Om vyfilter

Filtrera och modifiera data i en vy.

Med hjälp av filter kan du begränsa eller modifiera data i en vy. Till exempel kan du använda filter om du vill utesluta trafik från särskilda IP-adresser, bara ta med data från särskilda underdomäner eller kataloger eller konvertera dynamiska sidadresser till läsbara textsträngar.

Du behöver redigeringsbehörighetkontonivå för att hantera filter. Se Skapa och hantera vyfilter för mer information.

I den här artikeln:

Video – översikt

Ställa in grundläggande filter

Den här videon är en del av kursen Grunderna i Digital Analytics i Analytics Academy. Visa hela kursen på http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Förinställda filter

 • Uteslut/inkludera endast trafik från ISP-domän: Använd det här filtret om du vill utesluta/inkludera trafik från en viss domän, till exempel en internetleverantör eller ett företagsnätverk.

  När du anger domännamnet ska du inte ta med värdserveretiketten (ange till exempel example.com, inte www.example.com).

 • Uteslut/inkludera endast trafik från IP-adresserna: Använd det här filtret om du vill utesluta/inkludera klick från en viss IP-adress.

  Du kan filtrera en enkel adresslista genom att använda alternativen som börjar med eller som slutar med.

  Om du vill filtrera en mer komplex uppsättning adresser kan du använda ett anpassat filter, utesluta/inkludera utifrån IP-adress och ange ett reguljärt uttryck som filtermönster. Se ett exempel med ett reguljärt uttryck.

 • Uteslut/inkludera endast trafik till underkatalogerna: Använd det här filtret om du vill utesluta/inkludera trafik till en viss underkatalog (till exempel /motorcyklar eller /help/content/faq).
 • Uteslut/inkludera endast trafik till värdnamnet: Använd det här filtret om du vill utesluta/inkludera trafik till ett visst värdnamn (till exempel sales.example.com eller support.example.com).

Anpassade filter

 • Uteslut: Med den här typen av filter utesluts rader (träffar) i loggfilen som matchar filtreringsmönstret. Matchande rader ignoreras helt. Ett filter som till exempel utesluter Chrome utesluter också all annan information på samma loggrad, som information om besökare, sökväg, länk och domän.
 • Inkludera: Med den här typen av filter inkluderas rader (träffar) i loggfilen som matchar filtreringsmönstret. Alla träffar som inte matchar ignoreras och informationen i dem tas inte med i rapporterna.
 • Gemener/versaler: Innehållet i fältet omvandlas till bara versaler eller bara gemener. Den här typen av filter påverkar bara bokstäver, inte specialtecken eller siffror.
 • Sök och ersätt: Med det här enkla filtret kan du söka efter ett mönster i ett fält och ersätta det med något annat.
 • Avancerat: Med den här typen av filter kan du skapa ett fält från ett eller två andra fält. Filtreringsmotorn använder uttrycken i de två Extrahera-fälten på de angivna fälten och skapar ett tredje fält med Konstruktör-uttrycket. Läs Avancerade filter om du vill ha mer information.

Vanliga användningsområden för filter

Här följer några exempel på hur du kan använda filter:

 • Uteslut intern trafik i rapporterna
  Om du vill utesluta intern trafik i rapporterna (till exempel trafik från företagets intranät) kan du skapa ett filter som identifierar alla IP-adresser som du vill utesluta.
 • Rapportera aktivitet i särskilda kataloger
  Om du vill rapportera aktivitet i en viss katalog kan du skapa ett Inkludera-filter som identifierar den enda katalogen.
  Om du vill rapportera aktivitet i alla utom en viss katalog kan du skapa ett Uteslut-filter som identifierar den enda katalogen.
 • Spåra underdomäner i separata vyer
  Om du vill spåra både www.example.com, help.example.com och info.example.com kan du skapa separata vyer för var och en och använda ett Inkludera-filter för att bara identifiera den angivna underkatalogen.

Begränsningar för filter

För vyfilter gäller följande begränsningar och anmärkningar:

 • Filter är permanenta. Om du filtrerar inkommande träffar permanent inkluderas, utesluts eller modifieras träffarna i vyn utifrån filtertypen. Du bör därför ALLTID spara en ofiltrerad vy över informationen så att du alltid har tillgång till den fullständiga datamängden.
 • Det tar upp till 24 timmar innan filter tillämpas på data.
 • Fält som anges i ett filter måste finnas i träffen och får inte vara null (noll) för att filtret ska kunna tillämpas på träffen. Om du till exempel använder filtret Värdnamn, men träffen inte innehåller det fältet (det kanske var en träff som skickades via Measurement Protocol och begäran innehöll inte parametern &dh) ignoreras alla filter som är inriktade på Värdnamn och träffen hanteras som om det inte fanns något filter.
 • Filter är objekt på kontonivå. Om du ändrar ett filter på vynivå ändras också filtret på kontonivå. Alla andra vyer som använder filtret påverkas också. Om du vill anpassa en enstaka förekomst av ett befintligt filter som används av flera olika vyer kan du skapa ett nytt filter och tillämpa det på vyn.
 • Filter tillämpas efter att informationen har bearbetats. Du kan inte skapa ett filter för att ändra dimensionernas omfattning.
 • Filter tillämpas inte på produktomfattande dimensioner som fylls i via dataimport. Du kan skapa ett filter baserat på produktomfattande dimensioner, men om dessa dimensioner fylls i via dataimport, kommer denna data inte att påverkas av filtret.

Använd filterverifiering om du vill se till att dina filter fungerar som förväntat innan du tillämpar dem på inkommande data.

Läs om hur du skapar och hanterar vyfilter.

Läs mer om filtertyper.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?