[GA4] Идентичност за отчитане

Научете как Google Анализ измерва потребителите на няколко устройства и платформи.

Често се случва даден потребител да взаимодейства с бизнеса Ви чрез различни устройства и платформи. Например даден човек може да разгледа продуктите Ви на своя таблет Pixel, докато закусва, след това в обедната си почивка да използва браузъра на служебния си компютър, за да направи по-подробно проучване, и след вечеря да извърши покупката от своя телефон iPhone. Макар всяка от тези дейности да е отделна сесия, Google Анализ 4 може да използва четири различни метода, за да ги обедини в единен път на потребителя на няколко устройства:

  • User-ID
  • ID на устройството
  • Моделиране

Анализ създава единен път на потребителя от всички данни, свързани с една и съща самоличност. Тъй като пространствата за самоличност се използват при всички отчети, те Ви дават възможност да премахнете дублирането на потребители и да получите по-единна и цялостна представа за взаимоотношенията между потребителя и бизнеса Ви.

Пространства за самоличност

Заедно идентификаторите, изброени по-горе, се наричат пространства за самоличност, а пространствата за самоличност, използвани от собствеността Ви в Google Анализ, образуват идентичност за отчитане.

User-ID

Ако създадете свои постоянни идентификатори за потребителите, влезли в профилите си, можете да ги използвате, за да измервате пътищата на потребителите на различни устройства. За да използвате това пространство за самоличност, трябва системно да задавате идентификатори на потребителите си и да ги включвате към данните, които изпращате на Анализ. User-ID е най-точното пространство за самоличност, защото използва данните, които събирате, за да идентифицирате потребителите си.

Научете как да внедрите User-ID.

ID на устройството

Анализ може да използва и ID на устройството като пространство за самоличност. При уебсайтовете ID на устройството получава стойността си от идент. № на клиента. При приложенията ID на устройството е ID на екземпляра на приложението.

Моделиране

Когато потребителите отхвърлят идентификаторите на Анализ, като например „бисквитки“, данните за поведението на тези потребители не са налице. Анализ запълва липсващата информация, като използва данните за подобни потребители, които са приели „бисквитките“ от същата собственост, за да моделира поведението на потребителите, които са отхвърлили „бисквитките“. Научете повече

Как Google Анализ определя идентичността за отчитане

Анализ определя идентичността Ви за отчитане въз основа на това кои пространства за самоличност изберете да събирате и кои предоставяте чрез следните опции.

Опции за идентичност за отчитане

  • Комбиниране: По User-ID, ID на устройството и след това моделиране. Използва User-ID, ако се събира. Ако няма налична информация за User-ID, Анализ използва ID на устройството. Ако няма наличен идентификатор, Анализ използва моделиране.
  • Под наблюдение: По User-ID и след това – по ID на устройството. Използва User-ID, ако се събира. Ако няма налична информация за User-ID, Анализ използва ID на устройството.
  • Въз основа на устройството: Използва само ID на устройството и игнорира всички други събрани идентификатори.

За да се възползвате максимално от първите две опции, трябва да събирате идентификатори на потребителите. Освен това собствеността Ви трябва да разполага с достатъчно активност от влезли в профила си потребители, за да маскира самоличността им по адекватен начин. Вследствие на това за отчетите Ви се прилагат прагове за данните.

Забележка: Избраната опция не засяга събирането или обработването на данни. Можете да превключвате между опциите по всяко време, без това да оказва постоянно въздействие върху данните.

Задаване на идентичност за отчитане за собствеността Ви

  1. В Администриране под Показване на данни кликнете върху Идентичност за отчитане.
  2. Изберете идентичността за отчитане, която искате да използвате.
  3. Кликнете върху Запазване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9416734439081966415
true