Tento článek se týká služeb v Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. července 2024.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu v Google Analytics 4.

Značkování cílových adres URL ve službě Google Ads

Služba Analytics může zobrazovat podrobnosti o klíčových slovech a nákladech z propojeného účtu Google Ads, pouze když provedete jeden z následujících úkonů:

 • Aktivujete automatické značkování. Tento postup doporučujeme, protože zajistí, že získáte ze služby Google Ads nejpodrobnější data.
 • Do všech cílových URL klíčových slov manuálně přidáte měřicí proměnné. Tuto metodu použijte jen ve zvláštních případech, které jsou uvedeny dále v tomto článku.

Rozhodně doporučujeme používat automatické značkování.

Obsah tohoto článku:

Princip automatického značkování

Automatické značkování zajistí automatický import dat Google Ads do služby Analytics. Propojení dat Google Ads s bohatými informacemi ze služby Analytics umožňuje vidět, co se stalo na vašem webu poté, co uživatel klikl na vaši reklamu.

Pokud aktivujete automatické značkování, při prokliknutí na web přes reklamu se k adrese vstupní stránky přidá parametr gclid. Pokud má web například adresu www.example.com, pak se uživateli po kliknutí na reklamu zobrazí v adresním řádku tato adresa:

www.example.com/?gclid=123xyz

Aktivace automatického značkování

Chcete-li aktivovat či deaktivovat automatické značkování, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce vlevo klikněte na volbu Nastavení.
 3. Nad tabulkou klikněte na kartu Nastavení účtu.
 4. Klikněte na sekci Automatické značkování.
 5. Chcete-li automatické značkování povolit, zaškrtněte políčko Označit adresu URL, na kterou lidé přešli z mé reklamy.
  Chcete-li automatické značkování zakázat, výběr zrušte.
 6. Klikněte na Uložit.
Další informace o výhodách automatického značkování

Zvláštní případy

Vaše webové stránky neumožňují volné parametry adresy URL

Určité malé procento webových stránek nedovoluje použití volných parametrů adresy URL a při zapnutém automatickém značkování zobrazuje chybovou stránku. Zeptejte se svého webmastera, zda je to váš případ, nebo můžete provést krátký test k určení toho, zda váš web podporuje volné parametry. Pokud se zobrazí chyba, může být nutné požádat webmastera o povolení použití volných parametrů URL.

Chcete-li zkontrolovat, zda se volný parametr adresy URL zachová jako součást vstupní stránky, postupujte takto:

 1. Zkopírujte adresu URL vstupní stránky ze stránky Vstupní stránky ve službě Google Ads a vložte ji do prohlížeče.
 2. Přidejte ručně testovací parametr adresy URL.
 3. Přejděte na stránku stisknutím klávesy Enter.
 4. Zkontrolujte, zda je zadaný parametr stále přítomen v poli pro adresu URL a zda se stránka úspěšně načte.
Příklad
Dejme tomu, že máte vstupní stránku: example.com/foo.
 
Vložte tuto adresu do pole pro adresu URL a přidejte testovací parametr adresy URL (např. „bar“). Pokud v adrese URL ještě není otazník (?), je nutné ho napsat před parametr:

example.com/foo?bar=Tester123
 
Pokud se v adrese již vyskytuje otazník, je nutné před parametr napsat ampersand (&):

example2.com/foo?page=123&bar=Tester123
 
Po přechodu na tuto stránku zkontrolujte, zda se v poli URL nachází výraz „bar=Tester123“. Upozorňujeme, že v parametru „bar“ se rozlišují malá a velká písmena a že by měl být na všech stránkách webu stejný.
 
Poznámka: Pokud v adrese URL používáte i další parametry, měl by parametr „bar“ následovat za těmito parametry, ale předcházet případným fragmentům (tzv. záložkám nebo kotvám začínajícím znakem #). Adresa by měla vypadat přibližně takto:
 
example.com/foo?a=b&bar=Tester123#xyz

Pokud povolení parametrů adresy URL není vhodné, můžete odkazy označovat manuálně. Manuální značkování odkazů je však časově náročné a umožňuje zobrazit pouze část dat ze služby Google Ads.

Při manuálním značkování odkazů buďte opatrní:

 • Označte cílové adresy URL pomocí parametrů. Pokusíte-li se využít přesměrování z cílové adresy URL na jinou adresu URL + parametry, data Google Ads se do služby Analytics nepřenesou.
 • Nezapomeňte vypnout automatické značkování. Pokud omylem použijete současně manuální a automatické značkování, vyskytnou se pravděpodobně nesrovnalosti v údajích.

