[GA4] Modelių palyginimo ataskaita

Analizuokite konversijos kredito priskyrimo pokyčius naudojant skirtingus priskyrimo modelius.
Pastaba: nuo 2023 m. lapkričio mėn. pirmojo paspaudimo, linijinio, skaidymo pagal laiką ir pozicija pagrįsto priskyrimo modeliai nebepasiekiami. Sužinokite daugiau

Naudodami modelių palyginimo ataskaitą galite palyginti, kaip skirtingi priskyrimo modeliai paveikia rinkodaros kanalų vertinimą.

Šiame straipsnyje

Pasiekiami priskyrimo modeliai

Priskyrimo modelis yra taisyklė arba taisyklių rinkinys, nustatantis, kaip kreditas už pardavimą ir konversijas priskiriamas kontaktiniams taškams konversijų keliuose. Sužinokite daugiau apie pasiekiamus priskyrimo modelius.

Kaip naudoti ataskaitą

Prieiga prie ataskaitos

  1. Sistemoje „Google Analytics“ kairėje spustelėkite Reklamavimas.
  2. Eikite į skiltį Priskyrimas > Modelių palyginimas.

Dienų sekos ir konversijų įvykių pasirinkimas

Pradėkite pasirinkdami dienų seką iš datos parinkiklio išskleidžiamojo meniu viršuje dešinėje. Tada ataskaitos viršuje kairėje esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite vieną ar daugiau konversijų įvykių. Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkami ir ataskaitoje apibendrinami visi konversijų įvykiai.

Pastaba: į priskyrimo ataskaitas įtraukiami duomenys nuo 2021 m. birželio 14 d.

Filtro pridėjimas (nebūtina)

Ataskaitoje pateikiami visų naudotojų duomenys. Jei norite peržiūrėti konkretaus naudotojų rinkinio duomenis, viršuje kairėje spustelėkite Pridėti filtrą.

Pavyzdžiai

Galite norėti filtruoti…

  1. konkrečią kampaniją, kad sužinotumėte, kaip priskyrimo modeliuose vertinami konkrečios medijos kontaktiniai taškai. Sukurkite filtrą Įtraukti, skiltyje Įgijimas pasirinkite Naudotojo kampanija ir pasirinkite kampanijos pavadinimą kaip aspekto vertę.
  2. konkrečius regionus, kad suprastumėte, kaip priskyrimo modeliuose vertinami kontaktiniai taškai pagal jūsų skirtingas iniciatyvas kiekviename regione. Sukurkite filtrą Įtraukti, skiltyje Naudotojas pasirinkite Regionas ir pasirinkite norimas aspektų vertes.
  3. įrenginio kategoriją, kad suprastumėte našumą skirtinguose įrenginiuose. Sukurkite filtrą Įtraukti, skiltyje Įrenginys pasirinkite Įrenginio kategorija ir pasirinkite stalinis kompiuteris, mobilusis įrenginys ir planšetinis kompiuteris, kaip aspektų vertes.

Aspekto, pagal kurį bus teikiama ataskaita, pasirinkimas

Duomenų lentelėje duomenys rodomi suskaidyti pagal Numatytoji kanalų grupė aspektą. Naudodami išskleidžiamąjį meniu peržiūrėkite duomenis pagal aspektus Šaltinis / terpė, Šaltinis, Terpė arba Kampanija.  

Norimų palyginti priskyrimo modelių pasirinkimas

Naudodami išskleidžiamąjį meniu stulpeliuose Priskyrimo modelis (netiesioginis) pasirinkite, kuriuos priskyrimo modelius norite palyginti.

