Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Značkovanie cieľových webových adries v službe Google Ads

Ak si chcete, aby sa v službe Analytics zobrazovali podrobnosti o kľúčových slovách a cenách z prepojeného účtu Google Ads, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Aktivujte automatické značkovanie. Tento spôsob je odporúčaný a zabezpečí, že získate najpodrobnejšie dáta služby Google Ads.
 • Manuálne označkujte všetky cieľové webové adresy kľúčových slov pomocou premenných sledovania. Tento postup použite len v špeciálnych prípadoch uvedených nižšie.

Dôrazne odporúčame používanie automatického značkovania.

Obsah tohto článku:

Ako funguje automatické značkovanie

Automatické značkovanie automaticky importuje dáta služby Google Ads do služby Analytics. Kombinovanie dát služby Google Ads s obsiahlymi informáciami po kliknutí poskytnutými službou Analytics umožňuje zistiť, čo sa stalo potom, čo ľudia klikli na vaše reklamy.

Ak povolíte automatické značkovanie a používateľ sa z reklamy preklikne na váš web, do adresy vstupnej stránky sa pridá parameter gclid. Ak máte napríklad web www.example.com a používateľ klikne na vašu reklamu, na paneli s adresou sa zobrazí:

www.example.com/?gclid=123xyz.

Aktivovanie automatického značkovania

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať automatické značkovanie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke na ľavej strane kliknite na Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Nastavenia účtu nad tabuľkou.
 4. Kliknite na sekciu Automatické značkovanie.
 5. Automatické značkovanie aktivujete výberom možnosti Označiť webovú adresu, na ktorú sa ľudia prekliknú cez moju reklamu.
  Zrušením tohto výberu automatické značkovanie deaktivujete.
 6. Kliknite na Uložiť.
Prečítajte si viac o výhodách automatického značkovania.

Špeciálne prípady

Váš web nepovoľuje ľubovoľné parametre webovej adresy

Malé percento webov nepovoľuje ľubovoľné parametre webovej adresy. Ak je zapnutá funkcia automatického značkovania, tieto weby zobrazia chybovú stránku. Kontaktujte svojho správcu webu a zistite, či je to aj váš prípad. Prípadne môžete pomocou rýchleho testu skontrolovať, či váš web povoľuje ľubovoľné parametre. Ak sa zobrazí chyba, možno budete musieť správcu webu požiadať o povolenie ľubovoľných parametrov webovej adresy.

Ak chcete skontrolovať, či sa môže vo vstupnej stránke uchovať ľubovoľný parameter webovej adresy, postupujte takto:

 1. Skopírujte adresu vstupnej stránky zo sekcie Vstupné stránky v účte Google Ads a prilepte ju do prehliadača.
 2. Manuálne pridajte testovací parameter webovej adresy.
 3. Stlačením klávesa Enter prejdite na danú stránku.
 4. Skontrolujte, či sa v poli webovej adresy naďalej zobrazuje zadaný parameter a či sa stránka úspešne načítava.
Príklad
Povedzme, že vstupná stránka má túto adresu: example.com/foo.
 
Prilepte ju do poľa webovej adresy a pridajte testovací parameter webovej adresy (napr. „bar“). Upozorňujeme, že ak webová adresa ešte neobsahuje žiadne otázniky, musíte otáznik (?) vložiť pred parameter:

example.com/foo?bar=Tester123.
 
Ak už webová adresa obsahuje otáznik, musíte pred parameter vložiť znak &:

example2.com/foo?page=123&bar=Tester123
 
Pri prechode na túto webovú adresu skontrolujte, či sa v poli webovej adresy zobrazuje text „bar=Tester123“. Upozorňujeme, že parameter „bar“ rozlišuje veľké a malé písmená a na všetkých stránkach vášho webu by sa mal zobrazovať rovnako.
 
Poznámka: Ak používate ďalšie parametre webovej adresy, parameter „bar“ by sa mal nachádzať za týmito parametrami, ale pred akýmikoľvek fragmentmi (známymi aj ako „pomenované kotvy“ a označenými znakom #). Adresa by mala vyzerať približne takto:
 
example.com/foo?a=b&bar=Tester123#xyz

Ak povolenie parametrov webovej adresy nedokážete získať, môžete svoje odkazy označkovať manuálne. Manuálne značkovanie však môže zaberať veľa času a umožní vám zobraziť iba podmnožinu dát služby Google Ads.

Pri manuálnom značkovaní odkazov postupujte opatrne:

 • Pomocou parametrov označkujte skutočné cieľové webové adresy. Ak skúsite použiť presmerovanie z cieľovej webovej adresy na inú webovú adresu + parametre, vaše dáta služby Google Ads sa neprenesú do služby Analytics.
 • Nezabudnite deaktivovať automatické značkovanie. Ak neúmyselne skombinujete manuálne a automatické značkovanie, pravdepodobne spozorujete nezrovnalosti v dátach.