Potřebujete použít automatické značkování pro účely mimo službu Analytics

Pokud potřebujete (1) zapnout automatické značkování ve svém účtu Google Ads za jiným účelem, než je sledování služby Analytics, a (2) chcete pro službu Analytics použít manuální značkování, pak musíte povolit přepsání nastavení automatického značkování, abyste předešli nesrovnalostem v datech. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte příslušnou službu.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení služby.
 4. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Povolit přepsání automatického značkování (hodnot GCLID) manuálním značkováním (hodnotami UTM).
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámky:
 • Možnost přepsání automatického značkování je nutné povolit, pouze když máte propojené účty Google Ads a Analytics.
 • Pokud používáte standardní (bezplatný) účet Analytics, povolení tohoto nastavení může vést ke vzorkování některých přehledů Google Ads.
 • Pokud jste propojili účet Search Ads 360 s účtem Analytics, bude toto nastavení použito na všechna kliknutí pocházející z kampaní ve Vyhledávání, které spravujete ve službě Search Ads 360.
 • Manuální značkování a přepisování hodnotami UTM není podporováno v přehledech vícekanálových cest ani v přehledech atribuce vícekanálových cest.
 • Pokud jste v účtu Google Ads povolili automatické značkování a nemáte ho propojený s účtem Analytics, budou přehledy Analytics používat hodnoty UTM (jsou-li k dispozici). Není-li nastaven zdroj ani médium, služba Analytics použije jako výchozí hodnotu google / CPC.
 • Pokud přejmenujete kampaň ve službě Google Ads poté, co jste aktivovali volbu přepsání nastavení automatického značkování, zobrazí se v přehledech Analytics pro stejnou kampaň více položek (původní i nový název kampaně). To je způsobeno tím, že služba Analytics zaznamená název kampaně v okamžiku kliknutí v Google Ads a připíše provoz danému názvu kampaně bez ohledu na její aktuální název. 

Toto nastavení umožní přehledům Analytics používat hodnoty UTM pro parametry Zdroj, Kampaň, Dotaz a Obsah, které jste zadali pomocí manuálního značkování. Aby se přepsání projevilo, je nutné zadat hodnotu parametru utm_source. Pokud tuto hodnotu nezadáte, bude služba Analytics provádět automatické značkování i nadále, ale nebude zohledňovat hodnoty UTM zadané v adrese URL.

Jakmile funkci přepsání povolíte, bude služba Analytics před hodnotami z automatického značkování upřednostňovat hodnoty zadané v parametrech UTM. Pokud v adrese URL není parametr zadán, použije služba Analytics hodnotu z automatického značkování.

Příklad

Určíte:

 • utm_source=google
 • utm_campaign=foo

V přehledech ve službě Analytics bude použito:

 • Kampaň = "foo"
 • Hodnoty všech ostatních parametrů podle automatického značkování:
  • médium = "cpc"
  • dotaz = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]
  • obsah = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]

Navíc dokud zůstanou zdroj a médium nastaveny na google a cpc, služba Analytics bude stále spojovat tyto návštěvy po kliknutí s kliknutími ve službě Google Ads. Díky tomu můžete:

 • Využívat v některých přehledech Analytics větší množství dat. Týká se to například cílových URL, kampaní v Nákupech Google a videokampaní.
 • Importovat cíle a transakce služby Google Analytics do měření konverzí služby Google Ads.
 • Importovat data služby Analytics do přehledů Google Ads.
Poznámka: Pro metriky Google Ads (Zobrazení, Kliknutí Cena) se u manuálních hodnot UTM zobrazí 0 a skutečné hodnoty se objeví pod automatickým značkováním.

Vezměme si například kampaň („GoogleAds_C“) v Google Ads, která má 100 prokliků a cenu 10.

 

Kampaň Kliknutí Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Pokud jste přepsali řetězec „GoogleAds_C“ na hodnotu „Foo“, ve službě Analytics se zobrazí toto: „GoogleAds_C“ bude mít 0 návštěv, ale bude mít 100 kliknutí a cenu 10. „Foo“ bude mít 80 návštěv, ale zobrazí se u něj 0 kliknutí a cena 0.

 

Kampaň Návštěvy Kliknutí Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
69256
false
false