Søk og erstatt-filtre

Finstem dataene i Analytics-datautvalgene dine.

Med søk og erstatt-filtre kan du endre dataene i en rapporteringsvisning mens den er under behandling. Du kan for eksempel komprimere vertsnavnene dine ved å fjerne www.-prefikset. Du kan også gjøre dataene dine enklere å lese for mennesker ved å erstatte koder eller lange banenavn med enklere, mer intuitive versjoner.

Søk og erstatt-filtre støttes ikke for verken standard eller egendefinerte netthandelsdimensjoner på produktnivå.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik fungerer søk og erstatt-filtre

I søk og erstatt-filtre brukes det regulære uttrykk for å finne en søkestreng i et filterfelt og erstatte denne strengen med en erstatningsstreng.

Som med alle filtre gjelder også søk og erstatt-filtre bare for treff som samles inn etter at du har tatt i bruk det aktuelle filtret i et datautvalg (filtre kan ikke endre historiske data). Og søk og erstatt-filtre endrer dataene dine permanent (som alle andre filtre). Når en søkestreng er erstattet, kan du ikke angre endringen. Les gjennom Bekreft filtret ditt-delen nedenfor før du tar i bruk filtre.

Slik oppretter du søk og erstatt-filtre:

 1. Følg veiledningen for å opprette nye filtre for datautvalg.
 2. Angi filtertypen som Tilpasset.
 3. Klikk på Velg filtertype-rullegardinmenyen, og velg Søk og erstatt.
 4. Bruk Filterfelt-rullegardinmenyen for å velge feltet (dimensjonen) du vil søke etter.
 5. Skriv inn et regulært uttrykk i Søkestreng-feltet.
 6. Skriv inn erstatningsstrengen. La dette feltet stå tomt om du vil slette søkestrengen helt og holdent.
 7. Bruk Skiller mellom små og store bokstaver-avmerkingsboksen hvis det regulære uttrykket skiller mellom små og store bokstaver. Hvis du ikke merker av der, tar ikke søket hensyn til bruk av små eller store bokstaver.

Bekreft filtret ditt

Søk og erstatt-filtre kan medføre store konsekvenser, så du gjør lurt i å påse at du har konfigurert dem korrekt før du eventuelt endrer de aktuelle dataene. Du kan få bekreftet filtret ditt på to måter:

1) Hvis datautvalget ditt allerede har et høyt antall treff, kan du bruke Bekreft dette filtret-linken. Ved å gjøre dette kan du se hva filtret ville ha medført av endringer i et utvalgt sett av historiske data. Du bør gjøre dette HVER GANG, om mulig. (Det er ikke alle filtertyper som kan bekreftes på denne måten.)

2) Du kan også bruke Tag Assistant Recordings til å registrere en reell flyt gjennom nettstedet ditt og se hvordan filtret påvirker disse treffene. Du trenger ikke å ha samsvarende treff i datautvalget fra før av, ettersom Tag Assistant Recordings registrerer treffene mens du går gjennom flyten.

Eksempler på søk og erstatt-filtre

Forenkle sidebanene dine

Lange nettadresser kan gjøre rapporter tungleste. Du kan forenkle nettadressene ved å fjerne kataloger. Her kan du for eksempel se hvordan du kan gjøre om www.example.com/katalog/dokument1.html til www.example.com/dokument1.html:

 • Filternavn: Oppgi et navn
 • Filtertype: tilpasset
 • Velg filtertype: Søk og erstatt
 • Filterfelt: forespørsels-URI
 • Søkestreng: /katalog/
 • Erstatningsstreng: /

Filter example: remove "directory" from Request URI

Slå sammen domenene dine

Selv om det er vanlig at www.example.com og example.com har samme innhold, behandles de som separate nettadresser i Analytics. Hvis du får treff fra begge domenene, blir trafikken din til dette innholdet delt på to nettadresser, slik at trafikken virker lavere enn det den faktisk er. Du kan forhindre dette ved å kombinere begge domenene under example.com:

 • Filternavn: Oppgi et navn
 • Filtertype: tilpasset
 • Velg filtertype: Søk og erstatt
 • Filterfelt: vertsnavn
 • Søkestreng: ^www\.
 • Erstatningsstreng: La dette feltet stå tomt

 Filter example: remove "www." from Hostname

Erstatt numre med navn

Tenk deg at treffdataene dine inneholder numeriske koder, for eksempel innholdskategorier, produkt-ID-er eller lignende. Eksempler på forespørsels-URI-en kan se slik ut:


/dokumenter/dokument.cgi?id=100
/dokumenter/dokument.cgi?id=200
...

Hvis du bruker flere søk og erstatt-filtre, kan du endre mystiske numre om til intuitive navn:

/dokumenter/dokument.cgi?id=bøker
/dokumenter/dokument.cgi?id=blader
...

Slik gjør du det:

 • Filternavn: Oppgi et navn
 • Filtertype: tilpasset
 • Velg filtertype: Søk og erstatt
 • Filterfelt: forespørsels-URI
 • Søkestreng: id=100($|\&)
 • Erstatningsstreng: id=bøker&

Bekreft dette filtret, og opprett så et nytt filter ved å følge dette mønstret for hver ID du vil erstatte.

Filter example, replace ID = 100 with ID = books

I Søkestreng-feltet ovenfor betyr ($|\&) «enten slutten av linjen ELLER og-tegnet». Dette betyr at mønstret kommer til å finne id=100, men ikke id=1001, og det vil gi treff dersom ID-en kommer midt i forespørsels-URI-en eller på slutten.

Som med alle eksempler på regulære uttrykk, må du kanskje endre også dette for at det skal passe til de faktiske dataene dine.

Med dataimportering får du tilgang til flere måter du kan behandle produkt- og innholdsdata på.

 

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?