Pole vlastních filtrů

Následující tabulky uvádějí všechna dostupná pole a jejich význam.

Obsah a návštěvnost
Název filtru Popis
Identifikátor URI požadavku Zahrnuje relativní adresu URL neboli tu část adresy URL, která se nachází za doménou. Například v adrese http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text je identifikátorem URI požadavku řetězec /requestURL/index.html?sample=text
Název hostitele Úplný název domény požadované stránky. Například v adrese http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text je názvem hostitele řetězec www.google-analytics.com
Název stránky Obsah značek <title> v kódu HTML zobrazené stránky.
Odkazující zdroj Externí odkazující zdroj, je-li nějaký. Toto pole se vyplňuje pouze pro prvotní vnější odkazující zdroj na začátku návštěvy.
Cílová adresa URL kampaně Cílová adresa URL definovaná v kampani.
Typ požadavku na server Typ požadavku na server (page, user_defined, transaction, item, cost, event, social, appview nebo exception).
Hledaný výraz Vyhledávací dotazy použité v interním vyhledávači určité služby.
Kategorie prohledávání webů Vyhledávání omezená na určitou kategorii, případně oblast služby (např. pánské zboží).
Kampaň nebo reklamní sestava
Název filtru Popis
Zdroj kampaně Zdroj kampaně je definován v dotazu požadavku označené stránky. Obvykle označuje zdroj, z něhož kliknutí pochází. Příklad: Google Ads. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Médium kampaně Způsob zobrazování. Médium kampaně je definováno v dotazu požadavku označené stránky. Obvykle se jedná o médium použité pro generování požadavku, například: neplacené, CPC nebo PPC. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Název kampaně Název kampaně je definován v dotazu požadavku se značkami. Obvykle odkazuje na název přiřazený marketingové kampani nebo použitý k odlišení zdroje kampaně. Příklad: KampaňŘíjen. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Reklamní sestava kampaně Reklamní sestava kampaně je definována v dotazu požadavku označené stránky. Obvykle odkazuje na reklamní sestavu spojenou s klíčovým slovem/kreativou a kliknutím. Příklad: ReklamyKampaňŘíjen. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Dotaz kampaně Výraz definovaný v dotazu požadavku označené stránky. Dotaz kampaně obvykle odkazuje na dotaz použitý ke generování reklamy z odkazujícího zdroje nebo zdroje kampaně, například na klíčové slovo. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Obsah kampaně Obsah kampaně je definován v dotazu požadavku se značkami. Značka obsah obvykle definuje testování s více proměnnými nebo se používá pro šíření cílových proměnných kampaně v reklamní kampani. Tato proměnná se generuje automaticky pro požadavky na server Google Ads, když je prostřednictvím rozhraní Google Ads zapnuto automatické značkování.
Kód kampaně Kód kampaně definovaný v dotazu požadavku se značkami je možné použít jako odkaz na převodovou tabulku kampaně nebo na tabulku odkazujících kódů používanou k definování proměnných místo několika značek v dotazu požadavku.
Odkazující trasa kampaně Odkazující kanály konverzí přiřazených dané kampani.
Elektronický obchod
Název filtru Popis
Transakce elektronického obchodu – země Proměnná Země transakce se používá k určení země definované v procesu transakce.
Transakce elektronického obchodu – oblast Proměnná Oblast transakce se používá k určení oblasti definované v procesu transakce.
Transakce elektronického obchodu – město Proměnná Město transakce se používá k určení města, kde k obchodní transakci došlo.
Umístění prodejny nebo objednávky elektronického obchodu Označení příslušnosti transakce popisuje příslušnou prodejnu nebo místo zpracování.
Název položky elektronického obchodu Název označující předmět transakce elektronického obchodu.
Kód položky elektronického obchodu Identifikátor nebo číselný kód přidělený položce v transakci elektronického obchodu.
Varianta položky elektronického obchodu Vlastní proměnná elektronického obchodu, nejčastěji se používá k ukládání rozlišujících informací o položkách. Toto pole může například uvádět slova „modrý“ nebo „bílý“ jako rozlišující charakteristiky dvou jinak podobných svetrů.
Číslo transakce elektronického obchodu Identifikátor nebo číselný kód přidělený dané transakci elektronického obchodu.
Kód měny transakce elektronického obchodu Kód měny použité v transakci.
Publikum/uživatelé
Název filtru Popis
Prohlížeč Název prohlížeče (např. Chrome nebo Firefox)
Verze prohlížeče Verze prohlížeče.
Velikost prohlížeče Rozměry zobrazovací plochy prohlížeče v pixelech.
Platforma operačního systému Platforma operačního systému.
Verze operačního systému Verze operačního systému.
Nastavení jazyka Jazyková nastavení v předvolbách prohlížeče.
Rozlišení obrazovky Rozlišení obrazovky, jak je určeno programem prohlížeče.
Barevné režimy obrazovky Barevné možnosti obrazovky, jak jsou určeny programem prohlížeče.
Jazyk Java povolen? Proměnná určující povolení jazyka Java popisuje, zda je v prohlížeči povolen jazyk Java. Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne.
Verze programu Flash Proměnná určující verzi programu Flash popisuje, jaká verze programu Flash je instalována v prohlížeči.
Rychlost připojení Rychlost připojení k internetu. Stanoví se podle připojení k internetu zjištěného prohlížečem.
Typ Nový uživatel, nebo Vracející se uživatel, podle identifikátorů služby Analytics.
Organizace ISP Poskytovatel internetu, u nějž je registrována IP adresa použitá pro přístup k internetu.
Doména ISP Geografická doména poskytovatele internetových služeb.
IP adresa IP adresa.
Verze IP adresy Verze protokolu IP (IPv4, IPv6).
Oblast
Název filtru Popis
Země Země původu dat.
Oblast Oblast původu dat.
Město Město původu dat.
Událost
Název filtru Popis
Kategorie události Kategorie přiřazená k události (např. Videa nebo Ke stažení).
Akce události Akce přiřazená k události (např. Přehrání, Stažení studie).
Štítek události Štítek přiřazený k události (libovolný popisný řetězec, který zvolíte).
Jiné
Název filtru Popis
Vlastní pole 1 Prázdné, vlastní pole určené k ukládání hodnot během výpočtu filtru. Údaje se v tomto poli neukládají trvale, ale je možné je zapsat do vlastního pole 1 nebo 2 pro účely použití následujícím filtrem.
Vlastní pole 2 Prázdné, vlastní pole určené k ukládání hodnot během výpočtu filtru. Údaje se v tomto poli neukládají trvale, ale je možné je zapsat do vlastního pole 1 nebo 2 pro účely použití následujícím filtrem.
Definováno uživatelem Tyto proměnné je možné nastavit úpravou JavaScriptu prostřednictvím polí GATC, Elektronický obchod či proměnných v odkazu pro měření.
Aplikace
Název filtru Popis
ID aplikace Obvykle jde o identifikátor balíku aplikace v obchodu s aplikacemi, v němž je dostupná (např. com.google.android.apps.název aplikace). Může to být také libovolný řetězec, který identifikuje aplikaci. Konfiguruje jej vývojář přímo v aplikaci.
ID instalačního programu aplikace Identifikátor obchodu s aplikacemi, odkud byla aplikace instalována, případně libovolný řetězec, který identifikuje obchod s aplikacemi. Konfiguruje jej vývojář přímo v aplikaci.
Název aplikace Zobrazovaný název aplikace (např. Gmail, Mapy). Konfiguruje jej vývojář přímo v aplikaci.
Verze aplikace Číslo verze aplikace. Konfiguruje je vývojář přímo v aplikaci.
Štítek obrazovky Štítek na konkrétní obrazovce v rámci aplikace, případně logický název ekvivalentní webové stránky, pokud se stejný obsah zobrazuje v aplikaci i na webu.
Aplikace? Zda požadavek na server pocházel z aplikace. Pokud nastavíte hodnotu NE, jsou všechny požadavky na server z aplikace odfiltrovány (včetně požadavků, jako jsou transakce). Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne.
Závažná výjimka? Zda šlo o závažnou výjimku. Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne.
Popis výjimky Popis výjimky. Nastavuje vývojář při odesílání požadavků na server typu exception.
Mobilní zařízení
Název filtru Popis
Mobilní? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda je dané zařízení mobilní (např. telefon, tablet nebo mobilní herní zařízení).
Tablet? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda je dané zařízení tablet.
Klávesnice QWERTY? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda zařízení obsahuje klávesnici QWERTY.
Podpora NFC? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda zařízení obsahuje technologii NFC.
Mobilní bezdrátový modul? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda má zařízení mobilní rádiové spojení pro účely volání nebo přístupu k datovým sítím (např. 3G, 4G).
Podpora Wi-Fi? Možné hodnoty jsou Ano, nebo Ne. Zda zařízení podporuje připojení Wi-Fi.
Značka mobilu Značka, pod kterou bylo zařízení uvedeno na trh. Zařízení může být označeno výrobcem OEM (např. Samsung, Nokia) nebo operátorem (např. Verizon, NTT DoCoMo).
Název modelu mobilu Název modelu mobilního zařízení. Výrobci OEM mohou používat stejný název modelu pro více operátorů nebo národních prostředí (např. Galaxy Nexus, iPhone), nebo různé názvy modelů pro různé operátory a národní prostředí (např. Galaxy S3 se v USA nazývá SGH-T999, ale GT-I9300 v Německu).
Marketingový název mobilu Zařízení s určitým marketingovým názvem může u různých operátorů a národních prostředí nést různé názvy modelu. Například Galaxy S3 je marketingový název zařízení, které nese dva různé názvy modelu mobilu.
Metoda ukazování mobilem Primární metoda vstupu (např. fyzická klávesnice, klávesnice na obrazovce).
Sociální sítě
Název filtru Popis
Sociální síť Sociální síť, na které k akci došlo (např. Google+, Facebook).
Akce v sociální síti Akce v rámci interakce na sociální síti (když např. uživatel ve službě Google+ klikne na tlačítko +1, jedná se o akci v sociální síti plus).
Cíl v sociální síti Cíl interakce v sociální síti (např. obsah, u kterého kliknete na tlačítko +1). Obvykle je to adresa URL, ale může jít o libovolný text.
Vlastní dimenze
Název filtru Popis
vaše vlastní dimenze Zde jsou uvedeny všechny vlastní dimenze, které jste vytvořili. Pro vlastní dimenze používejte jedinečné názvy, abyste je mohli v seznamu snadno rozlišit.

Další informace o vlastních dimenzích a rozsahu dimenze
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?