[GA4] Báo cáo tổng quan nhanh về quảng cáo

Xem nhanh hiệu suất quảng cáo.

Báo cáo Tổng quan về hoạt động quảng cáo cho phép bạn kiểm tra nhanh các chỉ số kinh doanh, sau đó tìm hiểu kỹ hơn về những khía cạnh mà bạn muốn khám phá. 

Các thẻ tóm tắt trong báo cáo tổng quan này chứa dữ liệu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 trở đi. Mỗi thẻ giải đáp một câu hỏi về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như Điểm tiếp xúc nào dẫn đến lượt chuyển đổi của khách hàng? Hãy nhấp vào tên báo cáo ở cuối thẻ để xem một báo cáo đầy đủ hơn.

Có 3 thẻ tóm tắt trong báo cáo tổng quan nhanh về quảng cáo:

  • Lượt chuyển đổi theo Nhóm kênh mặc định. Hãy tìm hiểu xem những kênh nào trong Nhóm kênh mặc định mang lại nhiều lượt chuyển đổi nhất.
    Lưu ý: Thẻ này sử dụng mô hình phân bổ báo cáo (được đặt trong phần Quản trị > Cài đặt mô hình phân bổ) để phân bổ lượt chuyển đổi cho những kênh cụ thể.
  • Đường dẫn chuyển đổi. Bạn có thể xem những đường dẫn chuyển đổi hàng đầu và số lượt chuyển đổi mà các đường dẫn đó mang lại trong phạm vi ngày mà bạn chọn.
  • So sánh mô hình. Đối với mỗi kênh, bạn có thể xem sự thay đổi về tín dụng trong các mô hình phân bổ. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống ở đầu thẻ để chọn các mô hình phân bổ khác mà bạn cần so sánh.

Ngoài ra, thẻ Thông tin chi tiết cho bạn biết tất cả những thay đổi quan trọng hoặc xu hướng mới nổi trong dữ liệu quảng cáo của bạn. Hãy di chuyển để xem thêm thông tin chi tiết và nhấp vào từng mục thông tin để xem đầy đủ. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false