Informacje o filtrach widoków danych

Filtrowanie i modyfikowanie danych w widoku danych.

Filtry służą do ograniczania i modyfikowania danych w widoku danych. Filtrów można np. używać do wykluczania ruchu z określonych adresów IP, uwzględniania danych tylko z określonej subdomeny lub konkretnego katalogu albo przekształcania adresów URL stron dynamicznych w czytelne ciągi tekstowe.

Do zarządzania filtrami potrzebne są uprawnienia do edycji na poziomie konta. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie filtrów widoku i zarządzanie nimi.

Tematy w tym artykule:

Filtry wstępnie zdefiniowane

 • Wyklucz/uwzględnij tylko ruch z domeny usługodawcy internetowego: ten filtr służy do wykluczania/uwzględniania tylko wizyt z danej domeny, np. z domeny określonego usługodawcy internetowego lub sieci firmowej.

  Określając nazwę domeny, nie podawaj etykiety serwera hosta (np. wpisz example.com, a nie www.example.com).

 • Wyklucz/uwzględnij tylko ruch z adresów IP: ten filtr służy do wykluczania/uwzględniania tylko kliknięć z określonego źródłowego adresu IP.

  Prosty zakres adresów można filtrować, używając opcji zaczynające się na lub kończące się na.

  Jeśli chcesz filtrować bardziej złożony zakres adresów, użyj filtra niestandardowego, by wykluczać/uwzględniać na podstawie adresu IP, i podaj wyrażenie regularne jako Wzorzec filtra. Zobacz przykład użycia wyrażenia regularnego

 • Wyklucz/uwzględnij tylko ruch do podkatalogów: ten filtr służy do wykluczania/uwzględniania tylko ruchu do określonego podkatalogu (np. /motocykle lub /pomoc/pytania).
 • Wyklucz/uwzględnij tylko ruch do nazwy hosta: ten filtr służy do wykluczania/uwzględniania tylko ruchu do określonej nazwy hosta (np. sprzedaz.example.com lub pomoc.example.com).

Filtry niestandardowe:

 • Wyklucz: ten typ filtra wyklucza wiersze pliku dziennika (działania), które pasują do wzorca filtra. Pasujące wiersze są całkowicie ignorowane. Na przykład filtr wykluczający użytkowników przeglądarki Chrome spowoduje też wykluczenie wszystkich innych informacji zapisanych w danym wierszu, takich jak dane użytkownika, ścieżka, odesłanie czy domena.
 • Uwzględnij: ten typ filtra uwzględnia wiersze pliku dziennika (działania), które pasują do wzorca filtra. Wszystkie niepasujące wiersze będą ignorowane, a w raportach nie będzie dostępu do żadnych danych z tych wierszy.
 • Małe/wielkie litery: powoduje przekształcenie zawartości pola poprzez zamianę wszystkich wielkich liter na małe lub małych na wielkie. Filtry te mają wpływ tylko na litery. Nie zmieniają one wyglądu znaków specjalnych ani cyfr.
 • Wyszukaj i zastąp: prosty filtr, który służy do wyszukania pól pasujących do wzorca i zastąpienia znalezionych wartości innymi wartościami.
 • Zaawansowany: ten typ filtra umożliwia utworzenie pola z jednego lub dwóch innych pól. Mechanizm filtrujący zastosuje na podanych polach wyrażenia zawarte w dwóch polach Wyodrębnij, a następnie utworzy trzecie pole za pomocą wyrażenia Konstruktor. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Filtry zaawansowane.

Częste zastosowania filtrów

Przykłady zastosowania filtrów:

 • Wykluczanie ruchu wewnętrznego z raportów
  Jeśli chcesz wykluczać z raportów ruch wewnętrzny (np. ruch w intranecie Twojej firmy), ustaw filtr zawierający wszystkie adresy IP, które mają być wykluczane.
 • Raportowanie działań w określonych katalogach
  Jeśli chcesz raportować tylko działania wykonywane w określonym katalogu, utwórz filtr uwzględniania, który obejmuje wyłącznie ten katalog.
  Jeśli chcesz raportować działania wykonywane we wszystkich katalogach poza jednym, utwórz filtr wykluczania, który obejmuje tylko ten katalog.
 • Śledzenie subdomen w oddzielnych widokach danych
  Jeśli chcesz śledzić witrynę www.example.com oraz subdomeny pomoc.example.com i informacje.example.com, utwórz osobny widok danych dla każdej z nich i użyj filtra Uwzględnij, który obejmuje tylko określony podkatalog.

Ograniczenia filtrów

Filtry widoków danych podlegają następującym ograniczeniom i zastrzeżeniom:

 • Filtry usuwają dane. Filtrowanie działań przychodzących powoduje trwałe uwzględnianie, wykluczanie lub modyfikowanie tych działań w widoku danych w zależności od typu filtra. Dlatego ZAWSZE przechowuj niefiltrowany widok danych, by mieć stały dostęp do pełnego zbioru danych.
 • Zastosowanie filtrów do danych może zająć do 24 godzin.
 • Aby filtr został zastosowany do danego działania, pola określone w filtrze muszą istnieć w działaniu i nie mogą być puste. Przykład: jeśli filtrujesz według Nazwy hosta, a działanie nie zawiera takiego pola (np. działanie zostało wysłane przez Measurement Protocol, a żądanie nie zawierało parametru &dh), to wszystkie filtry bazujące na nazwie hosta zostaną zignorowane, a działanie będzie przetworzone tak jakby nie było filtra.
 • Filtry są obiektami na poziomie konta. Kiedy edytujesz filtr na poziomie widoku danych, zmieniasz go również na poziomie konta, a wprowadzone modyfikacje wpływają również na wszystkie inne widoki korzystające z tego filtra. Jeśli chcesz zmienić tylko jedno wystąpienie filtra, który jest używany w wielu widokach danych, utwórz nowy filtr i zastosuj go w wybranym widoku.
 • Filtry są stosowane po przetworzeniu danych. Nie można utworzyć filtra po to, by zmienić zakres wymiarów.
 • Filtry nie są stosowane do wymiarów o zakresie na poziomie produktu wypełnianych w ramach importu danych. Możesz utworzyć filtr na podstawie wymiarów o zakresie na poziomie produktu, ale jeśli te wymiary zostały wypełnione w ramach importu danych, filtr nie obejmie tych danych.

Zanim zastosujesz filtry do przychodzących danych, zweryfikuj je i upewnij się, że działają zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Dowiedz się, jak tworzyć filtry widoków danych i nimi zarządzać.

Więcej informacji o typach filtrów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?