Pastaba: sistemoje „Google Analytics 4“ paskutinis paspaudimas naudojamas kaip visų į „Google Ads“ eksportuotų konversijų priskyrimo modelis. Į „Google Ads“ eksportuojamos tik tos konversijos, kuriose paskutinis netiesioginis paspaudimas įvykdomas sistemoje „Google Ads“, net jei šioje sistemoje pasirinktas ne paskutinio paspaudimo priskyrimo modelis. Jei norite palyginti priskyrimo modelio sistemoje „Google Ads“ konversijas su priskyrimo modelio sistemoje „Google Analytics 4“ konversijomis, turite pasirinkti mokamų ir natūralių kanalų paskutinį paspaudimą. Taip galėsite tiksliai palyginti duomenis.

Ataskaitos tinkinimas

Jei norite pakeisti ataskaitoje pateikiamą turinį, spustelėkite Redaguoti palyginimus. Skydelyje Tinkinti ataskaitą galite pridėti filtrą arba pakeisti ataskaitos teikimo laiką.

Filtrai

Ataskaitoje pateikiami visų naudotojų duomenys. Spustelėję filtro pavadinimą galite redaguoti filtrus ar jų pridėti.

Ataskaitos teikimo laikas

Numatytasis nustatymas yra Konversijos laikas.

  • Konversijos laikas: nurodo priskirtą svarbą visiems kontaktiniams taškams, įvykusiems per konversijų langą iki konversijų įvykdymo per nurodytą laikotarpį. Atminkite, kad šie kontaktiniai taškai gali įvykti prieš nuodytą laikotarpį.
  • Sąveikos laikas: tai nurodo priskirtą kreditą visiems kontaktiniams taškams, įvykusiems per nurodytą laikotarpį. Atminkite, kad konversijos gali įvykti po nurodyto laikotarpio.

Ataskaitos bendrinimas, atsisiuntimas arba eksportavimas

Norėdami bendrinti, atsisiųsti arba eksportuoti šiuo metu lentelėje rodomus duomenis, viršuje dešinėje spustelėkite Bendrinti šią ataskaitą .

Duomenų apžvalga

Duomenų lentelėje duomenys rodomi suskaidyti pagal Numatytoji kanalų grupė aspektą. Rodoma dviejų tipų kiekvieno kanalo metrika, apskaičiuojama pagal pasirinktus priskyrimo modelius:

  • Konversijos: konversijų, priskirtų pasirinktam aspektui, skaičius.
  • Pajamos: pajamų, priskirtų pasirinktam aspektui, suma.

Ataskaitos pajamų metrikai naudojamas tas pats skaičiavimo metodas, kuris naudojamas ir pajamų iš pirkinių metrikai.

Stulpeliuose Pokytis, % rodoma, kiek procentų padidėtų arba sumažėtų konversijų skaičius ir pajamų suma naudojant skirtingus priskyrimo modelius.

Aspektai be priskirto kredito

Tam tikrais atvejais „Analytics“ negali rodyti aspektų verčių, nes jų trūksta arba jos nepasiekiamos dėl kitų priežasčių. Kad bendra konversijų ir pajamų kreditų suma būtų tiksli, ataskaitoje gali būti rodoma viena ar daugiau iš šių verčių:

Vertė Apibrėžtis
(nenustatyta) (not set) – tai rezervuotos vietos pavadinimas, kurį „Analytics“ naudoja, jei nėra gavusi jokios informacijos apie pasirinktą aspektą. Pavyzdžiui, neautomatiškai pažymėtuose URL gali trūkti parametro, pvz., kampanijos, šaltinio ar terpės.
Nepriskirta

Nepriskirta – tai vertė, kurią „Analytics“ naudoja, kai nėra kitų kanalo taisyklių, atitinkančių įvykio duomenis. 

Tiesioginis

Tiesioginis – tai vertė, kurią „Analytics“ naudoja, kai nėra kelio duomenų, kuriems būtų galima priskirti konversijos kreditą, pvz., importavus duomenis.

Be priskirto kredito Negalima priskirti kredito pasirinktam aspektui.   
(Kita) (Kita) – tai vertė, kurią „Analytics“ naudoja apibendrintai eilutei dėl kardinalumo apribojimų. Sužinokite daugiau.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
7414650750714906306
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256