Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Om visningsfiltre

Filtrér og modificer dataene i en visning.

Med filtre kan du begrænse og ændre de data, der indgår i en visning. Du kan f.eks. bruge filtre til at ekskludere trafik fra bestemte IP-adresser, fokusere på et specifikt underdomæne eller indeks eller konvertere dynamiske webadresser for sider til læsbare tekststrenge.

Du skal have redigeringstilladelsekontoniveau for at kunne administrere filtre. Se Opret og administrer visningsfiltre for at få flere oplysninger.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Videooversigt

Indstilling af grundlæggende filtre

Denne video er en del af Grundkursus i digital analyse om Analytics Academy. Se hele kurset på http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Foruddefinerede filtre

 • Ekskluder/inkluder kun trafik fra ISP-domænet: Brug dette filter for kun at ekskludere/inkludere trafik fra et bestemt domæne, f.eks. en bestemt internetudbyder eller en bestemt virksomheds netværk.

  Når du angiver domænenavnet, skal du ikke inkludere værtsserveretiketten (angiv f.eks. example.com, ikke www.example.com).

 • Ekskluder/inkluder kun trafik fra IP-adresserne: Brug dette filter til kun at ekskludere/inkludere klik fra en bestemt kilde-IP-adresse.

  Du kan filtrere et bestemt interval af adresser via indstillingerne begynder med eller slutter med. Hvis du vil filtrere en mere kompleks række adresser, kan du bruge et tilpasset filter til at ekskludere/inkludere ved hjælp af IP-adressen og angive et regulært udtryk som filtreringsmønster. Se et eksempel på brug af et regulært udtryk.

 • Ekskluder/inkluder trafik til undermapperne: Brug dette filter til kun at ekskludere/inkludere trafik til en bestemt undermappe (f.eks. /motorcykler eller /hjælp/indhold/oss).
 • Ekskluder/inkluder kun trafik til værtsnavnet: Brug dette filter til kun at ekskludere/inkludere trafik til et bestemt hostnavn (f.eks. sales.mydomain.com eller support.mydomain.com).

Tilpassede filtre

 • Ekskluder: Denne type filter ekskluderer logfillinjer (hits), der matcher filtreringsmønstret. Matchende linjer ignoreres fuldstændigt. Et filter, der ekskluderer Chrome, vil f.eks. også ekskludere alle andre oplysninger i denne logfillinje, f.eks. besøgende, sti, henvisning og domæneoplysninger.
 • Inkluder: Denne type filter inkluderer logfillinjer (hits), der matcher filtreringsmønstret. Alle hits, der ikke matcher, ignoreres, og data i hits, der ikke matcher, er ikke tilgængelige i rapporterne.
 • Store/små bogstaver: Konverterer indholdet i feltet til udelukkende store eller små bogstaver. Disse filtre påvirker kun bogstaver, ikke specialtegn eller tal.
 • Søg og erstat: Dette er et simpelt filter, som du kan bruge til at søge efter et mønster inden for et felt og erstatte det fundne mønster med et alternativ.
 • Avanceret: Denne type filter giver dig mulighed for at oprette et felt ud fra et eller to andre felter. Filtreringsfunktionen anvender udtrykkene i de to Udpak-felter på de angivne felter og opretter derefter et tredje felt ved hjælp af Konstruktør-udtrykket. Læs Avancerede filtre for at få flere oplysninger.

Almindelige former for brug af filtre

Her kan du se nogle af de måder, du kan bruge filtre på:

 • Ekskludering af intern trafik fra dine rapporter
  Hvis du vil ekskludere intern trafik fra dine rapporter (f.eks. trafik fra dit hjem eller din virksomheds intranet), kan du oprette et filter, der inkluderer alle de IP-adresser, du vil ekskludere.
 • Sporing af aktivitet i et bestemt indeks
  Hvis du gerne vil rapportere alene om aktiviteter i et særligt indeks, kan du konfigurere et inkluderingsfilter. Og hvis du gerne vil se data for alle undtagen en eller flere sider eller et eller flere indeks, kan du opnå dette med et ekskluderingsfilter.
 • Sporing af underdomæner i separate dataudvalg
  Vil du spore www.example.com, help.example.com og info.example.com og samtidig se separate rapporter for hver enkelt? Det kan du let gøre ved at oprette en unik visning for hver enkelt af dem og bruge et inkluderingsfilter til alene at returnere data om den angivne undermappe.

Begrænsninger i forbindelse med filtre

Vigtige bemærkninger vedrørende brugen af filtre!

 • Filtre er destruktive. Hvis du filtrerer dine hits, ændres disse hits permanent i den pågældende visning i henhold til filtertypen. Du skal derfor ALTID have en ufiltreret visning af dine data som backup.
 • Der kan gå op til 24 timer, før filtre anvendes på dine data.
 • Filtre, der angives i et filter, skal findes i hittet og må ikke være nul, hvis filteret skal kunne anvendes på det pågældende hit. Hvis du f.eks. filtrerer efter hostname, men hittet ikke indeholder det pågældende felt (eksempelvis hvis hittet blev sendt via Measurement Protocol og anmodningen ikke indeholdt parameteren &dh), ignoreres eventuelle filtre for hostname, og hittet behandles, som hvis der ikke var noget filter.
 • Filtre er objekter på kontoniveau. Hvis du redigerer et filter på visningsniveau, ændrer du også filteret på kontoniveau. Det betyder, at alle andre visninger, som benytter dette filter, også berøres af ændringen. Hvis du vil tilpasse en enkelt forekomst af et allerede oprettet filter, som benyttes af flere visninger, skal du oprette et nyt filter og anvende det på den pågældende visning.

Brug filterbekræftelse til at sikre dig, at dine filtre fungerer som forventet, før du anvender dem på dine indgående data.

Få flere oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer visningsfiltre.

Få flere oplysninger om filtertyper.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?