Filtry Wyszukaj i zastąp

Dostosowywanie danych w widokach Analytics.

Możesz użyć filtrów Wyszukaj i zastąp, aby zmieniać dane w widoku raportowania podczas przetwarzania. Na przykład możesz skonsolidować nazwy hosta, usuwając prefiks www. Możesz też poprawić czytelność swoich danych dla człowieka, zastępując kody i długie nazwy ścieżek ich bardziej intuicyjnymi wersjami.

Filtry Wyszukaj i zastąp nie są obsługiwane ani w przypadku standardowych, ani wymiarów niestandardowych e-commerce na poziomie produktu.
Tematy w tym artykule:

Jak działa filtr Wyszukaj i zastąp

Filtr Wyszukaj i zastąp używa wyrażeń regularnych, znajduje frazę wpisaną w polu Znajdź ciąg i zastępuje ją frazą wpisaną w polu Zastąp ciąg.

Jak wszystkie filtry, również filtr Wyszukaj i zastąp odnosi się tylko do działań zbieranych po zastosowaniu filtra w widoku (filtry nie mogą zmieniać danych historycznych). Filtr Wyszukaj i zastąp (również tak samo jak wszystkie inne) trwale zmienia Twoje dane. Gdy szukana fraza zostanie zastąpiona, nie można tego cofnąć. Przed użyciem filtra przeczytaj sekcję Weryfikacja filtra poniżej.

Aby utworzyć filtr Wyszukaj i zastąp:

 1. Utwórz nowy filtr dla swojego widoku.
 2. Jako Typ filtra wybierz Niestandardowy.
 3. Kliknij menu Wybierz rodzaj filtra i wybierz Wyszukaj i zastąp.
 4. Z menu Pole filtru wybierz pole (wymiar), które chcesz przeszukać.
 5. Wpisz wyrażenie regularne w polu Znajdź ciąg.
 6. Wypełnij pole Zastąp ciąg. Aby usunąć wyszukiwany ciąg, zostaw to pole puste.
 7. Zaznacz pole wyboru Z uwzględnieniem wielkości liter, jeśli wielkość liter w wyszukiwanej frazie ma znaczenie. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, wielkość liter będzie ignorowana.

Weryfikacja filtra

Filtr Wyszukaj i znajdź to potężne narzędzie, więc zanim go użyjesz, sprawdź, czy jest odpowiednio skonfigurowane, by nie spowodować niechcianych zmian. Możesz zweryfikować filtr na dwa sposoby:

1) Jeśli w widoku jest już dużo działań, możesz użyć linku Zweryfikuj ten filtr. Pozwala on wyświetlić prognozę zmian na wybranych danych historycznych. Jeśli ta opcja jest dostępna, należy ZAWSZE z niej skorzystać. (Nie wszystkie rodzaje filtrów da się w ten sposób zweryfikować).

2) Możesz też nagrać rzeczywisty przepływ ruchu w witrynie za pomocą funkcji Tag Assistant Recordings i sprawdzić, jaki wpływ na te działania miałoby zastosowanie filtra. Nie potrzeba do tego dopasowanych działań w widoku, bo Tag Assistant Recordings rejestruje działania w trakcie, gdy poruszasz się przez przepływ.

Przykładowe filtry Wyszukaj i zastąp

Uproszczenie ścieżek do stron

Długie adresy URL mogą utrudniać odczytywanie raportów. Możesz je uprościć, usuwając poziom katalogu. Oto przykład filtra, który pozwoli zastąpić adres www.example.com/directory/document1.html adresem www.example.com/document1.html:

 • Nazwa filtru: wpisz nazwę
 • Rodzaj filtra: Niestandardowy
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyszukaj i zastąp
 • Pole filtra: Identyfikator URI żądania
 • Znajdź ciąg: /directory/
 • Zastąp ciąg: /

Filter example: remove "directory" from Request URI

Konsolidacja domen

Chociaż adresy www.example.com i example.com mogą wyświetlać tę samą zawartość, Analytics traktuje je jako oddzielne adresy URL. Jeśli otrzymujesz działania z obu domen, ruch do tej zawartości będzie dzielony na dwa adresy URL, powodując, że natężenie ruchu będzie mniejsze od rzeczywistego. Możesz temu zapobiec, konsolidując obie domeny do postaci example.com:

 • Nazwa filtru: wpisz nazwę
 • Rodzaj filtra: Niestandardowy
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyszukaj i zastąp
 • Pole filtra: Nazwa hosta
 • Znajdź ciąg: ^www\.
 • Zastąp ciąg: zostaw puste

 Filter example: remove "www." from Hostname

Zastąpienie liczb słowami

Załóżmy, że Twoje dane o działaniach zawierają kody numeryczne, takie jak kategorie produktów, identyfikatory produktów itp. Oto przykładowe identyfikatory URI żądania:


/docs/document.cgi?id=100
/docs/document.cgi?id=200
...

Za pomocą wielu filtrów Wyszukaj i zastąp możesz zastąpić te kody bardziej intuicyjnymi nazwami:

/docs/document.cgi?id=books
/docs/document.cgi?id=magazines
...

Aby to zrobić:

 • Nazwa filtru: wpisz nazwę
 • Rodzaj filtra: Niestandardowy
 • Wybierz rodzaj filtra: Wyszukaj i zastąp
 • Pole filtra: Identyfikator URI żądania
 • Znajdź ciąg: id=100($|\&)
 • Zastąp ciąg: id=books&

Zweryfikuj ten filtr, a następnie utwórz nowy filtr według wzoru dla każdego identyfikatora, który chcesz zastąpić.

Filter example, replace ID = 100 with ID = books

W polu Znajdź ciąg powyżej ($|\&) oznacza „koniec wiersza ALBO znak &”. To znaczy, że wzór będzie pasował do id=100, ale nie do id=1001, i będzie pasował, jeśli identyfikator znajdzie się w środku albo na końcu identyfikatora URI żądania.

Tak jak w przypadku wszystkich przykładów wyrażeń regularnych mogą być konieczne drobne poprawki, by dopasować je do rzeczywistych danych.

Import danych oferuje dodatkowe metody obsługi informacji o produktach i zawartości.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?