[GA4] Dostosowywanie raportów Ogółem i raportu „Przegląd raportów”

Tworzenie i edytowanie raportów ogólnych oraz dostosowywanie raportu widocznego dla użytkowników po przejściu do sekcji „Raporty”
Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów usług, którzy chcą dostosowywać treść raportów ogólnych i raportu „Przegląd raportów”.

Aby utworzyć raport ogólny, zestawiasz ze sobą karty podsumowania zdefiniowane w raportach szczegółowych. Dowiedz się, jak tworzyć nowe karty podsumowania.

Dowolny raport ogólny możesz ustawić jako raport „Przegląd raportów”.

Aby dostosowywać raporty ogólne i „Przegląd raportów”, musisz mieć w usłudze rolę edytora. Każda usługa może zawierać maksymalnie 150 raportów niestandardowych.

Otwieranie Kreatora raportów

W prawym górnym rogu dowolnego raportu kliknij Dostosuj raport [Dostosowywanie raportu] LUB:

 1. U dołu menu po lewej stronie kliknij Biblioteka. Jeśli nie widzisz tej pozycji, to znaczy, że nie masz uprawnień do edycji.
 2. Przewiń w dół do tabeli „Raporty”.
 3. Kliknij kolejno +Utwórz nowy raport i „Utwórz raport ogólny”.
  LUB
  Najedź kursorem myszy na raport ogólny w tabeli i kliknij Więcej [].
  Raporty ogólne mają typ (druga kolumna w tabeli) „Raport Ogółem”.
 4. Kliknij jedną z opcji w menu:
  • Edytuj, aby edytować pierwotny raport;
  • Utwórz kopię, aby zachować pierwotny raport i otworzyć do edycji jego kopię;
  • Zmień nazwę, aby zmienić nazwę raportu i podać jego opis;
  • Ustaw jako przegląd raportów, aby zmienić typ raportu na „Przegląd raportów”;
  • Usuń, aby usunąć raport z biblioteki.

Kliknięcie Edytuj lub Utwórz kopię spowoduje wyświetlenie Kreatora raportów.

Dostosowywanie raportu

Kreator raportów ogólnych zawiera 2 sekcje: „Karty” i „Szablon raportu”.

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij Zapisz. Pojawi się alert z informacją, które kolekcje zawierają modyfikowany przez Ciebie raport.

Karty

Aby karta była dostępna, musi zostać zdefiniowana w raporcie szczegółowym.

 • Aby zmienić kolejność, w jakiej karty mają się pojawiać w raporcie, przeciągaj je [Wskaźnik przeciągania].
 • Aby usunąć kartę z raportu, kliknij „x” [Usuń].
 • Aby dodać kartę do raportu, kliknij +Dodaj karty.
  Jeśli raport szczegółowy wchodzi w skład kolekcji, możesz go znaleźć na karcie Karty podsumowania.
  Jeśli raport szczegółowy nie wchodzi w skład kolekcji, daną kartę możesz znaleźć na karcie Inne karty.

Szablon raportu

Aby połączyć lub odłączyć raport (zobacz Połączone raporty poniżej), kliknij Połącz / Odłącz [odłącz]. Odłączonych obiektów nie można ponownie połączyć, gdy zapiszesz już zmiany w raporcie.

Dostosowywanie i ustawianie raportu „Przegląd raportów”

Dowolny raport ogólny możesz ustawić jako raport „Przegląd raportów” w sposób opisany powyżej. Możesz też otworzyć raport „Przegląd raportów” i dostosować go za pomocą Kreatora raportów.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Raporty.
 2. W prawym górnym rogu raportu „Przegląd raportów” kliknij Dostosuj raport [Dostosowywanie raportu].

Połączone raporty

Połączone obiekty (np. połączone kolekcje) otrzymują aktualne informacje od Google.Jeśli np. Google doda kartę do raportu „Pozyskiwanie użytkowników ogółem”, zostanie ona automatycznie dodana do wszystkich połączonych raportów tego typu.

Raporty utworzone na podstawie szablonów są domyślnie połączone i automatycznie otrzymują aktualne informacje.

Nie będzie to miało wpływu na zmiany wprowadzone przez Ciebie (lub przez innego administratora usługi). Pozostanie to np. bez wpływu na karty, które zostały dodane lub usunięte przez Ciebie (albo przez innego administratora usługi).

Odłączanie

Jeśli nie chcesz, aby raport otrzymywał aktualne informacje, możesz go odłączyć.

Obiekty (np. raporty) utworzone przez Ciebie od zera są domyślnie odłączone.
Aby odłączyć raport, kliknij Odłącz [odłącz] obok nazwy szablonu. Odłączonych obiektów nie można ponownie połączyć, gdy zapiszesz zmiany w raporcie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256