[Google Analytics 4] Raport Porównanie modeli

Analizowanie zmian udziału w konwersji w ramach różnych modeli atrybucji
Uwaga: od listopada 2023 r. modele atrybucji „Pierwsze kliknięcie”, „Liniowy”, „Spadek udziału z upływem czasu” i „Uwzględnienie pozycji” nie są już dostępne. Dowiedz się więcej o wycofanych modelach.

Raport Porównanie modeli umożliwia porównywanie wpływu różnych modeli atrybucji na ocenę kanałów marketingowych.

Tematy w tym artykule:

Dostępne modele atrybucji

Model atrybucji jest regułą albo zbiorem reguł, które określają sposób przypisywania sprzedaży i konwersji punktom styczności z klientem na ścieżkach konwersji. Więcej informacji o dostępnych modelach atrybucji

Jak korzystać z raportu

Otwieranie raportu

  1. W Google Analytics kliknij po lewej stronie opcję Reklamy.
  2. Kliknij Atrybucja > Porównanie modeli.

Wybieranie zakresu dat i zdarzeń konwersji

Zacznij od wybrania zakresu dat w odpowiednim menu w prawym górnym rogu. Następnie w menu w lewym górnym rogu raportu wybierz co najmniej jedno zdarzenie konwersji. Domyślnie wybrane są wszystkie zdarzenia konwersji. Są one zagregowane w raporcie.

Uwaga: raporty atrybucji obejmują dane zarejestrowane od 14 czerwca 2021 r.

Dodawanie filtra (opcjonalne)

Raport zawiera dane o wszystkich użytkownikach. Aby wyświetlić dane określonej grupy użytkowników, w lewym górnym rogu kliknij Dodaj filtr.

Przykłady

Możesz filtrować np. według:

  1. Konkretnej kampanii, aby sprawdzić, jaką wartość przypisują modele atrybucji poszczególnym punktom styczności z klientem w przypadku danej kampanii medialnej. Utwórz filtr Uwzględnij, w sekcji Pozyskanie kliknij Kampania użytkownika i jako wartość wymiaru podaj nazwę kampanii.
  2. Określonych regionów, aby dowiedzieć się, jaką wartość przypisują modele atrybucji poszczególnym punktom styczności z klientem w przypadku różnych kampanii w każdym regionie. Utwórz filtr Uwzględnij, w sekcji Użytkownik kliknij Region i wybierz odpowiednie wartości wymiarów.
  3. Kategorii urządzeń, aby poznać skuteczność reklam na różnych urządzeniach. Utwórz filtr Uwzględnij, w sekcji Urządzenie kliknij Kategoria urządzeń, a jako wartości wymiarów wybierz Komputery, KomórkiTablety.

Wybieranie wymiaru, który zostanie objęty raportem

Tabela danych prezentuje Twoje dane z podziałem według wymiaru Domyślna grupa kanałów. Korzystając z menu, możesz wyświetlać dane według wymiaru Źródło/medium, Źródło, Medium lub Kampania.  

Wybieranie modeli atrybucji do porównania

Korzystając z menu w kolumnach Model atrybucji (niebezpośredni), możesz wybierać modele atrybucji do porównania.

Uwaga: Google Analytics 4 w przypadku wszystkich konwersji eksportowanych do Google Ads korzysta z modelu atrybucji Ostatnie kliknięcie. Nawet wtedy, gdy w Google Ads wybierzesz model atrybucji niezwiązanej z ostatnim kliknięciem, do tej usługi eksportowane są tylko konwersje, w których przypadku ostatnie kliknięcie niebezpośrednie pochodzi z Google Ads. Jeśli chcesz porównywać konwersje rejestrowane zgodnie z modelem atrybucji w Google Ads z rejestrowanymi zgodnie z modelem atrybucji w Google Analytics 4, musisz wybrać model Kanały płatne i bezpłatne – ostatnie kliknięcie, aby dane były ze sobą porównywalne.

Dostosowywanie raportu

Aby zmienić zawartość raportu, kliknij Edytuj porównania. W panelu Dostosowywanie raportu możesz dodać filtr lub zmienić czas raportowania.

Filtry

Raport zawiera dane o wszystkich użytkownikach. Aby edytować lub dodać filtry, kliknij nazwę danego filtra.

Czas raportowania

Wartość domyślna to Czas konwersji.

  • Czas konwersji: odzwierciedla udział przypisany wszystkim punktom styczności z klientem, które wystąpiły w ramach okna konwersji przed konwersjami wykonanymi w wybranym przedziale czasu. Pamiętaj, że te punkty styczności z klientem mogą wystąpić przed wybranym przedziałem czasu.
  • Czas interakcji: odzwierciedla udział przypisany wszystkim punktom styczności z klientem, które wystąpiły w wybranym przedziale czasu. Pamiętaj, że konwersje mogą wystąpić po wybranym przedziale czasu.

Udostępnianie, pobieranie i eksportowanie raportu

Aby udostępnić, pobrać lub wyeksportować dane widoczne aktualnie w tabeli, w prawym górnym rogu kliknij Udostępnij raport .

Interpretowanie danych

Tabela danych prezentuje Twoje dane z podziałem według wymiaru Domyślna grupa kanałów. W przypadku każdego kanału wyświetlane są 2 rodzaje danych obliczonych przez wybrane modele atrybucji:

  • Konwersje: liczba konwersji przypisanych do wybranego wymiaru.
  • Przychody: kwota przychodów przypisana do wybranego wymiaru.

Dane Przychody w tym raporcie są obliczane tą samą metodą co dane Przychody z zakupów.

Kolumny Zmiana (%) podają wartość procentową, o jaką wzrosła lub zmalała liczba konwersji bądź wielkość przychodów w ramach różnych modeli atrybucji.

Niepowiązane wymiary

W niektórych przypadkach Analytics nie może wyświetlić wartości wymiarów, ponieważ ich brakuje lub są niedostępne z innych względów. Aby łączne wartości udziału w konwersji i przychodach były dokładne, raport może zawierać co najmniej jedną z tych wartości:

Wartość Definicja
(nie ustawiono) Analytics stosuje wartość (nie ustawiono), gdy nie otrzyma żadnych danych z wybranego wymiaru. Na przykład w przypadku adresów URL ręcznie oznaczonych tagami może brakować jakiegoś parametru, takiego jak „campaign” (kampania), „source” (źródło) czy „medium”.
Nieprzypisane

Nieprzypisane to wartość, której Analytics używa, gdy nie ma żadnych reguł dotyczących kanałów, które pasowałyby do danych zdarzenia.

Bezpośrednie

Bezpośrednie to wartość, której Analytics używa, gdy nie ma danych o ścieżce, którym można by przypisać udział w konwersji. np. zaimportowanych danych.

Niepowiązany Nie można przypisać udziału w konwersji wybranemu wymiarowi.
(Inne) (Inne) to wartość, której Analytics używa w wierszu danych zbiorczych ze względu na ograniczenia związane z mocą zbioru. Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15048934644150907819
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256