Tagowanie końcowych adresów URL w Google Ads

Aby wyświetlić w Google Analytics szczegółowe informacje o słowach kluczowych i kosztach z powiązanego konta Google Ads, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Włącz automatyczne tagowanie. Jest to zalecana procedura, która zapewnia uzyskanie najbardziej szczegółowych danych Google Ads.
 • Otaguj ręcznie wszystkie końcowe adresy URL słowa kluczowego, wykorzystując zmienne śledzenia. Należy to robić tylko w szczególnych przypadkach opisanych poniżej.

Zdecydowanie zalecamy użycie automatycznego tagowania.

Tematy w tym artykule:

Jak działa automatyczne tagowanie

Automatyczne tagowanie importuje dane Google Ads do Google Analytics. Dzięki połączeniu danych Google Ads ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniach po kliknięciu uzyskanymi przez Google Analytics możesz sprawdzić, co działo się na Twojej stronie po kliknięciu reklam przez użytkowników.

Jeśli masz włączone automatyczne tagowanie, a użytkownik kliknie reklamę, by przejść na Twoją stronę, do adresu URL strony docelowej dodawany jest parametr gclid. Jeśli na przykład adres witryny to www.mojawitryna.pl, po kliknięciu reklamy przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki wyświetli się adres:

www.mojawitryna.pl/?gclid=123xyz

Włączanie automatycznego tagowania

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne tagowanie:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Ustawienia konta nad tabelą.
 4. Kliknij sekcję Automatyczne tagowanie.
 5. Aby włączyć automatyczne tagowanie, kliknij Dodaj tag do adresu URL, który klikają użytkownicy w reklamie.
  Aby wyłączyć automatyczne tagowanie, usuń zaznaczenie tej opcji.
 6. Kliknij Zapisz.
Dowiedz się więcej o zaletach automatycznego tagowania.

Przypadki szczególne

Twoja witryna nie akceptuje dowolnych parametrów adresu URL

Nieliczne witryny nie zezwalają na dowolne parametry adresów URL i po włączeniu automatycznego tagowania wyświetlają stronę błędu. Można to sprawdzić u webmastera albo włączyć automatyczne tagowanie i przeprowadzić test, klikając aktywną wersję własnej reklamy (np. wyszukaj w Google frazę, która spowoduje wyświetlenie Twojej reklamy, i kliknij ją). Jeśli link do Twojej strony działa, możesz korzystać z automatycznego tagowania. Jeśli wyświetlana jest strona błędu, konieczne będzie wyłączenie funkcji automatycznego tagowania na koncie Google Ads. Zanim ponownie włączysz tę funkcję, poproś webmastera o umożliwienie stosowania dowolnych parametrów adresów URL.

Jeśli dopuszczenie parametrów adresów URL nie jest możliwe, możesz ręcznie otagować linki. Ręczne tagowanie może być jednak czasochłonne i pozwoli Ci wyświetlać tylko część danych Google Ads.

Zachowaj ostrożność podczas ręcznego tagowania linków:

 • Otaguj rzeczywiste końcowe adresy URL za pomocą parametrów. Jeśli używasz przekierowania z końcowego adresu URL na inny adres URL z parametrami, Twoje dane Google Ads nie będą przekazywane do Analytics.
 • Nie zapomnij wyłączyć automatycznego tagowania. Jeśli funkcje ręcznego i automatycznego tagowania będą działały równocześnie, mogą pojawić się rozbieżności danych.

Używaj automatycznego tagowania do celów niezwiązanych z funkcjami Analytics

Jeśli musisz 1) włączyć automatyczne tagowanie na koncie Google Ads do celów innych niż śledzenie Analytics i 2) chcesz korzystać z ręcznego tagowania w Analytics, musisz włączyć zastępowanie automatycznego tagowania, by uniknąć rozbieżności danych:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
 4. W sekcji Ustawienia zaawansowane zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zastępowanie automatycznego tagowania (wartości GCLID) tagowaniem ręcznym (wartości UTM).
 5. Kliknij Zapisz.
Uwagi:
 • Włączenie opcji zastępowania automatycznego tagowania jest konieczne tylko wtedy, gdy masz połączone konta Google Ads i Analytics.
 • Jeśli masz standardowe (bezpłatne) konto Analytics, włączenie tego ustawienia może spowodować próbkowanie w niektórych raportach Google Ads.
 • Jeśli masz konto Search Ads 360 połączone z kontem Analytics, to ustawienie zostanie także zastosowane do wszystkich kliknięć pochodzących z kampanii w sieci wyszukiwania, którymi zarządzasz w Search Ads 360.
 • Ręczne tagowanie i zastępowanie automatycznego tagowania tagowaniem ręcznym nie są obsługiwane w ścieżkach wielokanałowych ani w raportach atrybucji ścieżek wielokanałowych.
 • Jeśli włączysz automatyczne tagowanie na koncie Google Ads, ale nie połączysz konta Google Ads z kontem Analytics, raporty Analytics będą używać wartości UTM, gdy będą dostępne. Jeśli nie ustawisz ani źródła, ani medium, domyślna wartość w Analytics to google/cpc.
 • Jeśli zmienisz nazwę kampanii w Google Ads po włączeniu automatycznego tagowania, raporty Analytics będą zawierać wiele wpisów dotyczących tej samej kampanii (zarówno pod starą, jak i nową nazwą). Dzieje się tak, ponieważ Google Analytics rejestruje nazwę kampanii w momencie kliknięcia w Google Ads i przypisuje ruch do tej nazwy kampanii, niezależnie od tego, jak aktualnie nazywa się dana kampania. 

Dzięki temu ustawieniu raporty Analytics mogą korzystać z dowolnych wartości UTM dla źródeł, kampanii, haseł oraz treści określonych przez Ciebie w ramach ręcznego tagowania. Musisz określić parametr utm_source, aby zastąpienie mogło działać. Jeśli parametr utm_source pozostanie pusty, Analytics wciąż będzie prowadzić automatyczne tagowanie, ale nie weźmie pod uwagę żadnych wartości UTM zawartych w adresie URL.

Gdy włączysz funkcję zastępowania, Analytics użyje wartości podanych w parametrach UTM zamiast wartości automatycznego tagowania. Jeśli dany parametr nie będzie określony w adresie URL, Analytics użyje wartości z automatycznego tagowania.

Przykład

Określasz:

 • utm_source = "google"
 • utm_campaign = "foo"

Raporty Analytics będą korzystać z następujących wartości:

 • Kampania = "foo"
 • W przypadku pozostałych parametrów wartości pochodzące z automatycznego tagowania:
  • medium = "cpc"
  • hasło = [automatycznie otagowana wartość z Google Ads]
  • treść = [automatycznie otagowana wartość z Google Ads]

Co więcej, Analytics będzie dalej łączyć te sesje po kliknięciu z kliknięciami w Google Ads, dopóki wartości parametrów źródło i medium nie zostaną zmienione na inne niż google i cpc. Umożliwia to:

Uwaga: w przypadku samodzielnie ustawianych wartości UTM dane Google Ads (wyświetlenia, kliknięciakoszt) będą rejestrowane jako 0 i pojawią się w raportach jako wartości z automatycznego tagowania.

Rozważ na przykład poniższą kampanię w Google Ads:

Kampania Kliknięcia Koszt
GoogleAds_C 100 10

 

Jeśli zamienisz GoogleAds_C na Foo, dane w Analytics będą wyglądać następująco:

Kampania Sesje Kliknięcia Koszt
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem