Značkování cílových adres URL ve službě Google Ads

Služba Analytics může zobrazovat podrobnosti o klíčových slovech a nákladech z propojeného účtu Google Ads, pouze když provedete jeden z následujících úkonů:

 • Aktivujete automatické značkování. Tento postup doporučujeme, protože zajistí, že získáte ze služby Google Ads nejpodrobnější data.
 • Do všech cílových URL klíčových slov manuálně přidáte měřicí proměnné. Tuto metodu použijte jen ve zvláštních případech, které jsou uvedeny dále v tomto článku.

Důrazně doporučujeme používat automatické značkování.

Obsah tohoto článku:

Princip automatického značkování

Automatické značkování zajistí automatický import dat Google Ads do služby Analytics. Propojení dat Google Ads s bohatými informacemi ze služby Analytics umožňuje vidět, co se stalo na vašem webu poté, co uživatel klikl na vaši reklamu.

Pokud aktivujete automatické značkování, při prokliknutí na web přes reklamu se k adrese vstupní stránky přidá parametr gclid. Příklad: Pokud má web adresu www.mujweb.cz, pak se uživateli po kliknutí na reklamu zobrazí v adresním řádku tato adresa:

www.mujweb.cz/?gclid=123xyz

Zapnutí automatického značkování

Chcete-li aktivovat či deaktivovat automatické značkování, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Nastavení účtu.
 3. Zkontrolujte, zda máte otevřenou kartu Nastavení, a v části Měření klikněte na možnost Upravit.
 4. Zaškrtnutím políčka Automatické značkování tuto funkci zapněte, případně ji zrušením jeho zaškrtnutí vypněte.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.
Další informace o výhodách automatického značkování

Zvláštní případy

Vaše webové stránky neumožňují libovolné parametry adresy URL

Určité malé procento webových stránek nedovoluje použití libovolných parametrů adresy URL a při zapnutém automatickém značkování zobrazuje chybovou stránku. Zeptejte se svého webmastera, zda je to váš případ, nebo zapněte automatické značkování a proveďte test tak, že kliknete na svou reklamu (např. vyhledejte svoji reklamu na Googlu a klikněte na ni). Pokud odkaz na váš web funguje, můžete automatické značkování používat. Pokud se zobrazí chybová stránka, je třeba automatické značení v účtu Google Ads vypnout. Poté požádejte webmastera o povolení libovolných parametrů adres URL a znovu automatické značkování zapněte.

Pokud povolení parametrů adresy URL není vhodné, můžete odkazy označovat manuálně. Manuální značkování odkazů je však časově náročné a umožňuje zobrazit pouze část dat ze služby Google Ads.

Při manuálním značkování odkazů buďte opatrní:

 • Označte cílové adresy URL pomocí parametrů. Pokusíte-li se využít přesměrování z cílové adresy URL na jinou adresu URL + parametry, data Google Ads se do služby Analytics nepřenesou.
 • Nezapomeňte vypnout automatické značkování. Pokud omylem použijete současně manuální a automatické značkování, vyskytnou se pravděpodobně nesrovnalosti v údajích.

Potřebujete použít automatické značkování pro účely mimo službu Analytics

Pokud potřebujete (1) zapnout automatické značkování v účtu Google Ads pro účely jiné než měření Analytics a (2) přejete si použít manuální značkování pro Analytics, musíte povolit přepsání automatického značkování, aby v datech nevznikaly rozpory:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte příslušnou službu.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení služby.
 4. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Povolit přepsání automatického značkování (hodnot GCLID) manuálním značkováním (hodnotami UTM).
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámky:
 • Pokud používáte standardní (bezplatný) účet Analytics, povolení tohoto nastavení může vést ke vzorkování některých přehledů Google Ads.
 • Pokud jste propojili účet Search Ads 360 s účtem Analytics, bude toto nastavení použito na všechna kliknutí pocházející z kampaní ve Vyhledávání, které spravujete ve službě Search Ads 360.
 • Manuální značkování a přepisování hodnotami UTM není povoleno ve vícekanálových cestách

Je-li toto nastavení zapnuté, přehledy ve službě Analytics mohou používat v parametrech Zdroj, Kampaň, Dotaz a Obsah hodnoty systému UTM určené pomocí manuálního značkování. Je třeba určit hodnotu utm_source, aby se přepsání projevilo. Pokud je soubor utm_source prázdný, služba Analytics bude nadále provádět automatické značkování a nebude respektovat žádné hodnoty UTM zadané v adrese URL.

Po povolení funkce přepsání bude služba Analytics upřednostňovat hodnoty poskytované v parametrech UTM před hodnotami s automatickým značkováním. Pokud v adrese URL není parametr zadán, použije služba Analytics hodnotu automatického značkování.

Příklad

Určíte:

 • utm_source = "google"
 • utm_campaign = "foo"

V přehledech ve službě Analytics bude použito:

 • Kampaň = "foo"
 • Hodnoty všech ostatních parametrů podle automatického značkování:
  • médium = "cpc"
  • dotaz = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]
  • obsah = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]

Služba Analytics navíc nadále spojuje tyto návštěvy po kliknutí s kliknutími ve službě Google Ads, pokud zdroj a médium nejsou změněny z google a cpc. Díky tomu můžete:

 • Využívat v některých přehledech Analytics větší množství dat. Týká se to například cílových URL, kampaní v Nákupech Google a videokampaní.
 • Importovat cíle a transakce služby Google Analytics do měření konverzí služby Google Ads.
 • Importovat data služby Analytics do přehledů Google Ads.
Poznámka: Metriky reklam Google (zobrazení, kliknutícena) budou pro manuální hodnoty UTM hlášeny jako hodnoty 0 a namísto toho budou hlášeny pod hodnotami s automatickým značkováním. 

Vezměme například následující kampaň v Google Ads:

Kampaň Kliknutí Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Pokud jste přepsali kód GoogleAds_C na Foo, v Analytics se zobrazí následující:

Kampaň Návštěvy Kliknutí Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?