Označenie cieľových webových adries služby Google Ads

Ak chcete v službe Analytics zobraziť podrobnosti týkajúce sa kľúčových slov a nákladov z prepojeného účtu Google Ads, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Povoľte automatické značkovanie. Tento spôsob je odporúčaný a zabezpečí, že získate najpodrobnejšie údaje služby Google Ads.
 • Manuálne označkujte všetky cieľové webové adresy kľúčových slov pomocou premenných sledovania. Tento postup použite len v mimoriadnych prípadoch, ktoré sú uvedené nižšie.

Dôrazne odporúčame používanie automatického značkovania.

Obsah tohto článku:

Ako funguje automatické značkovanie

Automatické značkovanie automaticky importuje údaje služby Google Ads do služby Analytics. Kombinovanie údajov služby Google Ads s obsiahlymi informáciami po kliknutí poskytnutými službou Analytics umožňuje zistiť, čo sa stalo potom, čo ľudia klikli na vaše reklamy.

Ak povolíte automatické značkovanie a používateľ kliknutím na reklamu prejde na váš web, do adresy vstupnej stránky sa pridá parameter gclid. Ak máte napríklad web www.example.com a používateľ klikne na vašu reklamu, v paneli s adresou sa zobrazí takto:

www.example.com/?gclid=123xyz

Povolenie automatického značkovania

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať automatické značkovanie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke vľavo kliknite na Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Nastavenia účtu nad tabuľkou.
 4. Kliknite na sekciu Automatické značkovanie.
 5. Automatické značkovanie povolíte výberom možnosti Označiť webovú adresu, na ktorú sa ľudia prekliknú cez moju reklamu.
  Zrušením tohto výberu automatické značkovanie zakážete.
 6. Kliknite na Uložiť.
Prečítajte si viac o výhodách automatického značkovania.

Mimoriadne prípady

Váš web nepovoľuje ľubovoľné parametre webovej adresy

Malé percento webov nepovoľuje ľubovoľné parametre webovej adresy. Ak je zapnutá funkcia automatického značkovania, tieto weby zobrazia chybovú stránku. Kontaktujte svojho správcu webu a zistite, či je to aj váš prípad, alebo zapnite automatické značkovanie a otestujte ho kliknutím na zverejnenú verziu svojej reklamy (napríklad vo vyhľadávači Google zadajte dopyt, ktorý zobrazí vašu reklamu, a kliknite na ňu). Ak odkaz na váš web funguje, môžete použiť automatické značkovanie. Ak sa zobrazí chyba, budete musieť v účte Google Ads vypnúť automatické značkovanie. Pred jeho opätovným zapnutím najprv požiadajte svojho správcu webu o povolenie používať ľubovoľné parametre webovej adresy.

Ak povolenie parametrov webovej adresy nedokážete získať, môžete svoje odkazy označkovať manuálne. Manuálne značkovanie však môže byť časovo náročné a uvidíte iba podmnožinu údajov služby Google Ads.

Pri manuálnom značkovaní odkazov postupujte opatrne:

 • Pomocou parametrov označkujte skutočné cieľové webové adresy. Ak skúsite použiť presmerovanie z cieľovej webovej adresy na inú webovú adresu + parametre, vaše údaje služby Google Ads sa neprenesú do služby Analytics.
 • Nezabudnite zakázať automatické značkovanie. Ak nechtiac skombinujete manuálne a automatické značkovanie, pravdepodobne spozorujete nezrovnalosti v údajoch.

Automatické značkovanie je potrebné použiť na účely, ktoré nesúvisia so službou Analytics

Ak potrebujete (1) zapnúť automatické značkovanie vo svojom účte Google Ads na účely, ktoré nesúvisia so sledovaním v službe Analytics, a (2) v službe Analytics chcete použiť manuálne značkovanie, musíte povoliť nastavenie prepísania automatického značkovania, aby ste sa vyhli nezrovnalostiam v údajoch:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na príslušné vlastníctvo.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia vlastníctva.
 4. V časti Rozšírené nastavenia začiarknite políčko Povoliť prepísanie automatického značkovania (hodnôt GCLID) manuálnym značkovaním (hodnotami UTM).
 5. Kliknite na Uložiť.
Poznámky:
 • Možnosť prepísania automatického značkovania je potrebné povoliť len v prípade, že máte prepojené účty Google Ads a Analytics.
 • V prípade štandardného (bezplatného) účtu Analytics môže povolenie tohto nastavenia viesť k vzorkovaniu niektorých prehľadov v službe Google Ads.
 • Ak ste svoj účet Search Ads 360 prepojili s účtom Analytics, toto nastavenie sa bude vzťahovať aj na všetky kliknutia z kampaní vo vyhľadávaní, ktoré spravujete v službe Search Ads 360.
 • V prehľadoch viackanálových lievikov ani atribúcie viackanálových lievikov nie sú podporované manuálne značky ani prepísanie Monitora návštevnosti Urchin (UTM).
 • Ak ste povolili automatické značkovanie v účte Google Ads bez toho, aby ste ho prepojili s účtom Analytics, prehľady služby Analytics použijú hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM), keď budú k dispozícii. Ak nie je nastavený zdroj ani médium, Analytics predvolene použije hodnotu google/cpc.
 • Ak po povolení automatického značkovania premenujete kampaň v službe Google Ads, vaše prehľady služby Analytics budú obsahovať viaceré záznamy pre rovnakú kampaň (staré aj nové názvy kampaní). Dôvodom je skutočnosť, že Analytics zaznamená názov kampane v čase kliknutia v službe Google Ads a pripisuje návštevnosť názvu danej kampane bez ohľadu na to, ako je kampaň v súčasnosti pomenovaná. 

Toto nastavenie umožňuje prehľadom služby Analytics používať hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM) pre parametre Zdroj, Kampaň, Výraz a Obsah, ktoré ste zadali pomocou manuálneho značkovania. Prepísanie sa uplatní, iba ak poskytnete hodnotu pre parameter utm_source. Ak bude parameter utm_source prázdny, Analytics napriek tomu vykoná automatické značkovanie a nebude zohľadňovať žiadne hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM) uvedené vo webovej adrese.

Keď povolíte funkciu prepísania, Analytics bude pred hodnotami automatického značkovania uprednostňovať hodnoty uvedené v Monitore návštevnosti Urchin (UTM). Ak parameter nie je vo webovej adrese uvedený, Analytics použije hodnotu automatického značkovania.

Príklad

Uvediete:

 • utm_source = "google"
 • utm_campaign = "foo"

Prehľady služby Analytics použijú:

 • Kampaň = "foo"
 • Hodnoty automatického značkovania pre všetky ostatné parametre:
  • médium = "cpc"
  • výraz = [auto-tagged value from Google Ads]
  • obsah = [auto-tagged value from Google Ads]

Analytics tiež pokračuje v spájaní týchto relácií po prekliknutí s kliknutiami v službe Google Ads, pokiaľ nie sú zdroj a médium zmenené z možnosti Google, respektíve CZK. Umožňuje vám to:

Poznámka: Metriky služby Google Ads (Zobrazenia, KliknutiaCena) budú mať v rámci manuálnych hodnôt Monitora návštevnosti Urchin (UTM) zaznamenanú nulu a namiesto toho budú zaznamenané v rámci hodnôt automatického značkovania.

Vezmite do úvahy napríklad nasledujúcu kampaň v službe Google Ads:

Kampaň Kliknutia Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Ak ste prepísali GoogleAds_C na Foo, v službe Analytics uvidíte toto:

Kampaň Relácie Kliknutia Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory