Søk og erstatt-filtre

Søk og erstatt-filtre brukes for å erstatte et samsvarende uttrykk med en annen streng. De forutsetter et filterfelt, et uttrykk å søke etter og et erstatningsuttrykk. Søkeuttrykket er et regeluttrykk, mens erstatningsuttrykket er tekst du ønsker å bruke som erstatning for originalteksten.

Du kan for eksempel bruke søk og erstatt-filtre for å fjerne en foranstilt katalog fra rapportene dine. Dette gjør du ved å velge Forespørsels-URI-feltet og skrive inn ^/directory/ i Søkestreng-feltet. Bytt ut streng blir da /.

Et annet bruksområde er å bytte ut ID-numre for kategorier med beskrivende tekst i søkestrengen for en forespørsel. Sett at eksempler på den forespurte filen med tilhørende søk ser slik ut:

/docs/document.cgi?id=1000
/docs/document.cgi?id=2000

Ved hjelp av søk og erstatt-filteret kan du konvertere de 1000 eller 2000 ID-ene til lesbare ekvivalenter. 1000 kan for eksempel endres til bøker og 2000 til magasiner. Dermed kan rapportene dine også brukes av personer som ikke kjenner de individuelle ID-kodene.

Hvis du ønsker en oversikt over filtre, kan du lese Om visningsfiltre.