[GA4] זיהוי של מי שמדווח

איך Google Analytics מודדת משתמשים במכשירים שונים ובפלטפורמות שונות.

בחלק גדול מהמקרים, האינטראקציות של הלקוחות עם העסק מתרחשות באמצעות כמה מכשירים ופלטפורמות. לדוגמה, יכול להיות שלקוח מסוים יעיין במוצרים שלכם באמצעות טאבלט Pixel בארוחת הבוקר, יחפש מידע נוסף באמצעות דפדפן במחשב במהלך ארוחת הצהריים בעבודה ולאחר מכן ישלים רכישה דרך ה-iPhone אחרי ארוחת הערב. כל אחת מהפעילויות האלה היא סשן נפרד, אבל ב-Google Analytics 4 יש ארבע שיטות שונות שבאמצעותן אפשר לאחד את הסשנים לתהליך אחד שעובר המשתמש בכמה מכשירים:

  • User-ID
  • מזהה המכשיר
  • בניית מודלים

מערכת Analytics משתמשת בכל הנתונים המשויכים לאותו מזהה ויוצרת מהם תהליך אחד שעובר המשתמש. מאחר שנעשה שימוש במרחבי הזהות האלה בכל הדוחות, הם מאפשרים לבטל כפילויות של משתמשים ולספר סיפור אחיד יותר על הקשרים שלהם עם העסק.

מרחבי זהות

ביחד, המזהים המפורטים למעלה נקראים מרחבי זהות, ומרחבי הזהות שמשמשים את נכס ה-Analytics שלכם נקראים זיהוי של מי שמדווח.

User-ID

אם אתם יוצרים מזהים קבועים משלכם עבור משתמשים המחוברים לחשבון, תוכלו להשתמש במזהים האלה כדי למדוד את התהליך שעובר המשתמש במכשירים שונים. כדי להשתמש במרחב הזהות, עליכם להקצות למשתמשים מזהים באופן עקבי ולכלול את המזהים בנתונים שאתם שולחים ל-Analytics. ‫User-ID הוא מרחב הזהות המדויק ביותר, מפני שהוא מתבסס על הנתונים שאתם אוספים כדי לזהות את המשתמשים.

איך מטמיעים את User-ID

מזהה מכשיר

אפשר גם להשתמש במזהה המכשיר כמרחב זהות. באתרים, מזהה המכשיר מקבל את הערך שלו מה-Client-ID. באפליקציות, מזהה המכשיר הוא מזהה האירוע באפליקציה.

בניית מודלים

כשמשתמשים דוחים מזהים ב-Analytics כמו קובצי cookie, אין נתונים זמינים על ההתנהגות שלהם. מערכת Analytics משלימה את הפער הזה באמצעות הנתונים של משתמשים דומים שכן אישרו שימוש בקובצי cookie מאותו נכס כדי לבנות מודל של התנהגות המשתמשים שדחו אותם. מידע נוסף

איך מערכת Analytics קובעת את הזיהוי של מי שמדווח

המערכת של Analytics קובעת את הזיהוי של מי שמדווח על סמך מרחבי הזהות שבחרתם לאסוף ומרחבי הזהות שהפכתם לזמינים באמצעות האפשרויות הבאות.

אפשרויות זיהוי של מי שמדווח

  • מיזוג: על סמך User ID, מזהה מכשיר ואז בניית מודלים. אם נאספים נתוני User-ID, המערכת משתמשת בהם. אם לא נאספים נתוני User-ID, מערכת Analytics משתמשת במזהה המכשיר. אם אין מזהה זמין, אז מערכת Analytics משתמשת במודלים.
  • צפייה: על סמך User-ID, ואז מזהה מכשיר. אם נאספים נתוני User-ID, המערכת משתמשת בהם. אם לא נאספים נתוני User-ID, מערכת Analytics משתמשת במזהה המכשיר.
  • תלוי מכשיר: המערכת משתמשת רק במזהה המכשיר ומתעלמת מכל המזהים האחרים שנאספים.

כדי לנצל את כל היתרונות של שתי האפשרויות הראשונות, צריך לאסוף User-ID. כמו כן, בנכס שלכם צריכה להיות פעילות מספקת של משתמשים המחוברים לחשבון שלהם כדי לבצע ערפול קוד (obfuscation) הולם לזהות שלהם. לכן הדוחות שלכם כפופים לערכי סף להצגת נתונים.

הערה: האפשרות שתבחרו לא תשפיע על איסוף הנתונים או על העיבוד שלהם. ניתן לעבור בין האפשרויות מתי שרוצים, בלי להשפיע על הנתונים באופן קבוע.

הגדרת הזיהוי של מי שמדווח לנכס

  1. בקטע ניהול, בקטע תצוגת נתונים לוחצים על זיהוי של מי שמדווח.
  2. בוחרים את הזיהוי הרצוי של מי שמדווח.
  3. לוחצים על שמירה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
1471635452764622010
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true