[GA4] Importowanie konwersji do Google Ads

Wysyłanie zdarzeń konwersji Analytics do Google Ads na potrzeby raportowania i określania stawek

Po skonfigurowaniu konwersji w Google Analytics możesz je zaimportować do Google Ads i korzystać z nich przy raportowaniu i określaniu stawek.

Google Ads Linking in Google Analytics

Możesz skonfigurować usługę w Google Analytics 4 tak, aby prowadzić pomiary w Kanałach płatnych Google lub Kanałach płatnych i bezpłatnych pod kątem konwersji w witrynie udostępnianych Google Ads

 • Kanały płatne w Google Ads (dawniej Preferowane w Google Ads): udział w konwersji może być przypisywany tylko kanałom płatnym Google Ads.
 • Kanały płatne i bezpłatne (dawniej W wielu kanałach): udział w konwersji jest przypisywany kanałom płatnym i bezpłatnym, ale na kontach Google Ads pojawią się tylko środki przypisane kanałom Google Ads.

To, które kanały kwalifikują się do otrzymywania udziału w konwersji, możesz sprawdzać na kartach „Podsumowanie konwersji”, „Szczegół konwersji” i „Kampanie” w Google Ads oraz na stronie Ustawienia atrybucji w Google Analytics. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do sekcji Wyświetlanie danych na stronie Administracja > Ustawienia atrybucji w Google Analytics. Będziemy stosować tę zmianę do wszystkich przyszłych konwersji. Od czerwca 2023 r. domyślnym ustawieniem dla usług tworzących połączenie są Kanały płatne Google.

Dowiedz się więcej o kanałach, które kwalifikują się do otrzymywania udziału w konwersjach udostępnianych Google Ads.

Zalety

Importowanie konwersji do Google Ads przynosi liczne korzyści:

 • dostęp do konwersji Analytics i danych związanych z kliknięciami Google Ads,
 • wyświetlanie w Google Ads danych o konwersjach z Analytics,
 • zapewnienie inteligentnemu określaniu stawek w Google Ads dostępu do danych przydatnych podczas optymalizacji stawek.

Zanim zaczniesz

Zanim zaimportujesz do Google Ads konwersje z usługi Google Analytics 4:

Uwaga: jeśli w tej samej witrynie korzystasz z usług w Universal Analytics i w Google Analytics 4, przed zaimportowaniem konwersji GA4 usuń dotychczasowe konwersje UA lub oznacz je w Google Ads jako „dodatkowe”, aby uniknąć powielania konwersji. Więcej informacji o przenoszeniu celów UA

Importowanie konwersji

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. Kliknij Pomiar skuteczności > Konwersje.
 4. W lewym górnym rogu kliknij + Nowe działanie powodujące konwersję.
 5. Kliknij kolejno Importuj, Usługi Google Analytics 4 i Dalej.
 6. Zaznacz wszystkie zdarzenia konwersji, które chcesz zaimportować, a potem kliknij Importuj i kontynuuj.
 7. Kliknij Gotowe.

Przenoszenie konwersji do Google Analytics 4

Stan na 3 października 2022 roku: jeśli działania powodujące konwersję zostały niedawno zaimportowane z Google Analytics 4, a usługa Google Ads wykryła na Twoim koncie działanie powodujące konwersję z Universal Analytics, działania z GA4 zostaną domyślnie ustawione jako „dodatkowe”.

Działania powodujące konwersję z Google Analytics 4 są ustawione jako „dodatkowe”, aby zapobiec dwukrotnemu zliczaniu tego samego zdarzenia na potrzeby określania stawek. Musisz ustawić działanie powodujące konwersję z Google Analytics 4 jako „podstawowe”, zanim usługa Universal Analytics zostanie wycofana z użycia. Możesz jednak samodzielnie zdecydować, kiedy zakończysz korzystanie z transakcji e-commerce i celów Universal Analytics.

