Søk og erstatt-filtre

Du kan bruke søk og erstatt-filtre for å erstatte et uttrykk med samsvar med en annen streng. Filtrene fordrer at du har et filterfelt, et uttrykk å søke etter og et erstatningsuttrykk. Søkeuttrykket er et regulært uttrykk, mens erstatningsuttrykket er en hvilken som helst tekst du vil bruke som erstatning for originalteksten.

Du kan for eksempel bruke søk og erstatt-filtre for å fjerne en innledende katalog fra rapportene dine. Dette gjør du ved å velge Request URI (forespørsels-URI)-feltet og angi ^/catalog/ (katalog) i Search String (søkestreng)-feltet. Bytt ut streng blir da /.

Et annet bruksområde er å bytte ut ID-numre for kategorier med beskrivende tekst i søkestrengen i en forespørsel. Sett at eksempler fra den forespurte filen med tilhørende søketermer ser slik ut:

/docs/document.cgi?id=1000
/docs/document.cgi?id=2000

Ved hjelp av søk og erstatt-filteret kan du konvertere de 1000 eller 2000 ID-ene til lesbare ekvivalenter. Du kan for eksempel endre 1000 til bøker og 2000 til blader. Dermed kan rapportene dine også brukes av personer som ikke kjenner de individuelle ID-kodene.

Du kan også bruke disse feltene til å slå sammen data. Hvis du for eksempel får treff fra to ulike vertsnavn som representerer den samme siden (f.eks. www.example.com og example.com), kan du bruke et søk og erstatt-filter for å samle alle disse treffene under ett enkelt vertsnavn. I dette tilfellet kunne du ha opprettet det følgende filtret for å fjerne www og sørge for at alle treff tilskrives example.com:

  • Filterfelt: Hostname
  • Søkestreng: ^www.
  • Bytt ut streng: la dette feltet stå tomt

Du finner en oversikt over filtre i artikkelen om datautvalgsfiltre.

Var denne artikkelen nyttig?