[GA4] Персонализиране на отчетите за общ преглед и „Моментна снимка на отчетите“

Създаване и редактиране на отчетите за общ преглед Персонализирайте отчета, който потребителите виждат, когато отворят отчетите.
Тази статия е предназначена за администратори на собствености, които искат да персонализират съдържанието на отчетите за общ преглед и Моментната снимка на отчетите.

За да създадете отчет за общ преглед, трябва да съставяте карти с обобщение, определени в подробните отчети. Научете как да създавате нови карти с обобщение.

Можете да зададете всеки отчет за общ преглед като „Моментна снимка на отчетите“.

За да персонализирате отчетите за общ преглед и „Моментна снимка на отчетите“, трябва да имате ролята на редактор в собствеността. Всяка собственост може да има до 150 персонализирани отчета.

Достъп до съставителя на отчети

Кликнете върху Персонализиране на отчета [Персонализиране на отчета] в горния десен ъгъл на който и да е отчет ИЛИ

 1. В левия панел за навигация кликнете върху Библиотека (в долната част на панела).
 2. Превъртете надолу до таблицата „Отчети“.
 3. Кликнете върху +Създаване на нов отчет и изберете „Създаване на отчет за общ преглед“
  ИЛИ
  Задръжте курсора на мишката над отчет в таблицата и кликнете върху Още [].
  Отчетите за общ преглед съдържат тип на отчета „Отчет за общ преглед“ (втората графа в таблицата).
 4. Кликнете върху една от опциите в падащото меню
  • Редактиране, за да редактирате първоначалния отчет.
  • Създаване на копие, за да запазите първоначалния отчет, и да отворете копие за редактиране.
  • Преименуване, за да преименувате отчета и да предоставите описание на отчета.
  • Задаване като „Моментна снимка на отчетите”, за да зададете отчета като моментна снимка.
  • Изтриване, за да изтриете отчета от библиотеката.

Ако кликнете върху Редактиране или Създаване на копие, ще се покаже съставителят на отчети.

Персонализиране на отчета

Съставителят на отчети за отчет за общ преглед съдържа две секции: карти и шаблон за отчети.

Когато приключите с промените, кликнете върху Запазване. Ще получите сигнал коя колекция съдържа отчета, който променяте.

Карти

За да бъде налице карта, трябва да е определена в подробен отчет.

 • Плъзнете картите [Индикатор за преместване с плъзгане], за да промените реда на показване на картите в отчета.
 • Кликнете върху „x“ [Изтриване], за да премахнете карта от отчета.
 • Кликнете върху +Добавяне на карти, за да добавите карта към отчета.
  Ако подробният отчет е част от колекция, можете да намерите картата в раздела Налични карти.
  Ако подробният отчет не е част от колекция, можете да намерите картата в раздела Други карти.

Шаблони за отчети

За да създадете или да прекратите връзка (вижте Свързани отчети по-долу), кликнете върху Прекратяване/създаване на връзка [прекратяване на връзката]. След като запазите промените в отчета обектите, с които връзката е прекратена, не могат да бъдат свързвани в бъдеще.

Персонализиране или задаване на „Моментна снимка на отчетите”

Можете да зададете всеки отчет за общ преглед като „Моментна снимка на отчетите“, както е описано по-горе. Можете също да отворите „Моментна снимка на отчетите“ и да я персонализирате с помощта на съставителя на отчети.

 1. В левия панел за навигация кликнете върху Отчети.
 2. В „Моментна снимка на отчетите“ кликнете върху Персонализиране на отчета [Персонализиране на отчета] в горния десен ъгъл.

Свързани отчети

Свързани обекти (например свързани колекции) получават актуализации от Google.Ако например Google добави карта към отчета за общ преглед на придобиването, тя автоматично ще бъде добавена към всички свързани такива отчети.

Отчетите, които създавате от шаблони, се свързват по подразбиране и автоматично получават актуализации.

Промените, направени от Вас (или друг администратор на собствеността), няма да бъдат засегнати. Например, картите, които Вие (или друг администратор на собствеността) сте добавили или премахнали, няма да бъдат засегнати.

Прекратяване на връзката

Ако не искате даден отчет да получава актуализации, можете да прекратите връзката с него.

Обектите (напр. отчети), които създавате от самото начало, се прекратяват по подразбиране.
За да прекратите връзката с даден отчет, кликнете върху Прекратяване на връзката [прекратяване на връзката] до името на шаблона. След като запазите промените в отчета обектите, с които връзката е прекратена, не могат да бъдат свързвани в бъдеще.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false