Konfigurowanie konwersji jako „podstawowych” w Google Ads

Aby zacząć ustalać stawki za konwersje GA4, musisz zmienić ich charakter na „podstawowe” w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu Google Ads kliknij Narzędzia i ustawienia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. Kliknij Pomiar skuteczności > Konwersje.
 4. Odszukaj cel zawierający działanie powodujące konwersję, które chcesz edytować.
 5. Kliknij Edytuj cel.
 6. Kliknij menu obok działania powodującego konwersję, które chcesz zmienić.
 7. Wybierz Główne działanie.
 8. Kliknij Zapisz zmiany.

Wyniki

Jeśli na Twoim koncie nie ma jeszcze „podstawowych” konwersji Universal Analytics, zaimportowane konwersje Google Analytics 4 będą domyślnie ustawione jako „podstawowe” i nie musisz podejmować żadnych działań, aby zacząć ustalać stawki.

Google Ads będzie importować dane z Analytics od dnia, w którym klikniesz Importuj. Dane historyczne sprzed tej daty nie zostaną dodane do Google Ads.

Do określenia, które zdarzenia konwersji importować z Analytics, Google Ads używa wybranego przez Ciebie okna konwersji (7–90 dni, domyślnie: 30 dni). Jeśli np. użyjesz domyślnego 30-dniowego okna dla zdarzenia konwersji o nazwie Rejestracje, Google Ads zaimportuje tylko te konwersje, które miały miejsce w ciągu 30 dni od kliknięcia.

Najczęstsze pytania

Jak udziały w konwersji są importowane do Google Ads z Google Analytics 4?

Konwersje w witrynie: możesz wybrać kanały, które mogą uzyskiwać udział w konwersji w przypadku konwersji w witrynie udostępnianych Google Ads – Kanały płatne Google lub Kanały płatne i bezpłatne. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do sekcji Wyświetlanie danych na stronie Administracja > Ustawienia atrybucji w Google Analytics. Będziemy stosować tę zmianę do wszystkich przyszłych konwersji. Od czerwca 2023 r. domyślnym ustawieniem dla usług tworzących połączenie są Kanały płatne Google. Więcej informacji
Konwersje z aplikacji: konwersje z aplikacji są importowane z Google Analytics 4 do Google Ads na podstawie danych z Kanałów płatnych Google. Więcej informacji o importowaniu konwersji z aplikacji do Google Ads

Dlaczego nie widzę w Google Ads danych o konwersjach po wyświetleniu i konwersjach na różnych urządzeniach?

Aby wyświetlać w Google Ads dane o konwersjach na różnych urządzeniach, musisz włączyć Google Signals w usłudze w Google Analytics 4. Więcej informacji
Jeśli importujesz konwersje z Analytics, dane o konwersjach po wyświetleniu są niewidoczne, ponieważ wymagają natywnego śledzenia konwersji w Google Ads.

Dlaczego importowane dane o konwersjach w Google Ads różnią się od danych w Analytics?

Być może próbujesz porównywać konwersje ze WSZYSTKICH źródeł wizyt, a nie tylko tych z google/cpc. Poza tym dane Konwersje w Analytics są obliczane inaczej niż dane śledzenia konwersji w Google Ads.
Jeśli dane na Twoim koncie Analytics różnią się od danych konwersji na koncie Google Ads, nie musi to oznaczać, że pomiar skuteczności został źle zaimplementowany. Może to po prostu wynikać z różnych metod pomiaru. Dowiedz się, dlaczego występują pewne rozbieżności.

Dlaczego moje konwersje Analytics zostały oznaczone w Google Ads jako „dodatkowe” działania powodujące konwersję?

Jeśli na koncie Google Ads masz cele z usługi w Universal Analytics, Google Ads oznacza konwersję Analytics jako „dodatkową”. Działania powodujące konwersję z Google Analytics 4 są ustawione jako „dodatkowe”, aby zapobiec dwukrotnemu zliczaniu tego samego zdarzenia na potrzeby określania stawek.

Co dalej

Więcej informacji o tym, jak śledzenie konwersji w Google Ads współpracuje z Analytics oraz dlaczego w statystykach konwersji występują pewne rozbieżności między śledzeniem konwersji w Google Ads i Analytics, znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2731719153521013976
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256