare till Google-konton som tillhör inloggade användare som har gett sitt samtycke till att dela denna information.

Läs om hur du aktiverar Google-signaler.

Enhets-id

Analytics kan även använda enhets-id som identitetsutrymme. På webbplatser får enhets-id sitt värde från Client-ID. I appar används appinstans-id som enhets-id.

Modellering

När användare nekar till Analytics-identifierare som cookies blir beteendedata om dessa användare inte tillgänglig. Analytics fyller denna lucka genom att använda data om liknande användare som har samtyckt till cookies från samma egendom för att modellera beteendet hos användare som nekar till cookies. Läs mer

Så avgör Analytics rapportidentiteten

Analytics fastställer din rapportidentitet utifrån vilka identitetsutrymmen du väljer att samla in och vilka du gör tillgängliga via följande alternativ.

Alternativ för rapportidentitet

 • Blandat: efter User-ID, Google-signaler, enhets-id, modellering. Använder User-ID om det samlas in. Om inget User-ID samlas in använder Analytics information från Google-signaler om den är tillgänglig. Om det varken finns information om User-ID eller data från Google-signaler använder Analytics enhets-id. Om det inte finns någon identifierare använder Analytics modellering.
 • Observerat: efter användar-ID, Google-signaler, enhets-ID. Använder User-ID om det samlas in. Om inget User-ID samlas in använder Analytics information från Google-signaler om den är tillgänglig. Om det varken finns information om User-ID eller data från Google-signaler använder Analytics enhets-id.
 • Enhetsbaserat: Endast enhets-id används, alla andra id:n som samlas in ignoreras.

För att få ut så mycket som möjligt av de två första alternativen måste du aktivera Google-signaler och samla in användar-id:n. Dessutom måste egendomen ha tillräckligt med aktivitet från inloggade användare för att det ska gå att anonymisera deras identitet. När du aktiverar Google-signaler samlar Analytics in demografi- och intressedata när sådan är tillgänglig. Som en följd av detta omfattas dina rapporter av datagränser.

Obs! Alternativet du väljer påverkar inte hur data samlas in eller behandlas. Du kan växla mellan alternativen när som helst utan att det påverkar data permanent.

Ange rapportidentiteten för din egendom

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen du vill redigera.
 3. Klicka på Rapportidentitet i kolumnen Egendom.
 4. Välj önskad rapportidentitet.
 5. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false