Automatické značkovanie potrebujete použiť na účely, ktoré nesúvisia so službou Analytics

Ak potrebujete (1) zapnúť automatické značkovanie v účte Google Ads na účely, ktoré nesúvisia so sledovaním v službe Analytics, a (2) v službe Analytics chcete použiť manuálne značkovanie, musíte aktivovať nastavenie prepisovania automatického značkovania, aby ste sa vyhli nezrovnalostiam v údajoch:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na príslušné vlastníctvo.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia vlastníctva.
 4. V sekcii Rozšírené nastavenia začiarknite políčko Povoliť prepisovanie automatického značkovania (hodnôt GCLID) manuálnym značkovaním (hodnotami UTM).
 5. Kliknite na Uložiť.
Poznámky:
 • Možnosť prepisovania automatického značkovania je potrebné aktivovať len v prípade, že máte prepojené účty Google Ads a Analytics.
 • Ak máte štandardný (bezplatný) účet Analytics, aktivácia tohto nastavenia môže mať za následok vzorkovanie niektorých prehľadov v službe Google Ads.
 • Ak ste s účtom Analytics prepojili účet Search Ads 360, toto nastavenie sa použije aj na všetky kliknutia prichádzajúce z kampaní vo vyhľadávaní spravovaných v službe Search Ads 360.
 • V prehľadoch viackanálových lievikovatribúcie viackanálových lievikov nie sú podporované manuálne značky ani prepisovanie hodnôt Monitora návštevnosti Urchin (UTM).
 • Ak ste automatické značkovanie v účte Google Ads aktivovali bez toho, aby ste daný účet prepojili s účtom Analytics, prehľady služby Analytics použijú hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM), keď budú k dispozícii. Ak nie je nastavený parameter Source ani Medium, Analytics predvolene použije hodnotu google/cpc.
 • Ak po aktivovaní možnosti prepisovania automatického značkovania premenujete kampaň v službe Google Ads, prehľady služby Analytics budú obsahovať viaceré záznamy pre rovnakú kampaň (starý aj nový názov kampane). Dôvodom je skutočnosť, že Analytics zaznamená názov kampane v čase kliknutia v službe Google Ads a návštevnosť pripisuje názvu danej kampane bez ohľadu na to, ako je kampaň v súčasnosti pomenovaná.

Toto nastavenie umožňuje prehľadom služby Analytics používať hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM) pre parametre Source, Campaign, Term a Content, ktoré ste zadali pomocou manuálneho značkovania. Prepisovanie sa použije, iba ak špecifikujete parameter utm_source. Ak bude parameter utm_source prázdny, Analytics napriek tomu vykoná automatické značkovanie a nebude zohľadňovať žiadne hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM) uvedené vo webovej adrese.

Keď aktivujete funkciu prepisovania, Analytics bude pred hodnotami automatického značkovania uprednostňovať hodnoty uvedené v parametroch Monitora návštevnosti Urchin (UTM). Ak parameter nie je vo webovej adrese špecifikovaný, Analytics použije hodnotu automatického značkovania.

Príklad

Špecifikujete:

 • utm_source=google
 • utm_campaign=foo

Prehľady služby Analytics použijú:

 • Campaign = "foo"
 • Hodnoty automatického značkovania pre všetky ostatné parametre:
  • medium = "cpc"
  • term = [hodnota automatického značkovania zo služby Google Ads]
  • content = [hodnota automatického značkovania zo služby Google Ads]

Analytics tiež pokračuje v spájaní týchto relácií po prekliknutí s kliknutiami v službe Google Ads, pokiaľ nie sú položky Source a Medium zmenené z hodnôt google a cpc. Umožňuje vám to:

Poznámka: Metriky služby Google Ads (zobrazenia, kliknutiacena) budú mať v rámci manuálnych hodnôt Monitora návštevnosti Urchin (UTM) zaznamenanú nulu a namiesto toho sa zaznamenajú v rámci hodnôt automatického značkovania.

Vezmime si napríklad kampaň (GoogleAds_C) v službe Google Ads, ktorá má 100 kliknutí a cenu vo výške 10.

 

Kampaň Kliknutia Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Ak ste GoogleAds_C prepísali na Foo, v službe Analytics sa zobrazí toto: GoogleAds_C bude mať 0 relácií, ale bude mať 100 kliknutí a cenu vo výške 10. Foo bude mať 80 relácií, ale 0 kliknutí a cenu vo výške 0.

 

Kampaň Relácie Kliknutia Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false