Filters 'Zoeken en vervangen'

Verfijn de gegevens in uw Analytics-dataweergaven.

U kunt de filters 'Zoeken en vervangen' gebruiken om de gegevens in een rapportageweergave te wijzigen terwijl deze gegevens worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld uw hostnamen consolideren door het voorvoegsel www te verwijderen. U kunt uw gegevens ook leesbaarder maken door codes of lange padnamen te vervangen door eenvoudige, intuïtieve versies.

De filters 'Zoeken en vervangen' worden niet ondersteund voor standaard of voor aangepaste dimensies voor E-commerce op productniveau.
In dit artikel:

Hoe filters 'Zoeken en vervangen' werken

Filters voor zoeken en vervangen maken gebruik van reguliere expressies om een zoektekenreeks (zoekterm) in een filterveld te vinden en die te vervangen door een andere zoektekenreeks.

Net als alle andere filters, zijn filters 'Zoeken en vervangen' uitsluitend van toepassing op hits die zijn verzameld nadat u het filter op de dataweergave heeft toegepast (filters kunnen niet worden toegepast op historische gegevens). Met filters 'Zoeken en vervangen' worden net als bij alle andere filters, uw gegevens permanent gewijzigd. Als een zoektekenreeks eenmaal is vervangen, kan deze wijziging niet ongedaan worden gemaakt. Lees het gedeelte Uw filter verifiëren hieronder voordat u filters toepast.

Ga als volgt te werk om een filter 'Zoeken en vervangen' te maken:

 1. Volg de instructies voor het maken van een nieuw filter voor uw dataweergave.
 2. Stel het filtertype in op Aangepast.
 3. Klik op het dropdown-menu Filtertype selecteren en selecteer Zoeken en vervangen.
 4. Gebruik het dropdown-menu Filterveld om het veld (dimensie) te selecteren dat (die) u wilt zoeken.
 5. Geef een reguliere expressie op in het veld Zoekterm.
 6. Voer de vervangende tekenreeks in. Als u de hele zoektekenreeks wilt verwijderen, laat u dit veld leeg.
 7. Vink het selectievakje Hoofdlettergevoelig aan als uw reguliere expressie hoofdlettergevoelig is. Anders wordt bij het zoeken hiermee geen rekening gehouden.

Uw filter verifiëren

Filters 'Zoeken en vervangen' zijn heel ingrijpend en daarom is het belangrijk dat u zeker bent dat u ze correct heeft ingesteld voordat u uw werkelijke gegevens gaat wijzigen. U kunt uw filter op twee manieren verifiëren:

1) Als uw dataweergave al een groot aantal hits heeft, kunt u de link Dit filter verifiëren gebruiken. Hiermee kunt u nagaan wat het effect van het filter zou zijn op een geselecteerde set van uw historische gegevens. Probeer dit ALTIJD te doen, indien mogelijk. (Niet alle filtertypen kunnen op deze manier worden geverifieerd.)

2) U kunt ook Tag Assistant Recordings gebruiken om een daadwerkelijke flow door uw site op te nemen en te kijken wat het effect van het filter zou zijn op die hits. Er hoeven zich nog geen overeenkomende hits in de dataweergave te bevinden, aangezien Tag Assistant Recordings de hits vastlegt wanneer u door de flow gaat.

Voorbeelden van zoeken en vervangen

Uw paginapaden vereenvoudigen

Lange URL's kunnen uw rapporten moeilijk leesbaar maken. U kunt ze vereenvoudigen door directory's te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld als volgt www.example.com/directory/document1.html wijzigen in www.example.com/document1.html:

 • Filternaam: geef een naam op
 • Filtertype: Aangepast
 • Selecteer filtertype: Zoeken en vervangen
 • Filterveld: Aanvraag-URI
 • Zoekterm: /directory/
 • Tekenreeks vervangen: /

Filter example: remove "directory" from Request URI

Uw domeinen consolideren

Hoewel www.example.com en example.com meestal dezelfde content weergeven, behandelt Analytics ze als afzonderlijke URL's. Als u hits van beide domeinen ontvangt, wordt het verkeer naar deze content verdeeld over twee URL's. Daardoor lijkt uw verkeer minder dan het in werkelijkheid is. U kunt dit voorkomen door beide domeinen als volgt in example.com te consolideren:

 • Filternaam: geef een naam op
 • Filtertype: Aangepast
 • Selecteer filtertype: Zoeken en vervangen
 • Filterveld: Hostnaam
 • Zoekterm: ^www\.
 • Tekenreeks vervangen: leeg laten

 Filter example: remove "www." from Hostname

Getallen door namen vervangen

Stel dat uw hitgegevens numerieke codes bevatten, zoals inhoudscategorieën, product-ID's en dergelijke. Hier volgen enkele voorbeelden van de Aanvraag-URI:


/docs/document.cgi?id=100
/docs/document.cgi?id=200
...

Met behulp van meerdere filters 'Zoeken en vervangen' kunt u raadselachtige getallen wijzigen in intuïtieve namen:

/docs/document.cgi?id=boeken
/docs/document.cgi?id=tijdschriften
...

Dit doet u als volgt:

 • Filternaam: geef een naam op
 • Filtertype: Aangepast
 • Selecteer filtertype: Zoeken en vervangen
 • Filterveld: Aanvraag-URI
 • Zoekterm: id=100($|\&)
 • Tekenreeks vervangen: id=boeken&

Verifieer dit filter en maak vervolgens een nieuw filter, waarbij u voor elke ID die u wilt vervangen hetzelfde patroon volgt.

Filter example, replace ID = 100 with ID = books

In het veld 'Tekenreeks vervangen' hierboven, betekent ($|\&) 'het einde van de regel OF letterlijk het en-teken'. Dit betekent dat het patroon overeenkomt met id=100 maar niet met id=1001 en het komt overeen als de ID zich in het midden van de Aanvraag-URI bevindt of aan het einde.

Zoals geldt voor alle voorbeelden van reguliere expressies, moet u die aanpassen aan uw daadwerkelijke gegevens.

Gegevens importeren biedt aanvullende manieren om product- en inhoudsgegevens te verwerken.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?