Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Идентичност за отчитане

Научете как Google Анализ измерва потребителите на няколко устройства и платформи.

Често се случва даден потребител да взаимодейства с бизнеса Ви чрез различни устройства и платформи. Например даден човек може да разгледа продуктите Ви на своя таблет Pixel, докато закусва, след това в обедната си почивка да използва браузъра на служебния си компютър, за да направи по-подробно проучване, и след вечеря да извърши покупката от своя телефон iPhone. Макар всяка от тези дейности да е отделна сесия, Google Анализ 4 може да използва 3 различни идентификатора и да ги свърже в единен, уеднаквен път на потребителя на няколко устройства:

 • идентификатор на потребителя;
 • сигнали от Google;
 • идентификатор на устройството.

Пространства за самоличност

Заедно идентификаторите, изброени по-горе, се наричат пространства за самоличност, а пространствата за самоличност, използвани от собствеността Ви в Google Анализ, образуват идентичност за отчитане.

User-ID

Ако създадете свои постоянни идентификатори за потребителите, влезли в профилите си, можете да ги използвате, за да измервате пътищата на потребителите на различни устройства. За да използвате това пространство за самоличност, трябва системно да задавате идентификатори на потребителите си и да ги включвате към данните, които изпращате на Анализ. User-ID е най-точното пространство за самоличност, защото използва данните, които събирате, за да идентифицирате потребителите си.

Научете как да внедрите User-ID.

Сигнали от Google

Сигналите от Google представляват данни от потребителите, които са влезли в профила си в Google. Когато са налична информация от сигналите от Google, Анализ обвързва данните за събития, които събира от потребителите, с профилите в Google на потребителите, които са влезли в профилите си и които са се съгласили със споделянето на тази информация.

Научете как да активирате сигналите от Google.

Идентификатор на устройството

Анализ може да използва и ID на устройството като пространство за самоличност. При уебсайтовете ID на устройството получава стойността си от идент. № на клиента. При приложенията ID на устройството е идент. № на екземпляра на приложението.

Как Google Анализ определя идентичността за отчитане

Идентичността за отчитане на Вашата собственост определя как Анализ обвързва събитията с потребителите. При собственостите в GA4 данните се обработват посредством всички налични пространства за самоличност. Когато потребител задейства събитие в сайта или приложението Ви, Анализ първо проверява дали сте предоставили ID на потребител, влязъл в профила си. Ако няма наличен идентификатор на потребител, Анализ опитва да различи потребителите въз основа на данните от сигналите от Google. Ако и тези данни не са налични, Анализ разчита на ID на устройството за различаване на отделните потребители.

Анализ създава единен път на потребителя от всички данни, свързани с една и съща самоличност. Тъй като пространствата за самоличност се използват при всички отчети, те Ви дават възможност да премахнете дублирането на потребители и да получите по-единна и цялостна представа за взаимоотношенията между потребителя и бизнеса Ви.

Задаване на идентичност за отчитане за собствеността Ви

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
 3. В графата Собственост кликнете върху Идентичност за отчитане.
 4. Изберете идентичността за отчитане, която искате да използвате.
 5. Кликнете върху Запазване.

Опции за идентичност за отчитане

 • По User-ID, сигнали от Google и след това – по устройство: Използва идентификатора на потребителя, ако се събира. Ако не се събира идентификатор на потребителя, Анализ използва данни от сигнали от Google, ако са налице. Ако нито идентификаторът на потребителя, нито данни от сигнали от Google са налични, тогава Анализ използва идентификатор на устройството.

  Забележка: За да използвате тази опция, трябва да активирате сигналите от Google. Освен това собствеността Ви трябва да разполага с достатъчно активност от влезли в профила си потребители, за да анонимизира самоличността им по адекватен начин. Ако няма достатъчно данни от сигнали от Google, ще виждате само следващите две опции за идентичност за отчитане.

  Забележка: Когато активирате сигналите от Google, Анализ събира демографски данни и такива за интереси, когато са налице. Вследствие на това за отчетите Ви се прилагат прагове за данните.

  • По User-ID и устройство: Налице е, ако не сте активирали сигнали от Google. Използва идентификатор на потребителя, ако се събира. Ако не се събира, Анализ използва идентификатор на устройството.
  • По устройство: Използва само идентификатор на устройството и пренебрегва събраните идентификатори на потребители.
Забележка: Избраната опция не засяга събирането или обработването на данни. Можете да превключвате между опциите по всяко време, без това да оказва постоянно въздействие върху данните.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false