[GA4] דוח תמונת מצב של הפרסום

הצגת ביצועי הפרסום במבט מהיר.

הדוח תמונת מצב של הפרסום מאפשר לכם לבדוק במהירות את מדדי העסק שלכם ולהעמיק בתחומים שרוצים לחקור. 

כרטיסי הסיכום בדוח הסקירה הכללית כוללים נתונים מ-14 ביוני 2021 ואילך. כל כרטיס מתמקד בשאלה אחת לגבי העסק. למשל, באיזו נקודת מגע עם הלקוח משתמשים לקוחות כדי לבצע המרה? כדי לראות דוח מקיף יותר ניתן ללחוץ על שם הדוח בחלק התחתון של הכרטיס.

בתמונת מצב זו יש שלושה כרטיסי סיכום:

  • המרות לפי קיבוץ הערוצים המוגדר כברירת מחדל. בודקים אילו ערוצים בקיבוץ הערוצים המוגדר כברירת מחדל הניבו את מספר ההמרות הגדול ביותר.
    הערה: בכרטיס הזה נעשה שימוש במודל שיוך (Attribution) לדיווח (המוגדר בקטע 'ניהול' > 'הגדרות שיוך (Attribution)') כדי לשייך המרות לערוצים ספציפיים.
  • נתיבי המרות. הצגת נתיבי ההמרות המובילים ומספר ההמרות שהם הניבו במהלך טווח התאריכים שנבחר.
  • השוואה בין מודלים. בכל ערוץ, ניתן לראות את ההבדלים בקרדיט על המרות בין מודלים שונים של שיוך (Attribution). אפשר להשתמש בתפריטים הנפתחים בחלק העליון של הכרטיס כדי לבחור מודלים אחרים של שיוך להשוואה.

בנוסף, הכרטיס תובנות מציג מידע על שינויים משמעותיים או על מגמות מתפתחות בנתוני הפרסום שלכם. ניתן לגלול כדי לראות תובנות נוספות וללחוץ על תובנות נפרדות כדי להציג פרטים מלאים. מידע נוסף

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false