Značkování cílových URL ve službě Google Ads

Aby mohla služba Analytics zobrazovat údaje o klíčových slovech a nákladech z vašeho propojeného účtu Google Ads, je třeba provést jednu z těchto akcí:

 • Zapněte automatické značkování. Tento postup doporučujeme, protože tak získáte ze služby Google Ads nejpodrobnější data.
 • Do všech cílových URL klíčových slov manuálně přidáte měřicí proměnné. Tuto metodu použijte jen ve zvláštních případech, které jsou popsány dále v tomto článku.

Rozhodně doporučujeme používat automatické značkování.

Obsah tohoto článku:

Princip automatického značkování

Automatické značkování zajistí automatický import dat Google Ads do služby Analytics. Propojení dat Google Ads s bohatými informacemi ze služby Analytics umožňuje vidět, co se stalo na vašem webu poté, co uživatel klikl na vaši reklamu.

Když aktivujete automatické značkování, při prokliknutí na web přes reklamu se k adrese vstupní stránky přidá parametr gclid. Příklad: Pokud má web adresu www.mujweb.cz, pak se uživateli po kliknutí na reklamu zobrazí v adresním řádku tato adresa:

www.mujweb.cz/?gclid=123xyz

Zapnutí automatického značkování

Chcete-li aktivovat či deaktivovat automatické značkování, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do svého účtu Google Ads.
 2. V nabídce vlevo klikněte na volbu Nastavení.
 3. Nad tabulkou klikněte na kartu Nastavení účtu.
 4. Klikněte na část Automatické značkování.
 5. Chcete-li automatické značkování povolit, zaškrtněte políčko Označit adresu URL, na kterou lidé přešli z mé reklamy.
  Chcete-li automatické značkování zakázat, výběr zrušte.
 6. Klikne na Uložit.
Další informace o výhodách automatického značkování.

Zvláštní případy

Vaše webové stránky neumožňují volné parametry adresy URL

Určité malé procento webových stránek nedovoluje použití volných parametrů adresy URL a při zapnutém automatickém značkování zobrazuje chybovou stránku. Zeptejte se svého webmastera, zda je to váš případ, nebo zapněte automatické značkování a proveďte test tak, že kliknete na svou reklamu (např. vyhledejte svoji reklamu na Googlu a klikněte na ni). Pokud odkaz na váš web funguje, můžete automatické značkování používat. Pokud se zobrazí chybová stránka, je třeba automatické značkování v účtu Google Ads vypnout. Poté požádejte webmastera o povolení libovolných parametrů adres URL a znovu automatické značkování zapněte.

Pokud povolení parametrů adresy URL není vhodné, můžete odkazy označovat manuálně. Manuální značkování však může být časově náročné a umožní vidět jen podmnožinu dat z Google Ads.

Při manuálním značkování odkazů buďte opatrní:

 • Označte cílové adresy URL pomocí parametrů. Pokud se pokusíte použít přesměrování z cílové URL na jinou adresu URL s parametry, vaše údaje z Google Ads se do služby Analytics nepřenesou.
 • Nezapomeňte vypnout automatické značkování. Pokud omylem použijete současně manuální a automatické značkování, dojde pravděpodobně k nesrovnalostem v údajích.

Potřebujete použít automatické značkování pro účely mimo službu Analytics

Pokud potřebujete (1) zapnout automatické značkování ve svém účtu Google Ads za jiným účelem, než je sledování služby Analytics, a (2) chcete pro službu Analytics použít manuální značkování, pak musíte povolit přepsání nastavení automatického značkování, abyste předešli nesrovnalostem v datech. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte příslušnou službu.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení služby.
 4. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Povolit přepsání automatického značkování (hodnot GCLID) manuálním značkováním (hodnotami UTM).
 5. Klikne na Uložit.
Poznámky:
 • Možnost přepsání automatického značkování je nutné povolit, pouze když máte propojené účty Google Ads a Analytics.
 • Pokud máte standardní (bezplatný) účet Analytics a toto nastavení povolíte, může být u některých přehledů Google Ads použito vzorkování.
 • Pokud jste propojili účet Search Ads 360 s účtem Analytics, bude toto nastavení použito i na všechna kliknutí pocházející z kampaní ve vyhledávání spravovaných ve službě Search Ads 360.
 • Manuální značkování a přepisování hodnotami UTM není podporováno v přehledech vícekanálových cest ani v přehledech atribuce vícekanálových cest.
 • Pokud jste v účtu Google Ads povolili automatické značkování a nemáte ho propojený s účtem Analytics, budou přehledy Analytics používat hodnoty UTM (jsou-li k dispozici). Není-li nastaven zdroj ani médium, služba Analytics použije jako výchozí hodnotu google/cpc.
 • Pokud přejmenujete kampaň ve službě Google Ads poté, co jste aktivovali automatické značkování, zobrazí se v přehledech Analytics pro stejnou kampaň více položek (původní i nový název kampaně). To je způsobeno tím, že služba Analytics zaznamená název kampaně v okamžiku kliknutí v Google Ads a připíše provoz danému názvu kampaně bez ohledu na její aktuální název.

Toto nastavení umožní přehledům Analytics používat hodnoty UTM pro parametry Zdroj, Kampaň, Dotaz a Obsah, které jste zadali pomocí manuálního značkování. Aby se přepsání projevilo, je nutné zadat hodnotu parametru utm_source. Pokud tuto hodnotu nezadáte, bude služba Analytics provádět automatické značkování i nadále, ale nebude zohledňovat hodnoty UTM zadané v adrese URL.

Jakmile funkci přepsání povolíte, bude služba Analytics před hodnotami z automatického značkování upřednostňovat hodnoty zadané v parametrech UTM. Pokud v adrese URL není parametr zadán, použije služba Analytics hodnotu z automatického značkování.

Příklad

Určíte:

 • utm_source = "google"
 • utm_campaign = "foo"

V přehledech ve službě Analytics bude použito:

 • Kampaň = "foo"
 • Hodnoty všech ostatních parametrů podle automatického značkování:
  • médium = "cpc"
  • dotaz = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]
  • obsah = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]

Navíc dokud zůstanou zdroj a médium nastaveny na google a cpc, služba Analytics bude stále spojovat tyto návštěvy po kliknutí s kliknutími ve službě Google Ads. Díky tomu můžete:

 • Využívat v některých přehledech Analytics větší množství dat. Týká se to například cílových URL, kampaní v Nákupech Google a videokampaní.
 • Importovat cíle a transakce služby Google Analytics do měření konverzí služby Google Ads.
 • Importovat data služby Analytics do přehledů Google Ads.
Poznámka: Pro metriky Google Ads (Zobrazení, Kliknutí Cena) se u manuálních hodnot UTM zobrazí 0 a skutečné hodnoty se objeví pod automatickým značkováním.

Jako příklad si uveďme tuto kampaň v Google Ads:

Kampaň Kliknutí Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Pokud jste přepsali kód GoogleAds_C na Foo, zobrazí se v Analytics toto:

Kampaň Relace Kliknutí Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?