Om visningsfiltre

De funktioner, der beskrives i denne artikel, er kun tilgængelige, hvis du har tilladelsen Rediger.

Med filtre kan du begrænse og ændre på de trafikdata, der er med i en visning. Du kan f.eks. bruge filtre til at ekskludere trafik fra bestemte IP-adresser, fokusere på et bestemt underdomæne eller indeks eller konvertere dynamiske sidewebadresser til læsbare tekststrenge.

Foruddefinerede filtre

 • Ekskluder/inkluder kun trafikken fra domænerne: Brug dette filter til udelukkende at ekskludere/inkludere trafik fra et specifikt, som f.eks. et ISP- eller virksomhedsnetværk.
 • Ekskluder/inkluder kun trafik fra IP-adresserne: Brug dette filter til udelukkende at ekskludere/inkludere klik fra bestemte kilder. Du kan angive en enkelt IP-adresse eller en række adresser.
 • Ekskluder/inkluder kun trafik til undermapperne: Brug dette filter til udelukkende at ekskludere/inkludere trafik til en bestemt undermappe (som f.eks. www.example.com/motorcykler).

Tilpassede filtre:

 • Ekskluder mønster: Denne type filter ekskluderer logfillinjer (hits), der matcher filtreringsmønsteret. Matchende linjer ignoreres fuldstændigt. Et filter, der ekskluderer Netscape, vil f.eks. også ekskludere alle andre oplysninger i denne logfillinje, f.eks. besøgende, sti, henvisning og domæneoplysninger.
 • Inkluder mønster: Denne type filter inkluderer logfillinjer (hits), der matcher filtreringsmønsteret. Alle hits, der ikke matcher, ignoreres, og alle data i ikke-matchende hits er ikke tilgængelige for rapporterne.
 • Store/små bogstaver: Konverterer indholdet i feltet til udelukkende store eller små bogstaver. Disse filtre påvirker kun bogstaver, ikke specialtegn eller tal.
 • Søg og erstat: Dette er et simpelt filter, der kan bruges til at søge efter et mønster i et felt og erstatte det fundne mønster med en anden form.
 • Avanceret: Denne type filter giver dig mulighed for at oprette et felt ud fra et eller to andre felter. Filtreringsfunktionen anvender udtrykkene i de to Udpak-felter på de angivne felter og opretter derefter et tredje felt ved hjælp af Konstruktør-udtrykket. Læs Avancerede filtre for at få flere oplysninger.

Her har du et par måder at bruge filtre på:

 • Ekskludering af intern trafik fra dine rapporter
  Hvis du gerne vil ekskludere intern trafik fra dine rapporter (som f.eks. trafik hjemmefra eller fra virksomhedens intranet), kan du opsætte et filter, der inkluderer alle de IP-adresser, du gerne vil ekskludere.
 • Sporing af aktivitet i et bestemt indeks
  Hvis du gerne vil rapportere alene om aktiviteter i et særligt indeks, kan du konfigurere et inkluderingsfilter. Og hvis du gerne vil have vist data for alle undtagen en eller flere sider eller indeks, kan et ekskluderingsfilter gøre det for dig.
 • Sporing af underdomæner i separate visninger
  Vil du spore www.example.com og help.example.com og info.example.com, og samtidig have vist separate rapporter for hver enkelt? Det kan du let gøre ved at oprette en unik visning for hver enkelt, og bruge et Inkluder-filter til at returnere data om kun den angivne undermappe.

 

På denne video kan du se en oversigt over foruddefinerede filtre (på engelsk):

På denne video kan du se en oversigt over tilpassede filtre (på engelsk):