Značkování cílových URL ve službě Google Ads

Služba Analytics může zobrazovat podrobnosti o klíčových slovech a nákladech z propojeného účtu Google Ads, pouze když provedete jeden z následujících úkonů:

 • Aktivujete automatické značkování. Tento postup doporučujeme, protože díky němu získáte ze služby Google Ads nejpodrobnější data.
 • Do všech cílových URL klíčových slov manuálně přidáte měřicí proměnné. Tuto metodu použijte jen ve zvláštních případech, které jsou uvedeny dále v tomto článku.

Důrazně doporučujeme používat automatické značkování.

Obsah tohoto článku:

Princip automatického značkování

Automatické značkování zajistí automatický import dat Google Ads do služby Analytics. Propojení dat Google Ads s bohatými informacemi ze služby Analytics umožňuje vidět, co se stalo na vašem webu poté, co uživatel klikl na vaši reklamu.

Když aktivujete automatické značkování, při prokliknutí na web přes reklamu se k adrese vstupní stránky přidá parametr gclid. Příklad: Pokud má web adresu www.mujweb.cz, pak se uživateli po kliknutí na reklamu zobrazí v adresním řádku tato adresa:

www.mujweb.cz/?gclid=123xyz

Zapnutí automatického značkování

Chcete-li aktivovat či deaktivovat automatické značkování, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Nalevo v nabídce stránek klikněte na Nastavení.
 3. Nahoře na stránce klikněte na Nastavení účtu.
 4. Klikněte na sekci automatického značkování.
 5. Chcete-li povolit automatické značkování, zaškrtněte políčko „Označit adresu URL, na kterou lidé přešli z mé reklamy“.
 6. Klikněte na Uložit.
Další informace o výhodách automatického značkování

Zvláštní případy

Vaše webové stránky neumožňují volné parametry adresy URL

Určité malé procento webových stránek nedovoluje použití volných parametrů adresy URL a při zapnutém automatickém značkování zobrazuje chybovou stránku. Zeptejte se svého webmastera, zda je to váš případ, nebo zapněte automatické značkování a proveďte test tak, že kliknete na svou reklamu (např. vyhledejte svoji reklamu na Googlu a klikněte na ni). Pokud odkaz na váš web funguje, můžete automatické značkování používat. Pokud se zobrazí chybová stránka, je třeba automatické značkování v účtu Google Ads vypnout. Poté požádejte webmastera o povolení volných parametrů adres URL a znovu automatické značkování zapněte.

Pokud povolení parametrů adresy URL není vhodné, můžete odkazy označovat manuálně. Manuální značkování odkazů je však časově náročné a umožňuje zobrazit pouze část dat ze služby Google Ads.

Při manuálním značkování odkazů buďte opatrní:

 • Označte cílové adresy URL pomocí parametrů. Pokusíte-li se využít přesměrování z cílové adresy URL na jinou adresu URL + parametry, data Google Ads se do služby Analytics nepřenesou.
 • Nezapomeňte vypnout automatické značkování. Pokud omylem použijete současně manuální a automatické značkování, vyskytnou se pravděpodobně nesrovnalosti v údajích.

Potřebujete použít automatické značkování pro účely mimo službu Analytics

Pokud potřebujete (1) zapnout automatické značkování ve svém účtu Google Ads za jiným účelem, než je sledování služby Analytics, a (2) chcete pro službu Analytics použít manuální značkování, pak musíte povolit přepsání nastavení automatického značkování, abyste předešli nesrovnalostem v datech. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte příslušnou službu.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení služby.
 4. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Povolit přepsání automatického značkování (hodnot GCLID) manuálním značkováním (hodnotami UTM).
 5. Klikněte na Uložit.
Poznámky:
 • Možnost přepsání automatického značkování je nutné povolit, pouze když máte propojené účty Google Ads a Analytics.
 • Pokud používáte standardní (bezplatný) účet Analytics, při povolení tohoto nastavení mohou být některé přehledy Google Ads vzorkovány.
 • Pokud jste propojili účet Search Ads 360 s účtem Analytics, bude toto nastavení použito i na všechna kliknutí pocházející z kampaní ve vyhledávání spravovaných ve službě Search Ads 360.
 • Manuální značkování a přepisování UTM není podporováno ve vícekanálových cestách.
 • Pokud jste povolili automatické značkování v účtu Google Ads bez jeho propojení s účtem Analytics, budou přehledy Analytics používat hodnoty UTM, pokud jsou k dispozici. Není-li nastaven zdroj ani médium, služba Analytics použije jako výchozí hodnotu google / CPC.

Toto nastavení umožní přehledům Analytics používat hodnoty UTM pro parametry Zdroj, Kampaň, Dotaz a Obsah, které jste zadali pomocí manuálního značkování. Je třeba určit hodnotu utm_source, aby se přepsání projevilo. Pokud je hodnota utm_source prázdná, bude služba Analytics i nadále provádět automatické značkování a nebude respektovat žádné hodnoty UTM zadané v adrese URL.

Pokud povolíte funkci přepsání, bude služba Analytics upřednostňovat hodnoty poskytované v parametrech UTM před hodnotami z automatického značkování. Pokud v adrese URL není parametr zadán, použije služba Analytics hodnotu automatického značkování.

Příklad

Určíte:

 • utm_source = "google"
 • utm_campaign = "foo"

V přehledech ve službě Analytics bude použito:

 • Kampaň = "foo"
 • Hodnoty všech ostatních parametrů podle automatického značkování:
  • médium = "cpc"
  • dotaz = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]
  • obsah = [hodnota z Google Ads určená pomocí automatického značkování]

Navíc dokud zůstanou zdroj a médium nastaveny na google a cpc, služba Analytics bude stále spojovat tyto návštěvy po kliknutí s kliknutími ve službě Google Ads. Díky tomu můžete:

 • Využívat v některých přehledech Analytics větší množství dat. Týká se to například cílových URL, kampaní v Nákupech Google a videokampaní.
 • Importovat cíle a transakce služby Google Analytics do měření konverzí služby Google Ads.
 • Importovat data služby Analytics do přehledů Google Ads.
Poznámka: Metriky Google Ads (zobrazení, kliknutícena) budou pro manuální hodnoty UTM hlášeny jako 0 a namísto toho budou hlášeny pod hodnotami automatického značkování. 

Vezměme například následující kampaň v Google Ads:

Kampaň Kliknutí Cena
GoogleAds_C 100 10

 

Pokud jste přepsali kód GoogleAds_C na Foo, v Analytics se zobrazí toto:

Kampaň Návštěvy Kliknutí Cena
GoogleAds_C 0 100 10
Foo 80 0 0
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?