Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 juli 2024 voor Analytics 360-property's). Stap over op een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Over weergavefilters

Gegevens in een weergave filteren en aanpassen.

Met filters kunt u de gegevens in een weergave beperken of aanpassen. U kunt bijvoorbeeld filters toepassen om verkeer van bepaalde IP-adressen uit te sluiten, alleen gegevens van bepaalde subdomeinen of directory's op te nemen of dynamische pagina-URL's te converteren naar leesbare tekenreeksen.

U heeft de rol Bewerker op accountniveau nodig om filters te beheren. Zie voor meer informatie Dataweergavefilters maken en beheren.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Vooraf gedefinieerde filters

 • Alleen verkeer van het internetproviderdomein uitsluiten of opnemen: gebruik dit filter om verkeer uit te sluiten of op te nemen van een specifiek domein, zoals een internetprovider of een bedrijfsnetwerk.

  Als u de domeinnaam specificeert, laat u het label van de hostserver achterwege (geef bijvoorbeeld example.com op, niet www.example.com).

 • Alleen verkeer van de IP-adressen uitsluiten/opnemen: met dit filter kunt u klikken afkomstig van een bepaald bron-IP-adres uitsluiten of opnemen.

  U kunt een eenvoudige reeks adressen filteren via de opties die beginnen met of die eindigen op.

  Als u een ingewikkelder reeks adressen wilt filteren, kiest u voor een aangepast filter waarmee u kunt uitsluiten/opnemen. Hiervoor geeft u het IP-adres op en specificeert u een reguliere expressie als het filterpatroon. Bekijk een voorbeeld van het gebruik van een reguliere expressie.

 • Alleen verkeer naar de subdirectory's uitsluiten/opnemen: gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde subdirectory (bijvoorbeeld /motorfietsen of /help/content/faq) uit te sluiten of op te nemen.
 • Alleen verkeer naar de hostnaam uitsluiten/opnemen: gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde hostnaam (bijvoorbeeld sales.example.com of support.example.com) uit te sluiten of op te nemen.

Aangepaste filters:

 • Uitsluiten: dit type filter sluit regels uit het logbestand (hits) uit die overeenkomen met het filterpatroon. Regels die overeenkomen worden in hun geheel genegeerd: een filter dat Chrome uitsluit, sluit tevens alle andere gegevens in die regel van het logbestand uit, zoals bezoeker, pad, verwijzing en domein.
 • Opnemen: dit type filter neemt regels uit het logbestand (hits) op die overeenkomen met het filterpatroon. Alle niet-overeenkomende hits worden genegeerd en de gegevens in niet-overeenkomende hits zijn niet beschikbaar in de rapporten.
 • Hoofdletters/kleine letters: hiermee zet u de inhoud van een veld om in alleen hoofdletters of alleen kleine letters. Deze filters hebben alleen invloed op letters en niet op speciale tekens of cijfers.
 • Zoeken en vervangen: dit is een eenvoudig filter dat u kunt gebruiken om binnen een veld te zoeken op een patroon en het gevonden patroon te vervangen door iets anders.
 • Geavanceerd: met dit type filter kunt u een veld samenstellen op basis van één of twee andere velden. De filtermodule past de expressies toe op de twee velden voor extraheren en stelt vervolgens een derde veld samen met behulp van de expressie Samenstellen. Lees Geavanceerde filters voor meer informatie.

Veelgebruikte toepassingen van filters

Hier volgen een paar manieren waarop u filters kunt gebruiken:

 • Intern verkeer uitsluiten van uw rapporten
  Als u intern verkeer wilt uitsluiten van uw rapporten (zoals verkeer van uw bedrijfsintranet), moet u een filter instellen om alle IP-adressen te vinden die u wilt uitsluiten.
 • Activiteit in specifieke directory's rapporteren
  Als u alleen activiteit in een specifieke directory wilt rapporteren, stelt u een filter voor opnemen in dat alleen naar de betreffende directory kijkt.
  Als u activiteit in op één na alle directory's wilt rapporteren, stelt u een filter voor uitsluiten in dat alleen naar de betreffende directory kijkt.
 • Subdomeinen bijhouden in afzonderlijke weergaven
  Als u naast www.example.com ook help.example.com en info.example.com wilt bijhouden, maakt u voor elk subdomein een afzonderlijke weergave en gebruikt u een filter voor opnemen om alleen het gespecificeerde subdomein te vinden.

Beperkingen van filters

De volgende beperkingen en kanttekeningen gelden voor dataweergavefilters:

 • Filters hebben een definitief effect. Als u uw binnenkomende hits filtert, worden die hits definitief opgenomen, uitgesloten of gewijzigd in die weergave, op basis van het type filter. Daarom moet u ALTIJD een ongefilterde weergave van uw gegevens behouden, zodat u altijd over uw volledige dataset beschikt.
 • Het kan maximaal 24 uur duren voordat filters worden toegepast op uw gegevens.
 • Velden die zijn opgegeven in een filter, moeten voorkomen in de hit en mogen niet nul zijn als u het filter wilt toepassen op die hit. Als u bijvoorbeeld filtert op Hostnaam maar de hit dat veld niet bevat (mogelijk is de hit verstuurd via het Measurement Protocol en bevatte dat verzoek niet de parameter &dh), worden filters die reageren op de hostnaam genegeerd en wordt de hit verwerkt alsof er geen filter was ingesteld.
 • Filters zijn objecten op accountniveau. Als u een filter op weergaveniveau bewerkt, wordt het filter ook op accountniveau gewijzigd. Ook alle andere weergaven die het filter gebruiken, kunnen door de wijziging worden beïnvloed. Als u één instantie van een bestaand filter wilt aanpassen dat door meerdere weergaven wordt gebruikt, maakt u een nieuw filter en past u dit toe op die ene weergave.
 • Filters worden pas toegepast nadat uw gegevens zijn verwerkt. U kunt geen filter maken om het bereik van dimensies te wijzigen.
 • Filters worden niet toegepast op productgedefinieerde dimensies die worden ingevuld via Gegevens importeren. U kunt een filter maken op basis van productgedefinieerde dimensies, maar als deze dimensies worden ingevuld via Gegevens importeren, worden die gegevens niet beïnvloed door het filter.

Gebruik filterverificatie om te controleren of uw filters presteren zoals verwacht voordat u ze toepast op uw inkomende gegevens.

Informatie over dataweergavefilters maken en beheren.

Meer informatie over filtertypen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
69256
false
false