[GA4] Prispôsobenie súhrnných prehľadov a prehľadu stavu prehľadov

Vytvárajte a upravujte súhrnné prehľady. Prispôsobte prehľad, ktorý sa používateľom zobrazí, keď prejdú do sekcie Prehľady.
Tento článok je určený správcom vlastníctiev, ktorí chcú prispôsobiť obsah súhrnných prehľadovprehľadu stavu prehľadov.

Ak chcete vytvoriť súhrnný prehľad, zostavte karty súhrnu, ktoré sú definované v podrobných prehľadoch. Zistite, ako vytvoriť nové karty súhrnu.

Ktorýkoľvek súhrnný prehľad môžete nastaviť ako prehľadu stavu prehľadov.

Na prispôsobenie súhrnných prehľadov a prehľadu reportov potrebujete mať vo vlastníctve rolu redaktora. Každé vlastníctvo môže mať až 150 vlastných prehľadov.

Prístup k nástroju na tvorbu prehľadov

V pravom hornom rohu ľubovoľného prehľadu kliknite na Prispôsobiť prehľad [Prispôsobiť report] ALEBO postupujte takto:

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Knižnica (dole na ľavom navigačnom paneli).
 2. Posuňte zobrazenie nadol na tabuľku Prehľady.
 3. Kliknite na + Vytvoriť nový prehľad a vyberte Vytvoriť súhrnný prehľad
  ALEBO
  umiestnite kurzor myši na súhrnný prehľad v tabuľke a kliknite na Viac [].
  Súhrnné prehľady majú v stĺpci Typ (druhý stĺpec v tabuľke) údaj Súhrnný prehľad.
 4. Kliknite na jednu z možností v rozbaľovacej ponuke:
  • Upraviť, ak chcete upraviť pôvodný prehľad;
  • Vytvoriť kópiu, ak chcete zachovať pôvodný prehľad a otvoriť kópiu na úpravu;
  • Premenovať, ak chcete prehľad premenovať a zadať popis prehľadu;
  • Nastaviť ako prehľad stavu prehľadov, ak chcete prehľad nastaviť ako prehľad stavu prehľadov;
  • Odstrániť, ak chcete prehľad odstrániť z knižnice.

Kliknutím na Upraviť alebo Vytvoriť kópiu zobrazíte nástroj na tvorbu prehľadov.

Prispôsobenie prehľadu

Nástroj na tvorbu súhrnného prehľadu obsahuje dve sekcie: Karty a Šablóna prehľadov.

Po vykonaní zmien kliknite na Uložiť. Zobrazí sa upozornenie s informáciami o tom, ktoré zbierky obsahujú upravovaný prehľad.

Karty

Karta je dostupná, ak bola definovaná v podrobnom prehľade.

 • Presunutím kariet [Indikátor presunutia] zmeníte poradie, v akom sa karty zobrazujú v prehľade.
 • Kliknutím na symbol x [Odstrániť] odstránite kartu z prehľadu.
 • Kliknutím na + Pridať karty pridáte kartu do prehľadu.
  Ak je podrobný prehľad súčasťou zbierky, danú kartu nájdete na karte Karty súhrnu.
  Ak podrobný prehľad nie je súčasťou zbierky, danú kartu nájdete na karte Ostatné karty.

Šablóna prehľadov

Ak chcete prehľad odpojiť alebo pripojiť (pozrite si sekciu Prepojené prehľady, ktorú nájdete nižšie), kliknite na Odpojiť alebo Prepojiť [odpojiť]. Po uložení zmien prehľadu už odpojené objekty nebude možné pripojiť.

Prispôsobenie alebo nastavenie prehľadu stavu prehľadov

Ktorýkoľvek súhrnný prehľad môžete nastaviť ako prehľad stavu prehľadov, ako je uvedené vyššie. Môžete tiež prejsť na prehľad stavu prehľadov a prispôsobiť ho pomocou nástroja na tvorbu prehľadov.

 1. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Prehľady.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky Prehľad stavu prehľadov kliknite na Prispôsobiť prehľad [Prispôsobiť report].

Prepojené prehľady

Prepojené objekty (napr. prepojené zbierky) dostávajú aktualizácie od Googlu. Ak napríklad Google pridá kartu do súhrnného prehľadu Akvizícia, karta sa automaticky pridá do všetkých prepojených súhrnných prehľadov Akvizícia.

Prehľady, ktoré vytvoríte zo šablón, sú predvolene prepojené a automaticky dostávajú aktualizácie.

Na zmeny, ktoré ste vykonali vy (alebo iný správca vlastníctva), to nebude mať vplyv. Nebude to mať napríklad vplyv na karty, ktoré ste pridali alebo odstránili vy (alebo iný správca vlastníctva).

Odpojenie

Ak nechcete, aby určitý prehľad dostával aktualizácie, môžete ho odpojiť.

Objekty (napr. prehľady), ktoré vytvoríte od základov, sú predvolene odpojené.
Ak chcete prehľad odpojiť, kliknite na Odpojiť [odpojiť] vedľa názvu šablóny. Po uložení zmien prehľadu už odpojené objekty nebude možné pripojiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false