[GA4] Rapporteringsidentitet

Finn ut hvordan Google Analytics måler brukere på ulike enheter og plattformer.

Enkeltkunder kan ofte samhandle med bedriften din via flere ulike enheter og plattformer. Kunden kan for eksempel bla gjennom produktene dine på et Pixel-nettbrett mens hen inntar frokost, gjøre videre undersøkelser på datamaskinen i lunsjen på jobb og så kjøpe et produkt på iPhone etter middag. Hver av disse aktivitetene er en egen økt, men Google Analytics 4 kan bruke følgende metoder for å sy disse øktene sammen til én brukerreise på flere enheter:

  • User-ID
  • data fra brukere
  • enhets-ID
  • modellering

Analytics syr sammen alle dataene forbundet med den samme identiteten til én enkelt brukerreise. Ettersom disse identitetsområdene brukes i alle rapporter, kan du deduplisere brukerne og få et mer helhetlig bilde av forholdet de har til bedriften din.

Identitetsområder

De ovennevnte identifikatorene kalles samlet for identitetsområder, og identitetsområdene som brukes av Analytics-området ditt, kalles rapporteringsidentiteten.

User-ID

Hvis du oppretter permanente ID-er for påloggede brukere, kan du bruke disse til å måle brukeropplevelser på flere enheter. For å kunne bruke dette identitetsområdet må du tilordne en fast ID til hver bruker og ta med ID-ene i dataene du overfører til Analytics. User-ID er det mest nøyaktige identitetsområdet fordi det identifiserer brukerne ut fra data du selv samler inn.

Finn ut hvordan du implementerer User-ID.

Data fra brukere

Hvis du samler inn data fra brukere (hashede personlige data fra brukere som har samtykket) uten User-ID sammen med dataene du overfører til Google Analytics, kan data fra brukere fungere som identifikatorer i identitetsområdet for User-ID. I slike tilfeller prioriterer Analytics data fra brukere for hver økt i følgende rekkefølge: e-postadresse, telefonnummer, navn og adresse.

Finn ut mer om innsamling av data fra brukere.

Enhets-ID

I Analytics kan du også bruke enhets-ID som identitetsområde. På nettsteder blir enhets-ID-en tilordnet den aktuelle verdien fra Client-ID-en. I apper er enhets-ID-en appforekomst-ID-en.

Modellering

Når brukere avviser Analytics-identifikatorer, deriblant informasjonskapsler, foreligger det ingen atferdsdata om disse brukerne. Analytics tetter dette hullet ved å bruke data fra lignende brukere som godtar informasjonskapsler fra det samme området, til å modellere atferden til brukerne som avviser informasjonskapsler. Finn ut mer

Slik fastslår Analytics rapporteringsidentiteten

Analytics avgjør rapporteringsidentiteten din ut fra hvilke identitetsområder du velger å samle inn, og hvilke du gjør tilgjengelige, via alternativene nedenfor.

Alternativer for rapporteringsidentitet

  • Blandet: etter User-ID, enhets-ID og modellering. Her brukes User-ID-en hvis den er samlet inn. Hvis User-ID-informasjon ikke er tilgjengelig, bruker Analytics enhets-ID-en. Hvis det ikke foreligger noen identifikator, bruker Analytics modellering.
  • Observert: etter User-ID og deretter enhets-ID. Her brukes User-ID-en hvis den er samlet inn. Hvis User-ID-informasjon ikke er tilgjengelig, bruker Analytics enhets-ID-en.
  • Enhetsbasert: Her brukes bare enhets-ID-en, og alle andre ID-er som samles inn, blir ignorert.

For å få fullt utbytte av de to første alternativene må du samle inn User-ID-er. I tillegg må området ditt ha nok aktivitet fra påloggede brukere til at brukernes identitet kan obfuskeres i tilstrekkelig grad. Derfor blir rapportene dine underlagt datagrenser.

Merk: Alternativet du velger, påvirker verken innsamlingen eller behandlingen av data. Du kan når som helst bytte mellom alternativene uten at det får noen permanent innvirkning på dataene.

Angi rapporteringsidentiteten for området ditt

  1. Klikk på Rapporteringsidentitet under Datavisningadministratorsiden.
  2. Velg rapporteringsidentiteten du vil bruke.
  3. Klikk på Lagre.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny