[GA4] דוח השוואה בין מודלים

ניתוח ההשפעה של מודלים שונים של שיוך (Attribution) על ההבדלים בקרדיט על המרות.

בעזרת הדוח השוואה בין מודלים ניתן להשוות בין ההשפעות של מודלים שונים של שיוך (Attribution) על קביעת הערך של ערוצי השיווק.

במאמר זה:

מודלים זמינים של שיוך (Attribution)

מודל שיוך (Attribution) הוא הכלל, או קבוצת הכללים, שלפיהם מיוחס הקרדיט על מכירות והמרות לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי המרות. מידע נוסף על המודלים הזמינים של שיוך (Attribution).

כיצד להשתמש בדוח

גישה לדוח

 1. ב-Google Analytics, לוחצים על פרסום בצד ימין.
 2. עוברים אל Attribution > השוואה בין מודלים.

בחירת טווח תאריכים ואירועי המרה

בשלב הראשון, בוחרים טווח תאריכים בתפריט הנפתח של בורר התאריכים בפינה השמאלית העליונה. אחר כך בוחרים אירוע המרה אחד או יותר מהתפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה של הדוח. כברירת מחדל, נבחרים כל אירועי ההמרות והם מוצגים בדוח יחד כנתונים מצטברים.

הערה: דוחות השיוך (Attribution) כוללים נתונים מ-14 ביוני 2021 ואילך.

הוספת מסנן (אופציונלי)

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. כדי להציג נתונים לגבי קבוצה ספציפית של משתמשים, לוחצים על הוספת מסנן בפינה הימנית העליונה.

דוגמאות

אפשר לסנן לפי:

 1. קמפיין ספציפי: מאפשר לבדוק איך נקודות מגע עם הלקוח תורמות למודלים של שיוך (Attribution) עבור יוזמת מדיה נתונה. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים קמפיין של משתמש בקטע צירוף משתמשים ובוחרים את שם הקמפיין כערך של המאפיין.
 2. אזורים מסוימים: מאפשרים להבין איך נקודות מגע עם הלקוח תורמות למודלים של שיוך (Attribution), בהתאם ליוזמות השונות שיש לכם בכל אזור. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים באפשרות אזור בקטע משתמש ובוחרים את ערכי המאפיינים הרצויים.
 3. קטגוריית מכשיר: מאפשרת להבין את הביצועים במכשירים שונים. יוצרים מסנן הכללה, בוחרים קטגוריית מכשיר בקטע מכשיר ובוחריםמחשב, נייד וטאבלט כערכי המאפיינים.

בחירת המאפיין שעליו רוצים דיווח

בטבלת הנתונים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי המאפיין קיבוץ ערוצים המוגדר כברירת מחדל. אפשר להשתמש בתפריט הנפתח כדי להציג נתונים לפי המאפיינים מקור/אמצעי הגעה לאתר, מקור, אמצעי הגעה לאתר או קמפיין.  

בחירת מודלים של שיוך (Attribution) להשוואה

בעזרת התפריט הנפתח בעמודות מודל שיוך (Attribution) (לא ישיר) ניתן לבחור אילו מודלים של שיוך להשוות.

התאמה אישית של הדוח

לוחצים על עריכת השוואות כדי לשנות את התוכן שמוצג בדוח. בחלונית התאמה אישית של הדוח אפשר להוסיף מסנן או לשנות את המועד לדיווח.

מסננים

בדוח מוצגים נתונים מכל המשתמשים. ניתן ללחוץ על שם המסנן כדי לערוך או להוסיף מסננים.

מועד לדיווח

ברירת המחדל היא מועד ההמרה.

 • מועד ההמרה: הגדרה זו משקפת את הקרדיט המיוחס לכל אירועי המודעות שהתרחשו בחלון המבט לאחור לפני ההמרות שאירעו במהלך פרק הזמן שצוין. חשוב לזכור שאירועי המודעות אלה עשויים להתרחש לפני פרק הזמן שצוין.
 • זמן אינטראקציה: הגדרה זו משקפת את הקרדיט המיוחס לכל אירועי המודעות שהתרחשו במהלך פרק הזמן שצוין. חשוב לזכור שהמרות עשויות להתרחש אחרי פרק הזמן שצוין.

שיתוף, הורדה או ייצוא של דוח

לוחצים על שיתוף הדוח בפינה השמאלית העליונה כדי לשתף, להוריד או לייצא את הנתונים המוצגים בטבלה.

משמעות הנתונים

בטבלת הנתונים מוצגים הנתונים בחלוקה לפי המאפיין קיבוץ ערוצים המוגדר כברירת מחדל. לכל ערוץ מוצגים שני מדדים המחושבים לפי המודלים של השיוך (Attribution) שנבחרו:

 • המרות: מספר ההמרות המשויכות למאפיין שנבחר
 • הכנסה: סכום ההכנסה המשויכת למאפיין שנבחר

העמודות % שינוי מציגות את אחוז העלייה או הירידה בהמרות במודלים שונים של שיוך (Attribution).

כדי למצוא ערוצים או קמפיינים שמודל המבוסס על הקליק האחרון מקצה להם קרדיט נמוך מדי, אפשר להתחיל בביצוע ההשוואות האלה:

 • ההשוואה בין המודל "קליק אחרון חוצה-ערוצים" למודל "קליק ראשון חוצה-ערוצים" מאפשרת לזהות קמפיינים שאיתם הלקוחות מתחילים את נתיב ההמרות, ושמקבלים קרדיט נמוך מדי. השוואה זו מועילה במיוחד אם אתם מעוניינים למשוך לקוחות חדשים לאתר או לאפליקציה.
 • ההשוואה בין המודל "קליק אחרון חוצה-ערוצים" למודל "לינארי חוצה-ערוצים" מאפשרת לזהות קמפיינים שמסייעים ללקוחות לאורך כל נתיב ההמרה, ושמקבלים קרדיט נמוך מדי. השוואה זו מועילה אם אתם רוצים לשמור על קשר עם לקוחות לאורך תהליך הרכישה שלהם.

מאפיינים שאי אפשר לשייך

במקרים מסוימים, מערכת Analytics לא יכולה להציג את ערכי המאפיינים מפני שהם חסרים או שאינם זמינים. כדי שהערכים הכוללים של הקרדיט על ההמרה ועל הכנסות יהיו מדויקים ככל האפשר, ייתכן שבדוח יוצגו אחד או יותר מהערכים הבאים:

ערך הגדרה
(not set) הערך (not set) הוא שם של placeholder שמערכת Analytics משתמשת בו אם לא קיבלה מידע על המאפיין שבחרתם. לדוגמה, ייתכן שבכתובות URL שתויגו ידנית יהיה חסר פרמטר כמו קמפיין, מקור או אמצעי הגעה לאתר
לא הוקצה

הערך לא הוקצה הוא הערך שמשמש את מערכת Analytics כאשר אין כללי ערוצים אחרים שתואמים לנתוני האירוע 

ישיר

ישיר הוא הערך שבו מערכת Analytics משתמשת כאשר אין נתוני נתיב לו אפשר לתת קרדיט על ההמרה. לדוגמה, ייבוא נתונים

לא ניתן לשיוך לא ניתן להקצות קרדיט למאפיין שבחרתם   
(Other) (Other) הוא הערך שמערכת Analytics משתמשת בו בשורת צבירה בגלל מגבלות עוצמה. מידע נוסף
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false