Om filtre for rapporteringsvisninger

Filtrér og endre dataene i en rapporteringsvisning.

Bruk filtre for å begrense eller endre dataene i rapporteringsvisninger. Med filtre kan du for eksempel ekskludere trafikk fra bestemte IP-adresser, ta med data bare fra bestemte underdomener eller bestemte kataloger eller konvertere dynamiske sidenettadresser til lesbare tekststrenger.

Du må ha redigeringstillatelsekontonivå for å administrere filtre. Mer informasjon finner du i Opprett og administrer filtre for rapporteringsvisninger.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forhåndsdefinerte filtre

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare fra ISP-domenet: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare fra et bestemt domene, for eksempel en Internett-leverandør eller et bedriftsnettverk.

  Når du angir domenenavnet, skal du ikke ta med etiketten for vertstjeneren (angi f.eks. example.com, ikke www.example.com).

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare fra IP-adresser: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere klikk bare fra en bestemt kilde-IP-adresse.

  Du kan filtrere et enkelt adresseutvalg ved å bruke alternativene som begynner med eller som slutter med.

  Hvis du ønsker å filtrere et mer sammensatt adresseutvalg, kan du bruke et tilpasset filter for å ekskludere/inkludere ved å bruke IP-adressen og angi et regulært uttrykk som filtermønster. Se et eksempel på hvordan regulære uttrykk kan brukes.

 • Ekskluder/inkluder trafikk bare til underkataloger: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare til en bestemt underkatalog (f.eks. /motorsykler eller /hjelp/innhold/vanlige_spørsmål).
 • Ekskluder/inkluder trafikk bare til vertsnavnet: Bruk dette filteret for å ekskludere/inkludere trafikk bare til et bestemt vertsnavn (f.eks. salg.example.com eller brukerstøtte.example.com).

Tilpassede filtre:

 • Ekskluder: Med et slikt filter ekskluderes loggfillinjer (treff) som samsvarer med filtermønsteret. Samsvarende linjer blir fullstendig oversett. Når du bruker et filter for å ekskludere for eksempel Chrome, ekskluderes også all annen informasjon i denne logglinjen, for eksempel informasjon om besøkende, bane, henvisning og domene.
 • Inkluder: Med et slikt filter inkluderes loggfillinjer (treff) som samsvarer med filtermønsteret. Alle treff som ikke samsvarer med filteret, blir oversett, og dataene fra slike treff er utilgjengelige i rapportene.
 • Store/små bokstaver: Konverterer innholdet i feltet til bare store eller små bokstaver. Disse filtrene påvirker bare bokstavene og har ingen innvirkning på spesialtegnene og tallene.
 • Søk og erstatt: Dette er et enkelt filter du kan bruke for å søke etter et mønster i et felt og erstatte mønsteret som blir funnet, med en alternativ form.
 • Avansert: Med et slikt filter kan du bygge opp et felt fra ett eller to andre felt. Filtreringsmotoren bruker uttrykkene i de to Trekk ut-feltene på de angitte feltene og lager deretter et tredje felt som bruker konstruktøruttrykket. Du finner mer informasjon under Avanserte filtre.

Vanlige bruksområder for filtre

Her følger noen eksempler på hvordan du kan bruke filtre:

 • Ekskluder intern trafikk fra rapportene dine
  Hvis du ønsker å ekskludere intern trafikk fra rapportene dine (f.eks. trafikk fra bedriftens intranett), kan du sette opp et filter som identifiserer alle IP-adressene du vil ekskludere.
 • Rapportér om aktivitet i bestemte kataloger
  Hvis du ønsker å rapportere om aktivitet bare i en bestemt katalog, konfigurerer du et inkluderingsfilter som identifiserer bare den aktuelle katalogen.
  Hvis du ønsker å rapportere om aktivitet i alle unntatt én bestemt katalog, konfigurerer du et ekskluderingsfilter som identifiserer bare den aktuelle katalogen.
 • Spor underdomener i egne rapporteringsvisninger
  Hvis du ønsker å spore www.example.com, hjelp.example.com og info.example.com, oppretter du en egen rapporteringsvisning for hver av nettadressene, og bruker et inkluderingsfilter for å identifisere bare den angitte underkatalogen.

Begrensninger ved filtre

Følgende begrensninger og forbehold gjelder for visningsfiltre:

 • Filtre er destruktive. Når du filtrerer innkommende treff, inkluderes, ekskluderes eller endres treffene i den aktuelle rapporteringsvisningen permanent, i henhold til filtertypen. Derfor bør du ALLTID ha en ufiltrert rapporteringsvisning av dataene dine som en sikkerhetskopi, slik at du alltid har tilgang til det komplette datasettet.
 • Filtre blir brukt på dataene dine etter opptil et døgn.
 • Feltene som er angitt i et filter, må finnes i treffet. De kan heller ikke være null hvis filteret skal brukes på det aktuelle treffet. Hvis du for eksempel filtrerer på vertsnavn, men treffet ikke inneholder dette feltet (kanskje treffet ble sendt via Measurement Protocol og forespørselen ikke inneholdt &dh-parameteren), ignoreres eventuelle filtre som er angitt for vertsnavn, og treffet blir behandlet som om det ikke ble brukt noe filter.
 • Filtre er objekter på kontonivå. Hvis du endrer et filter på rapporteringsvisningsnivå, endrer du også filtret på kontonivå, og eventuelle andre rapporteringsvisninger filteret brukes i, påvirkes av endringen. Hvis du vil tilpasse én enkelt forekomst av et eksisterende filter som brukes i flere rapporteringsvisninger, må du opprette et nytt filter og bruke dette bare i den aktuelle rapporteringsvisningen.
 • Filtre tas i bruk etter at dataene dine er behandlet. Det er ikke mulig å opprette et filter for å endre omfanget av dimensjoner.
 • Filtre brukes ikke på dimensjoner med produktomfang som fylles ut via dataimport. Du kan opprette filtre ut fra dimensjoner med produktomfang, men hvis disse dimensjonene fylles ut via dataimport, blir ikke disse dataene påvirket av filteret.

Bruk filterbekreftelse for å kontrollere at du får de forventede resultatene med filtrene dine, før du bruker dem på innkommende data.

Finn ut hvordan du oppretter og administrerer filtre for rapporteringsvisninger.

Finn ut mer om filtertyper.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt