[UA] Om filtre for rapporteringsvisninger

Filtrér og endre dataene i rapporteringsvisninger.
Denne artikkelen handler om hvordan du filtrerer og endrer rapporteringsvisninger i Universal Analytics. Se informasjon om datafiltre i Google Analytics 4 i artikkelen [GA4] Datafiltre.

Bruk filtre for å begrense eller endre dataene i rapporteringsvisninger. Med filtre kan du for eksempel ekskludere trafikk fra bestemte IP-adresser, ta med data bare fra bestemte underdomener eller bestemte kataloger eller konvertere dynamiske sidenettadresser til lesbare tekststrenger.

Du må ha redigeringstilgangkontonivå for å administrere filtre. Mer informasjon finner du i Opprett og administrer filtre for rapporteringsvisninger.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forhåndsdefinerte filtre

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare fra ISP-domenet: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare fra et bestemt domene, for eksempel en nettleverandør eller et bedriftsnettverk.

  Når du angir domenenavnet, skal du ikke ta med etiketten for vertstjeneren (angi f.eks. example.com, ikke www.example.com).

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare fra IP-adresser: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere klikk bare fra en bestemt kilde til IP-adresser.

  Du kan filtrere et enkelt adresseutvalg ved å bruke alternativene som begynner med eller som slutter med.

  Hvis du ønsker å filtrere et mer sammensatt adresseutvalg, kan du bruke et egendefinert filter for å ekskludere/inkludere ved å bruke IP-adressen og angi et regulært uttrykk som filtermønster. Se et eksempel på hvordan regulære uttrykk kan brukes

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare til underkataloger: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare til en bestemt underkatalog (f.eks. /motorsykler eller /hjelp/innhold/vanlige_spørsmål).
 • Ekskluder/inkluder trafikk bare til vertsnavnet: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare til et bestemt vertsnavn (f.eks. salg.example.com eller brukerstøtte.example.com).

Tilpassede filtre:

 • Ekskluder: Med et slikt filter ekskluderes loggfillinjer (treff) som samsvarer med filtermønsteret. Samsvarende linjer blir fullstendig oversett. Når du bruker et filter for å ekskludere for eksempel Chrome, ekskluderes også all annen informasjon i denne logglinjen, for eksempel informasjon om besøkende, bane, henvisning og domene.
 • Inkluder: Med et slikt filter inkluderes loggfillinjer (treff) som samsvarer med filtermønsteret. Alle treff som ikke samsvarer med filteret, blir oversett, og dataene fra slike treff er utilgjengelige i rapportene.
 • Store/små bokstaver: Konverterer innholdet i feltet til bare store eller små bokstaver. Disse filtrene påvirker bare bokstavene og har ingen innvirkning på spesialtegnene og tallene.
 • Søk og erstatt: Dette er et enkelt filter du kan bruke for å søke etter et mønster i et felt og erstatte mønsteret som blir funnet, med en alternativ form.
 • Avansert: Med et slikt filter kan du bygge opp et felt fra ett eller to andre felter. Filtreringsmotoren bruker uttrykkene i de to Trekk ut-feltene på de angitte feltene og lager deretter et tredje felt som bruker konstruktøruttrykket. Du finner mer informasjon under Avanserte filtre.

Vanlige bruksområder for filtre

Her følger noen eksempler på hvordan du kan bruke filtre:

 • Ekskluder intern trafikk fra rapportene
  Hvis du vil ekskludere intern trafikk fra rapportene (f.eks. trafikk fra bedriftens intranett), må du kan konfigurere et filter som identifiserer alle IP-adressene du vil ekskludere.
 • Rapportér om aktivitet i bestemte kataloger
  Hvis du vil rapportere om aktivitet bare i en bestemt katalog, kan du konfigurere et inkluderingsfilter som identifiserer bare den aktuelle katalogen.
  Hvis du ønsker å rapportere om aktivitet i alle unntatt én bestemt katalog, kan du konfigurere et ekskluderingsfilter som identifiserer bare den aktuelle katalogen.
 • Spor underdomener i separate rapporteringsvisninger
  Hvis du vil spore www.example.com i tillegg til help.example.com og info.example.com, må du opprette en egen rapporteringsvisning for hver av disse og bruke et inkluderingsfilter for å identifisere bare den angitte underkatalogen.

Begrensninger ved filtre

Følgende begrensninger og forbehold gjelder for visningsfiltre:

 • Filtre er destruktive. Når du filtrerer innkommende treff, inkluderes, ekskluderes eller endres treffene i den aktuelle rapporteringsvisningen permanent, i henhold til filtertypen. Derfor bør du ALLTID ha en ufiltrert rapporteringsvisning av dataene dine som en sikkerhetskopi, slik at du alltid har tilgang til det komplette datasettet.
 • Filtre blir brukt på dataene dine etter opptil et døgn.
 • Feltene som er angitt i et filter, må finnes i treffet. De kan heller ikke være null hvis filteret skal brukes på det aktuelle treffet. Hvis du for eksempel filtrerer på vertsnavn, men treffet ikke inneholder dette feltet (kanskje treffet ble sendt via Measurement Protocol og forespørselen ikke inneholdt &dh-parameteren), ignoreres eventuelle filtre som er angitt for vertsnavn, og treffet blir behandlet som om det ikke ble brukt noe filter.
 • Filtre er objekter på kontonivå. Hvis du endrer et filter på rapporteringsvisningsnivå, endrer du også filtret på kontonivå, og eventuelle andre rapporteringsvisninger filteret brukes i, påvirkes av endringen. Hvis du vil tilpasse én enkelt forekomst av et eksisterende filter som brukes i flere rapporteringsvisninger, må du opprette et nytt filter og bruke dette bare i den aktuelle rapporteringsvisningen.
 • Filtre tas i bruk etter at dataene dine er behandlet. Det er ikke mulig å opprette et filter for å endre omfanget av dimensjoner.
 • Filtre brukes ikke på dimensjoner med produktomfang som fylles ut via dataimportering. Du kan opprette filtre ut fra dimensjoner med produktomfang, men hvis disse dimensjonene fylles ut via dataimportering, blir ikke disse dataene påvirket av filteret.

Bruk filterbekreftelse for å påse at du får de forventede resultatene med filtrene, før du bruker dem på innkommende data.

Finn ut hvordan du kan opprette og administrere filtre for rapporteringsvisninger.

Finn ut mer om filtertyper.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny